Đến bao giờ Phật Giáo bị diệt?

Giải đáp thắc mắc giáo lý Phật-đà, hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Đến bao giờ Phật Giáo bị diệt?

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

tinhnghia đã viết:
Lê Tâm Nhi đã viết: Nhân đây con cũng xin có câu hỏi trong kinh PháP Hoa, quyển thứ năm, phẩm thứ 16 " Như Lai Thọ Lượng" con vẫn chưa hiểu nhẫn lại :"Phật nhẫn lại" là sao ạ? #-o , vậy đức Phật thực ra đã là Phật từ rất nhiều kiếp về trước rồi ạ? #-o
Nhẫn trong Phật Pháp gồm (nhẫn nại và nhẫn nhục)
Nhẫn nại: kiên trì không từ bỏ mục đích tối cao là: giác ngộ, giải thoát, phổ độ chúng sinh.
Nhẫn nại: tu để kiềm chế bản thân: không sân hận.
Trong kinh '' DIỆT TỘI TRƯỜNG THỌ'' Phật THÍCH CA đã thành Phật từ vô lượng kiếp về trước hiệu là '' PHỔ QUANG CHÁNH KIẾN'' Như Lai.
Với lòng TỪ BI vô hạn, Phật trở lại thế giới Ta Bà này tu các hạnh Bồ Tát và thành PHẬT hiệu là '' THÍCH CA MÂU NI ''giúp chúng sinh phát Tâm Bồ Đề nhận ra '' Phật Tánh'' là hạt giống PHật trong mỗi chúng ta để hạt giống đó nảy mầm trở thành các vị Phật tương lai.
Đức Phật nói "Đã thành từ vô lượng kiếp" là mật ngôn, chẳng thể hiểu tầm thường vậy đâu, chẳng thể dùng suy đoán mà thấy biết được. Thành PHẬT rồi sẽ tường tận gốc rễ!


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Đến bao giờ Phật Giáo bị diệt?

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Lâm Nghĩa đã viết:Vậy các vị Phật đều trở về như thế hay chỉ một số vị ? (ko có ý phân biệt đâu nha)
Thành Phật thì chẳng có sự "trở lại". Nếu trở lại thì địa vị PHẬT đâu phải rốt ráo tột cùng nữa!


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Đến bao giờ Phật Giáo bị diệt?

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

letamnhi1995 đã viết:ha!ha! Cứ đọc hiểu, giống như đọc sách ý, đừng nghĩ tụng kinh mắc công buồn ngủ, mà đầu óc lơ mơ, chạy hết từ chỗ này đến chỗ khác :D :D không hiểu thì cứ lên diễn đàn này pót bài viết lên rồi hỏi thôi, quý đạo hữu trên đây sẽ giúp cho :))
Nhân đây con cũng xin có câu hỏi trong kinh PháP Hoa, quyển thứ năm, phẩm thứ 16 " Như Lai Thọ Lượng" con vẫn chưa hiểu nhẫn lại :"Phật nhẫn lại" là sao ạ? #-o , vậy đức Phật thực ra đã là Phật từ rất nhiều kiếp về trước rồi ạ? #-o
Phật nhẫn lại là nói phương tiện cứu độ chúng sanh. Nghĩa là PHẬT chẳng phải do vô lượng kiếp hay một kiếp mà thành. Vấn đề không phải ở chỗ PHẬT. Bạn nghĩ sao: PHẬT mà còn có vấn đề gì sao?

Như thế vấn đề là ở người tu học, vì tâm bệnh, vì khiếm khuyết, vì dư sót, vì chưa viên mãn mà mong hết tâm bệnh, hết khiếm khuyết, tròn đầy vắng lặng, viên mãn cứu cánh nên trưởng dưỡng nhân lành, gieo duyên với PHẬT mà gặp PHẬT, thấy tướng PHẬT. Lại cho rằng PHẬT mới thành nên PHẬT phương tiện nói rằng đã thành từ vô lượng kiếp để phá chấp rằng "PHẬT mới thành".

Lại nữa, "Phật nhẫn lại", Nghĩa là tất cả PHẬT đều chỉ một PHẬT duy nhất, cũng PHẬT ẤY mà thị hiện sự thành PHẬT với nhiều danh hiệu khác nhau. PHẬT ẤY từ lâu đã thành, không ngừng thị hiện:PHẬT quá khứ, PHẬT hiện tại, PHẬT vị lai. PHẬT ấy là 1000 vị PHẬT của hiền kiếp,...., cho đến là TẤT CẢ PHẬT thị hiện BA ĐỜI, hiện đang thị hiện thành PHẬT ở vô số cõi nước, với vô số danh hiệu.


Huệ Hiền
Bài viết: 1447
Ngày: 31/05/10 18:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Kiên Giang - Việt Nam

Re: Đến bao giờ Phật Giáo bị diệt?

Bài viết chưa xem gửi bởi Huệ Hiền »

VO_HUU_BAT_KHONG606 đã viết:
letamnhi1995 đã viết:ha!ha! Cứ đọc hiểu, giống như đọc sách ý, đừng nghĩ tụng kinh mắc công buồn ngủ, mà đầu óc lơ mơ, chạy hết từ chỗ này đến chỗ khác :D :D không hiểu thì cứ lên diễn đàn này pót bài viết lên rồi hỏi thôi, quý đạo hữu trên đây sẽ giúp cho :))
Nhân đây con cũng xin có câu hỏi trong kinh PháP Hoa, quyển thứ năm, phẩm thứ 16 " Như Lai Thọ Lượng" con vẫn chưa hiểu nhẫn lại :"Phật nhẫn lại" là sao ạ? #-o , vậy đức Phật thực ra đã là Phật từ rất nhiều kiếp về trước rồi ạ? #-o
Phật nhẫn lại là nói phương tiện cứu độ chúng sanh. Nghĩa là PHẬT chẳng phải do vô lượng kiếp hay một kiếp mà thành. Vấn đề không phải ở chỗ PHẬT. Bạn nghĩ sao: PHẬT mà còn có vấn đề gì sao?

Như thế vấn đề là ở người tu học, vì tâm bệnh, vì khiếm khuyết, vì dư sót, vì chưa viên mãn mà mong hết tâm bệnh, hết khiếm khuyết, tròn đầy vắng lặng, viên mãn cứu cánh nên trưởng dưỡng nhân lành, gieo duyên với PHẬT mà gặp PHẬT, thấy tướng PHẬT. Lại cho rằng PHẬT mới thành nên PHẬT phương tiện nói rằng đã thành từ vô lượng kiếp để phá chấp rằng "PHẬT mới thành".

Lại nữa, "Phật nhẫn lại", Nghĩa là tất cả PHẬT đều chỉ một PHẬT duy nhất, cũng PHẬT ẤY mà thị hiện sự thành PHẬT với nhiều danh hiệu khác nhau. PHẬT ẤY từ lâu đã thành, không ngừng thị hiện:PHẬT quá khứ, PHẬT hiện tại, PHẬT vị lai. PHẬT ấy là 1000 vị PHẬT của hiền kiếp,...., cho đến là TẤT CẢ PHẬT thị hiện BA ĐỜI, hiện đang thị hiện thành PHẬT ở vô số cõi nước, với vô số danh hiệu.
Xin mạo muội cho hỏi ! Phật chỉ có một Phật biến hiện vô số Phật, vậy chúng sanh nếu thành Phật chẳng phải là một Phật, nhiều chúng sanh thành Phật thì thành vô số Phật. Hay ý muốn nói là Phật tánh như nhau ? kinhle kinhle kinhle


Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Đến bao giờ Phật Giáo bị diệt?

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Lâm Nghĩa đã viết: Xin mạo muội cho hỏi ! Phật chỉ có một Phật biến hiện vô số Phật, vậy chúng sanh nếu thành Phật chẳng phải là một Phật, nhiều chúng sanh thành Phật thì thành vô số Phật. Hay ý muốn nói là Phật tánh như nhau ? kinhle kinhle kinhle
Phật chẳng phải một hay hai, hay vô số,...ngay cả biến hiện.
Thấy một, hai, vô số,....thành hay chưa thành, biến hiện, ....cái đó do người tu học thấy.
Chúng sanh hay PHẬT cũng là do người học thấy.

PHẬT là tột cùng tận của CÁI THẤY không thể dùng ngôn ngữ, lý luận, cái thấy nhị biên,...mà rõ như thật được. Không khéo chỉ đi quá đà mà thôi.

VẤN ĐỀ CHÍNH LÀ Ở CHỖ NGƯỜI TU HỌC CHẲNG PHẢI NƠI PHẬT.


Huệ Hiền
Bài viết: 1447
Ngày: 31/05/10 18:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Kiên Giang - Việt Nam

Re: Đến bao giờ Phật Giáo bị diệt?

Bài viết chưa xem gửi bởi Huệ Hiền »

VO_HUU_BAT_KHONG606 đã viết:
Lâm Nghĩa đã viết: Xin mạo muội cho hỏi ! Phật chỉ có một Phật biến hiện vô số Phật, vậy chúng sanh nếu thành Phật chẳng phải là một Phật, nhiều chúng sanh thành Phật thì thành vô số Phật. Hay ý muốn nói là Phật tánh như nhau ? kinhle kinhle kinhle
Phật chẳng phải một hay hai, hay vô số,...ngay cả biến hiện.
Thấy một, hai, vô số,....thành hay chưa thành, biến hiện, ....cái đó do người tu học thấy.
Chúng sanh hay PHẬT cũng là do người học thấy.

PHẬT là tột cùng tận của CÁI THẤY không thể dùng ngôn ngữ, lý luận, cái thấy nhị biên,...mà rõ như thật được. Không khéo chỉ đi quá đà mà thôi.

VẤN ĐỀ CHÍNH LÀ Ở CHỖ NGƯỜI TU HỌC CHẲNG PHẢI NƠI PHẬT.
Cao thâm quá ! Tôi chẳng hiểu gì cả :">


Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Đến bao giờ Phật Giáo bị diệt?

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Phật tánh đồng như nhau về mặt THỂ TÁNH VỐN CÓ.
Còn về Sự Tướng thì nói quốc độ, chư PHẬT mười phương, chúng sanh,...

Muốn thấy biết như thật tất cả mọi thứ thì phải kiên trì và tinh tấn tu hành chứng PHẬT QUẢ.

Điều này không phải muốn hiểu liền là hiểu đâu.

Mình biết tới đâu, hiểu tới đâu thì tu tới đó.

Thà chưa hiểu, chớ hiểu sai thì nguy to. Hiểu biết tới đâu rồi thì thực hành tới đó, hiểu biết suông cũng chẳng lợi ích chi.


hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: Đến bao giờ Phật Giáo bị diệt?

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

tangbong
ta thành Phật nhẫn lại đây
"nhẫn lại đây" là "tính đến bây giờ"
:)


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Google [Bot]17 khách