KINH THỦ LĂNG NGHIÊM

Có những đoạn kinh luận đọc không hiểu, hiểu mà không thấu đáo, chẳng biết hỏi ai ? Mời đem vào đây để mọi người cùng nhau thảo luận học hỏi...

Điều hành viên: binh

Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: KINH THỦ LĂNG NGHIÊM

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

nguynlinhtam đã viết:
DH đã tùy căn cơ được chưa?
KC hỏi mình trả lời mà :"> không lẽ không trả lời
Ngài Quan Thế Âm còn chưa thể gọi là được, chỉ Phật mới được!
Đức Quán Âm là cỗ Phật mà chắc VHBK biết rồi chớ :">
Phẩm phổ môn phẩm 32 ứng thân của Quán Thế Âm Bồ Tát là tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng :"> đấy thôi
Câu hỏi tùy căn cơ là câu hỏi tự vấn, chỗ này tùy DH, tùy VHBK. Chớ không phải nói về việc DH trả lời ai.

Nếu bạn nghĩ ĐỨC QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT đã thành PHẬT thì hãy xem lại. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ kế nhiệm Đức Phật A Di Đà thị hiện thành Phật.


Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: KINH THỦ LĂNG NGHIÊM

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

nguynlinhtam đã viết:

thiên chúa dạy 10 điều rất tương ứng với 10 thiện khiến họ sanh lên trời. Tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng mà riêng nguynlinhtam chỉ niệm phật mong vãng sanh thôi vì đạo hữu KC hỏi nên mới đáp thế thôi


Xin DH Nói Ra 10 Điều Đó Như Thế Nào Mà Có Thể Nói Là Rất Tương Ứng Với 10 Thiện Mà Khiến Người Tu Theo Sanh Lên Trời.

DH Nếu Chỉ Niệm Phật Mong Vãng Sanh Thì Sao Lại Có Thể Am Hiểu Đạo Khác Dạy Điều Gì?Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: KINH THỦ LĂNG NGHIÊM

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

Nếu bạn nghĩ ĐỨC QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT đã thành PHẬT thì hãy xem lại. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ kế nhiệm Đức Phật A Di Đà thị hiện thành Phật
Mình nói ngài là cỗ Phật mà :">
http://www.tangthuphathoc.com/kinh/kinh ... darani.htm. Trích Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni:( Tức chú đại bi)
Đức Phật bảo: - Vị Bồ Tát ấy hiệu là Quán Thế Âm Tự Tại, cũng tên là Nhiên Sách, cũng gọi là Thiên Quang Nhãn.

Này thiện nam tử! Quán Thế Âm Bồ Tát thần thông oai lực không thể nghĩ bàn, trong vô lượng kiếp về trước từng thành Phật hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Vì nguyện lực đại bi, vì muốn làm duyên phát khởi cho tất cả các hàng Bồ Tát, vì muốn an vui thành thục cho chúng sanh, ngài mới giáng tích hiện làm Bồ Tát. Vậy ông và đại chúng, các hàng Bồ Tát, Ma Ha Tát, Phạm vương, Đế Thích, Long thần đều nên cung kính, chớ sanh lòng khinh mạn, xem thường. Nếu tất cả hàng trời, người thường xưng niệm, cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát, sẽ được vô lượng phước diệt vô lượng tội , mạng chung sanh về cõi nước của Phật A Di Đà.


DH Nếu Chỉ Niệm Phật Mong Vãng Sanh Thì Sao Lại Có Thể Am Hiểu Đạo Khác Dạy Điều Gì?
Mình Đọc bài giảng Kinh Địa Tạng của PS Tịnh Không chớ có am hiểu gì đâu.
Trích dẫn: http://niemphat.net/Luan/diatangiangky/dtgk3.htm
Ðó là cõi trời Tứ Thiên Vương, cõi trời Ðao Lợi, cõi trời Tu Diệm Ma, cõi trời Ðâu Suất Ðà, cõi trời Hóa Lạc, cõi trời Tha Hóa Tự Tại.
Trời Ðao Lợi, người Trung Quốc gọi Thiên Chủ trời này là Ngọc Hoàng Ðại Ðế, đại khái rất nhiều tôn giáo ngoại quốc xưng là Thượng Ðế, Thiên Chúa chính là ngài. Có rất nhiều cõi trời, mỗi tầng trời đều có Thiên chủ, đều có một nhân vật lãnh đạo, tại sao chúng ta khẳng định là Ðao Lợi Thiên Chủ, chẳng phải Thiên chủ ở những cõi trời khác? Xem kinh điển của họ, lý luận của họ, phương pháp tu hành rất giống với trời Ðao Lợi. Tu thập thiện nghiệp đạo thì có thể vãng sanh về cõi trời Ðao Lợi. Chúng ta coi kinh điển của Cơ Ðốc Giáo, Moses có mười điều răn, mười điều răn này rất tương tợ với thập thiện nghiệp đạo. Chúng ta nhất định phải hiểu, chẳng phải chỉ tin Thượng Ðế bèn được cứu, chẳng có việc này. Phải tu pháp của Thượng Ðế dạy, trong kinh điển Thượng Ðế dạy bạn làm thế nào thì bạn phải làm theo như vậy mới được. Nếu bạn làm chẳng được thì không thể sanh lên trời, Ngài có điều kiện, như vậy mới hợp tình, hợp lý, hợp pháp.


Nam Mô A Di Đà Phật
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: KINH THỦ LĂNG NGHIÊM

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

nguynlinhtam đã viết:Mình nói ngài là cỗ Phật mà :">
Bạn hiểu thế nào về Cỗ Phật?


nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: KINH THỦ LĂNG NGHIÊM

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

VHBK biết rồi nói chi nữa


Nam Mô A Di Đà Phật
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: KINH THỦ LĂNG NGHIÊM

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

nguynlinhtam đã viết:VHBK biết rồi nói chi nữa
VHBK không rõ lắm, biết ít lắm. Vậy DH hãy nói xem, để VHBK mở mang chút tri kiến!!!


nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: KINH THỦ LĂNG NGHIÊM

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

Cổ Phật là đức phật đó đã thành phật từ 1 kiếp xa xưa và đã nhập diệt


Nam Mô A Di Đà Phật
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: KINH THỦ LĂNG NGHIÊM

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

nguynlinhtam đã viết:Cổ Phật là đức phật đó đã thành phật từ 1 kiếp xa xưa và đã nhập diệt
Vậy Ngài Quan Thế Âm hiện tại là PHẬT hay BỒ TÁT? Ngài ấy thành PHẬT lần thứ hai nữa phải không?


nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: KINH THỦ LĂNG NGHIÊM

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

Vậy Ngài Quan Thế Âm hiện tại là PHẬT hay BỒ TÁT? Ngài ấy thành PHẬT lần thứ hai nữa phải không?
Sao DH hỏi hoài X-( :">
Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát bây giờ là Bậc Đẳng giác Bồ Tát. Ngài thành Phật đã không biết bao nhiêu lần ở các thế giới khác rồi.
Trích Ấn Quang Dại Sư Gia Ngôn Lục này:
http://niemphat.net/Luan/giangonluc/giangonluc2.htm
* Quán Thế Âm Bồ Tát trong kiếp quá khứ đã thành Phật từ lâu, hiệu là Chánh Pháp Minh, chỉ vì lòng từ bi thiết tha, dù an trụ trong cõi Thường Tịch Quang, vẫn hiện thân trong ba cõi Thật Báo, Phương Tiện, Ðồng Cư. Tuy là thường hiện thân Phật, Ngài cũng còn hiện đủ các thân Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác và thân trời - người, sáu nẻo. Tuy Ngài thường hầu Di Ðà nhưng hiện thân khắp trong mười phương vô tận pháp giới. Ðó là: Hễ chỉ có lợi ích thì không điều gì ngài chẳng vận dụng. Nên dùng thân nào để độ được, Ngài liền hiện thân đó để thuyết pháp cho người đáng độ.


Nam Mô A Di Đà Phật
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: KINH THỦ LĂNG NGHIÊM

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

nguynlinhtam đã viết:
Vậy Ngài Quan Thế Âm hiện tại là PHẬT hay BỒ TÁT? Ngài ấy thành PHẬT lần thứ hai nữa phải không?
Sao DH hỏi hoài X-( :">
Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát bây giờ là Bậc Đẳng giác Bồ Tát. Ngài thành Phật đã không biết bao nhiêu lần ở các thế giới khác rồi.
Trích Ấn Quang Dại Sư Gia Ngôn Lục này:
http://niemphat.net/Luan/giangonluc/giangonluc2.htm
* Quán Thế Âm Bồ Tát trong kiếp quá khứ đã thành Phật từ lâu, hiệu là Chánh Pháp Minh, chỉ vì lòng từ bi thiết tha, dù an trụ trong cõi Thường Tịch Quang, vẫn hiện thân trong ba cõi Thật Báo, Phương Tiện, Ðồng Cư. Tuy là thường hiện thân Phật, Ngài cũng còn hiện đủ các thân Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác và thân trời - người, sáu nẻo. Tuy Ngài thường hầu Di Ðà nhưng hiện thân khắp trong mười phương vô tận pháp giới. Ðó là: Hễ chỉ có lợi ích thì không điều gì ngài chẳng vận dụng. Nên dùng thân nào để độ được, Ngài liền hiện thân đó để thuyết pháp cho người đáng độ.
Những gì chưa rõ thì hỏi.
Nếu như DH nói thì Ngài Quan Thế Âm đã thành Phật rồi sau đó rớt xuống thành BỒ TÁT trở lại?


nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: KINH THỦ LĂNG NGHIÊM

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »


Những gì chưa rõ thì hỏi.
Nếu như DH nói thì Ngài Quan Thế Âm đã thành Phật rồi sau đó rớt xuống thành BỒ TÁT trở lại?
Không có đâu ngài vẫn trụ trong thường tịch quan hiện thân bồ tát ./..,.,


Nam Mô A Di Đà Phật
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: KINH THỦ LĂNG NGHIÊM

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

nguynlinhtam đã viết:

Những gì chưa rõ thì hỏi.
Nếu như DH nói thì Ngài Quan Thế Âm đã thành Phật rồi sau đó rớt xuống thành BỒ TÁT trở lại?
Không có đâu ngài vẫn trụ trong thường tịch quan hiện thân bồ tát ./..,.,
Chèo léo cũng khá.


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách