KINH THỦ LĂNG NGHIÊM

Có những đoạn kinh luận đọc không hiểu, hiểu mà không thấu đáo, chẳng biết hỏi ai ? Mời đem vào đây để mọi người cùng nhau thảo luận học hỏi...

Điều hành viên: binh

nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: KINH THỦ LĂNG NGHIÊM

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

Chèo léo cũng khá.
Là sao X-( :">


Nam Mô A Di Đà Phật
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: KINH THỦ LĂNG NGHIÊM

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

nguynlinhtam đã viết:
Chèo léo cũng khá.
Là sao X-( :">
PHẬT mà thành nhiều lần???


nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: KINH THỦ LĂNG NGHIÊM

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

Ai nói Phật mà thành nhiều lần


Nam Mô A Di Đà Phật
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: KINH THỦ LĂNG NGHIÊM

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

nguynlinhtam đã viết:
Vậy Ngài Quan Thế Âm hiện tại là PHẬT hay BỒ TÁT? Ngài ấy thành PHẬT lần thứ hai nữa phải không?
Sao DH hỏi hoài X-( :">
Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát bây giờ là Bậc Đẳng giác Bồ Tát. Ngài thành Phật đã không biết bao nhiêu lần ở các thế giới khác rồi.


nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: KINH THỦ LĂNG NGHIÊM

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

Thì chứ gì nữa


Nam Mô A Di Đà Phật
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: KINH THỦ LĂNG NGHIÊM

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Thôi VHBK dừng tại đây, bàn nữa thật là vô ích!
Chúc bạn niệm Phật tinh tấn!


Tễu
Bài viết: 278
Ngày: 25/01/08 23:09

Re: KINH THỦ LĂNG NGHIÊM

Bài viết chưa xem gửi bởi Tễu »

tangbong
Kính các Đạo Hữu,
-Tronh Kinh Hoa Nghiêm có giải ý chỉ:PHẬT NHƯ HUYỄN !
-Thế Giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A DI ĐÀ có thọ mệnh bằng....Của đức Phổ Hiền...!
-Kinh Pháp Hoa thì có ý chỉ Thọ Mệnh của Chư Vị là Vô Lượng Vô Biên...!
*Vậy chúng ta phải hiểu thế nào ??? !!!
Kinh Bát Nhã Ba La Mật có giải:DANH ,SẮC... rỗng không,Bản thể các PHÁP rỗng không ???!...
Nên theo thiển ý của Tễu thì đối với Chư vị đã Giải Thoát Viên Mãn,đã THẤY Trọn vẹn CHÂN LÝ Toàn Triệt và ĐÃ TỰ CHỦ cuộc sống của Bản Thân thì mọi việc đối với Chư Vị là đều có thể ...! Và do TRÍ HUỆ&ĐẠI TỪ ĐẠI BI nên Chư vị TÙY NGUYỆN của mình(Nương theo tâm nguyện của các Chúng Sanh các Thế giới) Thị hiện mà chẳng bị chướng ngại vào các Thế Giới mà ở đó các Chúng Sanh đồng nghiệp lực do Mê lầm cùng nhau tạo ra và bị trói buộc vì các LUẬT TẮC của nó(Hay của chính mình vì Vô Minh!)Thỉnh cầu sự chỉ dẫn để thoát ra.(Có những cõi không có Phật Pháp!)
-Vậy Phật Pháp là...BẤT TƯ NGHÌ (Không thể nghĩ bàn)...Các Ngôn ngữ Tri thức của các Chúng Sanh các thế giới không thể diễn tả(vì những LUẬT TẮC trói buộc của nó) . Nhưng có thể THẤY và SỐNG khi có các PHÁP PHƯƠNG TIỆN Học Phật của Chư Vị chỉ dẫn để THẤY VÀ TRẢI NGHIỆM TRỰC NỘI.

Mấy thiển ý của Tễu nếu có gì bất ổn xin các Đạo Hữu chỉ dẫn.

Tễu:Kính kinhle


nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: KINH THỦ LĂNG NGHIÊM

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

Tễu hỏi gì mà cao siêu quá khó đọc quá


Nam Mô A Di Đà Phật
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.5 khách