Ai niệm Phật chắc được vãng sanh ?

Thảo luận giáo lý và phương pháp hành trì pháp môn niệm Phật.

Điều hành viên: binh, battinh

Huệ Hiền
Bài viết: 1447
Ngày: 31/05/10 18:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Kiên Giang - Việt Nam

Ai niệm Phật chắc được vãng sanh ?

Bài viết chưa xem gửi bởi Huệ Hiền »

Bây giờ thấy người chết thường có máy niệm Phật để trong nhà nơi tang lễ. Nhưng tôi thấy hộ niệm bằng người thật vẫn tốt hơn, tôi có đọc ở đâu đó nói rằng người niệm Phật đem tâm mong muốn cho người chết được vãng sanh thì người chết được niệm lực mạnh mẽ, dễ vãng sanh hơn là máy niệm ra tiếng nhưng không có lòng. Các bạn thấy sao ?


Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -
Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: Ai niệm Phật chắc được vãng sanh ?

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

ờ....
Đúng rồi...

Cái máy là trợ duyên âm thanh, chứ không có trợ "niệm".

Nam Mô A Di Đà Phật.


Hình ảnh
Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: Ai niệm Phật chắc được vãng sanh ?

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Bây giờ thấy người chết thường có máy niệm Phật để trong nhà nơi tang lễ. Nhưng tôi thấy hộ niệm bằng người thật vẫn tốt hơn, tôi có đọc ở đâu đó nói rằng người niệm Phật đem tâm mong muốn cho người chết được vãng sanh thì người chết được niệm lực mạnh mẽ, dễ vãng sanh hơn là máy niệm ra tiếng nhưng không có lòng. Các bạn thấy sao ?
Quan Trọng Là Được Nghe Danh Hiệu Của Phật A Di Đà.

Nghe Danh Hiệu Phật Rồi Mới Có Thể Phát Tâm Tin Nhận Mà Niệm


Người Niệm Hay Máy Trợ Niệm Cũng Đều Có Thể Giúp Đỡ Người Sắp Mất.

Trong Kinh Bất Không Quyến Sách Đà La Ni Nói Trì Tụng Đại Tỳ Lô Giá Na Quán Đảnh Quang Minh Chân Ngôn Vào Trong Cát Đất Rồi Rải Trên Thi Thể Của Người Và Thú Vật Chết Mà Còn Khiến Cho Họ Được Vãng Sanh Cõi Cực Lạc.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
trungtamtutam
Bài viết: 525
Ngày: 05/08/10 20:36
Giới tính: Nam
Đến từ: Tâm
Nghề nghiệp: “Tâm hiếu là tâm Phật,
Hạnh hiếu là hạnh Phật”

Re: Ai niệm Phật chắc được vãng sanh ?

Bài viết chưa xem gửi bởi trungtamtutam »

tangbong nếu con cháu thương người thân mà niệm Phật thì quá tốt rồi.


[color=#0000FF][b]“Tâm hiếu là tâm Phật,
Hạnh hiếu là hạnh Phật”
http://trungtamtutam.com/diendantuthien/[/b][/color]
hhc
Bài viết: 138
Ngày: 18/11/10 04:40
Giới tính: Nam
Đến từ: Tịnh độ

Re: Ai niệm Phật chắc được vãng sanh ?

Bài viết chưa xem gửi bởi hhc »

cafene Chỉ có người trợ niệm mới có hiệu quả chút ít, còn dùng máy trợ niệm thì chỉ cho kẻ sống nghe còn người chết không thể nghe, vì sao??? Vì kẻ đã chết nhĩ căn đã mất chỉ còn "Tâm" mà thôi, vì thế chúng ta tụng niệm dùng tâm mà niệm cho tâm người chết nghe thì họa may tâm cảm ứng tâm mới có hiệu quả. Lại nữa trợ niệm chỉ hiệu quả đối với kẻ còn sống có phát tâm tu và niệm phật thôi còn những kẻ lúc sinh thời không phát tâm tu và tin vào câu nam mô a di đà phật thì cũng như nước đổ đầu vịt có ít gì đâu ?????? Lúc sống ko tin chẳng lẽ lúc chết lại tin ???????? dùng máy niệm phật trợ niệm cho người sống và đang thoi thóp thì hợp lý cafene chỉ là kiến giải nhỏ ko phải tranh luận hay biện bác cafene bạn nào có kiến giải khác cứ đưa ra cho mọi người tham khảo nha tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong


Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: Ai niệm Phật chắc được vãng sanh ?

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

vì sao??? Vì kẻ đã chết nhĩ căn đã mất chỉ còn "Tâm" mà thôi,
Nếu ví dụ kẻ lâm chung ..khi rời khỏi xác mà các căn đều hư hoại hết (thấy nghe hay biết đều tanh bành té bẹ) thì khi Phật đến tiếp dẫn làm sao thấy chư Thánh chúng, làm sao nghe trống trời nổi lên, làm sao thân cảm thọ hào quang của Phật phóng để nhiếp thọ, làm sao biết được đó là ai tiếp dẫn?

Trong kinh tuy nói ..."các căn đều hư hoại" nghĩa là các căn "phụ thuộc" vào 4 đại hư hoại, nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi.....mấy cái này hư hoại thì các căn dựa trên tứ đại phải "dọn nhà" qua chỗ khác...cho nên tạm gọi nó là "hư hoại", chứ THẤY NGHE HAY BIẾT.v.v..... (8 thức) không thể mất được, huống chi các căn của nó.

Chúng ta áo cũ rồi thì thay áo khác, ...cái bị thay là cái áo 4 đại.

A Di Đà Phật...

Niệm Phật cho người nên được hộ niệm thì phải là NGƯỜI hộ niệm, chứ máy thì chỉ trợ duyên 1 phần thôi, khác có tác dụng nhiều...
Nam Mô A Di Đà Phật.


Hình ảnh
hhc
Bài viết: 138
Ngày: 18/11/10 04:40
Giới tính: Nam
Đến từ: Tịnh độ

Re: Ai niệm Phật chắc được vãng sanh ?

Bài viết chưa xem gửi bởi hhc »

dct87 đã viết:
vì sao??? Vì kẻ đã chết nhĩ căn đã mất chỉ còn "Tâm" mà thôi,
Nếu ví dụ kẻ lâm chung ..khi rời khỏi xác mà các căn đều hư hoại hết (thấy nghe hay biết đều tanh bành té bẹ) thì khi Phật đến tiếp dẫn làm sao thấy chư Thánh chúng, làm sao nghe trống trời nổi lên, làm sao thân cảm thọ hào quang của Phật phóng để nhiếp thọ, làm sao biết được đó là ai tiếp dẫn?

Trong kinh tuy nói ..."các căn đều hư hoại" nghĩa là các căn "phụ thuộc" vào 4 đại hư hoại, nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi.....mấy cái này hư hoại thì các căn dựa trên tứ đại phải "dọn nhà" qua chỗ khác...cho nên tạm gọi nó là "hư hoại", chứ THẤY NGHE HAY BIẾT.v.v..... (8 thức) không thể mất được, huống chi các căn của nó.

Chúng ta áo cũ rồi thì thay áo khác, ...cái bị thay là cái áo 4 đại.

A Di Đà Phật...

Niệm Phật cho người nên được hộ niệm thì phải là NGƯỜI hộ niệm, chứ máy thì chỉ trợ duyên 1 phần thôi, khác có tác dụng nhiều...
Nam Mô A Di Đà Phật.
Bạn hiểu sai ý mình! Lúc đó là"TÂm" nghe thấy biết nhưng do là "TÂM" nghe thấy biết nên chỉ có thể cảm ứng được với "TÂM" mà thôi. Khi Phật và hàng thánh chúng tới rước ta đó là "TÂM" các vị tới hay thân các vị tới ??????? cafene


quang_tam3
Điều Hành Viên
Bài viết: 684
Ngày: 03/10/08 05:48
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: HCM
Đã cảm ơn: 21 time
Được cảm ơn: 1 time

Re: Ai niệm Phật chắc được vãng sanh ?

Bài viết chưa xem gửi bởi quang_tam3 »

hhc đã viết: Khi Phật và hàng thánh chúng tới rước ta đó là "TÂM" các vị tới hay thân các vị tới ??????? cafene
Thôi, Niệm Phật đi đạo hữu.

Ráng niệm Phật cho nhất tâm , đến khi được vãng sanh là biết . :) .


_()_
hhc
Bài viết: 138
Ngày: 18/11/10 04:40
Giới tính: Nam
Đến từ: Tịnh độ

Re: Ai niệm Phật chắc được vãng sanh ?

Bài viết chưa xem gửi bởi hhc »

quang_tam3 đã viết:
hhc đã viết: Khi Phật và hàng thánh chúng tới rước ta đó là "TÂM" các vị tới hay thân các vị tới ??????? cafene
Thôi, Niệm Phật đi đạo hữu.

Ráng niệm Phật cho nhất tâm , đến khi được vãng sanh là biết . :) .
tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong cafene


Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: Ai niệm Phật chắc được vãng sanh ?

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

Lúc đó là"TÂm" nghe thấy biết nhưng do là "TÂM" nghe thấy biết nên chỉ có thể cảm ứng được với "TÂM" mà thôi
Đầu hữu nói không sai...
nhưng sai ở chỗ
vì sao??? Vì kẻ đã chết nhĩ căn đã mất chỉ còn "Tâm" mà thôi,
Nếu đã chết thì thần thức không thể còn trong thân, nếu còn trong thân thì không thể nói là đã chết.

Như đạo hữu nói... kẻ đã chết thì nhĩ căn tứ đại đã mất ... rất đúng.

Nhưng đã chết mà ...chưa vãng sanh thì vẫn phải thọ một cái thân khác...để chờ vãng sanh hoặc....thọ sanh vào đường khác.

Ý đạo hữu là người đã chết rồi thì còn Tâm...là sai. Thấn Thức khi rời khỏi thân tứ đại phải gá vào cái thân khác... như đạo hữu muốn đề cập là ...Thân Trung Ấm.

Thân Trung Ấm vẫn đầy đủ các căn và thức, không có cái nào hoại hết. Vì Thân Trung Ấm có thấy nghe hay biết... (tiền ngũ thức) thì phải có tiền ngũ căn đầy đủ tiếp giáp 6 trần.

Còn dct có nói chỗ ....
(8 thức) không thể mất được, huống chi các căn của nó.
là nói bậy..
dct xin đính chính lại... là bỏ "huống chi các căn của nó" mới đúng câu văn.

Chỗ đạo hữu nói "Tâm nghe thấy biết" ... cái chỗ "nghe thấy biết" là Tâm ...mê... nên gọi nó là Thức, cái thức này không phụ thuộc vào Tứ Đại (vì chuyển qua thân Trung Ấm rùi) cho nên lúc đó 5 thức nó hơi ....được thông...chút xíu. Nó vẫn thấy nghe hay biết ....Cho nên đừng nghĩ Thân Trung Ấm không nghe được.
Khi Phật và hàng thánh chúng tới rước ta đó là "TÂM" các vị tới hay thân các vị tới ???????
Khi Phật và hàng Thánh Chúng tới rước thì đó là Thân các Ngài tới.
Còn Tâm ???? Tâm có tướng để đi và đến sao ??? (Mà từ đầu chí cuối thấy đạo hữu để chữ Tâm trong ngoặc kép, không hiểu ý gì)

Bài của đạo hữu về ý không sai. Nhưng nói không khéo nên thành ra......không đúng......

Nam Mô A Di Đà Phật...


Hình ảnh
hhc
Bài viết: 138
Ngày: 18/11/10 04:40
Giới tính: Nam
Đến từ: Tịnh độ

Re: Ai niệm Phật chắc được vãng sanh ?

Bài viết chưa xem gửi bởi hhc »

dct87 đã viết:
Lúc đó là"TÂm" nghe thấy biết nhưng do là "TÂM" nghe thấy biết nên chỉ có thể cảm ứng được với "TÂM" mà thôi
Đầu hữu nói không sai...
nhưng sai ở chỗ
vì sao??? Vì kẻ đã chết nhĩ căn đã mất chỉ còn "Tâm" mà thôi,
Nếu đã chết thì thần thức không thể còn trong thân, nếu còn trong thân thì không thể nói là đã chết.

Như đạo hữu nói... kẻ đã chết thì nhĩ căn tứ đại đã mất ... rất đúng.

Nhưng đã chết mà ...chưa vãng sanh thì vẫn phải thọ một cái thân khác...để chờ vãng sanh hoặc....thọ sanh vào đường khác.

Ý đạo hữu là người đã chết rồi thì còn Tâm...là sai. Thấn Thức khi rời khỏi thân tứ đại phải gá vào cái thân khác... như đạo hữu muốn đề cập là ...Thân Trung Ấm.

Thân Trung Ấm vẫn đầy đủ các căn và thức, không có cái nào hoại hết. Vì Thân Trung Ấm có thấy nghe hay biết... (tiền ngũ thức) thì phải có tiền ngũ căn đầy đủ tiếp giáp 6 trần.

Còn dct có nói chỗ ....
(8 thức) không thể mất được, huống chi các căn của nó.
là nói bậy..
dct xin đính chính lại... là bỏ "huống chi các căn của nó" mới đúng câu văn.

Chỗ đạo hữu nói "Tâm nghe thấy biết" ... cái chỗ "nghe thấy biết" là Tâm ...mê... nên gọi nó là Thức, cái thức này không phụ thuộc vào Tứ Đại (vì chuyển qua thân Trung Ấm rùi) cho nên lúc đó 5 thức nó hơi ....được thông...chút xíu. Nó vẫn thấy nghe hay biết ....Cho nên đừng nghĩ Thân Trung Ấm không nghe được.
Khi Phật và hàng thánh chúng tới rước ta đó là "TÂM" các vị tới hay thân các vị tới ???????
Khi Phật và hàng Thánh Chúng tới rước thì đó là Thân các Ngài tới.
Còn Tâm ???? Tâm có tướng để đi và đến sao ??? (Mà từ đầu chí cuối thấy đạo hữu để chữ Tâm trong ngoặc kép, không hiểu ý gì)

Bài của đạo hữu về ý không sai. Nhưng nói không khéo nên thành ra......không đúng......

Nam Mô A Di Đà Phật...
tangbong =D>


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Ai niệm Phật chắc được vãng sanh ?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Lâm Nghĩa đã viết:Bây giờ thấy người chết thường có máy niệm Phật để trong nhà nơi tang lễ. Nhưng tôi thấy hộ niệm bằng người thật vẫn tốt hơn, tôi có đọc ở đâu đó nói rằng người niệm Phật đem tâm mong muốn cho người chết được vãng sanh thì người chết được niệm lực mạnh mẽ, dễ vãng sanh hơn là máy niệm ra tiếng nhưng không có lòng. Các bạn thấy sao ?
Niệm Phật nếu không được vãng sanh Cực Lạc thì chư Phật thành ra nói dối với ông hay sao mà ông lại nghi?

Dã như không được là do tu hành không đắc lực, không đúng đường hướng, không Tín Nguyện Hạnh đầy đủ đó thôi, vẫn còn tham luyến thế gian ân ái đó thôi!

Chứ một khi ông nhứt quyết, một tâm Tín Nguyện niệm Phật cầu sanh Cực Lạc thì làm sao lại không được vãng sanh! Chư Tổ đi trước đã làm được như thế, các người xưa tu Tịnh Độ vãng sanh cũng là những tấm gương cho mình rồi, họ làm được sao mình không được?

Hộ niệm cố nhiên cũng tốt. Nhưng hằng ngày nếu mình tự tu Tín Nguyện Hạnh biết trước ngày giờ ra đi thì tốt hơn.

Hộ niệm không cần đông người, chỉ một bang 5-10 người là đủ. Có thể chia ra nhiều ban, thay phiên hộ niệm không gián đoạn.

Phải biết cách hộ niệm để không làm ảnh hưởng đến việc vãng sanh của người ta, như tiếng âm thanh một nhóm người phải điều đặng, không nên có người lớn tiếng có người nhỏ tiếng v.v... Không nên làm ồn, náo động, không nên rờ thân người mất v.v...

Hộ niệm bằng người dĩ nhiên tốn hơn bằng máy. Trừ khi là không có người thì mới mở máy niệm thôi.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.11 khách