Tổ Long Thọ

Kính mời các bạn gởi hình ảnh tự chụp, vẽ hay sưu tầm vào trong nhà này.
Chanhientam
Bài viết: 959
Ngày: 11/09/07 15:44

Tổ Long Thọ

Bài viết chưa xem gửi bởi Chanhientam »

Ht rất muốn thấy một cái hình của Tổ Long Thọ. Ai có xin giúp dùm!


thiên thần quét lá
Bài viết: 48
Ngày: 18/10/07 15:44

Re: Tổ Long Thọ

Bài viết chưa xem gửi bởi thiên thần quét lá »

Chỉ có hình của Bồ-tát Long Thọ theo truyền thống Tây Tạng. Ngày trước ttq lá có một tấm vẽ nhưng lâu quá bây giờ không biết ở đâu tìm không ra nữa. Mời thưởng lãm. Nếu mà có chứng được đạo nhớ độ cho ttq lá trước đó nghe.
Kullu là nằm trong dãy Hy Mã Lạp Sơn, thuộc Tây Bắc Ấn Độ, bang Himachal Pradesh, cách Shimla 240-km, cách New Delhi khoảng 800+ cây số.
Kullu là nằm trong dãy Hy Mã Lạp Sơn, thuộc Tây Bắc Ấn Độ, bang Himachal Pradesh, cách Shimla 240-km, cách New Delhi khoảng 800+ cây số.
Ngai Long Tho Nagarjuna, Kullu, India..JPG (93.62 KiB) Đã xem 3371 lần


thiên thần quét lá
Bài viết: 48
Ngày: 18/10/07 15:44

Re: Tổ Long Thọ

Bài viết chưa xem gửi bởi thiên thần quét lá »

Tượng Ngài Long Thọ tại tu viện Samye Linh, thành phố Dumfrieshire, Ái Nhĩ Lan
Tượng Ngài Long Thọ tại tu viện Samye Linh, thành phố Dumfrieshire, Ái Nhĩ Lan
Ngai Long Tho Nagarjuna tai Samye Ling Monastery, Dumfriesshire, Scotland.JPG (67.32 KiB) Đã xem 3359 lần


thiên thần quét lá
Bài viết: 48
Ngày: 18/10/07 15:44

Re: Tổ Long Thọ

Bài viết chưa xem gửi bởi thiên thần quét lá »

Nagarjuna Long Thọ Tổ Sư Long Mãnh Đại Sĩ
Nagarjuna Long Thọ Tổ Sư Long Mãnh Đại Sĩ
Nagarjuna- Long Tho bo tat.jpg (15.74 KiB) Đã xem 3315 lần
Long Thọ bồ tát
Long Thọ bồ tát
Long Tho bo tat.jpg (37.04 KiB) Đã xem 3344 lần
Tất cả các tầm hình Ngài Long Thọ bên trên đều vẽ theo truyền thống Tây Tạng.


thiên thần quét lá
Bài viết: 48
Ngày: 18/10/07 15:44

Re: Tổ Long Thọ

Bài viết chưa xem gửi bởi thiên thần quét lá »

Long Thọ Bồ tát Long Mãnh tổ sư, Nagarjuna
Long Thọ Bồ tát Long Mãnh tổ sư, Nagarjuna
long tho bo tat 7.jpg (209.82 KiB) Đã xem 3347 lần


thiên thần quét lá
Bài viết: 48
Ngày: 18/10/07 15:44

Re: Tổ Long Thọ

Bài viết chưa xem gửi bởi thiên thần quét lá »

Long Thọ Bồ tát Long Mãnh tổ sư, Nagarjuna
Long Thọ Bồ tát Long Mãnh tổ sư, Nagarjuna
Nagarjuna long tho bo tat 3.gif (52.76 KiB) Đã xem 3389 lần


thiên thần quét lá
Bài viết: 48
Ngày: 18/10/07 15:44

Re: Tổ Long Thọ

Bài viết chưa xem gửi bởi thiên thần quét lá »

Long Thọ Bồ tát Long Mãnh tổ sư, Nagarjuna
Long Thọ Bồ tát Long Mãnh tổ sư, Nagarjuna
nagarjuna long tho bo tat 4.jpg (13.27 KiB) Đã xem 3310 lần


thiên thần quét lá
Bài viết: 48
Ngày: 18/10/07 15:44

Re: Tổ Long Thọ

Bài viết chưa xem gửi bởi thiên thần quét lá »

Long Thọ Bồ tát Long Mãnh tổ sư, Nagarjuna
Long Thọ Bồ tát Long Mãnh tổ sư, Nagarjuna
nagarjuna long tho bo tat 5.jpg (40.65 KiB) Đã xem 3335 lần


thiên thần quét lá
Bài viết: 48
Ngày: 18/10/07 15:44

Re: Tổ Long Thọ

Bài viết chưa xem gửi bởi thiên thần quét lá »

Long Thọ Bồ tát Long Mãnh tổ sư, Nagarjuna
Long Thọ Bồ tát Long Mãnh tổ sư, Nagarjuna
Nagarjuna long tho bo tat 6.jpg (19.98 KiB) Đã xem 3307 lần
Sẽ gởi thêm vài tấm hình ngài Long Thọ khi quét hết lá...


Chanhientam
Bài viết: 959
Ngày: 11/09/07 15:44

Re: Tổ Long Thọ

Bài viết chưa xem gửi bởi Chanhientam »

không biết những "môn" khác thì sao. Nhưng riêng môn này thì Thiên thần quét lá số zách thiệt! Ht tôn quí kính ngưỡng ngài Long Thọ mà chưa bao giờ được chiêm ngưỡng Bồ tát nhan của ngài. Chân thành cảm ơn Thiên Thần Quét Lá. Có hình mới xin nhớ đưa lên nghe! kinhle


thiên thần quét lá
Bài viết: 48
Ngày: 18/10/07 15:44

Re: Tổ Long Thọ

Bài viết chưa xem gửi bởi thiên thần quét lá »

Quá khen quá khen :oops: Tấm hình bên trên hình như là của Nhật hay sao ấy còn lại là của Tây Tạng. Còn mười mấy tấm nữa... Xin cúng dường hội chúng.
Long Thọ tổ sư
Long Thọ tổ sư
long tho bo tat 7.jpg (209.82 KiB) Đã xem 2325 lần


thiên thần quét lá
Bài viết: 48
Ngày: 18/10/07 15:44

Re: Tổ Long Thọ

Bài viết chưa xem gửi bởi thiên thần quét lá »

Long Thọ Bồ tát, Long Mãnh đại sĩ
Long Thọ Bồ tát, Long Mãnh đại sĩ
Nagarjuna long tho to son 8.jpg (14.96 KiB) Đã xem 2230 lần


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.2 khách