KHÔNG CÓ CẢNH GIỚI NIẾT BÀN, TU RỒI VỀ ĐÂU*?

Cùng nhau học hỏi những bài giáo lý căn bản và kiến thức Phật học phổ thông.
tietphuochung
Bài viết: 378
Ngày: 07/03/10 01:27
Giới tính: Nam
Đến từ: tiengiang vietnam

Re: KHÔNG CÓ CẢNH GIỚI NIẾT BÀN, TU RỒI VỀ ĐÂU*?

Bài viết chưa xem gửi bởi tietphuochung »

>:D<
ĐÚNG VẬY . TỰ TÁNH NIẾT BÀN và cũng là TỰ TÁNH A DI ĐÀ vậy

các bạn hãy xem bài kệ của LỤC TỔ dưới đây:
VÔ THƯỢNG ĐẠI NIẾT BÀN

VÔ THƯỢNG ĐẠI NIẾT BÀN CHÍ DIỆU
THANH TỊNH THƯỜNG TỊCH CHIẾU VIÊN MINH
PHÀM PHU GỌI CHẾT LÀ HẾT SINH
NGƯỜI NGOẠI ĐẠO CHẤP TIN RẰNG DỨT( đoạn diệt )
TÌM ĐẠO PHÁP NHỊ THỪA CÁC BẬC
BỎ MỌI ĐIỀU GỌI THẬT VÔ VI
THẢY THUỘC TÌNH ĐỘ LƯỢNG MÊ SI
SÁU HAI (62) GIỐNG GỐC THÌ TÀ KIẾN
ẤY GIẢ LẬP CÓ TÊN CÙNG TIẾNG
ĐÂU PHẢI LÀ THẬT DIỆU NGHĨA CHƠN
CHỈ CÓ HÀNG TRÍ HUỆ CAO NHƠN
MỚI THÔNG SUỐT KHÔNG CÒN CHẤP BỎ
CẢ NĂM UẨN PHÁP KIA BIẾT RỎ
ĐẾN CÁI TA TRONG ĐÓ CŨNG THÔNG
SẮC TƯỚNG NGOÀI ỨNG HIỆN MUÔN TRÙNG
ÂM THINH TƯỚNG CÙNG ĐỘNG BIẾN
XEM BÌNH ĐẲNG LÒNG KHÔNG XAO XUYẾN
KỂ NHƯ LÀ MỘNG HUYỄN HƯ KHÔNG
THẤY THÁNH PHÀM CHẲNG KHỞI HAI LÒNG
NIẾT BÀN CŨNG QUYẾT KHÔNG BÀN CÃI
VIỆC QUÁ KHỨ, VỊ LAI, HIỆN TẠI
HỮU, VÔ ĐỒNG CẢ THẢY DỨT TRỪ
LỤC CĂN THƯỜNG ỨNG DỤNG NHƯ NHƯ
MÀ Ý CHẲNG TƯỞNG TƯ ỨNG DỤNG
CÁC PHÁP TƯỚNG BIỆN PHÂN RÕ ĐÚNG
MÀ Ý KHÔNG CÓ TỨƠNG BIỆN PHÂN

LỬA KIẾP THIÊU ĐÁY BIỂN KHÔ KHAN
GIÓ RUN NÚI CHỌI TAN NÁT NGHIẾN
ẤY TỊCH DIỆT CHÂN THƯỜNG LẠC HIỆN
THÊ MỚI LÀ THẬT DIỆN NIẾT BÀN

VỐN TA NAY GƯỢNG NÓI RÕ RÀNG
DẠY NGƯƠI PHẢI PHÁ TAN TÀ KIẾN
LỜI TA NÓI CHỚ ĐEM LUẬN BIỆN
MỞ TÁNH NGƯƠI TRI KIẾN CHÚT THÔI

Trích PBĐK Phẫm thứ 7. CƠ DUYÊN . do Hoà Thượng MINH TRỰC Thiền Sư dịch giản >:D< >:D< >:D<


TÂM THẤY THẬT TƯỚNG
MINH CHÂU HIỆN NHÃN TIỀN
THẤY NGHE VÔ NGẠI
VÔ NGẠI ĐẠI THẦN THÔNG
TUỲ DUYÊN DIỄN PHÁP
PHỔ ĐỘ CHÚNG HỮU TÌNH
nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: KHÔNG CÓ CẢNH GIỚI NIẾT BÀN, TU RỒI VỀ ĐÂU*?

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

nhampl đã viết:Sao nghe đâu đó cổ nhân có nói thì phải !!!
Sanh tử là niết bàn
Phiền não là bồ đề
!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đúng rồi ĐH Thế Tôn có nói:
Phiền não là Bồ Đề
Sanh Tử là Niết Bàn.
Nhưng đức Thế Tôn không nói với bọn người sơ học như chúng ta.
Mà nói với bậc Pháp Thân Đại Sĩ.
Chẳng phải là cảnh giới của bậc Thanh Văn, Duyên Giác.
Nếu ĐH học theo câu trên của các ngài thì các ngài tu các ngài tự tại giải thoát, ĐH tu ĐH sanh vào địa ngục chẳng giống nhau.

Chúng ta xem trong kinh Hoa Nghiêm, phần năm mươi ba lần tham học, thấy Cam Lộ Hỏa Vương dùng nóng giận để độ chúng sanh; nóng giận là đại phiền não đấy nhé! Ngài hiện vẻ nóng giận, nhưng tâm Ngài thanh lương tự tại, một dạ từ bi. Điều này chúng ta rất khó thấu hiểu nổi!

ĐH qua đây đọc để hiểu thêm:
viewtopic.php?f=35&p=35126#p35126


Nam Mô A Di Đà Phật
thienquang
Bài viết: 266
Ngày: 13/04/09 20:45
Giới tính: Nam

Re: KHÔNG CÓ CẢNH GIỚI NIẾT BÀN, TU RỒI VỀ ĐÂU*?

Bài viết chưa xem gửi bởi thienquang »

~x(


Tự đáy lòng con luôn luôn nhớ ơn Thầy.
TÂM BÌNH THẾ GIỚI BÌNH
Cầu mong sự bình an và sáng suốt đến với TẤT CẢ
thienquang
Bài viết: 266
Ngày: 13/04/09 20:45
Giới tính: Nam

Re: KHÔNG CÓ CẢNH GIỚI NIẾT BÀN, TU RỒI VỀ ĐÂU*?

Bài viết chưa xem gửi bởi thienquang »

Tổ Hoàng Bá nói:

- Bậc Thanh Văn là do âm thanh mà đắc ngộ nên gọi là Thanh Văn. Chỉ là chẳng rõ Tự Tâm, ở trên Thanh Giáo khởi ra hiểu biết, hoặc do thần thông, hoặc nhờ tướng tốt, ngôn ngữ vận động, nghe có Bồ Đề Niết Bàn, trải qua ba tăng kỳ kiếp tu thành Phật Đạo, đều thuộc về đạo Thanh Văn, gọi là Thanh Văn Phật. Độc chỉ ngay đây tức thời rõ suốt Tự Tâm, xưa nay là Phật, không một pháp khá đắc, không một Hạnh để tu, đó là Vô Thượng Đạo, đó là Chân Như Phật.

Này người học Đạo, chỉ sợ một niệm có: liền cách xa Đạo. Niệm niệm Vô Tướng, niệm niệm Vô Vi, tức đó là Phật. Này người học Đạo, như muốn thành Phật thì tất cả Phật Pháp đều chẳng dùng đến chuyện học, độc chỉ học không cầu, không bám mắc. Không cầu thì tâm chẳng sanh, không bám mắc thì tâm chẳng diệt. Chẳng sanh chẳng diệt, tức đó là Phật.

Tám vạn bốn ngàn pháp môn để đối với tám vạn bốn ngàn phiền não, đó chỉ là cửa dẫn dắt giáo hóa, vốn thật chẳng có pháp nào. Lìa tức là pháp; biết lìa, đó là Phật. Chỉ lìa tất cả phiền não thì liền chẳng có pháp nào để đắc.


Tự đáy lòng con luôn luôn nhớ ơn Thầy.
TÂM BÌNH THẾ GIỚI BÌNH
Cầu mong sự bình an và sáng suốt đến với TẤT CẢ
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: KHÔNG CÓ CẢNH GIỚI NIẾT BÀN, TU RỒI VỀ ĐÂU*?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

thienquang đã viết:Tổ Hoàng Bá nói:
Không cầu thì tâm chẳng sanh, không bám mắc thì tâm chẳng diệt. Chẳng sanh chẳng diệt, tức đó là Phật.

Tám vạn bốn ngàn pháp môn để đối với tám vạn bốn ngàn phiền não, đó chỉ là cửa dẫn dắt giáo hóa, vốn thật chẳng có pháp nào. Lìa tức là pháp; biết lìa, đó là Phật. Chỉ lìa tất cả phiền não thì liền chẳng có pháp nào để đắc.
Rất hay! tangbong


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: KHÔNG CÓ CẢNH GIỚI NIẾT BÀN, TU RỒI VỀ ĐÂU*?

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

Tám vạn bốn ngàn pháp môn để đối với tám vạn bốn ngàn phiền não, đó chỉ là cửa dẫn dắt giáo hóa, vốn thật chẳng có pháp nào. Lìa tức là pháp; biết lìa, đó là Phật. Chỉ lìa tất cả phiền não thì liền chẳng có pháp nào để đắc.
Trong kinh Kim Cang đã có nói rỏ phần này. Đọc kỹ sẻ thấy.

A Di Đà Phật


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
Hình đại diện của người dùng
tribatnha
Bài viết: 58
Ngày: 15/05/11 21:29
Giới tính: Nam
Đến từ: việt nam

Re: KHÔNG CÓ CẢNH GIỚI NIẾT BÀN, TU RỒI VỀ ĐÂU*?

Bài viết chưa xem gửi bởi tribatnha »

trở về nguồn Tâm rồi làm gì có chổ đi, chổ đến.


thienquang
Bài viết: 266
Ngày: 13/04/09 20:45
Giới tính: Nam

Re: KHÔNG CÓ CẢNH GIỚI NIẾT BÀN, TU RỒI VỀ ĐÂU*?

Bài viết chưa xem gửi bởi thienquang »

lời kg diễn tả nổi


Tự đáy lòng con luôn luôn nhớ ơn Thầy.
TÂM BÌNH THẾ GIỚI BÌNH
Cầu mong sự bình an và sáng suốt đến với TẤT CẢ
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: KHÔNG CÓ CẢNH GIỚI NIẾT BÀN, TU RỒI VỀ ĐÂU*?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Hỏi: Không có Cảnh Giới Niết Bàn, Tu rồi Về Đâu?

Đáp:

1. Nghe người ta nói tu hành Phật Pháp là trở về với Chân Tâm Tự Tánh Niết Bàn Tịch Tịnh, thì liền chấp thật có cái Niết Bàn Tịch Tịnh để trở về. Lại khi người ta nói không có cảnh giới Niết Bàn, liền chấp thật không và suy nghĩ nếu không có Niết Bàn thì tu rồi về đâu?

Nên biết nói có Niết Bàn để trở về là vì hạng người chấp chẳng có Niết Bàn, chẳng tin tự tâm, cứ dong ruỗi ở bên ngoài, mãi mãi chẳng biết được nguồn tâm, chẳng thể giác ngộ tự tâm, chẳng thể giải thoát.

Lại nói không có cảnh giới Niết Bàn là vì hạng người chấp có thật Niết Bàn có nơi chỗ, rồi đi tìm kiếm, lại tiếp tục vọng cầu ở bên ngoài tâm. Mãi mãi chẳng thể được Niết Bàn.

Nếu buông xuống cái chấp có và không ấy thì đâu còn có gì để hỏi nữa. Ngay nơi đó là Niết Bàn tịch diệt rồi vậy.


2. Vốn chẳng có chỗ đi đến thì làm gì có chỗ quay về. Niết Bàn thật không nơi chỗ, vậy mà khắp cả mười phương không nơi nào không phải Niết Bàn.

Kinh Kim Cang nói: "Như Lai giả vô sở tùng lai diệc vô sở khứ cố danh Như Lai". (không có đến cũng không có đi nên gọi là Như Lai)

Kinh Kim Cang lại nói: "Ưng Vô Sở Trụ Nhi Sanh Kỳ Tâm" (đừng trụ vào đâu để sanh cái tâm hư vọng)

Kinh Lăng Nghiêm lại chỉ rõ Tâm vốn không chỗ nơi, mà ngài Anan lầm nhận Tâm ở 7 nơi.

Kinh Kim Cang lại nói: "Quá khứ Tâm Bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc" (Tâm ba đời chẳng thể được).

Tâm không chỗ nơi, không thể chĩ rõ chỗ nào nhất định, bởi vì có thể chĩ rõ tức có chỗ nơi, mà có chỗ nơi thì không phải Chân Tâm. Ấy thế mà cùng khắp mười phương, không chỗ nào chẳng phải tâm.

Tâm chẳng thể tìm, chẳng thể cầu, chẳng thể đắc, bởi vì không thể đem tâm tìm tâm, đem tâm cầu tâm, đem tâm đắc tâm. Nếu được thì khác nào đầu mọc thêm sừng, tuyết rắc thêm sương. Do vậy Kinh Lăng Nghiêm nói: "Tri kiến lập tri tức vô minh bổn, tri kiến vô kiến tư tức Niết Bàn". (tri kiến mà chồng thêm tri kiến thì đó là vô minh, còn tri kiến mà không chồng thêm tri kiến thì đó là Niết Bàn). Tâm đã là tâm thì tâm chẳng tìm tâm, tìm thì khác nào chồng thêm một lớp vô minh. Vĩ viễn không thể giác ngộ.

Do vậy Kinh Kim Cang nói: "Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thinh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai". (nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người đó hành sai đường, không thể thấy Như Lai)

Tại sao Kinh Lăng Nghiêm gọi là Đại Phật Đảnh? Mà Phật Đảnh thì không thể thấy cho nên gọi là Vô Kiến Đảnh Tướng.

Bởi vì Phật Đảnh dụ cho Chân Tâm, Tự Tánh, Như Lai, Pháp Thân, Bồ Đề, Niết Bàn thật chẳng có chỗ để thấy, để tìm để cầu, để chứng để đắc.

Phàm phu trong sáu loài chẳng thể thấy được Phật Đảnh bởi vì toàn sống trong mê lầm của vọng thức tình phàm. Cứ khởi vọng tưởng muốn tìm, muốn cầu, những thứ hư vọng của cảnh trần bên ngoài. Muôn kiếp ngàn đời chẳng thể được, như nắm bắt hoa đốm trên hư không.

Thánh nhân trong Tam Thừa cũng chẳng thể thấy được Phật Đảnh vì còn vướn trong địa vị tu chứng.

Nếu có thể vược ngoài các địa vị tu chứng ấy mới thấy được Phật Đảnh Như Lai Pháp Thân. Nói thấy là tạm nói chứ kỳ thật cũng không thể thấy, bởi vì tâm chẳng thể thấy tâm, đầu làm sao mọc thêm đầu! Do vậy Kinh Lăng Nghiêm nói: "Tự Tâm Thủ Tự Tâm, Phi Huyễn Thành Huyễn Pháp" (Tự tâm mà chấp tự tâm, thì dầu pháp không huyễn cũng trở thành pháp huyễn).

Do vậy Vô Biên Thân Bồ Tát không thấy được Đảnh Phật vì Vô Biên Thân chính là Phật Pháp Thân. Cùng khắp mười phương pháp giới, không nơi nào không phải là Vô Biên Thân, là Phật Pháp Thân, nhưng đòi tìm đòi có chỗ để chỉ, có hình tướng để thấy thì không thể được.

Nói Thấy mà thật chẳng phải Thấy đó mới gọi là Thấy.

Thật mầu nhiệm không thể diễn tả, không thể nói được. Chỉ dùng trí thức tình phàm mà tạm bàn luận đó thôi!


** Chỉ mượn câu hỏi của đạo hữu Tinhnghia mà trả lời thôi, chứ không phải là tôi viết nói với một người nào nhứt định, mượn để làm bài tỏ sự việc và cái mà tôi hiểu chia sẽ, đừng có chấp tôi nói cho một cá nhân nào mà phiền lụy. Cứ cho rằng tôi là kẻ ngóc nghết si khờ tự nói với mình là được rồi.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: KHÔNG CÓ CẢNH GIỚI NIẾT BÀN, TU RỒI VỀ ĐÂU*?

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Trong Kinh Phật dạy Niết Bàn là Không Tất Cả Cảnh Giới.

Không Cảnh Giới nghĩa là xa lìa hai Tướng Có Không.

Chấp Không nghĩa là cho rằng Niết Bàn là hư vô trống không.

Chấp Có nghĩa là cho rằng có cảnh giới nào đó gọi là Niết Bàn.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
minh ho
Bài viết: 110
Ngày: 13/12/10 20:08
Giới tính: Nam
Đến từ: Tp.HCM

Re: KHÔNG CÓ CẢNH GIỚI NIẾT BÀN, TU RỒI VỀ ĐÂU*?

Bài viết chưa xem gửi bởi minh ho »

tangbong tangbong

KHÔNG CÓ KHÔNG GIAN, CHẲNG CÓ THỜI GIAN.

Vì không có Không Gian
Nên thành MƯỜI PHÁP GIỚI
Vì chẳng có Thời Gian
VÔ LƯỢNG KIẾP lập thành.

kinhle kinhle kinhle


Tễu
Bài viết: 278
Ngày: 25/01/08 23:09

Re: KHÔNG CÓ CẢNH GIỚI NIẾT BÀN, TU RỒI VỀ ĐÂU*?

Bài viết chưa xem gửi bởi Tễu »

tangbong
Vài Vần xin cùng thảo luận với Chư Đạo Hữu theo thiển cận của Tễu thu nhập từ Kinh Sách:

Hành thâm rồi tỏ Niết Bàn,
Chớ còn chỉ "Phán"! hỏi làm được chi !?
Niết Bàn chẳng Thật - Chẳng Phi.
Nếu mà đỗ được : Tức thì biết ngay ,
Niết Bàn : Tại chính nơi này,
Chẳng vô số kiếp,chẳng tầy không gian.
Chỉ cần bỏ hết san tham,
Phân biệt chấp trước-Chẳng làm cái chi !
Vì làm là đến rồi đi.
Còn buông xuống hết -> Ấy khi nhẹ mình,
Buông xuống lập tức rõ minh.
Thường_Lạc_Ngã_Tịnh chính mình chớ Ai ???!


Tễu: Kính kinhle


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.14 khách