TÀ SƯ RẤT NHIỀU

Mời mọi người cùng nhau đem đạo vào đời, thảo luận chia sẻ học hỏi kinh nghiệm tu tập và áp dụng Phật pháp vào đời sống hằng ngày

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: TÀ SƯ RẤT NHIỀU

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Hiện nay có rất nhiều tài liệu trên mạng cũng như các đĩa CD rãi rác đây đó trong các cửa tiệm nói về Phật Pháp, rồng rắn lẩn lộn. Rất nhiều tài liệu chia chẻ Phật Giáo và thậm chí phỉ báng trầm trọng.

Một bên thì nghe nói về Thanh Văn, Duyên Giác chưa rốt ráo, chẳng chịu tư duy kỹ càng mà lại ra lời chê bai, chẳng đúng tông chỉ tu hành của chư Tổ, chư Bồ Tát.

Một bên thì ca ngợi A LA HÁN nhưng lại chê bai và đạp đổ Đại Thừa. Đi quá đà chỗ tu của bản thân.

Thứ nữa là muốn xóa bỏ ranh giới Tiểu Thừa và Đại Thừa nhưng lại quy về cái gọi là Nguyên Thủy, chẳng thừa nhận Kinh Điển Đại Thừa.

Đấy, bên này đạp bên kia, bên kia đạp bên nọ, cả hai cùng chết.

Rốt cục: ba nghiệp THÂN - KHẨU - Ý chẳng chuyển được bao nhiêu thậm chí còn tăng thêm, chẳng hạn: tội phỉ báng, tội chia rẻ Phật Giáo,...

Giải thoát đâu chẳng thấy, chỉ thấy tự làm hại mình, tạo nghịch duyên cho chúng sanh.


mymamut
Bài viết: 353
Ngày: 29/05/10 23:14
Giới tính: Nam
Đến từ: vietnam

Re: TÀ SƯ RẤT NHIỀU

Bài viết chưa xem gửi bởi mymamut »

Kính chào các bạn, chào bạn VHBK.
Tôi và Bạn, NHÂN trao đồi cùng nhau trên diển đàn. Tôi rỏ Bạn tangbong
nhớ ơn VỊ GIẢI THOÁT, GIÁC NGỘ CÓ THẬT TRONG LỊCH SỬ CỦA NHÂN LOẠI VỚI DANH TỰ SIDDHARTHA GAUTAMA


Nhớ ơn VỊ GIẢI THOÁT, GIÁC NGỘ CÓ THẬT TRONG LỊCH SỬ NHÂN LOẠI VỚI DANH TỰ SIDDHARTHA GAUTAMA
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: TÀ SƯ RẤT NHIỀU

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

mymamut đã viết:Kính chào các bạn, chào bạn VHBK.
Tôi và Bạn, NHÂN trao đồi cùng nhau trên diển đàn. Tôi rỏ Bạn tangbong
nhớ ơn VỊ GIẢI THOÁT, GIÁC NGỘ CÓ THẬT TRONG LỊCH SỬ CỦA NHÂN LOẠI VỚI DANH TỰ SIDDHARTHA GAUTAMA
tangbong
Mỗi người tự rõ mình thì tự nhiên sẽ rõ người khác thôi, chẳng cần dò xét.

Hân hạnh tái ngộ cùng DH.


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: TÀ SƯ RẤT NHIỀU

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Vào đây nghe, thật là đau lòng :(( :(( :((

Về mặt đức hạnh thì VHBK chẳng dám bì. Nhưng về kiến giải thì ....


thienquang
Bài viết: 266
Ngày: 13/04/09 20:45
Giới tính: Nam

Re: TÀ SƯ RẤT NHIỀU

Bài viết chưa xem gửi bởi thienquang »

Bản thân chúng ta là người mù từ trong bụng mẹ mù ra thì làm sao biết được người mắt sáng? Theo kinh nghiệm bản thân mình thì chr cần ta có tâm tha thiết cầu Đạo thôi, tha thiết hướng về tha thiết mong cầu giác ngộ giải thoát để độ chúng sanh. Khi đó tự nhiên sẽ được Linh Thiêng dẫn dắt.


Tự đáy lòng con luôn luôn nhớ ơn Thầy.
TÂM BÌNH THẾ GIỚI BÌNH
Cầu mong sự bình an và sáng suốt đến với TẤT CẢ
thienquang
Bài viết: 266
Ngày: 13/04/09 20:45
Giới tính: Nam

Re: TÀ SƯ RẤT NHIỀU

Bài viết chưa xem gửi bởi thienquang »

Người tu thì nên thấy lỗi nơi mình chớ mà thấy lỗi nơi người, khi thấy lỗi nơi người thì phải quay lại chính mình mà quán chiếu cho kỹ vì chính mình cũng có lỗi như vậy nên mới thấy như vậy đó thôi, không đời này thì đời khác, vì nếu không có chủng tử như vậy thì không thể thấy. Và khi thấy như vậy thì nên sám hối cho nhiều.
Thấy lỗi nơi mình mà không thấy lỗi nơi nười thì mới tương ưng với Đạo. Bất cứ điều gì xảy ra thì chỉ có bản thân mình là có lỗi chớ không ai hay vật gì có lỗi cả. Đạo chỉ có ở nơi tâm mình chớ không có ở nơi tâm người mà tầm cầu. Nếu Đạo mà có ở nơi tâm người thì quá khỏe rồi vì ĐỨC BỔN SƯ NGÀI thành Phật thì mình cũng thành Phật chớ đâu cần phải tu :D :D :D
Nói rõ hơn tý nữa nhé, tất cả mọi thứ xung quanh ta đều thuộc về Pháp giới, mà Pháp giới thì trùng trùng duyên khởi - không chuyện này thì chuyện kia, không nhân vật này thì nhân vật kia, v.v và v.v- thay đổi liên tục trong từng sát na. Như vậy giữa ta và Pháp giới thì hổng lẽ Pháp giới có lỗi mà ta thì không có lỗi? Không thể nào, do vậy mà chỉ có ta có lỗi mà thôi.
Do vậy mà mình khuyên các bạn ai tu sao thì cứ mặc kệ người ta đi, mình do tu cho bản thân mình trước đi, lo tu cho mau cho nhanh đi để kịp độ sanh nữa - Tự độ độ tha, tự giác giác tha mà. Đừng nên khen chê mà tổn phước đó chớ không được cái gì đâu.


Tự đáy lòng con luôn luôn nhớ ơn Thầy.
TÂM BÌNH THẾ GIỚI BÌNH
Cầu mong sự bình an và sáng suốt đến với TẤT CẢ
Huệ Hiền
Bài viết: 1447
Ngày: 31/05/10 18:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Kiên Giang - Việt Nam

Re: TÀ SƯ RẤT NHIỀU

Bài viết chưa xem gửi bởi Huệ Hiền »

7 vị Phật quá khứ là bịa đặt ??? Nghe thật vô lý, mỗi vị Phật là một thời, Phật này nhập Niết bàn thì Phật khác ra đời tiếp nối, mười phương chư Phật, ba đời chư Phật cơ mà!!!

Phật dạy pháp Tiểu Thừa bởi vì sao ? Vì Phật thấy căn cơ chúng sanh còn thấp kém, không đủ trình độ tiếp nhận Đại Thừa nên dạy Tiểu Thừa, sau khi dạy xong Ngũ bộ kinh thì căn cơ chúng sanh cao rồi nên Ngài dạy pháp Đại Thừa. Nếu chúng sanh đều là người có thượng căn thì Phật chẳng phân ra Tiểu Thừa và Đại Thừa!

Ai cũng công nhận Phật thương chúng sanh, Phật thương chúng sanh hơn cha mẹ thương con thì Phật đã biết trước thời mạt pháp này rồi, đương nhiên Phật phải chuẩn bị pháp nào phù hợp với căn cơ chúng sanh thời mạt pháp, ai cũng hành được và dễ chứng => đó là pháp môn niệm Phật.

Bạn có nhắm trong đời này có thể chứng được quả Tu đà hoàn, Tư đà hàm, A na hàm hay A la hán không ? Nếu nhắm được thì tôi không nói nhưng nếu không được thì rất nguy hiểm, không chứng quả tức còn luân hồi, còn luân hồi tức còn mê muội, nên Phật mới nói pháp môn niệm Phật để cứu lấy chúng sanh.

"Thời mạt kiếp này, ức ức người tu hành, hiếm có người nào được đắc đạo, duy chỉ y theo pháp môn niệm Phật mới thoát sanh tử luân hồi" - Kinh Đại Tập

Cõi Cực Lạc chẳng phải là cõi tưởng, vì sao ? Vì thật sự đó là cõi vi diệu của công đức chư Phật, như cõi của Phật Dược Sư ở phương Đông, đó chẳng phải là tưởng, do công đức to lớn mà tạo thành, nhân quả đó!

Pháp môn niệm Phật rất linh nghiệm, bạn hãy đọc nhiều câu chuyện về pháp môn niệm Phật đi! Sẽ thấy!

Pháp nào cũng vậy! Cũng đưa đến cứu cánh cuối cùng là giải thoát, bạn muốn giải thoát, chúng tôi cũng muốn giải thoát. Hai bên đều cùng hướng đi nhưng phương tiện khác nhau thôi!

tangbong tangbong tangbong


Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: TÀ SƯ RẤT NHIỀU

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Không phải vị ấy là Thầy, Sư, Hòa Thượng, cho đến Phật mà mình vọi vàng tin họ. Phật cũng dạy đừng vọi tin ấy mà.

Chúng ta nghe rồi phải tư duy quán chiếu, so sánh với các Kinh Phật, so sánh với lời cổ đức dạy từ xưa có đúng không, nếu cái nào hay thì nghe, cái nào trái nghịch thì không nghe. Chúng ta có quyền như thế.

Không phải ai cũng nói đúng Phật Pháp đâu! Phải cẩn thận.

Có nhiều vị từng là đệ tử HT Thanh Từ, ngài trục xuất họ rồi, họ không đáng tin cậy. Tôi thấy HT Thanh Từ là vị chân tu, quý vị nên tìm học. Cũng như các vị HT Trí Tịnh, cố HT Trí Thủ, cố HT Trí Nghiêm, cố HT Thiện Siêu.

Ailibaba nên cẩn thận khi nghe Sư Thông Lạc, các vị Tri Thức ở Thuvienhoasen đã lên tiếng nhắt nhở rồi:

http://www.thuvienhoasen.org/D_1-2_2-13 ... 14-1_15-1/

http://www.thuvienhoasen.org/D_1-2_2-13 ... 14-1_15-1/

http://www.thuvienhoasen.org/D_1-2_2-13 ... 14-1_15-1/

Kinh Lăng Nghiêm dạy, tự thấy, tự xưng mình chứng Thánh thì người đó lạc đường rồi.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Huệ Hiền
Bài viết: 1447
Ngày: 31/05/10 18:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Kiên Giang - Việt Nam

Re: TÀ SƯ RẤT NHIỀU

Bài viết chưa xem gửi bởi Huệ Hiền »

Đạo hữu xem bài tôi, tôi phỉ báng chỗ nào ?
Học sinh học lớp 1 thì lấy bài lớp 1 ra mà dạy, chẳng lẽ nhảy lên lớp 5, lớp 6 sao ? Chúng sanh căn cơ thấp chẳng lẽ lấy pháp vi diệu mà dạy sao ? Phật dạy pháp Tiểu Thừa trước vì Ngài biết chúng sanh nên học những điều căn bản rồi mới lên cao, tôi không hề phỉ báng Tiểu Thừa!

Tôi cũng chẳng đề cao pháp môn mình tu, nếu đạo hữu thấy pháp môn đạo hữu tu có thể giúp đạo hữu giải thoát thì cứ việc, tôi chỉ nói đạo hữu có chắc được giải thoát hay không thôi ?

Thật chẳng có Tiểu Thừa và Đại Thừa, đạo hữu nên nhớ! Tất cả Phật đều dùng phương tiện mà nói pháp, nếu đạo hữu muốn biết ai tà ai chánh thì dựa vào Tam tạng kinh điển và sự vi diệu của Phật pháp, nếu khó quá thì gáng tu đắc đạo là thấy được thôi!


Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -
nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: TÀ SƯ RẤT NHIỀU

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

VO_HUU_BAT_KHONG606 đã viết:Vào đây nghe, thật là đau lòng :(( :(( :((

Về mặt đức hạnh thì VHBK chẳng dám bì. Nhưng về kiến giải thì ....
:( Thôi kệ họ anh ơi nhiệm vụ của người tu Tịnh Độ chúng ta chỉ có thể in Tịnh Độ Ngũ Kinh, sang những băng giảng Ngũ Kinh Tịnh Độ cho mọi người càng nhiều càng tốt, nghe xong họ hiểu đạo lý rồi trăm nghìn ngoại đạo cũng chẳng dao đông được.

Pháp môn Tịnh Độ là pháp khó tin mà, trong Kinh A Di Đà, Phật gọi tên ngài Xá Lợi Phất không biết bao nhiêu lần.


Nam Mô A Di Đà Phật
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: TÀ SƯ RẤT NHIỀU

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Chúng ta biết mỗi người đều có thức tâm, hay gọi là thần thức, hay gọi là nghiệp thức. Chính cái đó nó dẫn ta đi luân hồi tái sanh.

Nói theo Phật Pháp thì gọi là Danh và Sắc.

Danh tức là nghiệp thức
Sắc là tinh cha trứng mẹ

Phải có hội đủ các điều kiện thì mới thành thai nhi, và trưởng thành một con người.

Đôi khi chúng ta nghe giảng không nên chấp vào lời nói giảng sư, đôi khi giảng sư chỉ là phương tiện để phá chấp cho người đời thôi vì người đời quả tình là chấp trước nhiều lắm. Nay mình lại chấp trước lời của giảng sư thì thật là không nên. Chính mình phải học Phật, tu tập mới được. Đừng nghe nói lời kiến giải của người khác rồi hùa theo mà không cần biết gì hết.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: TÀ SƯ RẤT NHIỀU

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

alibaba2010 đã viết:
Ailibaba nên cẩn thận khi nghe Sư Thông Lạc, các vị Tri Thức ở Thuvienhoasen đã lên tiếng nhắt nhở rồi:
TÔI CÓ THAM KHẢO MẤY BÀI VIẾT ĐÓ RỒI TOÀN LÀ CƯ SĨ VIẾT, CÒN LẠI CỦA 1 TT GÌ ĐÓ NHƯNG XÉT RA ĐÁNG LẼ TT ĐÓ KHÔNG NÊN VIẾT BÀI ĐÓ VÌ ĐẠO HẠNH ÔNG TA CHƯA CÓ ĐỦ TƯ CÁCH PHÊ PHÁN SƯ ÔNG. CHỪNG NÀO ÔNG TA SỐNG ĐẦY ĐỦ GIỚI HẠNH GIỚI BỔN, SỐNG ĐÚNG 10 THÁNH HẠNH SA DI, KHÔNG ĂN NGỦ PHI THỜI, KHÔNG GIỮ TIỀN BẠC, KHÔNG Ở CHÙA TO,3 Y 1 BÁT ĐI XIN ĂN NHƯ CHÍNH SƯ ÔNG, XẢ BỎ TẤT CẢ DANH LỢI THẾ GIAN NHƯ SƯ ÔNG, THÌ ÔNG TA ĐỦ TƯ CÁCH CẤT LÊN TIẾNG NÓI. VÀ ĐH NÊN NHỚ RẰNG 20 NĂM NAY GHPGVN CHƯA AI LÊN TIẾNG NÓI NHỮNG ĐIỀU SƯ ÔNG NÓI LÀ SAI, VÌ HỌ BIẾT SƯ ÔNG ĐÚNG , VÌ ĐẠO HẠNH SƯ ÔNG SỐNG ĐÚNG NHƯ THẾ TÔN DẠY, VÌ THẾ GHPGVN ĐÃ IM LẶNG NHỮNG 20 NĂM, CHỨ NẾU SƯ ÔNG SAI THÌ NHỮNG NGƯỜI CÓ TƯ CÁCH NGANG SƯ ÔNG TRONG GHPGVN ĐÃ PHÊ PHÁN, DẠY DỖ SƯ ÔNG RỒI KHÔNG CẦN TỚI GIỜ NÀY ĐH NHẮC NHỞ NHƯ VẬY :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
1. Không phải là Thầy đáng tin hơn Phật Tử. Nếu người Phật Tử có học có tu cũng là thiện tri thức.

2. Không nhìn hình thức bề ngoài mà đánh giá ông Thầy. Theo mắt thế tục tu khổ hạnh là đáng quý là đáng kính, còn ở chùa tăng chúng đông thì gọi là không đáng kính quý. Chứ còn mắt thánh thì không có phân biệt như thế.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Đã khóa

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.2 khách