TÀ SƯ RẤT NHIỀU

Mời mọi người cùng nhau đem đạo vào đời, thảo luận chia sẻ học hỏi kinh nghiệm tu tập và áp dụng Phật pháp vào đời sống hằng ngày

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

Huệ Hiền
Bài viết: 1447
Ngày: 31/05/10 18:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Kiên Giang - Việt Nam

Re: TÀ SƯ RẤT NHIỀU

Bài viết chưa xem gửi bởi Huệ Hiền »

alibaba2010 đã viết:
Thánh_Tri đã viết:Không phải vị ấy là Thầy, Sư, Hòa Thượng, cho đến Phật mà mình vọi vàng tin họ. Phật cũng dạy đừng vọi tin ấy mà.

Chúng ta nghe rồi phải tư duy quán chiếu, so sánh với các Kinh Phật, so sánh với lời cổ đức dạy từ xưa có đúng không, nếu cái nào hay thì nghe, cái nào trái nghịch thì không nghe. Chúng ta có quyền như thế.

Không phải ai cũng nói đúng Phật Pháp đâu! Phải cẩn thận.

Có nhiều vị từng là đệ tử HT Thanh Từ, ngài trục xuất họ rồi, họ không đáng tin cậy. Tôi thấy HT Thanh Từ là vị chân tu, quý vị nên tìm học. Cũng như các vị HT Trí Tịnh, cố HT Trí Thủ, cố HT Trí Nghiêm, cố HT Thiện Siêu.
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D ĐÚNG PHẬT DẠY ĐỪNG VỘI TIN , ĐH CÓ CHÁNH KIẾN ĐÓ.
1./ PHẬT DẠY ĐỪNG TIN LÝ LUẬN SIÊU HÌNH -> BÂY GIỜ HỌ LÝ LUẬN ĐỂ DỰNG LẠI THẾ GIỚI SIÊU HÌNH NÊN SƯ TRƯỞNG MẮNG LÀ PHẢI
2./PHẬT DẠY LẤY GIỚI LUẬT LÀM THẦY -> HỌ SỐNG PHÁ GIỚI LUẬT ĐẾN TẬN CÙNG
3./ PHẬT LÀ 1 SIÊU ĂN MÀY -> HỌ LÀ 1 ĐẠI GIA TRỌC ĐẦU
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Người xuất gia là người có công đức vô lượng, đạo hữu dùng lời cẩn thận, kẻo phỉ báng họ thì gây tội!
Đạo hữu thử nói cõi Cực Lạc sao biết là vô hình ? Có phải Ngũ bộ kinh không có nói chăng ?


Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -
Huệ Hiền
Bài viết: 1447
Ngày: 31/05/10 18:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Kiên Giang - Việt Nam

Re: TÀ SƯ RẤT NHIỀU

Bài viết chưa xem gửi bởi Huệ Hiền »

alibaba2010 đã viết:
Đạo hữu xem bài tôi, tôi phỉ báng chỗ nào ?
"Phật dạy pháp Tiểu Thừa bởi vì sao ? Vì Phật thấy căn cơ chúng sanh còn thấp kém, không đủ trình độ tiếp nhận Đại Thừa nên dạy Tiểu Thừa,"=> :D :D :D :D :D :D :D QUÁ COI THƯỜNG AI HỌC THEO TRƯỜNG PHÁI NGUYÊN THỦY, CHO RẰNG HỌ LÀ HẠNG CĂN CƠ THẤP KÉM -> THẬT LỘNG NGÔN HẾT CHỖ NÓI :D :D :D :D :D :D NHỮNG LỜI ĐÓ LÀ PHỈ BÁNG THẾ TÔN HAY KHÔNG KHI CHÍNH NGÀI DẠY GIÁO PHÁP ĐÓ CHO TOÀN THỂ CHƯ TĂNG THỜI BẤY GIỜ -> ĐẺ ĐÂU RA CÁI GIÁO PHÁP ĐẠI THỪA THỜI ĐÓ MÀ DÁM NÓI LÀ CHỈ DÀNH CHO CĂN CƠ THẤP KÉM, TÀ KIẾN ĐIÊN ĐẢO , GIEO NGHIỆP CHO CHÍNH MÌNH :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Căn cơ kém đương nhiên phải dạy pháp đơn giản cho hiểu rồi mới lên cao được!
Nãy giờ tôi nói vấn đề này mà! Thật ra chỉ có một thừa - chẳng có nhiều thừa, do người đời mê lầm cho là có nhiều thừa. Nếu tôi phỉ báng cho là thấp kém thì tôi mất gốc rồi, căn bản không có lấy gì học kinh cao ?
Tôi không phỉ báng, chỉ là nói căn cơ chúng sanh thế nào thì Phật nói pháp thế ấy!


Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -
Huệ Hiền
Bài viết: 1447
Ngày: 31/05/10 18:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Kiên Giang - Việt Nam

Re: TÀ SƯ RẤT NHIỀU

Bài viết chưa xem gửi bởi Huệ Hiền »

alibaba2010 đã viết:
1. Không phải là Thầy đáng tin hơn Phật Tử. Nếu người Phật Tử có học có tu cũng là thiện tri thức.
:D :D :D :D ĐÚNG NẾU HỌ GIỮ ĐÚNG GIỚI LUẬT, TẬN LỰC DIỆT THAM SÂN SI MẠN NGHI THÌ LÚC ĐÓ NHỮNG KIẾN GIẢI CŨA HỌ CHẮNG KHÁC GÌ TỲ KHEO, CÒN HỌ KHÔNG GIỮ GIỚI LUẬT ĐỂ THANH TỊNH TÂM MÌNH THÌ LỜI NÓI HỌ KHÔNG CÓ TƯ CÁCH PHÊ PHÁN 1 BẬC THẦY SỐNG CỰC KỲ ĐẠO HẠNH , GIỐNG ĐĨA ĐEO CHÂN HẠC VẬY :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Chứ còn mắt thánh thì không có phân biệt như thế.
:D :D :D :D :D :D CÂU NÀY LÝ LUẬN LẬP LỜ, KHÔNG ĐÚNG TINH THẦN PHẬT DẠY "Nếu Ta nói một điều mà người khác không thấy, không nghe, không biết thì có nói láo trong Ta”. ĐH BIẾT MẮT THÁNH DÒM RA SAO HẢ ???? :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Đạo hữu nói lạ, Phật nói ta nhìn thấy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật nên đều nói pháp bình đẳng! (lấy lời tôi nói, không trích trong kinh)
Chúng ta dù không biết mắt thánh nhìn thế nào nhưng cũng biết chắc chắn rằng Đức Thế Tôn bình đẳng với mọi chúng sanh!


Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -
Huệ Hiền
Bài viết: 1447
Ngày: 31/05/10 18:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Kiên Giang - Việt Nam

Re: TÀ SƯ RẤT NHIỀU

Bài viết chưa xem gửi bởi Huệ Hiền »

Thế Tôn mà bị đọa địa ngục sao ? Thế Tôn nói đúng pháp, chỉ có người đời hiểu sai pháp!


Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: TÀ SƯ RẤT NHIỀU

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Điều đáng nói ở đây có những người đi quá chỗ tu của họ.

Hết tham sân si không có nghĩa là cái gì cũng biết. Nhưng hết tham sân si thì đó là căn bản của người tu hành. Chưa có căn bản này thì lận đận gian nan.

6 đường luân hồi và Cực Lạc chẳng thể đánh đồng được.

Thế giới dựng lên bằng tưởng tri mà ngoại đạo dựng lên là các cõi trời trong lục đạo, chẳng phải Cực Lạc thế giới.


Các thế giới chẳng thể nói là có hay không! Chẳng hạn ta bà này, là có hay là không? Các cõi khác cũng tương tự như vậy.

CỰC LẠC THẾ GIỚI chỉ toàn là các duyên lành chẳng có ác duyên và các trở ngại duyên nên các hạt giống ác chẳng nảy sanh và sự vô minh nhờ đó cũng dần dần thanh lọc hoàn toàn. Và nhân sanh tử được đoạn trừ một cách thẳng tiến.

Nếu bạn chẳng thích tu tập ở Cực Lạc thì cứ quyết chí tu học trong 6 nẻo luân hồi này, bền chí thì cũng sẽ cắt đứt nhân sanh tử thôi. Chỉ là kiếp này nối kiếp kia có đủ tỉnh giác nối tiếp hay không.


Huệ Hiền
Bài viết: 1447
Ngày: 31/05/10 18:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Kiên Giang - Việt Nam

Re: TÀ SƯ RẤT NHIỀU

Bài viết chưa xem gửi bởi Huệ Hiền »

Thế theo ý đạo hữu là phải biết mắt thánh thế nào mới biết Đức Thế Tôn có từ bi hay không ?
Dù không biết nước Mỹ thế nào nhưng tôi biết chắc đất nước đó phát triển và có nhiều nhà cao tầng!


Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -
Huệ Hiền
Bài viết: 1447
Ngày: 31/05/10 18:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Kiên Giang - Việt Nam

Re: TÀ SƯ RẤT NHIỀU

Bài viết chưa xem gửi bởi Huệ Hiền »

alibaba2010 đã viết:
VO_HUU_BAT_KHONG606 đã viết:Điều đáng nói ở đây có những người đi quá chỗ tu của họ.

Hết tham sân si không có nghĩa là cái gì cũng biết. Nhưng hết tham sân si thì đó là căn bản của người tu hành. Chưa có căn bản này thì lận đận gian nan.

6 đường luân hồi và Cực Lạc chẳng thể đánh đồng được.

Thế giới dựng lên bằng tưởng tri mà ngoại đạo dựng lên là các cõi trời trong lục đạo, chẳng phải Cực Lạc thế giới.


Các thế giới chẳng thể nói là có hay không! Chẳng hạn ta bà này, là có hay là không? Các cõi khác cũng tương tự như vậy.

CỰC LẠC THẾ GIỚI chỉ toàn là các duyên lành chẳng có ác duyên và các trở ngại duyên nên các hạt giống ác chẳng nảy sanh và sự vô minh nhờ đó cũng dần dần thanh lọc hoàn toàn. Và nhân sanh tử được đoạn trừ một cách thẳng tiến.

Nếu bạn chẳng thích tu tập ở Cực Lạc thì cứ quyết chí tu học trong 6 nẻo luân hồi này, bền chí thì cũng sẽ cắt đứt nhân sanh tử thôi. Chỉ là kiếp này nối kiếp kia có đủ tỉnh giác nối tiếp hay không.
ĐH ĐÁNH ĐỒNG 33 CÕI TRỜI VỚI TA BÀ LÀ QUAN NIỆM CỦA ĐH -> TỪ ĐÓ ĐH SUY RA CÓ CỰC LẠC ĐÓ LÀ QUAN NIỆM CỦA ĐAO HỮU. CÒN PHẬT ẤN ĐỘ DẠY TA BÀ DO DUYÊN HỢP MÀ THÀNH. CHỨ KHÔNG PHẢI DO TƯỞNG MÀ THÀNH DĨ NHIÊN NÓ KHÁC CỰC LẠC NÊN NHỚ TRONG TỊNH ĐỘ CÕI A DI ĐÀ LÀ DO PHẬT A DI ĐÀ QUÁN TƯỞNG MÀ THÀNH :D :D :D :D :D ĐH ĐỪNG ĐÁNH LẬN CON ĐEN THẾ CHỨ
Nếu do Phật Di Đà quán tưởng mà thành thì cớ sao Phật lại phát 48 nguyện mà rước chúng sanh về cõi mình tưởng đó ?


Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: TÀ SƯ RẤT NHIỀU

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

alibaba2010 đã viết: ĐH ĐÁNH ĐỒNG 33 CÕI TRỜI VỚI TA BÀ LÀ QUAN NIỆM CỦA ĐH -> TỪ ĐÓ ĐH SUY RA CÓ CỰC LẠC ĐÓ LÀ QUAN NIỆM CỦA ĐAO HỮU. CÒN PHẬT ẤN ĐỘ DẠY TA BÀ DO DUYÊN HỢP MÀ THÀNH. CHỨ KHÔNG PHẢI DO TƯỞNG MÀ THÀNH DĨ NHIÊN NÓ KHÁC CỰC LẠC NÊN NHỚ TRONG TỊNH ĐỘ CÕI A DI ĐÀ LÀ DO PHẬT A DI ĐÀ QUÁN TƯỞNG MÀ THÀNH :D :D :D :D :D ĐH ĐỪNG ĐÁNH LẬN CON ĐEN THẾ CHỨ
Đức Phật A DI ĐÀ thị hiện thành Phật đến nay đã hơn mười kiếp, chỉ là tuổi thọ của dân chúng ở Cực Lạc rất là lâu "vô lượng vô biên a tăng tỳ kiếp" nên còn rất là lâu nữa mới đổi thành Tịnh Độ khác và Đức A DI ĐÀ nhập diệt.

Còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện thành Phật ở cõi ta bà này cách nay khoảng hai ngàn mấy năm.

Các thế giới đều do duyên hợp mà thành. Nhưng giữa những thế giới sai biệt với nhau thì khó mà nói hết.

Như sai biệt giữa cõi trời với ta bà này, giữa ta bà này với địa ngục..... Là sáu thứ cảnh giới sai biệt: Trời, a tu la, người, ngã quỹ, súc sanh, địa ngục.

Luân hồi thì có cả duyên cấu uế: tốt - xấu, thiện - các cùng hiện hữu.

Cực Lạc Thế Giới thì chỉ có các thiện duyên, chẳng có ác duyên, chẳng có các thứ duyên gây trở ngại.


Tưởng tri hay không thì khoan hãy nói.

Quan trọng là dù ở ta bà hay ở Cực Lạc thì đều phải tu học cả thôi. Có điều là ở CỰC LẠC chẳng có các duyên trở ngại.


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: TÀ SƯ RẤT NHIỀU

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

alibaba2010 đã viết: :D :D :D :D :D ĐH LẠI ĐÁNH ĐỒNG CÁC QUAN NIỆM DUYÊN HỢP VÀ TƯỞNG LẠI, GIỐNG HỦ TIẾU XÀO RỒI CHO LÀ CÓ CÕI CỰC LẠC THẬT KHÔNG THỂ HIỂU NỔI :D :D :D :D :D :D :D :D
1./ TA BÀ DO DUYÊN HỢP MÀ THÀNH -> LƯU Ý NÓ KHÔNG PHẢI CÕI TƯỠNG MÀ LÀ CÕI TẠM-> TỨC THAY ĐỔI LUÔN LUÔN
2./ CÕI CỰC LẠC LÀ CÕI TƯỞNG -> MÀ CÕI TƯỠNG LÀ KHÔNG CÓ THẬT (PHẬT ẤN ĐỘ DẠY TRONG KINH PHÁP MÔN CĂN BẢN THUỘC TRUNG BỘ KINH)
CÒN CỐ TÌNH GỘP CHUNG LẠI THÀNH HỦ TÍU XÀO THÌ BÓ TAY :D :D :D :D :D :D :D :D
Vậy CÕI TẠM là có thật không?


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: TÀ SƯ RẤT NHIỀU

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

alibaba2010 đã viết:
Lâm Nghĩa đã viết:Thế theo ý đạo hữu là phải biết mắt thánh thế nào mới biết Đức Thế Tôn có từ bi hay không ?
Dù không biết nước Mỹ thế nào nhưng tôi biết chắc đất nước đó phát triển và có nhiều nhà cao tầng!
:D :D :D :D :D :D :D ĐỪNG NÊN NÓI BẤT CỨ GÌ VỀ BẬC THÁNH BẬC GIÁC NGỘ VÌ ĐÓ LÀ PHẠM THƯỢNG, PHỈ BÁNG, DỰA VÀO TÂM Ý THAM SÂN SI BẢN THÂN RỒI GÁN CHO BẬC ĐẠI GIÁC NGỘ LÀM HOẶC NGHĨ NHƯ VẬY ĐÓ LÀ LỘNG NGÔN :D :D :D :D :D :D :D :D :D

BẠN THÌ DĨ NHIÊN BIẾT MỸ PHÁT TRIỄN CÂU NÀY HỌC SINH NÀO CŨNG PHÁT BIỂU ĐƯỢC :D :D :D :D :D :D
NHƯNG DÙNG SUY NGHĨ MÌNH RỒI PHÁN ÔNG PHẬT ỔNG DÒM NGÓ NGƯỜI TA RA SAO THÌ LỘNG NGÔN , TÀ KIẾN ĐIÊN ĐẢO, PHẠM THƯỢNG , CẦU MONG NGHIỆP LỰC NHÂN QUẢ BẠN NHẸ CHÚT :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
DH Lâm Nghĩa nên nghe DH alibaba2010 khuyên. Góp ý vậy thôi, đừng buồn nha!


Huệ Hiền
Bài viết: 1447
Ngày: 31/05/10 18:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Kiên Giang - Việt Nam

Re: TÀ SƯ RẤT NHIỀU

Bài viết chưa xem gửi bởi Huệ Hiền »

alibaba2010 đã viết:
Lâm Nghĩa đã viết:
alibaba2010 đã viết:
VO_HUU_BAT_KHONG606 đã viết:Điều đáng nói ở đây có những người đi quá chỗ tu của họ.

Hết tham sân si không có nghĩa là cái gì cũng biết. Nhưng hết tham sân si thì đó là căn bản của người tu hành. Chưa có căn bản này thì lận đận gian nan.

6 đường luân hồi và Cực Lạc chẳng thể đánh đồng được.

Thế giới dựng lên bằng tưởng tri mà ngoại đạo dựng lên là các cõi trời trong lục đạo, chẳng phải Cực Lạc thế giới.


Các thế giới chẳng thể nói là có hay không! Chẳng hạn ta bà này, là có hay là không? Các cõi khác cũng tương tự như vậy.

CỰC LẠC THẾ GIỚI chỉ toàn là các duyên lành chẳng có ác duyên và các trở ngại duyên nên các hạt giống ác chẳng nảy sanh và sự vô minh nhờ đó cũng dần dần thanh lọc hoàn toàn. Và nhân sanh tử được đoạn trừ một cách thẳng tiến.

Nếu bạn chẳng thích tu tập ở Cực Lạc thì cứ quyết chí tu học trong 6 nẻo luân hồi này, bền chí thì cũng sẽ cắt đứt nhân sanh tử thôi. Chỉ là kiếp này nối kiếp kia có đủ tỉnh giác nối tiếp hay không.
ĐH ĐÁNH ĐỒNG 33 CÕI TRỜI VỚI TA BÀ LÀ QUAN NIỆM CỦA ĐH -> TỪ ĐÓ ĐH SUY RA CÓ CỰC LẠC ĐÓ LÀ QUAN NIỆM CỦA ĐAO HỮU. CÒN PHẬT ẤN ĐỘ DẠY TA BÀ DO DUYÊN HỢP MÀ THÀNH. CHỨ KHÔNG PHẢI DO TƯỞNG MÀ THÀNH DĨ NHIÊN NÓ KHÁC CỰC LẠC NÊN NHỚ TRONG TỊNH ĐỘ CÕI A DI ĐÀ LÀ DO PHẬT A DI ĐÀ QUÁN TƯỞNG MÀ THÀNH :D :D :D :D :D ĐH ĐỪNG ĐÁNH LẬN CON ĐEN THẾ CHỨ
Nếu do Phật Di Đà quán tưởng mà thành thì cớ sao Phật lại phát 48 nguyện mà rước chúng sanh về cõi mình tưởng đó ?
:D :D :D :D :D NGHE SƯ ÔNG TỪ THÔNG DẠY NÈ -> ĐÓ LÀ (THEO CÁCH NÓI CỦA NHỮNG NGƯỜI SAU NÀY ) PHƯƠNG TIỆN NÓI MẸO CHO HỌ SAU KHI VÃNG SANH CÓ CHẮC RẰNG HỌ GẶP PHẬT KHÔNG HAY HỌ Ở TRONG HOA SEN ??????????? HỌ Ở TRONG HOA SEN ĐỂ PHÁ SẠCH VÔ MINH PHIỀN NÃO THÌ MỚI MONG CHUI RA KHỎI SEN ĐỂ GẶP PHẬT CÒN KHÔNG THÌ CỨ Ở TRONG BÚP SEN 3 ĐẠI A TĂNG KỲ KIẾP ĐI CHỪNG NÀO SẠCH VÔ MINH MỚI RA :D :D :D :D CÕI CỰC LẠC THANH TỊNH LÀ THẾ CHẲNG LẼ CHỨA ĐẦY DÃY HẦM BÀ LẰNG TRÊN ĐÓ À ????? CHỈ CHỨA AI SẠCH VÔ MINH THÔI VÌ SẠCH VÔ MÌNH THÌ THẾ TÔN NÓI MỚI ĐÚNG CÒN CHƯA SẠCH VÔ MÌNH MÀ THÀNH PHẬT THÌ HÓA RA THẾ TÔN DẠY THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN SAI À ??? :D :D :D :D :D :D :D MÀ BÔNG SEN ĐÓ Ở ĐÂU ??? Ở ĐÂY NÈ , MỖI NGƯỜI LÀ 1 BÔNG SEN , TU ĐI DỨT HẾT LẬU HƠẠC THÌ TỰ CHUI RA THẤY PHẬT KHÔNG DỨT LẬU HOẶC THÌ NẰM MƠ 1 GIẤC MƠ 3 ĐẠI A TĂNG KỲ KIẾP ĐI ĐH :D :D :D :D :D :D :D :D http://phatphapdaithua.com/#Play,1809
Trong 48 đại nguyện của Đức A Di Đà, có một nguyện như vầy:
Nguyện thứ 22: Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở cõi khác sanh về nước tôi, cứu cánh đều quyết đến bực Nhứt sanh bổ xứ, trừ người có bổn nguyện riêng, tự tại hóa hiện, vì chúng sanh mà phát hoằng thệ nguyện, tu các công đức, độ thoát mọi loài, đi khắp thế giới, tu Bồ Tát hạnh, cúng dường thập phương chư Phật, khai hóa vô lượng chúng sinh, làm cho tất cả đều đứng vững nơi đạo vô thượng chánh giác, siêu xuất công hạnh của các bậc thông thường, hiện tiền tu tập Ðại nguyện của Phổ Hiền, nếu chẳng như thế, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.
Nguyện thứ 4: Lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhơn thiên trong cõi nước tôi, thân hình có kẻ tốt người xấu chẳng đồng nhau, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.
Chẳng cần nói nhiều, đại nguyện có nói rõ, không cần phải chờ đến 3 đại A tăng kỳ kiếp mà ngay khi vãng sanh đã là bậc bất thối chuyển, tu đến Nhất sanh bổ xứ. Nguyện có lợi như thế, huống chi mà không về ?


Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -
Huệ Hiền
Bài viết: 1447
Ngày: 31/05/10 18:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Kiên Giang - Việt Nam

Re: TÀ SƯ RẤT NHIỀU

Bài viết chưa xem gửi bởi Huệ Hiền »

alibaba2010 đã viết:
Lâm Nghĩa đã viết:Thế theo ý đạo hữu là phải biết mắt thánh thế nào mới biết Đức Thế Tôn có từ bi hay không ?
Dù không biết nước Mỹ thế nào nhưng tôi biết chắc đất nước đó phát triển và có nhiều nhà cao tầng!
:D :D :D :D :D :D :D ĐỪNG NÊN NÓI BẤT CỨ GÌ VỀ BẬC THÁNH BẬC GIÁC NGỘ VÌ ĐÓ LÀ PHẠM THƯỢNG, PHỈ BÁNG, DỰA VÀO TÂM Ý THAM SÂN SI BẢN THÂN RỒI GÁN CHO BẬC ĐẠI GIÁC NGỘ LÀM HOẶC NGHĨ NHƯ VẬY ĐÓ LÀ LỘNG NGÔN :D :D :D :D :D :D :D :D :D

BẠN THÌ DĨ NHIÊN BIẾT MỸ PHÁT TRIỄN CÂU NÀY HỌC SINH NÀO CŨNG PHÁT BIỂU ĐƯỢC :D :D :D :D :D :D
NHƯNG DÙNG SUY NGHĨ MÌNH RỒI PHÁN ÔNG PHẬT ỔNG DÒM NGÓ NGƯỜI TA RA SAO THÌ LỘNG NGÔN , TÀ KIẾN ĐIÊN ĐẢO, PHẠM THƯỢNG , CẦU MONG NGHIỆP LỰC NHÂN QUẢ BẠN NHẸ CHÚT :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
A Mi Đà Phật! Cảm ơn nha! tangbong


Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -
Đã khóa

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách