TÀ SƯ RẤT NHIỀU

Mời mọi người cùng nhau đem đạo vào đời, thảo luận chia sẻ học hỏi kinh nghiệm tu tập và áp dụng Phật pháp vào đời sống hằng ngày

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: TÀ SƯ RẤT NHIỀU

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

VO_HUU_BAT_KHONG606 đã viết:
alibaba2010 đã viết: :D :D :D :D :D ĐH LẠI ĐÁNH ĐỒNG CÁC QUAN NIỆM DUYÊN HỢP VÀ TƯỞNG LẠI, GIỐNG HỦ TIẾU XÀO RỒI CHO LÀ CÓ CÕI CỰC LẠC THẬT KHÔNG THỂ HIỂU NỔI :D :D :D :D :D :D :D :D
1./ TA BÀ DO DUYÊN HỢP MÀ THÀNH -> LƯU Ý NÓ KHÔNG PHẢI CÕI TƯỠNG MÀ LÀ CÕI TẠM-> TỨC THAY ĐỔI LUÔN LUÔN
2./ CÕI CỰC LẠC LÀ CÕI TƯỞNG -> MÀ CÕI TƯỠNG LÀ KHÔNG CÓ THẬT (PHẬT ẤN ĐỘ DẠY TRONG KINH PHÁP MÔN CĂN BẢN THUỘC TRUNG BỘ KINH)
CÒN CỐ TÌNH GỘP CHUNG LẠI THÀNH HỦ TÍU XÀO THÌ BÓ TAY :D :D :D :D :D :D :D :D
Vậy CÕI TẠM là có thật không?
Như vậy, các cõi dù do duyên hợp, hoặc tưởng tri hay do gì mà thành thì đều phải hoại diệt.

Ta bà này cũng vậy, cũng có ngày phải tận diệt và ta bà kế tiếp mở ra. Chỉ là trong luân hồi này tập hợp các duyên làm cho Ngã chấp hiện hữu thành ra sự trói buộc trong sáu đường. Tu hành chẳng bền chí thì khó mà giải thoát khỏi ràng buộc đó.

Cực Lạc Thế Giới chỉ có các thiện duyên, chẳng có ác duyên cũng như các duyên làm chướng ngại, dĩ nhiên các duyên làm cho Ngã hiện hữu đều chẳng hiện hữu nên Ngã chấp chẳng hiện hữu ra nên như một hạt giống bị cô lập, từ đó dần dần được nhổ sạch một cách thẳng tiến.

Một khi hạt giống sanh tử được được thanh lọc rồi thì dù thị hiện nơi cực khổ nhất hay nơi đâu đi nữa, vẫn là giải thoát khỏi sự ràng buộc của luân hồi sanh tử.


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: TÀ SƯ RẤT NHIỀU

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

alibaba2010 đã viết:
VHBK đã viết:Vậy CÕI TẠM là có thật không?
:D :D :D :D :D :D VẬY CHỮ TẠM ĐH HIỂU NÓ RA SAO ???????????????????? ĐH HIỂU RA SAO TÔI MỚI NÓI ĐƯỢC :D :D :D :D :D :D VÌ KHI TÔI VIẾT CHỮ "CÕI TẠM" THÌ VỚI TRÌNH ĐỘ TU HỌC CỠ ADMIN MÀ KHÔNG HIỂU, THÌ TÔI CẦN PHẢI BIẾT ĐH HIỂU NHƯ THẾ NÀO VỀ TỪ ĐÓ ĐÃ :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Đúng rồi, VHBK hỏi DH về CÕI TẠM đó.

Không thật có, không có nghĩa là không hiện hữu.

Cũng như cõi ta bà này chẳng thật có, nhưng với chúng ta nó vẫn hiện hữu.


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: TÀ SƯ RẤT NHIỀU

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

alibaba2010 đã viết:
VO_HUU_BAT_KHONG606 đã viết:
alibaba2010 đã viết:
VHBK đã viết:Vậy CÕI TẠM là có thật không?
:D :D :D :D :D :D VẬY CHỮ TẠM ĐH HIỂU NÓ RA SAO ???????????????????? ĐH HIỂU RA SAO TÔI MỚI NÓI ĐƯỢC :D :D :D :D :D :D VÌ KHI TÔI VIẾT CHỮ "CÕI TẠM" THÌ VỚI TRÌNH ĐỘ TU HỌC CỠ ADMIN MÀ KHÔNG HIỂU, THÌ TÔI CẦN PHẢI BIẾT ĐH HIỂU NHƯ THẾ NÀO VỀ TỪ ĐÓ ĐÃ :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Đúng rồi, VHBK hỏi DH về CÕI TẠM đó.

Không thật có, không có nghĩa là không hiện hữu.

Cũng như cõi ta bà này chẳng thật có, nhưng với chúng ta nó vẫn hiện hữu.
CÕI TẠM ĐƠN GIẢN NGHĨA LÀ TẠM CÓ ĐÓ, RỒI TẠM MẤT ĐÓ, RỒI LẠI TẠM CÓ ĐÓ, NHƯNG VẪN TỒN TẠI :D :D :D :D :D :D CÒN CÕI TƯỠNG LÀ BÓNG DÁNG CỦA CÕI TẠM MÀ CÕI TẠM VÔ THƯỜNG BIẾN ĐỔI THÌ LẤY ĐÂU RA CÁI THỀ GIỚI TƯỞNG VÔ LƯỢNG KIẾP = VĨNH HẰNG CHO ĐH Ở ????????????????????? :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Thế nào là "BÓNG DÁNG CỦA CÕI TẠM" ?

Cõi trời, địa ngục là cõi tạm hay cõi tưởng?


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: TÀ SƯ RẤT NHIỀU

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

alibaba2010 đã viết::D :D :D :D :D :D :D HỌC LẠI KINH ĐIỂN TỊNH ĐỘ ĐI ĐH :D :D :D :D :D NẾU ĐH TÌM ĐƯỢC ĐOẠN NÀO TRONG KINH CHỨNG MINH CÕI TỊNH ĐỘ KHÔNG PHẢI DO PHẬT A DI ĐÀ QUÁN TƯỞNG RA THÌ ĐEM RA ĐÂY TRANH LUẬN VỚI TÔI :D :D :D :D :D :D :D :D
Đức Phật A DI ĐÀ thành Phật đến nay đã hơn mười kiếp, cõi nước Cực Lạc cũng được thiết lập từ ấy, không phải đến nay do người tu quán tưởng mà có.


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: TÀ SƯ RẤT NHIỀU

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

alibaba2010 đã viết:
="VHBK"Thế nào là "BÓNG DÁNG CỦA CÕI TẠM" ?
:D :D :D :D :D BIẾT ĐH HỮU HIỂU RẤT RÕ NHƯNG CỐ TÌNH HỎI XEM TÔI TRẢ LỜI CÓ SƠ HỞ KHÔNG PHẢI KO ? :D :D :D :D :D TÔI VÍ DỤ RẤT ĐƠN GIẢN : ĐH TỒN TẠI THÌ LUÔN CÓ 1 THẾ GIỚI TƯỞNG CỦA ĐH CŨNG TỒN TẠI SONG SONG VỚI ĐH , DO ĐÓ TÔI GOỊ THẾ GIỚI TƯỞNG CỦA ĐH LÀ BÓNG DÁNG CỦA ĐH :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Cái bóng dáng ấy chính là tưởng tri của DH. DH vẫn chưa ra khỏi tưởng tri của chính DH thì làm sao mà biết những thứ chẳng do tưởng tri?


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: TÀ SƯ RẤT NHIỀU

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

alibaba2010 đã viết:[
:D :D :D :D :D :D :D :D :D NGAY CẢ ĐH 1 TAY THUẦN THÀNH CỦA TỊNH ĐỘ MÀ CŨNG CHO LÀ CÕI CỰC LẠC KHÔNG PHẢI DO ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ QUÁN TƯỞNG RA ĐỂ RƯỚC CHÚNG SANH SAO ???? :D :D :D :D :D TỊNH ĐỘ SUY VI ĐẾN MỨC ẤY SAO, ĐẠO CHÚNG TỊNH ĐỘ CHỈ LO NIỆM HỒNG DANH MÀ KHÔNG HỌC KINH ĐIỂN SAO ???? :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D CÓ ADMIN NÀO NGOÀI VHBK U THEO TỊNH ĐỘ CHO RẰNG CÕI CỰC LẠC KHÔNG DO ĐỨC A DI ĐÀ QUÁN TƯỞNG RA KHÔNG? :D :D :D :D :D :D :D :D :D NGÀY XƯA TÔI CŨNG LÀ 1 TRONG NHỮNG FAN TỊNH ĐỘ CUỒNG TÍN ĐẤY, NHƯNG TÔI KHÔNG NGHĨ ĐẠO CHÚNG TỊNH ĐỘ GIỜ CHUYÊN CẦN NIỆM PHẬT MÀ QUÊN HỌC KINH , LỜI DẠY CHƯ TỔ NHẤT LÀ ẤN QUANG TỔ SƯ :D :D :D :D :D :D :D :D
DH nghĩ rằng ĐỨC PHẬT mà còn phải "quán tưởng" ?

Do các đại nguyện khi còn là Bồ Tát bây giờ thành tựu nên nước CỰC LẠC được hình thành.


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: TÀ SƯ RẤT NHIỀU

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

alibaba2010 đã viết: :D :D :D :D :D :D :D :D TÔI KHÔNG BAO GIỜ DÙNG TƯỞNG ĐỂ TU THEO PHẬT ẤN ĐỘ , TÔI DÙNG THỨC ĐỂ TU THEO PHẬT ẤN ĐỘ HỂ NGƯỜI DẠY CÁI GÌ MÀ TÔI PHẢI TƯỞNG TƯỢNG THÌ CHẮC CHẮN LỚI ĐÓ LÀ NÓI LÁO, LỜI ĐÓ DO MA BA TUẦN TRÀ TRỘN VÀO NHẰM LÀM HÀNH GIẢ SAI LỆCH CON ĐƯỜNG TU CỦA MÌNH. CÁI GÌ MÀ THẾ TÔN DẠY TÔI HIỂU RÕ RÀNG BẰNG THỨC TÔI TU KHÔNG BAO GIỜ LẦM , TU THEO PHẬT ẤN ĐỘ LÀ TU BẰNG MINH TRIẾT KHÔNG TƯỞNG TƯỢNG RA MÀ TU :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Giữa thức và tưởng tuy là hai tên gọi nhưng có liên quan với nhau. Theo thức thì sẽ dính tới tưởng. Theo tưởng thì sẽ dính tới thức.

Sáu thức còn bị lệ thuộc thì chẳng thể nói là có minh triết vì còn theo thức và tưởng.


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: TÀ SƯ RẤT NHIỀU

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

alibaba2010 đã viết:
VHBK đã viết: Thế nào là "BÓNG DÁNG CỦA CÕI TẠM" ?

Cõi trời, địa ngục là cõi tạm hay cõi tưởng?
:D :D :D :D :D :D :D ĐH KHÔNG BIẾT HAY CỐ Ý KHÔNG BIẾT KHI TRÌNH ĐỘ ĐH LUÔN BẢO VỆ CẢ 2 THỪA ?????? KINH PHÁP MÔN CĂN BẢN KHÔNG THỂ ĐH KHÔNG BIẾT , MÀ ĐÃ BIẾT HÁ LẠI CÒN HỎI CÂU "Cõi trời, địa ngục là cõi tạm hay cõi tưởng?" :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
VHBK chỉ muốn nghe DH nói trên tinh thần trao đổi những gì đã học được và tu dưỡng hàng ngày.


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: TÀ SƯ RẤT NHIỀU

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

alibaba2010 đã viết: PHẬT ẤN ĐỘ HAY DẠY "THẨM SÁT, TƯ DUY" KHÁC VỚI TƯỞNG TƯỢNG RA 1 CÁI GÌ ĐẤY THÀNH RA PHÂN BIỆT RẤT RÕ NÊN NÓ KHÔNG DÍNH MẮC GÌ CẢ :D :D :D :D :D NẾU NGHĨ DÍNH MẮC LÀ QUAN NIỆM CỦA ĐH KHÔNG PHẢI ĐA SỐ CHÚNG SANH NGHĨ THẾ :D :D :D :D :D :D :D
Tư duy thẩm sát mà chẳng đến nơi đến chốn (giải thoát) thì vẫn dưới dạng thức và tưởng.

Tưởng mà chỉ dừng trong tưởng thì cũng thế thôi. Cực Lạc đâu chỉ đơn thuần là tưởng.


Hình đại diện của người dùng
bebobebi
Bài viết: 191
Ngày: 17/02/11 11:41
Giới tính: Nam
Đến từ: hcm

Re: TÀ SƯ RẤT NHIỀU

Bài viết chưa xem gửi bởi bebobebi »

đệ xin đc nói vài lời

Cõi Cực Lạc không phải do ngài A Di Đà quáng tưởng ra , mà là 1 nơi đã có sẵn , ngài A Di Đà được bổ nhiệm vào đó để dẫn dắt chúng sanh mà thôi ...thực tế các Cỏi Đều đã có sẳn

các bạn còn nhớ câu truyện này chứ :

phật Thích Ca cùng đoàn Tăng lữ đi ngắm trăng , ngài nhìn lên trăng và kêu trăng đẹp quá,mọi người cũng tán thưởng như vậy . rồi ngài mới hỏi " Vì Ta chỉ lên Kêu là Trăng nên mọi người mới biết là Trăng , hay tại vì nó ở trên cao, tròn ,sáng mà mọi người gọi là Trăng " có nhiều câu trả lời khác nhau . rồi đên cuối cùng Ngài mới nói " thực tế dù ta có chỉ lên hay ko , có nói nó là trăng hay không thì nó vẫn tồn tại ,ta chỉ là người hướng dẫn , chỉ đường cho mọi người mà thôi "


[b][color=#BF0000]ym : ve_chai92[/color][/b]
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: TÀ SƯ RẤT NHIỀU

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

alibaba2010 đã viết: 1./KINH 10 ĐIỀU CHỚ VỘI TIN -> KHÔNG TIN LÝ LUẬN SIÊU HÌNH NÀO
"Chớ vội" tin chứ không phải là không tin.
Lý luận siêu hình là lý luận thế nào?


2./ KINH PHÁP MÔN CĂN BẢN -> TẤT CẢ LÀ TƯỞNG TRI KỂ CẢ NIẾT BÀN
NIẾT BÀN chẳng phải TƯỞNG TRI. Tưởng ra Niết Bàn mới là tưởng tri.
3./TƯƠNG ƯNG CÓ PHẬT CÓ DẠY "CÁI NÀO TA NÓI MÀ CHÚNG SANH HIỂU BẰNG TƯỞNG THÌ CÓ NÓI LÁO TRONG TA"
Đức Phật chẳng bao giờ nói láo. Lời nói của Ngài là chân thật hơn hết.
=> TÓM LẠI TẤT CẢ LÀ TƯỞNG TRI KHÔNG PHẢI LIỂU TRI. CHỈ CÓ LIỄU TRI THẬT SỰ LÀ TÂM BẤT ĐỘNG TRƯỚC CÁC CẢM THỌ VÀ CÁC PHÁP MỚI THẬT SỰ LÀ LIỄU TRI :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Còn nếu chưa liễu tri thì vẫn còn trong tình trạng TƯỞNG TRI.


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: TÀ SƯ RẤT NHIỀU

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

alibaba2010 đã viết: :D :D :D :D :D :D LÀ D0 ĐH PHỎNG ĐOÁN KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ THỰC , CÒN CÂU "Cực Lạc đâu chỉ đơn thuần là tưởng" ĐH HÃY DÙNG KINH CHỨNG MINH ĐỪNG TƯỞNG GIẢI BẤT CỨ ĐIỀU GÌ, LÀ LÀM SAI LẠC Ý CỦA ĐỨC TỪ PHỤ A DI ĐÀ :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Giá trị thực hay không là do DH nghĩ đấy thôi.

Đơn giản thôi, DH cứ thu gọn trong cái từ "TƯỞNG ĐÓ" thì dĩ nhiên CỰC LẠC cũng bị thu gom luôn. Thành ra TƯỞNG, rồi lại bảo TƯỞNG, ... cuỗi cùng một chữ TƯỞNG. Mà phải không biết là DH có tự xét lại DH còn tưởng hay không?


Đã khóa

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách