Thắc mắc về Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát và Hoa Nghiêm Tam Thánh

Đây là chuyên mục để đăng các hình ảnh Phật, Bồ Tát

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

Huệ Hiền
Bài viết: 1447
Ngày: 31/05/10 18:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Kiên Giang - Việt Nam

Re: Thắc mắc về Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát và Hoa Nghiêm Tam Thánh

Bài viết chưa xem gửi bởi Huệ Hiền »

Sao cũng được, chấp nhất làm gì !


Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Thắc mắc về Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát và Hoa Nghiêm Tam Thánh

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Lâm Nghĩa đã viết:Chúng ta chưa thấy 2 vị Bồ tát thì làm sao biết, ngay cả tượng Phật Thích Ca ko biết có phải là như thế ko ? Tôi có đọc kinh (quên tên rồi! Hì hì) có nói Bồ tát Phổ Hiền cưỡi voi trắng 6 ngà !
Kinh Pháp Hoa, phẩm 28 cuối, phẩm Phổ Hiền Lưu Thông


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Huệ Hiền
Bài viết: 1447
Ngày: 31/05/10 18:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Kiên Giang - Việt Nam

Re: Thắc mắc về Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát và Hoa Nghiêm Tam Thánh

Bài viết chưa xem gửi bởi Huệ Hiền »

Thánh_Tri đã viết:
Lâm Nghĩa đã viết:Chúng ta chưa thấy 2 vị Bồ tát thì làm sao biết, ngay cả tượng Phật Thích Ca ko biết có phải là như thế ko ? Tôi có đọc kinh (quên tên rồi! Hì hì) có nói Bồ tát Phổ Hiền cưỡi voi trắng 6 ngà !
Kinh Pháp Hoa, phẩm 28 cuối, phẩm Phổ Hiền Lưu Thông
Hì hì ! :"> Cảm ơn Thánh_tri


Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Thắc mắc về Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát và Hoa Nghiêm Tam Thánh

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Bồ tát Văn Thù tượng trưng cho trí tuệ
Tay ngài cầm kiếm để pha tan mọi vô minh.
ngài cưỡi sư tử tượng trưng "Sư tử rống" vì khi ngài thuyết pháp thì mọi tà sư, tà thuyết đều bị hàng phục giống như sư tử khi đã rống lên thì muôn thú đều sợ hãi.
Bồ Tát Phổ Hiền Tượng trưng cho hạnh Bồ Tát
Vì ngài có phát thệ 10 điều gọi là "Phổ Hiền thập nguyện" bao gồm các hạnh tu.
Ngài cưỡi con Bạch tượng 6 ngà :
Voi trắng tượng trưng pháp Đại thừa
6 ngà tượng trưng "pháp Lục độ Ba La Mật"

Muốn thành chánh giác thì trí tuệ và hạnh tu cả 2 phải đầy đủ.
"Tri hành hợp nhất" là cả 2 hạnh đều phải cùng làm.
Đến khi cả 2 viên mãn thì sẽ thành Phật.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
letamnhi1995
Bài viết: 478
Ngày: 15/07/10 02:03
Giới tính: Nữ
Đến từ: Việt Nam

Re: Thắc mắc về Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát và Hoa Nghiêm Tam Thánh

Bài viết chưa xem gửi bởi letamnhi1995 »

ừ đúng hén! Tại con nhìn lầm! Con nhìn từ phía của con vào chứ không từ trong tranh ra! Nên hiểu nhầm ý mọi người!


khà khà
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.8 khách