Xin quý vi. giãi đáp giùm

Mời các bạn thảo luận giáo lý và phương pháp hành trì Phật giáo Nam truyền.
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Xin quý vi. giãi đáp giùm

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Học 6 thức đây còn không rành, đòi học các thức khác chi, mình có biết nó là cái gì đâu!

Hãy học ở ngay sáu thức vì nó thiết thực với mình.

Mắt thấy sắc trần bên ngoài, cho là thật, ai có dè là do nhãn thức biến hiện ra cho đó là Cô Gái, Chàng Trai, theo nó bị mê hoặc!

Theo khoa học thì nơi mắt do ánh sáng làm duyên vào tế bào mắt mới giúp cho mình thấy, tế bào nơi mắt dính liền với thần kinh nơi mắt vào bộ óc phía sau đầu để "biến" ra cái thấy, cái bóng ảnh, rồi mới thấy cho đó là cô gái chàng trai.

Thần kinh nơi mắt y theo cái sáng và tối mà biến ra cái bóng ảnh, mình cho nó là thật. Ai có dè khi nhắm mắt để không cho ánh sáng vào thì bóng ánh thấy cô gái chàng trai không còn.

Khi mớt mắt ra nhìn nơi khác lại thấy cái bàn, cái ghế, thì nhãn thức khác lại sanh rồi. Nhãn thức về cô gái chàng trai không còn, lại sanh ra nhãn thức về cái bàn cái ghế.

Mới hay cái Nhãn Thức là cái hư vọng, do duyên hợp mà tạm có, duyên ly thì không.

Vậy mà ta cho đó là tâm tánh của mình, cho nhãn thức là mình. Còn ngoan cố do là "TÔI THẤY"!

Cho đến Nhĩ Thức, Tỷ Thức, Thiệt Thức, Thân Thức, Ý Thức cũng đều như thế.

Cho nên Tâm Kinh dạy: "Chiếu Kiến Ngũ Uẩn đều Không" "Chân Không không có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, không có sắc thanh hương vị súc pháp, không có nhãn giới nãy chỉ vô ý thức giới".

Cứ đem Năm Uẩn, Lục Nhập, Mười Hai Xứ, Mười Tám Giới ra lần lược mà quán xét thì mới mong từ từ bớt đi Vô Minh, bớt đi Chấp Trước, để mà sáng dần ra, không chạy theo các thứ ấy, không bị các thứ ấy đánh lừa, làm cho đau khổ, làm cho lưu chuyển sanh tử. Cho nên Bồ Tát Quán Thế Âm Hành Thâm nên được quả "Tự Tại", được "Độ nhứt thiết khổ ách", được "Viễn Ly điên đảo, mộng tưởng cứu cánh niết bàn".


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
hochoi
Bài viết: 102
Ngày: 24/04/10 01:50
Giới tính: Nam

Re: Xin quý vi. giãi đáp giùm

Bài viết chưa xem gửi bởi hochoi »

thật ra, nếu chỉ nói về sáu thức thì có vẻ rất mù mờ với 1 số người, đặc biệt là nhưng người có suy luận logic sâu sắc & chặt chẽ. Như những môn phái ngoại đạo vốn có nên tảng sâu dày. Chắc khó khăn lắm để bảo họ tụng kinh, hay quán tưởng 6 thức để vào đạo & thấu đạo. Kinh lăng nghiêm cũng vì thế mà siểng dương phép tu "Nhĩ Căn" - Văn Tư Tu vậy. Xung quanh kinh lăng nghiêm có câu chuyện kể về Trí Giả đại sư. Có người hỏi về sáu thức, nhưng bản thân ngài cũng chưa có lời giải đáp rõ ràng cho nó. Đến khi có người nói kinh Lăng Nghiêm có giải thích rất rõ ràng về 6 thức này. Từ lúc đó mỗi ngày Đại Sư quỳ gối về Phương Tây câu mong Kinh Lăng Nghiêm đến. Quả thực Kinh Lăng Nghiêm giải thích mối tương quan của 6 thức rốt ráo với việc mở rộng ra 2 thức còn lại.
Các thiện nam tử! Ta thường nói: các duyên tâm và sắc với các tâm sở (buồn, vui, yêu, ghét v.v...) các pháp sở duyên (cảnh trần) đều do tâm biến hiện, thân tâm của ngươi cũng là vật do diệu tâm hiện ra, vậy sao các ngươi lại lạc mất cái bản tánh vốn tròn đầy sáng tỏ của diệu tâm, nhận lầm cái mê (vọng tâm) nơi ngộ (diệu tâm) cho là tâm tánh, bèn mê diệu minh (diệu tâm sáng tỏ) trở thành vô minh, từ vô minh biến thành ngoan không, vô minh là năng biến, ngoan không là sở biến, năng sở hòa hợp biến ra tứ đại, là ngoại sắc của y báo, sắc lẫn lộn với tâm vọng tưởng thành có chúng sanh, là nội sắc của chánh báo, tưởng (vọng tưởng), tướng (vọng sắc) làm thân, nhiếp trì thân tâm là thức thứ tám, tụ duyên lay động bên trong là thức thứ bảy, dong ruổi theo cảnh bên ngoài là thức thứ sáu, từ vô minh biến khởi vọng duyên vọng trần, mà nhận tướng nhiễu loạn lăng xăng này, mê muội cho là tự tâm ở trong sắc thân, chẳng biết sắc thân, núi sông, đất đai cho đến hư không đều là vật do diệu tâm biến hiện, ví như bỏ cả trăm ngàn biển lớn, chỉ nhận một bọt nước cho đó là bao gồm tất cả nước biển, cũng như các ngươi, tự bỏ Bản Kiến, lại ở nơi tay ta phân biệt chánh, đảo, thật là mê lại thêm mê. Như Lai nói là kẻ đáng thương xót vậy. (Lăng Nghiêm Quyển 2)
Theo lý, thì mắt thấy cảnh trần, khởi ra phân biệt nam nữ nhờ thức thứ 6. Cũng như 1 cái Robot camera quay được hình người, dựa vào số liệu đo đạt kết luận đây là nam/nữ. Rõ là ý thức nếu muốn phân biệt cũng chẳng biết phân biệt với nơi nào, nếu ko chỉ ra được thức thứ 8. Thứ nữa, nếu ko có sự hiện diện chức năng của thức thứ 7 thì khó có thể nói tiếp thiện / ác tạo nghiệp. Điều đó chẳng có lỗi lầm vậy. Nói như vậy, cũng có nghĩa là khi mình biết 6 thức trước, đã hàm ý sự tồn tại của 2 thức này, chẳng qua chưa nêu danh tánh ra mà biện bạch vậy. Việc nầy, Hochoi chẳng có lời gì thêm, như mọi người đã biết :-)

Như thầy Thánh Trì có nói 6 thức đã chưa thấu sao học thêm những cái kia, vì có biết gì về chúng đâu. Kinh nghiệm cho thấy dù 1 người học chuyên ngành Toán, chuyên lý luận về logic chặt chẽ vấn đề, mỗi khi đọc kinh này vẫn còn thấy hơi khó vào huống hồn người với Tín Nguyên Hạnh nơi cửa A Di Đà. Con đường đã chọn quyết định từ lâu rằng: Người nơi Tín Nguyện Hạnh quyết tâm chẳng khác gì người biết sức mình nghĩ ngơi trước khi vào của lớn. Tất nhiên trong nhưng người đang nghĩ ngơi đó, hẵn có những người rất khỏe mạnh, can đảm ở lại chỉ để dẫn thêm nhiều người, đỡ dần được thêm nhiều người. Vậy vẫn còn hơn là người thấy khỏe hơn tranh nhau chen chút vào, không khéo đè bẹp lại nhau bất cẩn. Nên việc bạn ấy tự liệu như thế, bảo học thêm chỉ tăng thêm phiền não cũng hợp lý. Các bạn hoan hỷ vậy :-)


nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: Xin quý vi. giãi đáp giùm

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

KC Khuyên DH Đọc Kinh Lăng Già, Luận Đại Thừa Khởi Tín Là Khiến DH Tăng Trưởng Phiền Não Sao?
Đúng vậy NLT đọc nhiều Kinh thì càng đọc vọng tưởng phân biệt chấp trước càng tăng trưởng, trí huệ không tăng trưởng chúc nào. Chỉ học 1 bộ Kinh mà thôi

Trong tứ hoằng thệ nguyện dạy:
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành


Trí huệ chưa khai mà học nhiều như Thanh Lương Đại Sư dạy: Tăng trưởng tà kiến. Không phải tăng trưởng trí huệ mà là tăng trưởng tà kiến

Phiền não đã nhẹ thì mới có thể học nhiềuMột môn thâm nhập trường kỳ huân tu
Kinh chỉ học 1, 2 bộ
Chỉ học theo 1 vị thầy thôi :(


Nam Mô A Di Đà Phật
Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: Xin quý vi. giãi đáp giùm

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

ĐH nói hoc. môt. vi. thầy đây là ý ra sao????? :D


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: Xin quý vi. giãi đáp giùm

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

[/quote]
Đúng vậy NLT đọc nhiều Kinh thì càng đọc vọng tưởng phân biệt chấp trước càng tăng trưởng, trí huệ không tăng trưởng chúc nào. Chỉ học 1 bộ Kinh mà thôi
Như Vậy Là Do Người Đọc Đâu Phải Tại Kinh.

Theo DH Nói Chỉ Đọc Một Kinh Vô Lượng Thọ Thôi Vậy Thì Lúc Trước KC Khuyên DH Đọc Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Kinh Ưu Bà Tắc Giới Thì DHKhông Chịu Nhưng DH Lại Khen Sách Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Của Đạo Giáo Là Nghĩa Thế Nào?

Còn 10 Điều Răn Của Ngoại Đạo Sao DH Cũng Biết Rõ Mà Còn Nói Là Rất Tương Ưng Với 10 Thiện Của Phật Dạy.

Đọc Nhiều Kinh Phật Khiến DH Tăng Trưởng Phiền Não Sao Đọc Sách Thế Gian Không Làm DH Tăng Trưởng Phiền Não?Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: Xin quý vi. giãi đáp giùm

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

Như Vậy Là Do Người Đọc Đâu Phải Tại Kinh
.

Đúng rồi KC là người lợi căn mà còn nguynlinhtam là người nghiệp chướng quá nặng

Theo DH Nói Chỉ Đọc Một Kinh Vô Lượng Thọ Thôi Vậy Thì Lúc Trước KC Khuyên DH Đọc Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Kinh Ưu Bà Tắc Giới Thì DHKhông Chịu Nhưng DH Lại Khen Sách Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Của Đạo Giáo Là Nghĩa Thế Nào?
A Di Đà Phật 1 là tất cả tất cả là 1. Kinh Vô Lượng Thọ dạy:
Lại nữa A Nan, nếu có chúng sinh, muốn sinh Cực Lạc, tuy rằng không thể, đặng tinh tấn lớn, hoặc đặng thiền định, tận trì kinh giới, nhưng cốt làm lành: Một không sát sinh. Hai không trộm cắp. Ba không dâm dục. Bốn không vọng ngữ. Năm không thêu dệt. Sáu không ác khẩu. Bảy không lưỡng thiệt. Tám không tham lam. Chín không sân giận. Mười không si mê. Như thế suốt cả ngày đêm nghĩ nhớ, thế giới Cực Lạc, Phật A Di Ðà, các thứ công đức, các thứ trang nghiêm, hết lòng quy y, đảnh lễ cúng dường, người này mạng chung, không kinh không sợ, tâm không điên đảo, liền được vãng sinh, về cõi Cực Lạc.

Vậy thì NLT phải học Kinh thập thiện chớ sao không học. Còn nói về cảm ứng thiên thì phải đọc rồi DH có thể mua ở chùa hoằng pháp đọc xong thấy nổi cả da gà đấy vì sách nầy là do PS Tịnh Không khuyên mọi người đọc để tìm lỗi của mình mà sữa
Đọc Nhiều Kinh Phật Khiến DH Tăng Trưởng Phiền Não Sao Đọc Sách Thế Gian Không Làm DH Tăng Trưởng Phiền Não
Đọc sách thế gian thì cũng vậy thôi đọc càng nhiều vọng tưởng phân biệt chấp trước càng nặng, chỉ trừ những người có tâm thanh tịnh cao mới kham nỗi như KC chẳng hạn :">
Còn NLT thì 1 môn thâm nhập trường kỳ huân tu, Cổ nhân thường nói Đọc sách ngàn lần tự hiểu nghĩa sâu, hiện nay PS Tịnh Không đang giảng Kinh VLT đã giảng được 379 đĩa VCD mà mới đến phẩm 25 mà thôi đây là lần giảng thứ 10. NLT dự định sẽ nghe 200 biến tức 379 nhân 200 lần. Còn Kinh Hoa Nghiêm thì PS Tịnh Không Đã giảng hơn 4000 giờ rồi mà mới giảng chưa hết 1 phần 3 nữa


Trong Kinh Hoa Nghiêm có dạy: Văn Huân Thành Chủng


Nam Mô A Di Đà Phật
nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: Xin quý vi. giãi đáp giùm

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

ĐH nói hoc. môt. vi. thầy đây là ý ra sao?????
1 vị thầy là 1 con đường 2 vị thầy là 2 con đường 3 vị thầy là 3 con đường 4 vị thầy là ngã tư đường vậy thì biết nghe lời ai đây :">

Vị thầy ở đây tức là chỉ học theo 1 vị thầy mà thôi.Trong Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng tử làm gương cho chúng ta, thầy của ngài tức là Văn thù bồ tát ngài thân cận Văn Thù Bồ tát đã thành tựu tam học giới định tuệ sau đó mới đi tham học tức Học pháp môn

Phước thứ nhất trong tam phước có dạy: Phụng thờ sư trưởng mà :">
Tập tin đính kèm
38.jpg
38.jpg (70.46 KiB) Đã xem 954 lần
21.jpg
21.jpg (68.98 KiB) Đã xem 954 lần


Nam Mô A Di Đà Phật
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Xin quý vi. giãi đáp giùm

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

ông nghe một vị thầy tức Pháp Sư Tịnh Không cố nhiên cũng tốt.

Tuy nhiên tôi thấy ông đã trở thành Pháp Sư Tịnh Không rồi đấy. :)

Sau nầy học xong với Pháp Sư Tịnh Không rồi cũng nên học từ những vị Pháp Sư Khác.

Học xong Kinh Vô Lượng Thọ rồi, cũng nên tìm đọc vài bộ Kinh khác để mở mang kiến thức Phật Học, bồi đấp những gì mình chưa biết và còn thiếu sót. Mở rộng tâm mình ra đối với tất cả chúng sanh, đối với tất cả Phật Pháp.

Mỗi người có nhân duyên khác nhau, căn tánh khác nhau, không thể và không nên làm cho được 100% giống vị pháp sư mình có duyên học hỏi. Nếu không mình sẽ trở thành "Clone" của người khác. Tôi nghĩ pháp sư Tịnh Không cũng không muốn ông hay học trò của ngài làm "clone" của ngài đâu!

Hồi xưa tôi đọc cả bộ Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao.

Đọc hết Kinh A Di Đà Yếu Giải và nghe băng đọc nhiều lần.

Sau đó cũng từng nghe mê mệt pháp sư Tịnh Không giảng Kinh Vô Lượng Thọ bằng MP3 hoặc VCD. Tôi nghe hết bộ Vô Lượng Thọ.

Nói chung là Hoằng Dương Tịnh Độ rất tích cực như ông hiện nay, bài nào cũng viết về Tịnh Độ.

Nhưng sau nầy tôi cũng nghe vài vị khác.

Hiểu được nhiều hơn, thông cảm mọi người nhiều hơn, không phải ai cũng tu Tịnh Độ được. Chỉ khuyên những người nào có thể Tin Nguyện Niệm Phật thôi.

Không nên ép buộc, vì sẽ có phản tác dụng, thế thì hoằng dương mà thành ra phá hoại.

Phải nghĩ chung cho "Phật Pháp" mà tùy duyên hoằng dương. Đừng hạng buộc ở nơi một pháp môn nào mặt dầu chính mình tu pháp môn đó.

Phải nghĩ chung cho Phật Pháp!
Phải nghĩ chung cho Phật Pháp!

Tôi rất mong Phật Pháp được mãi trường tồn để lợi khắp chúng sanh. Vì vậy những Kinh nào chúng sanh thường chê như Kinh Thủ Lăng Nghiêm cho là ngụy tạo, Kinh A Di Đà cho là thấp kém, tụng đám ma thôi, thì tôi nguyện học tập tu hành hoằng dương.

P.S. Muốn hoằng dương Tịnh Độ phải rất khéo mới được, phải học rộng nghe nhiều về Phật Pháp, nêu không sẽ khiến người ta chê bai cho là mê tín, mình cũng phải khéo nếu không cũng sẽ làm những việc mê tín mà không hay biết rồi cứ chạy theo cái hiểu không tới chỗ của mình mà hoằng dương cái tri kiến sai lầm đó hoặc niềm tin đó, cũng rất đáng lo ngại! Vì vậy mọi người hoằng dương Tịnh Độ phải rất khéo mới giúp được pháp môn nầy hoằng truyền rộng khắp được.

Phật giảng trong Kinh A Di Đà nói là Kinh khó TIN, huống gì là ai có thể giảng mà người khác dễ tin nhận! Cho nên Phật Hoằng Dương Tịnh Độ thật là khó vì vậy chư Phật khen:
"Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn hi hữu, có thể ở trong cõi Ta Bà đời ác năm món trược: kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược trung, mà Ngài chứng được ngôi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, Ngài vì các chúng sanh nói kinh pháp mà tất cả thế gian khó tin này".

Xá-Lợi-Phất! Phải biết rằng Ta ở trong đời ác ngũ trược thật hành việc khó này: đặng thành bậc Vô Thượng Chánh Giác và vì tất cả thế gian nói kinh pháp khó tin này, đó là rất khó!"


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: Xin quý vi. giãi đáp giùm

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Ngài Thiện Tài Cầu Học Nơi 53 Vị Thiện Tri Thức (Thầy) Đâu Phải Chỉ Học Với 1 Thầy.

Mỗi Thầy Có Cái Hạnh Đặc Biệt Riêng.

Theo Ý Của DH Vậy Thì DH Chỉ Y Theo Một Thầy Còn Ai Khác Dù Dạy Đúng Theo Lời Phật Thì DH Cũng Không Nghe Hay Sao?

Trong 3 Quy Y Thì Quy Y Tăng Là Quy Y Tất Cả 10 Phương Thánh Hiền Tăng Nếu Chỉ Học Một Thầy Thì Chẳng Lẽ Không Nghe Lời Dạy Của Các Bậc Thánh Hiền Khác Hay Sao?Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: Xin quý vi. giãi đáp giùm

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

Bác Thánh Tri & ĐH Kim Cang phân tích rất phãi. tangbong ĐH NLT nên nghe theo những lời chân thành trên.
Tất cã các sách vỡ đều có "thâm ý" cũa người viết. Chĩ có kinh Phât. mới thât. sư. "Chăng. đầu, chăng. giữa, chăng. cuối, trước sau đều lành, không có thâm ý." Kinh sách cũa các đao. khác theo tôi không phãi không hay nhưng đó chĩ dành cho những người ít tư duy, nói sao nghe vây., hoc. môt. cách máy móc. ĐH không nghe kinh Phât. nói là "Tín thì vào đươc. nhưng mà qua đươc. phãi có trí tuê." à :D
Kinh sách cũa Phât. thì không thễ nghĩ bàn...người hoc. kinh phãi luôn nâng cao kiến thức và thường xuyên tư duy thì mới tiếp thu đươc. những cái "bất khã tư nghì" cũa giáo lý nhà Phât. Trong kinh Phât. cũng có nói: Pháp do Như Lai chứng ngô. thât. là sâu kín, vi diêu." Tôi rất tâm đắc cách giãng cũa HT Từ Thông nhưng không vì vây. mà tôi không nghe pháp cũa các pháp sư khác. Tôi cũng rất thích đoc. sách do HT Thích Thiên. Siêu viết. Thầy giáo tho. sư chùa tôi hoc. pháp tuy chĩ là cư sĩ nhưng tôi hay đến hoc. đao. nếu có thì giờ. Ngoài ra, tôi cũng hay nghe pháp cũa Thương. Toa. Trí Siêu (Tu Viên. Linh Sơn, Paris, Pháp). Tôi cũng hay nghe kinh Kim Cang cũa sư Paul Muenzen giãng trên YouTube. HT phó viên. chũ chùa tôi cũng thường khuyên tôi là lúc đoc. kinh phãi có tư duy thiền quán thì mới thẫm thấu đươc. những cái "bất khã tư nghì" cũa kinh Phât.
ĐH NLT nên chiu. khó nghiên cứu kinh điễn tu tâp. đi nghe pháp cũa nhiều pháp sư khác nhau thì mới đó đúng là Bồ Tát Hanh đễ giúp "Pháp Luân Thường Chuyễn". ĐH tu theo pháp môn Tinh. Đô. cũa PG Phát Triễn thì phãi biết hễ theo Bồ Tát Hanh. là hễ ỡ trong vòng 20 dăm. (20 km) mà có giãng pháp thì phãi đi nghe đó sao. tangbong
Sửa lần cuối bởi Hieule vào ngày 01/11/10 03:22 với 3 lần sửa.


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: Xin quý vi. giãi đáp giùm

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

Bác Thánh Tri :D

Em thấy những bô. kinh ngắn như kinh Kim Cang, kinh A Di Đà, kinh Vô Ngã Tướng, kinh Chuyễn Pháp Luân lai. khó hiễu hơn là kinh dài như Tâm Đia. Quán, Duy Ma Cât., Đia. Tang. đó bác. tangbong

Thưc. sư. mà nói càng hoc. càng thấy cái hiễu biết cũa mình rất giới han. mà hoc. Phât. thì phãi mỡ rông. lòng mình ra (đây cũng là môt. cách triêt. ngã, triêt. pháp).
Sửa lần cuối bởi Hieule vào ngày 01/11/10 03:21 với 1 lần sửa.


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: Xin quý vi. giãi đáp giùm

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

ĐH NLT chắc quên sư. tích sư Pháp Đat. lúc tới đãnh lễ Tỗ Huê. Năng. :D


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách