Cái gì tái sanh?

Giải đáp thắc mắc giáo lý Phật-đà, hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Cái gì tái sanh?

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Sau khi chết thì năm uẩn tan rã.
Các thức đều diệt mất, trừ thức Alaya, vì thức này khởi từ chơn tánh nên nó không bị diệt. (các thức khác khởi từ vọng chấp)
Thức Alaya là thức tàng chứa những chủng tử mà ta gây tạo từ kiếp trước. Chính do sự vọng chấp tồn tại trong Alaya khiến cho có sự tiếp nối trong kiếp sau. Những chủng tử quá khứ tàng trữ trong Alaya, khi gặp đủ nhân duyên sẽ kết quả, và con người sẽ phải trả nghiệp.
Qui trình này chỉ chấm dứt khi chơn tâm tự nhận ra sự huyễn, ảo của Alaya. Khi đó Alaya sẽ trở thành chơn trí, là tánh chất của chơn tâm. Và ta sẽ giác ngộ. tangbong


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Đồng Nát
Bài viết: 2529
Ngày: 29/06/11 10:05
Giới tính: Nam
Đến từ: TP.Ho Chi Minh

Re: Cái gì tái sanh?

Bài viết chưa xem gửi bởi Đồng Nát »

binh đã viết:Sau khi chết thì năm uẩn tan rã.
Các thức đều diệt mất, trừ thức Alaya, vì thức này khởi từ chơn tánh nên nó không bị diệt. (các thức khác khởi từ vọng chấp)
"Các thức đều diệt mất", Chắc không thưa thiện hữu?


khach tran
Bài viết: 218
Ngày: 04/04/10 21:27
Giới tính: Nam
Đến từ: vietnam

Re: Cái gì tái sanh?

Bài viết chưa xem gửi bởi khach tran »

Quang4311 đã viết:Xin hỏi rằng cái gì theo mình vào kiếp sau nhỉ? Chẳng hạn như tái sanh làm người, liệu tính tình, năng khiếu... có đi theo? Chẳng hạn có người sinh ra có những bẩm tánh sẵng (ví dụ hiền lành hay hung tợn, rộng lượng hay ích kỷ.....) phải chăng người đó kiếp trước đã huân tập những tính đó? Hoặc có người sinh ra có những năng khiếu bẩm sinh (thần đồng chẳng hạn), phải chăng những kỹ năng đó đã được tập dợt từ kiếp trước?
Kính chư đh, Tổ đã chỉ rõ: Bất Muội Nhân Quả.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.


Hình đại diện của người dùng
ThegianVothuong
Bài viết: 403
Ngày: 08/05/12 02:13
Giới tính: Nam
Đến từ: Vô minh

Re: Cái gì tái sanh?

Bài viết chưa xem gửi bởi ThegianVothuong »

Cám đh Binh. tangbong tangbong

Ngũ uẩn:
Sắc (zh. 色; sa., pi. rūpa), chỉ thân và sáu giác quan (hay còn gọi là lục căn, bao gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý), do Tứ đại chủng (sa., pi. mahābhūta) tạo thành, đó là bốn yếu tố đất, nước, gió, lửa. Sắc tạo nên các giác quan và đối tượng của chúng.
Thọ (zh. 受, sa., pi. vedanā), tức là toàn bộ các cảm giác, không phân biệt chúng là dễ chịu, khó chịu hay trung tính.
Tưởng (zh. 想, sa. saṃjñā, pi. saññā), là nhận biết các tri giác như âm thanh, màu sắc, mùi vị..., kể cả nhận biết ý thức đang hiện diện.
Hành (zh. 行, sa. saṃskāra, pi. saṅkhāra), là những hoạt động tâm lí sau khi có tưởng, ví dụ chú ý, đánh giá, vui thích, ghét bỏ, quyết tâm, tỉnh giác. Hành là đối tượng đã tạo nên nghiệp thiện ác...
Thức (zh. 識, sa. vijñāna, pi. viññāṇa), bao gồm sáu dạng ý thức liên hệ tới sáu giác quan: Ý thức của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thức phụ thuộc vào sáu căn tiếp xúc với sáu trần để hình thành nên sáu thức. Nếu không có thức người ta sẽ không phân biệt được màu sắc hay âm thanh v.v
6 thức:
1. Nhãn thức: Cái biết của con mắt. Vì thức này nương Nhãn căn, khởi ra tác dụng phân biệt về sắc trần, nên gọi là "Nhãn thức".

2. Nhĩ thức: Cái biết củalỗ tai. Vì thức này nương Nhĩ căn, khởi ra tác dụng phân biệt về thinh trần, nên gọi là "Nhĩ thức".

3. Tỹ thức: Cái biết củamũi. Vì thức này nương Tỹ căn, khởi ra tác dụng phân biệt về hương trần, nên gọi là "Tỹ thức".

4. Thiệt thức: Cái biết củalưỡi. Vì thức này nương Thiệt căn, khởi ra tác dụng phân biệt về vi trần, nên gọi là "Thiệt thức".

5. Thân thức: Cái biết củathân. Vì thức này nương thân căn, khởi ra tác dụng phân biệt về xúc trần, nên gọi là "Thân thức".

6. Ý thức: hức này nương Ý căn (thức thứ 7) khởi tác dụng phân biệt Pháp trần, nên gọi là "Ý thức".

Phật học phổ thông-Thích Thiện Hoa
Theo tại hạ hiểu chính 6 thức này sẽ hoại diệt khi chết,cùng với sắc,thọ,tưởng,hành.Đây là các thức hoạt động lúc ta đang tỉnh.

Còn 2 thức là
7.Mạt-na thức:Thức này có nhiều tên: 1. Mạt na (goị theo nguyên âm tiếng Phạn), 2. Ý căn: Thức này là căn của ý thức (Thức thứ Sáu); Vì thức thứ Sáu nương thức này phát sanh. 3. Thức thứ Bảy: Theo thứ đệ thì thức này đứng nhằm thứ Bảy. 4. Truyền thống thức: Vì thức này có công năng truyền các pháp hiện hành. 5. Ý thức, vì thức này sanh diệt tương tục không gián đoạn nên gọi là "Ý". Song, sợ người lầm lộn với ý thức thứ Sáu, nên thức thứ Bảy này chỉ gọi là "Ý", mà không thêm chữ "Thức". Thức này chỉ duyên kiến phần cuả thức A lại da chấp làm thật ngã và thật pháp.

8.A lại da thức: Tàu dịch là "Tàng thức": Thức này có công năng chứa đựng chủng tử của các pháp. "Thức" là thể, mà "chứa" là dụng. Hiệp cả thể và dụng, nên gọi là "thức chứa" (Tàng thức). Có 3 nghĩa:

a. Năng tàng: Năng chứa. Thức này co công năng chứa đựng và gìn giữ chủng tử (hạt giống) của các pháp.

b. Sở tàng: Bị chứa. Thức này là chổ để chứa các pháp.

c. Ngã ái chấp tàng, gọi tắt là "chấp tàng": Thức thứ Bảy chấp kiến phấn của thức này làm Ta và thường ái luyến.

Phật học phổ thông-Thích Thiện Hoa
Chính A-lại-đa là cơ sở để để đi tái sanh.Ngoài ra,theo tài liệu của Mật tông,thì lúc nằm ngủ mộng cũng chính là thức này hoạt động. :D


Bồ-tát Vô trước,trong luận "Nhiếp Đại thừa luận" đã cảnh báo rằng không được lầm cho rằng A-lại-đa thức là "Ngã":
A lại da cũng mệnh danh là a đà na. Ở đây, khế kinh là như kinh Giải thâm mật nói: A đà na thức cực kỳ vi tế, tất cả chủng tử tựa như dòng nước dốc (21) , Như lai không nói cho phàm phu và tiểu thừa, vì sợ họ phân biệt chấp làm tự ngã. Nhưng vì lý do nào mà mệnh danh a lại da là a đà na? Là vì nó chấp thọ sắc căn, chấp thủ tự thể. Tại sao, vì các sắc căn do nó chấp thọ mới không biến hoại, tùy chuyển suốt đời; lại lúc mới liên tục kiết sinh thì nó chấp thủ kiết sinh ấy làm tự thể (22) . Do vậy mà a lại da cũng mệnh danh là a đà na.

http://www.bodetam.org/Vietnamese/BoDeT ... a02.htm#P2
Tại hạ cũng đang thắc mắc ở đây:Tại sao A-lại-đa không phải là tự Ngã?


Om Amitabha Hrih
Om Mani Padme Hum
hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: Cái gì tái sanh?

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

tangbong

tự ngã được xem là thường hằng bất biến, còn a lại da thức thì thường hằng chuyển biến

đây là hai câu chót của bài tụng số bốn trong duy thức tam thập tụng diễn tả a lại da thức và lời giải như sau,

Hằng chuyển như bộc lưu
A la hán vị xả

- Thức này từ vô thỉ thường hằng và chuyển biến như dòng nước, vậy cho đến địa vị nào mới xả bỏ nó hoàn toàn?

- Ở địa vị A la hán mới hoàn toàn xả bỏ nó. Nghĩa là các bậc Thánh dứt phiền não chướng đến khi hoàn toàn sạch hết thì gọi là A la hán. Bấy giờ thứ phiền não thô trọng ở thức này vĩnh viễn xa lìa, nên gọi đó là xả bỏ.


:)


Khongduyen123
Bài viết: 1159
Ngày: 28/05/11 14:51
Giới tính: Nam

Re: Cái gì tái sanh?

Bài viết chưa xem gửi bởi Khongduyen123 »

8.A lại da thức: Tàu dịch là "Tàng thức": Thức này có công năng chứa đựng chủng tử của các pháp. "Thức" là thể, mà "chứa" là dụng. Hiệp cả thể và dụng, nên gọi là "thức chứa" (Tàng thức). Có 3 nghĩa:

a. Năng tàng: Năng chứa. Thức này co công năng chứa đựng và gìn giữ chủng tử (hạt giống) của các pháp.

b. Sở tàng: Bị chứa. Thức này là chổ để chứa các pháp.

c. Ngã ái chấp tàng, gọi tắt là "chấp tàng": Thức thứ Bảy chấp kiến phấn của thức này làm Ta và thường ái luyến.

Phật học phổ thông-Thích Thiện Hoa
Theo sự hiểu biết của kn A lại da thức tức là HỮU trong 12 nd, cũng tức là Sanh Hữu + Nghiệp Hữu nó vừa duyên cho Thức đi tái mà cũng vừa là nghiệp quả trong kiếp sống đó, nó có công năng chứa đựng và gìn giữ chủng tử (hạt giống) thiện, bất thiện và chủng tử Bồ đề đã dung bồi từ vô lượng kiếp, những chủng tử Bồ đề này khi tới lúc chín mùi sẽ cho quả (giác ngộ), không cần phải vun bồi hay tạo tác thêm
tangbong
ThegianVothuong đã viết :
Chính A-lại-đa là cơ sở để để đi tái sanh.
Trong mỗi kiếp những hạt giống này cho sẽ quả dị thục thiện hay bất thiện, bởi con người do vô minh che đậy nên mới duyên theo đó sanh tâm phiền não.
tangbong
ThegianVothuong đã viết :
Ngoài ra,theo tài liệu của Mật tông,thì lúc nằm ngủ mộng cũng chính là thức này hoạt động
Lúc ngủ mê man thì nó là Tâm hộ kiếp gìn giữ mạng sống, và cho quả liên tục đi ngược dòng cho tới khi vừa lọt lòng mẹ chào đời, khi gặp cảnh vừa lòng, hoặc không vừa lòng, tâm dừng lại duyên theo cảnh đó mà vọng, người mình gọi là nằm mộng hay chiêm bao (phải thực hành thiền định miên mật kiểm tâm nhiều ngày có thể nhận ra trong lúc ngủ).
của thức này làm Ta và thường ái luyến.
tangbong
Bồ-tát Vô trước,trong luận "Nhiếp Đại thừa luận" đã cảnh báo rằng không được lầm cho rằng A-lại-đa thức là "Ngã":
A lại da cũng mệnh danh là a đà na. Ở đây, khế kinh là như kinh Giải thâm mật nói: A đà na thức cực kỳ vi tế, tất cả chủng tử tựa như dòng nước dốc (21) , Như lai không nói cho phàm phu và tiểu thừa, vì sợ họ phân biệt chấp làm tự ngã. Nhưng vì lý do nào mà mệnh danh a lại da là a đà na? Là vì nó chấp thọ sắc căn, chấp thủ tự thể. Tại sao, vì các sắc căn do nó chấp thọ mới không biến hoại, tùy chuyển suốt đời; lại lúc mới liên tục kiết sinh thì nó chấp thủ kiết sinh ấy làm tự thể (22) . Do vậy mà a lại da cũng mệnh danh là a đà na.

http://www.bodetam.org/Vietnamese/BoDeT ... a02.htm#P2
tangbong
hlich đã viết :
thường hằng và chuyển biến như dòng nước
cho nên nó không có tự tánh.
:)


Hi....hi.....là thương lắm đấy!
Thương mình bằng trí tuệ là thương bằng tâm từ.
Thương người bằng trí tuệ là thương bằng tâm bi.
Thương cả hai bằng trí tuệ là thương từ bi trí.
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Cái gì tái sanh?

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Trong mộng thì thấy biết rõ ràng, nó thuộc về tánh, còn cảnh trong mộng thuộc về Tàng thức (Alaya). Nhưng trong mộng người ta không chủ động được, tức là không còn ý thức và mạt na thức (thức chấp ngã). Cũng thế khi mới mất thì 7 thức ngoài diệt, chỉ còn Alaya thức, khi nhận thân trung ấm mới có mạt na thức.
Trong mộng đôi khi ta gặp người thân, hay gặp ma, gặp thần nhân mách bảo v.v... tức là lúc đó tạm có thân trung ấm, gọi là mộng ấm tức là vẫn cảm thấy có ta trong mộng.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
Ma Ha Bát Nhã
Bài viết: 1478
Ngày: 23/10/08 20:43
Giới tính: Nam
Đến từ: vinhlong

Re: Cái gì tái sanh?

Bài viết chưa xem gửi bởi Ma Ha Bát Nhã »

binh đã viết:Sau khi chết thì năm uẩn tan rã.
Các thức đều diệt mất, trừ thức Alaya, vì thức này khởi từ chơn tánh nên nó không bị diệt. (các thức khác khởi từ vọng chấp)
Thức Alaya là thức tàng chứa những chủng tử mà ta gây tạo từ kiếp trước. Chính do sự vọng chấp tồn tại trong Alaya khiến cho có sự tiếp nối trong kiếp sau. Những chủng tử quá khứ tàng trữ trong Alaya, khi gặp đủ nhân duyên sẽ kết quả, và con người sẽ phải trả nghiệp.
Qui trình này chỉ chấm dứt khi chơn tâm tự nhận ra sự huyễn, ảo của Alaya. Khi đó Alaya sẽ trở thành chơn trí, là tánh chất của chơn tâm. Và ta sẽ giác ngộ. tangbong
Các uẩn tan tan mất (gồm cả thức uẩn)? Thế mà khẳng định thức (uẩn thức) Alaida lại tồn tại?

Trong thiền Tông chỉ nói chuyển thức thành trí (chỉ đổi tên chứ không đổi tính chất), cũng chẳng có nói đến việc việc tan rã 5 uẩn (sanh tử như thay áo).

Sắc uẩn cho đến cõi trời sắc giới vẫn còn, sao lại nói chết 5 uẩn tan rã?

Quý vị chứ quán 5 uẩn giai không, cứ mong 5 uẩn tan ra để thành đạo, thực sự nhìn nhân rõ ràng, thì tánh của 5 uẩn là không nên gọi ngữ uẩn giai không, nhưng không diễn đạt 5 uẩn là dụng của tự tánh? Thể tánh và khả dụng các uẩn là 2 bên hai sao?

Nhập Niết Bàn lại nghĩ 5 uẩn không còn, thì đối tượng (5 uẩn) nào nhập?

Quý vị có biết là Thiên Bá Ức Hóa thân của Chư Phật là gì không?


cục đất
Bài viết: 447
Ngày: 29/08/11 07:53
Giới tính: Nam
Đến từ: cục đất

Re: Cái gì tái sanh?

Bài viết chưa xem gửi bởi cục đất »

tangbong
ThegianVothuong đã viết: Nhưng cách giải thích như vậy có mâu thuẫn với lời dạy của đức Phật không?

Bởi đức Phật và chư A-la-hán không còn tạo nghiệp mới nữa,và không còn tái sanh nữa nên khi các ngài nhập Niết-Bàn,nếu theo cách giải thích trên,thì coi như chấm hết không còn gì nữa->>rơi vào chủ nghĩa hư vô - chấp không. ~x( Vậy là trái với mô tả về Niết-bàn của đức Phật.

Mong các vị đh giải đáp dùm với?

Có bài luận nào của chư tổ nói về vấn đề tái sanh này không?
Tại vì chấp nó là "có" rồi nên khi nó chấm hết thì thành ra "chấp không". Hay nói cách khác là do duyên "chấp có" nên mới có "chấp không"; không Duyên "chấp có" thời làm sao có "chấp không" được, đúng không thưa Hiền hữu? :)

Còn vấn đề 'Niết-bàn' hay 'tái sanh của các loài hữu tình' trong Tam giới là 2 trong 4 vấn đề không thể nghĩ đến được:

"(VII) (77) KHÔNG CÓ THỂ NGHĨ ĐƯỢC

- Có bốn điều này không thể nghĩ đến được, này các Tỷ-kheo, nếu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ. Thế nào là bốn ? Phật giới của các đức Phật, này các Tỷ-kheo, không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ. Thiền giới của người ngồi Thiền, này các Tỷ-kheo, không thể nghĩ được, nếu nghĩ ... thống khổ. Quả dị thục của nghiệp, này các Tỷ-kheo, không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến ... thống khổ. Tâm tư thế giới, này các Tỷ-kheo, không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến thời có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ.

Có bốn điều này không thể nghĩ đến được, này các Tỷ-kheo, nếu nghĩ đến, thời có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ."
- http://www.quangduc.com/kinhdien/tangch ... chi08.html

Như vậy, ai lạm bàn về 2 vấn đề này nghĩa là trái với lời Phật dạy và phạm Giới ngay trong hiện tại (tức là nói lời phi chân, lời mình không thấy không biết).

Chúc Hiền hữu tinh tấn và an lạc !

:)


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Cái gì tái sanh?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Tìm hiểu thỏa mãn cho tâm thức để làm gì? Hoa ra mình vẫn làm nô lệ cho tâm ý thức. Nó muốn mình tìm hiểu biết để bám chấp để tăng thêm ngã si kiến, mình cũng chiều nó mà làm theo, phí qua ngày tháng, thăng trằm buồn vui theo lời qua lại đối đáp của ngôn từ tâm ý. Tâm ý nầy nói thế nầy, tâm ý kia nói thế kia, nói qua nói lại, tâm ý nầy lại bám chấp lời nói của tâm ý kia, tâm y kia lại bám chấp lời nói của tâm ý nầy, bám qua bám lại, vẫn không đâu vào đâu, lang tràng đại hải, vọng động muôn ngàn, muốn thoát sanh tử mà như thế há có được chăng?

Thôi yên nghĩ cái tâm bám chấp đi.
Buông hết đi.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
chanhkien
Bài viết: 38
Ngày: 27/02/12 03:28
Giới tính: Nam
Đến từ: usa

Re: Cái gì tái sanh?

Bài viết chưa xem gửi bởi chanhkien »

tangbong
Sửa lần cuối bởi chanhkien vào ngày 03/08/12 14:31 với 1 lần sửa.


Khongduyen123
Bài viết: 1159
Ngày: 28/05/11 14:51
Giới tính: Nam

Re: Cái gì tái sanh?

Bài viết chưa xem gửi bởi Khongduyen123 »

Thánh_Tri đã viết:Tìm hiểu thỏa mãn cho tâm thức để làm gì? Hoa ra mình vẫn làm nô lệ cho tâm ý thức. Nó muốn mình tìm hiểu biết để bám chấp để tăng thêm ngã si kiến, mình cũng chiều nó mà làm theo, phí qua ngày tháng, thăng trằm buồn vui theo lời qua lại đối đáp của ngôn từ tâm ý. Tâm ý nầy nói thế nầy, tâm ý kia nói thế kia, nói qua nói lại, tâm ý nầy lại bám chấp lời nói của tâm ý kia, tâm y kia lại bám chấp lời nói của tâm ý nầy, bám qua bám lại, vẫn không đâu vào đâu, lang tràng đại hải, vọng động muôn ngàn, muốn thoát sanh tử mà như thế há có được chăng?

Thôi yên nghĩ cái tâm bám chấp đi.
Buông hết đi.
Do đó mới có nơi chốn cảnh tương ưng với tâm thức tái sanh.


Hi....hi.....là thương lắm đấy!
Thương mình bằng trí tuệ là thương bằng tâm từ.
Thương người bằng trí tuệ là thương bằng tâm bi.
Thương cả hai bằng trí tuệ là thương từ bi trí.
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.8 khách