Cái gì tái sanh?

Giải đáp thắc mắc giáo lý Phật-đà, hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: Cái gì tái sanh?

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Trong Kinh Ưu Bà Tắc Giới Đức Phật có giảng rõ ràng về vấn đề Tái Sanh.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Đồng Nát
Bài viết: 2529
Ngày: 29/06/11 10:05
Giới tính: Nam
Đến từ: TP.Ho Chi Minh

Re: Cái gì tái sanh?

Bài viết chưa xem gửi bởi Đồng Nát »

Lâm Nghĩa đã viết:Đời này thông minh bởi vì sao ?
Đời trước hay tụng kinh, niệm Phật!
(Kinh nhân quả ba đời)
Tại sao tụng kinh được thông minh? Hoan hỉ nói rõ cho biết chỗ này.
Nếu tụng kinh được thông minh thì kiếp này cũng phải thông minh trước, rồi đến kiếp sau cái "chủng tử thông minh" đó mới có sự tương tục từ đời trước qua đời sau.

Nhưng xem lại tất cả những người ngày ngày đến chùa tụng các loại kinh thuộc làu làu có thật thông minh như KINH NHÂN QUẢ BA ĐỜI nói hay không?

Quán xét có ai tụng kinh giỏi hơn Tăng - Ni hay không? vậy có thấy mọi Tăng - Ni đều thông minh hết cả sao, hay nhiều khi cái thông minh còn không có mà tệ hơn cả phàm phu tại gia??? kinhle

Có ai nhờ tụng kinh mà kiến tánh - thành phật hay không, nếu người tụng kinh kiến tánh thành phật thì sẽ có hằng hà sa số Tăng - Ni kiến tánh thanh phật trước rồi mới tới các thiện nam - tín nữ kiến tánh thành Phật sau, xin hoan hỉ chia sẻ cùng.

Kiếp này học nhiều, nhớ lâu thì đến kiếp sau sẽ thông minh hơn người. Nhưng ko phải 1 kiếp là được, như các nhà bác học từ vô thỉ kiếp họ đã học rất nhiều rồi nên mới thành một danh nhân như ngày nay được!
Nói như vậy liệu có lọt vô thường kiến hay không?
Sửa lần cuối bởi Đồng Nát vào ngày 22/07/12 19:00 với 1 lần sửa.


Đồng Nát
Bài viết: 2529
Ngày: 29/06/11 10:05
Giới tính: Nam
Đến từ: TP.Ho Chi Minh

Re: Cái gì tái sanh?

Bài viết chưa xem gửi bởi Đồng Nát »

binh đã viết:Trong mộng thì thấy biết rõ ràng, nó thuộc về tánh, còn cảnh trong mộng thuộc về Tàng thức (Alaya). Nhưng trong mộng người ta không chủ động được, tức là không còn ý thức và mạt na thức (thức chấp ngã). Cũng thế khi mới mất thì 7 thức ngoài diệt, chỉ còn Alaya thức, khi nhận thân trung ấm mới có mạt na thức.
Trong mộng đôi khi ta gặp người thân, hay gặp ma, gặp thần nhân mách bảo v.v... tức là lúc đó tạm có thân trung ấm, gọi là mộng ấm tức là vẫn cảm thấy có ta trong mộng.
Suy diễn theo nghĩa học (tức là giải nghĩa do học theo lời kinh văn) mà không tận cùng Sự - Lý.


Hình đại diện của người dùng
alphatran
Bài viết: 1385
Ngày: 04/05/11 20:42
Giới tính: Nam
Đến từ: Hữu Lậu Tịnh Tu Am

Re: Cái gì tái sanh?

Bài viết chưa xem gửi bởi alphatran »

Đồng Nát đã viết: Tại sao tụng kinh được thông minh? Hoan hỉ nói rõ cho biết chỗ này.
Nếu tụng kinh được thông minh thì kiếp này cũng phải thông minh trước, rồi đến kiếp sau cái "chủng tử thông minh" đó mới có sự tương tục từ đời trước qua đời sau.

Nhưng xem lại tất cả những người ngày ngày đến chùa tụng các loại kinh thuộc làu làu có thật thông minh như KINH NHÂN QUẢ BA ĐỜI nói hay không?

Quán xét có ai tụng kinh giỏi hơn Tăng - Ni hay không? vậy có thấy mọi Tăng - Ni đều thông minh hết cả sao, hay nhiều khi cái thông minh còn không có mà tệ hơn cả phàm phu tại gia??? kinhle

Có ai nhờ tụng kinh mà kiến tánh - thành phật hay không, nếu người tụng kinh kiến tánh thành phật thì sẽ có hằng hà sa số Tăng - Ni kiến tánh thanh phật trước rồi mới tới các thiện nam - tín nữ kiến tánh thành Phật sau, xin hoan hỉ chia sẻ cùng.
Đồng Nát huynh,

Cho phép đệ có đôi lời chia sẻ về cách lập luận của huynh. Hãy từ từ suy nghĩ, đừng vội vàng:

Xét lại câu Kinh Nhân quả ba đời:
Đời này thông minh bởi vì sao ?
Đời trước hay tụng kinh, niệm Phật!
(Kinh nhân quả ba đời)

Như vậy:
NHÂN là: Đời trước hay tụng kinh, niệm Phật!
QUẢ là: Đời này thông minh

Đời trước ở đây là một hay nhiều kiếp nào đó trong quá khứ, không phải ngay cái kiếp trước của mình. Kinh Nhân quả Ba đời là nói nhân quả trong 3 thời Quá khứ Hiện tại và Vị lai, không phải 3 kiếp liên tiếp nhau.

Như nói trên, có một cặp nhân quả tương ứng. Nhưng rõ ràng chưa thấy DUYÊN. Khi hội đủ nhân duyên thì mới được cái quả thông minh kia. Vì thế huynh nhận định: "Nếu tụng kinh được thông minh thì kiếp này cũng phải thông minh trước, rồi đến kiếp sau cái "chủng tử thông minh" đó mới có sự tương tục từ đời trước qua đời sau. " là chẳng đúng.

Tụng kinh mà kiến tánh thành Phật thì đệ không biết. Còn niệm Phật mà kiến tánh thành Phật là có. Kinh Lăng Nghiêm chẳng phải đã dạy bao nhiêu pháp Kiến Tánh đó sao, trong đó có Pháp Niệm Phật.

Hiền huynh,
Tâm huynh đang dần dần chuyển, đệ thấy điều này. Nhưng cho dù huynh học cái pháp nào đi nữa, cũng phải nghi cho đủ và giải cho đủ, chớ vì sự hoan hỉ nhất thời mà bị cái tâm tham ái nó che lấp khiến cho mình nhận định bị thiếu sót.


Pháp môn vô lượng thệ nguyện học - Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn - Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành - Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ
Đồng Nát
Bài viết: 2529
Ngày: 29/06/11 10:05
Giới tính: Nam
Đến từ: TP.Ho Chi Minh

Re: Cái gì tái sanh?

Bài viết chưa xem gửi bởi Đồng Nát »

vậy xin hỏi: Alphatran học kiến thức đợi đến kiếp sau mới có được hiểu biết và thông minh sao? sự hiểu biết về Information technology trong công việc hiện nay Alphatran đang làm là do chủng tử từ kiếp trước sao? Chớ hiểu máy móc như vậy, các pháp vốn không cố định.

Nới rộng thêm chút để tri kiến: cái mà gọi là "thông minh" thì nó là do lục Thức mà có thôi, cái gọi là "thông minh" tức biện thế trí chứ chẳng phải Tự tâm tự tánh. Đệ suy nghĩ tiếp để được cái gọi là tri kiến Phật, không thì bị... núi đè đấy!!! :)
Đồng Nát chẳng nói tiếp...

Mến tangbong


Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Cái gì tái sanh?

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Cứ vào đây nói cho sướng miệng đi,
Không biết gì cả mà dám đả kích Pháp Phật nói (kinh nhân quả 3 đời)
Mai sau chẳng được gần Phật pháp, ngu si, vô trí, không biết đến bao giờ mới thoát khỏi luân hồi.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
alphatran
Bài viết: 1385
Ngày: 04/05/11 20:42
Giới tính: Nam
Đến từ: Hữu Lậu Tịnh Tu Am

Re: Cái gì tái sanh?

Bài viết chưa xem gửi bởi alphatran »

Đồng Nát đã viết:vậy xin hỏi: Alphatran học kiến thức đợi đến kiếp sau mới có được hiểu biết và thông minh sao? sự hiểu biết về Information technology trong công việc hiện nay Alphatran đang làm là do chủng tử từ kiếp trước sao? Chớ hiểu máy móc như vậy, các pháp vốn không cố định.

Nới rộng thêm chút để tri kiến: cái mà gọi là "thông minh" thì nó là do lục Thức mà có thôi, cái gọi là "thông minh" tức biện thế trí chứ chẳng phải Tự tâm tự tánh. Đệ suy nghĩ tiếp để được cái gọi là tri kiến Phật, không thì bị... núi đè đấy!!! :)
Đồng Nát chẳng nói tiếp...

Mến tangbong
Huynh à,

Thông minh ở đây là ý chỉ cho cái trí thế gian thôi, đúng như huynh nói.

Cái kiến giải xuyên kiếp như thế này đệ làm sao có khả năng nói cho huynh, vì đệ là phàm phu mà. Đệ nghĩ chỉ có Phật mới thấy rốt ráo và kiến giải rốt ráo.

Huynh à, đệ nghĩ cái trí thế gian này là do nhân quá khứ, nhờ nhân quá khứ nên mới được cái quả của hiện tại nhờ cái duyên. Huynh thử nghĩ xem, một người tụng Kinh niệm Phật đúng pháp thì họ thác sanh và đầu thai vào đâu? thế nhờ cái hoàn cảnh mà họ thác sanh vào họ có được cái trí thế gian kia (thông minh) hay không? Đó là chưa kể nhiều duyên khác nữa.


Pháp môn vô lượng thệ nguyện học - Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn - Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành - Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ
Đồng Nát
Bài viết: 2529
Ngày: 29/06/11 10:05
Giới tính: Nam
Đến từ: TP.Ho Chi Minh

Re: Cái gì tái sanh?

Bài viết chưa xem gửi bởi Đồng Nát »

binh đã viết:Cứ vào đây nói cho sướng miệng đi,
Không biết gì cả mà dám đả kích Pháp Phật nói (kinh nhân quả 3 đời)
Mai sau chẳng được gần Phật pháp, ngu si, vô trí, không biết đến bao giờ mới thoát khỏi luân hồi.
Tụng Kinh là gieo chủng tử Phật pháp vào tàng thức (A-lại-da), còn phước báo do tụng kinh làm Nhân là gì? Quả là phước báo hữu lậu do chính nghiệp tụng kinh mà có, cho nên nếu nói là do tụng kinh mà được cái gọi là "thông minh" thì phải xét lại, chẳng phải thế! Cái gọi là "thông minh" tức phải do tuệ tri mà có, muốn có tuệ tri thì do đâu mà có thưa thiện hữu, chẳng lẽ do tụng kinh thuộc lòng mà có được cái gọi là Tuệ tri, thuộc lòng rồi còn phải liễu nghĩa kinh (tức tuệ tri), không liễu nghĩa kinh thì chẳng thể có cái gọi là "thông minh" tức thế trí biện ? còn tụng kinh cũng chỉ là nạp chủng tử vào tàng thức mà thôi, sau khi nạp "chủng tử pháp phật" vào mà không hiểu hàm ý kinh nói cái thì sao có dược cái gọi là "thông minh"...giải thích như vầy có gọi là nói sướng miệng hay đả kích không thưa thiện tri thức Binh???

Cái gọi là thông minh thì chẳng phải Ma-ha-bát-nhã, Ma-ha Bát Nhã - tức Trí huệ giải thoát chẳng phải do học thuộc lòng Kinh Phật mà có!

Thiện hữu kham nhẫn hoan hỉ quán xét, ngu Đồng Nát không có đã phá hay công kích. Xin chớ nổi sân mà mây mù che phủ... kinhle


Hình đại diện của người dùng
alphatran
Bài viết: 1385
Ngày: 04/05/11 20:42
Giới tính: Nam
Đến từ: Hữu Lậu Tịnh Tu Am

Re: Cái gì tái sanh?

Bài viết chưa xem gửi bởi alphatran »

Sao huynh nói lung tung rối mù hết lên như thế.

Từ "thông minh" là cái từ người ta chỉ có những ai có cái đầu óc lanh lẹ sáng suốt thôi. Chớ có gì liên quan đến Phật Pháp đâu mà huynh nói:
Cái gọi là "thông minh" tức phải do tuệ tri mà có
Còn tuệ tri trong nhà Phật là chỉ cho những cái thấy biết đúng như bản chất vốn có của các pháp. Tuệ tri có nhiều cấp độ từ thô cho đến tế. Có liên quan gì đến thông minh đâu huynh.

Sao hai cái nhân - quả mà huynh lẫn lẫn lộn lộn thế.


Pháp môn vô lượng thệ nguyện học - Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn - Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành - Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Cái gì tái sanh?

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Thông minh là mau hiểu (những pháp thế gian) nên chỉ là pháp hữu vi.
Tuệ tri là thấy biết trực tiếp của tánh biết. Nó là pháp vô vi.

Chẳng phải tuệ tri là thông minh.

Một người tụng kinh, khi người đó đọc tụng thì mình nghe, người nghe, quỉ thần quanh đó cũng nghe pháp của chư Phật. Do cái nhân truyền bá Phật pháp đó mà đời sau (hay hiện đời) mà được phước báo thông minh.
Không hiểu nghĩa nhơn quả sâu xa ba đời, chỉ nghĩ rằng thấy biết nhiều là thông minh là sai lầm.
Người thấy biết nhiều gọi là người có kiến thức, người quảng kiến, không gọi là thông minh.
Hiểu biết nhiều qua sự học hỏi thì gọi là bác học.
Từng trải sự đời nhiều thì gọi là người lịch lãm. Không ai gọi là thông minh.
Thông minh, mau hiểu là do nhân kiếp trước truyền bá sự hiểu biết cho mọi người mà được quả này.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
Ma Ha Bát Nhã
Bài viết: 1478
Ngày: 23/10/08 20:43
Giới tính: Nam
Đến từ: vinhlong
Được cảm ơn: 1 time

Re: Cái gì tái sanh?

Bài viết chưa xem gửi bởi Ma Ha Bát Nhã »

Chào quý ĐH, chớ phân biệt tuệ tri và sự thông minh thế gian. Chỉ khi dùng đúng pháp đều có lợi ích như nhau.
Tại sao dùng trí thông minh để tham hỏi phật pháp, vì do thông minh là tư chất để tham hiểu, gây sự tò mò, tìm hiểu bằng kiến thức , văn tự, từ đso áp dụng thưc hành để đến được cho tới tuệ tri Phật pháp. Khi đạt hiểu tuệ tri Phật pháp rồi thì buông cái trí thông minh để tu tập sử dụng thuần thục tuệ tri này, để phát sanh trí tuệ, thông rõ lẽ tận cùng rốt ráo các pháp. Khi tuệ tri thuần thục rồi, thì mới thấy tuệ tri và trí thông minh vốn chẳng khác, mà thấy vô vi hữu vi vốn chẳng hai. Mà khi ấy năng lực tuệ tri và trí thông minh sẽ hổ trọ nhau đưa người vào chánh giác nhanh nhất, toàn diện nhất.
Chỉ duy nhất hiểu là dùng đúng lúc biết buông biết lấy thì oai lực đó không phải ai làm cũng được.
Sửa lần cuối bởi Ma Ha Bát Nhã vào ngày 22/07/12 23:13 với 2 lần sửa.


Đồng Nát
Bài viết: 2529
Ngày: 29/06/11 10:05
Giới tính: Nam
Đến từ: TP.Ho Chi Minh

Re: Cái gì tái sanh?

Bài viết chưa xem gửi bởi Đồng Nát »

Quý vị tu và hành pháp phật mà quý vị lìa 18 giới để thấy được Tánh sao??? vậy người mù và điếc có thấy Tánh nơi vạn hữu được không??? Nó rối mù là do Alphatran chứ chẳng phải nơi Đồng Nát...
Thông minh là mau hiểu (những pháp thế gian) nên chỉ là pháp hữu vi.
Tuệ tri là thấy biết trực tiếp của tánh biết. Nó là pháp vô vi.

Chẳng phải tuệ tri là thông minh.
kakaka...kakaka...
Xin cho hỏi: lâu nay thiện hữu Binh có tụng kinh không? Nếu có tụng kinh Phật mỗi ngày sao chưa thấy được cái gọi là "thông minh" nơi thiện hữu giải thích? vì theo các lời lẽ bên trên thì chưa đạt tới chỗ gọi là "thông minh nhờ tụng kinh"...

Tuệ tri khong phải pháp hữu vi là gì? muốn được tuệ tri thì "nhắm mắt, nhắm mũi" để có cái gọi là tuệ tri??? Tuệ tri không bởi 18 giới để Thức chuyển thành Trí thì do cái gì?

đều là phàm phu cả, đều là thế gian cả cho nên ứng xử sau cho hợp lẽ thế gian, nếu bác Bình vô cớ mắng chửi đồng Nát mà không thấy mình nói bậy thì lo xin lỗi Đồng Nát đi, chứ đừng có mà chửi cho sướng cái miệng rồi thôi nha. Ở đây thiếu văn hóa ứng xử, một lời cảm ơn còn khong thấy, chửi bậy người khác đầy ra đấy nhưng mà người ta chỉ ra cái sai thì trốn hết chẳng cảm ơn chẳng xin lỗi, Đồng Nát nó chấp đến thế là cùng, chẳng có hạnh từ bi!!! =)) kakaka...

Pháp thế gian là sự, tri kiến chúng sanh là sự, sự chưa thông mà sao có thể tánh thông? Sự và Lý là cái chỗ mà thế gian gọi là hợp tình- hợp lý, nói bao nhiêu có đủ rối mù chưa? nếu đủ rối mù rồi thì nói thêm cho rối hơn nữa, vì nghi tình càng lớn thì mới tới chỗ Đại ngộ!!! >:D< kakaka...

Tụng kinh chỉ là nạp chủng tử pháp phật vào tàng thức (chỉ vậy thôi!!!), Còn do sao được phước báo hữu lậu bởi tụng kinh? mời thiện hữu Alphatran và Binh giải thích giúp. kinhle kinhle kinhle
Sửa lần cuối bởi Đồng Nát vào ngày 23/07/12 01:42 với 2 lần sửa.


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.18 khách