Cái gì tái sanh?

Giải đáp thắc mắc giáo lý Phật-đà, hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Cái gì tái sanh?

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Tưởng gặp người hữu duyên mới nói chuyện Phật pháp.
Xin chào !!!


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Đồng Nát
Bài viết: 2529
Ngày: 29/06/11 10:05
Giới tính: Nam
Đến từ: TP.Ho Chi Minh

Re: Cái gì tái sanh?

Bài viết chưa xem gửi bởi Đồng Nát »

Đồng Nát bị thiện hữu Binh mắng vô cớ là vô duyên hay hữu duyên??? ka...ka...ka...
Cảm ơn Đồng Nát rồi mới nên bỏ đi cho nó hợp lẽ thế gian...như thế mới gọi là hợp tình-hợp lý, đạt tới chỗ hợp tình- hợp lý thì là Pháp phật rồi kiếm chi cho xa, học chi cho nhiều, tụng chi cho lắm thế...càng nhiều thì càng xa lìa tự tánh...Phật tánh là tâm bình đẳng...ở đây đâu có tâm bình đẳng nên đâu có thấy được Phật tánh...kekeke tangbong


Đồng Nát
Bài viết: 2529
Ngày: 29/06/11 10:05
Giới tính: Nam
Đến từ: TP.Ho Chi Minh

Re: Cái gì tái sanh?

Bài viết chưa xem gửi bởi Đồng Nát »

Cãi tới chỗ này thì có thấy "cái gì tái sanh - luân hồi" chưa thưa quý vị??? kinhle kinhle kinhle


Đồng Nát
Bài viết: 2529
Ngày: 29/06/11 10:05
Giới tính: Nam
Đến từ: TP.Ho Chi Minh

Re: Cái gì tái sanh?

Bài viết chưa xem gửi bởi Đồng Nát »

binh đã viết:Thông minh là mau hiểu (những pháp thế gian) nên chỉ là pháp hữu vi.
Tuệ tri là thấy biết trực tiếp của tánh biết. Nó là pháp vô vi.

Chẳng phải tuệ tri là thông minh.

Một người tụng kinh, khi người đó đọc tụng thì mình nghe, người nghe, quỉ thần quanh đó cũng nghe pháp của chư Phật. Do cái nhân truyền bá Phật pháp đó mà đời sau (hay hiện đời) mà được phước báo thông minh.
Không hiểu nghĩa nhơn quả sâu xa ba đời, chỉ nghĩ rằng thấy biết nhiều là thông minh là sai lầm.
Người thấy biết nhiều gọi là người có kiến thức, người quảng kiến, không gọi là thông minh.
Hiểu biết nhiều qua sự học hỏi thì gọi là bác học.
Từng trải sự đời nhiều thì gọi là người lịch lãm. Không ai gọi là thông minh.
Thông minh, mau hiểu là do nhân kiếp trước truyền bá sự hiểu biết cho mọi người mà được quả này.
Giải nghĩa nghiệp chủng nhân-quả như vậy là đưa nhiều người lọt vô kiến chấp - tà kiến, tức tri kiến chúng sanh chẳng phải tri kiến Phật. Lời thật mất lòng! Năn nỉ thiện hữu Binh nói "cảm ơn" Đồng nát đi, đó là pháp đối đãi sao nỡ thờ ơ???
Uống trà đi!

:D


Đồng Nát
Bài viết: 2529
Ngày: 29/06/11 10:05
Giới tính: Nam
Đến từ: TP.Ho Chi Minh

Re: Cái gì tái sanh?

Bài viết chưa xem gửi bởi Đồng Nát »

Người ngồi tụng kinh Phật đơn giản là nạp kinh văn - thiện pháp vào tàng thức (A-lại-da), người tụng kinh được phước hữu lậu là do đâu mà có? là do từng giây từng phút tín hành tụng kinh thì thân không làm bậy, ý không nghĩ bậy, khẩu không nói bậy nhờ vậy không tạo ra ác nghiệp. Nhân - quả chỗ này rõ ràng như thế. Sau khi nạp "chủng tử phật pháp" vào trong trí nhớ thì mỗi mỗi tác nghiệp trong đời sống không dám làm bậy, không dám tạo ác nghiệp, do Nhân thiện này nên được hưởng quả báo thiện trong đời này và đời sau. Tụng là để nhớ, nhớ trước hiểu sau...nhưng mà hiểu kinh thì có dễ không? hiểu nghĩa kinh, hiểu được lời chư Phật chư tổ dạy dễ dàng thì sao có nhiều người nói bậy nói lời phi pháp vậy?

Người tụng kinh Phật thì nhiều nhưng liễu nghĩa kinh để thực hành có Tuệ tri thì mấy người?

Tuệ Tri tức cái gọi là Tư Duy đó quý vị ạ.
“Tư sở thành tuệ”, nghĩa là từ chỗ tư duy quán sát những điều thấy nghe mà tăng trưởng trí tuệ; đó chính là chánh tư duy.
tangbong


Đồng Nát
Bài viết: 2529
Ngày: 29/06/11 10:05
Giới tính: Nam
Đến từ: TP.Ho Chi Minh

Re: Cái gì tái sanh?

Bài viết chưa xem gửi bởi Đồng Nát »

Bác Binh uống trà! cafene


Hình đại diện của người dùng
alphatran
Bài viết: 1385
Ngày: 04/05/11 20:42
Giới tính: Nam
Đến từ: Hữu Lậu Tịnh Tu Am

Re: Cái gì tái sanh?

Bài viết chưa xem gửi bởi alphatran »

Sao đệ thấy huynh giờ nham nhở thế nào ấy, vừa chủ quan, vừa thiếu cơ sở, càng ngày càng ham kiến giải, chấp vào cái hiểu biết của mình, tự cho cái hiểu biết của mình là Phật Pháp rồi nói người khác là sai.

Đệ bó tay, không nói với huynh nữa.


Pháp môn vô lượng thệ nguyện học - Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn - Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành - Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ
Đồng Nát
Bài viết: 2529
Ngày: 29/06/11 10:05
Giới tính: Nam
Đến từ: TP.Ho Chi Minh

Re: Cái gì tái sanh?

Bài viết chưa xem gửi bởi Đồng Nát »

alphatran đã viết:Sao đệ thấy huynh giờ nham nhở thế nào ấy, vừa chủ quan, vừa thiếu cơ sở, càng ngày càng ham kiến giải, chấp vào cái hiểu biết của mình, tự cho cái hiểu biết của mình là Phật Pháp rồi nói người khác là sai.

Đệ bó tay, không nói với huynh nữa.
Vậy thì đệ lý giải sáng tỏ giúp huynh đi. Cái gọi là tụng "kinh Phật kiếp này kiếp sau được thông minh" nhờ tha lực nên được thông minh???, còn chấp vào chữ "nhân quả 3 đời" thì còn mệt nữa, ở đây mới kiến giải mỗi câu "tụng kinh được thông minh" chưa luận nguồn gốc xuất xứ cái cuốn sách cho là Kinh Nhân Quả đó từ đâu mà ra, Đồng Nát sai chỗ nào nhảm nhở chỗ nào cứ thẳng thắn, sai thì Đồng Nát sửa, Anhphatran lo gì nào? Nói đi! :)


Hình đại diện của người dùng
ThegianVothuong
Bài viết: 403
Ngày: 08/05/12 02:13
Giới tính: Nam
Đến từ: Vô minh

Re: Cái gì tái sanh?

Bài viết chưa xem gửi bởi ThegianVothuong »

Tiểu kinh Nghiệp phân biệt-Trung Bộ Kinh:

Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, sau khi đi đến Sa-môn hay Bà-la-môn, không hỏi: "Thưa Tôn giả, thế nào là thiện? Thế nào là bất thiện? Thế nào là phạm tội? Thế nào là không phạm tội? Thế nào là cần phải thực hành? Thế nào là không cần phải thực hành? Tôi đã làm gì để phải không lợi ích và đau khổ lâu dài? Hay tôi đã làm gì để được lợi ích và an lạc lâu dài?Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, nếu được đi đến loài Người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy trí tuệ yếu kém. Con đường đưa đến trí tuệ yếu kém...

Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, sau khi đến Sa-môn hay Bà-la-môn, có hỏi: "Thưa Tôn giả, thế nào là thiện? Thế nào là bất thiện?Thế nào là phạm tội? Thế nào là không phạm tội? Thế nào là cần phải thực hành? Thế nào là không cần phải thực hành? Tôi đã làm gì để phải không lợi ích và đau khổ lâu dài? Hay tôi đã làm gì để được lợi ích và an lạc lâu dài?Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy được sanh vào thiện thú, Thiên giới, ở đời. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào thiện thú, Thiên giới, ở đời, nếu người ấy đi đến loài Người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy đầy đủ trí tuệ.Con đường đưa đến đầy đủ trí tuệ...


http://www.budsas.org/uni/u-kinh-trungbo/trung135.htm


Om Amitabha Hrih
Om Mani Padme Hum
Hình đại diện của người dùng
pucaquynhnga22
Bài viết: 1117
Ngày: 20/02/11 20:51
Giới tính: Nữ
Đến từ: TP.HCM

Re: Cái gì tái sanh?

Bài viết chưa xem gửi bởi pucaquynhnga22 »

Đồng Nát đã viết: Tụng kinh chỉ là nạp chủng tử pháp phật vào tàng thức (chỉ vậy thôi!!!), Còn do sao được phước báo hữu lậu bởi tụng kinh? mời thiện hữu Alphatran và Binh giải thích giúp. kinhle kinhle kinhle
Lúc tụng kinh, đâu phải chỉ có cái miệng đọc, đâu đơn giản chỉ là nạp vào tàng thức của mình! Muốn đọc, trước phải biết chữ ==> nhìn mặt chữ ==> phân tích, nhận ra mặt chữ, câu văn ==> phát âm, đọc tụng ==> nhớ nghĩ đến (dĩ nhiên phải có thỉnh thoảng nhớ nghĩ đến, chứ không lẽ đọc xong quên sạch).

Khi tụng Kinh âm thanh vang ra xung quanh ==> tai mình nghe những lời dạy trí tuệ, những chân lí ==> tai chúng sanh hữu hình nghe những lời dạy đúng đắn, chân lí ==> chúng sanh vô hình nghe những lời dạy đúng đắn, chân lí.

Đó là nôm na quá trình tụng kinh là như vậy.

Tụng kinh không những nạp vào tâm thức, tàng thức của ta những lời dạy trí tuệ, mà còn gieo rắc cho chúng sanh khác nghe những lời dạy trí tuệ, giúp cho họ có những nhận thức đúng đắn.

Nhân là: gieo rắc cho mình và người nghe và biết những lời dạy trí tuệ.
Quả là: mình sẽ được trí tuệ (thông minh). [Ở đây là nói đến trí tuệ, thông minh chứ chưa nói đến Trí Huệ, Tuệ Tri, Tuệ Giác.]

Tương tự vậy, giờ ví dụ BVĐ đi gieo rắc những tư tưởng sai lầm, tà kiến cho mọi người nhận thức sai lệch sự thật, khiến cho tâm thức họ thiếu sáng suốt, dẫn đến hành động sai lầm, thì do nhân đó, quả c phải lãnh là sự "thiếu thông minh" hay còn gọi là "ngu dốt". Quả có thể đến sớm hoặc muộn, trong đời hoặc đời sau tùy theo mức độ tạo nhân, phước nghiệp cũng nhân duyên của mình.

QN nghĩ hoàn toàn hợp lí với việc: "Tụng Kinh đời sau được thông minh". Cũng như:" gieo rắc tà kiến, thông tin sai lầm đời sau ngu dốt". Rất hợp với luật nhân quả. cafene


[center][img]http://atoanmt.ucoz.com/sml/thanks_4.gif[/img][/center]
[center][b][color=#BF0000]Trần thế chỉ là chốn tạm nương
Cũng như quán trọ chốn ven đường
Mỗi người là khách dừng chân tạm
Rồi sẽ đi về chốn viễn phương.
[/color][/b][/center]
Hình đại diện của người dùng
ThegianVothuong
Bài viết: 403
Ngày: 08/05/12 02:13
Giới tính: Nam
Đến từ: Vô minh

Re: Cái gì tái sanh?

Bài viết chưa xem gửi bởi ThegianVothuong »

Đoạn Kinh trong Trung Bộ mà đức Phật giảng cho người thanh niên,theo tại hạ hiểu là: người năng tìm cầu,học hỏi các thiện pháp (Phật pháp) nơi bậc thiện tri thức thì sẽ được quả báo là thông minh trí tuệ. :)


Om Amitabha Hrih
Om Mani Padme Hum
BATKHONG1985
Bài viết: 1620
Ngày: 03/07/11 06:10
Giới tính: Nam
Đến từ: CHỖ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐẾN

Re: Cái gì tái sanh?

Bài viết chưa xem gửi bởi BATKHONG1985 »

Đồng Nát đã viết: Nếu tụng kinh được thông minh thì kiếp này cũng phải thông minh trước, rồi đến kiếp sau cái "chủng tử thông minh" đó mới có sự tương tục từ đời trước qua đời sau.
Nói như vậy là không đúng, là chấp thường.
Đây là những chỉ số thông minh, được sanh ra rồi thì xem như đã ấn định.

Chủng tử là những hạt giống trong tâm thức, có đầy đủ duyên chúng mới nảy nở thành kết quả.


Tái sanh là do VÔ MINH=không rõ bản chất của sắc, thọ, tưởng, hành, thức
Sang - hèn, đẹp - xấu, khổ - vui, ... là do THÂN, KHẨU, Ý đã tạo
Khéo tạo hưởng niềm vui, có ác sẽ nhận ác, tất thảy do nơi mình
Người trí cầu triệt Vô Minh, thanh tịnh THÂN, KHẨU, Ý, được an lành giải thoát
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Bing [Bot], Google [Bot]15 khách