HÌNH ẢNH : THẬP BÁT A LA HÁN ( 18 vị A La Hán )

Kính mời các bạn gởi hình ảnh tự chụp, vẽ hay sưu tầm vào trong nhà này.
Hình đại diện của người dùng
chú tiểu
Bài viết: 273
Ngày: 07/10/07 04:29
Giới tính: Nam
Nghề nghiệp: quet lá đa

Re: HÌNH ẢNH : THẬP BÁT A LA HÁN

Bài viết chưa xem gửi bởi chú tiểu »

18 vị A La Hán
55A.JPG
55A.JPG (261.09 KiB) Đã xem 937 lần


TỨ HOẰNG THỆ NGHUYỆN

*-Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ ......./ *-Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ
--Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn ........./ --Tự tánh Phiền não thệ nguyện đoạn
--Pháp môn vô lượng thệ nguyện học ......./ --Tự tánh Pháp môn thệ nguyện học
--Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành ..../ --Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành.
Hình đại diện của người dùng
mytutru
Bài viết: 901
Ngày: 27/03/08 21:55
Giới tính: Nữ

Re: HÌNH ẢNH : THẬP BÁT A LA HÁN ( 18 vị A La Hán )

Bài viết chưa xem gửi bởi mytutru »

Nổi Buồn Bông Bóng
---------------
kinhle kinhle kinhle

Hôm nay con vào thăm Thập Bát!
Nhìn ngắm ngài thanh thoát vô ưu
Trí tâm con tỏa sáng trăng thu !
Con học hạnh các ngài giải thoát !
--
Lòng không bận như trời rộng ngát
Trí đẩy lui ngao ngán xa lìa .!!!
Những phiền lòng (như bọt nước kia)
Vô quái ngại! hồn nhiên thư giản !
--
----------------------
Nam Mô Thập Bát A La Hán Ma Ha Tát

kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hình đại diện của người dùng
mytutru
Bài viết: 901
Ngày: 27/03/08 21:55
Giới tính: Nữ

Re: HÌNH ẢNH : THẬP BÁT A LA HÁN ( 18 vị A La Hán )

Bài viết chưa xem gửi bởi mytutru »

kinhle kinhle kinhle
Con Đảnh Lễ Thập Bát
-----------------

Chỉ có các ngài, Bậc A La Hán !
Hiểu lòng con hơn bất cứ một ai ..!
Lòng từ của ngài rộng khắp trần ai !
Ngài dạy con hạnh vô ưu giải thoát !
--
Mỗi u uẩn bên ngài, tiêu tan hết !
Ngài cho con ngắm hạnh thoát u phiền
Bên cạnh ngài tâm con thật bình yên !
Con vững dạ dẹp liền bao chướng ngại !
--
------------------------
Nam Mô Thập Bát A la Hán Ma Ha Tát .

kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hình đại diện của người dùng
chú tiểu
Bài viết: 273
Ngày: 07/10/07 04:29
Giới tính: Nam
Nghề nghiệp: quet lá đa

Re: HÌNH ẢNH : THẬP BÁT A LA HÁN

Bài viết chưa xem gửi bởi chú tiểu »

18 vị A La Hán
Lahan1.jpg
Lahan1.jpg (19.71 KiB) Đã xem 1034 lần


TỨ HOẰNG THỆ NGHUYỆN

*-Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ ......./ *-Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ
--Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn ........./ --Tự tánh Phiền não thệ nguyện đoạn
--Pháp môn vô lượng thệ nguyện học ......./ --Tự tánh Pháp môn thệ nguyện học
--Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành ..../ --Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành.
Hình đại diện của người dùng
mytutru
Bài viết: 901
Ngày: 27/03/08 21:55
Giới tính: Nữ

Re: HÌNH ẢNH : THẬP BÁT A LA HÁN ( 18 vị A La Hán )

Bài viết chưa xem gửi bởi mytutru »

Nam Mô Thập Bát A la Hán

kinhle kinhle kinhle
Tập tin đính kèm
Hoa Dâng Cúng Dường
Hoa Dâng Cúng Dường
HHongQue.jpg (132.98 KiB) Đã xem 1019 lần


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hình đại diện của người dùng
chú tiểu
Bài viết: 273
Ngày: 07/10/07 04:29
Giới tính: Nam
Nghề nghiệp: quet lá đa

Re: HÌNH ẢNH : THẬP BÁT A LA HÁN

Bài viết chưa xem gửi bởi chú tiểu »

18 vị A La Hán
Tập tin đính kèm
LAHAN2.JPG
LAHAN2.JPG (48.18 KiB) Đã xem 1009 lần


TỨ HOẰNG THỆ NGHUYỆN

*-Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ ......./ *-Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ
--Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn ........./ --Tự tánh Phiền não thệ nguyện đoạn
--Pháp môn vô lượng thệ nguyện học ......./ --Tự tánh Pháp môn thệ nguyện học
--Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành ..../ --Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành.
Hình đại diện của người dùng
mytutru
Bài viết: 901
Ngày: 27/03/08 21:55
Giới tính: Nữ

Re: HÌNH ẢNH : THẬP BÁT A LA HÁN ( 18 vị A La Hán )

Bài viết chưa xem gửi bởi mytutru »

kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle

Con thành kính cúi đầu đảnh lễ
Chư vị Thập Bát đến thăm con !
Hôm nay con cảm thấy bình yên!
Lòng thanh thản, tâm không phiền nảo
--
Hôm qua răng con đau đầu nhức!
Chỉ vì không quen nắng gió sương !
Có thân không tránh bịnh vô thường
Trong trời đất! Tai ương vướng bận.
--
Lòng tin kính các ngài vô tận.!!!
Tâm sự con xin gởi gấm các ngài!
Ngài chỉ cười nhưng cũng rất hay
Cho con học những bài thanh thản.
--
Con rất vui hồn nhiên chẳng bận !
Tự đáy lòng nhẹ nhỏm vô ưu !!!
Nhìn các ngài tánh hạnh vô tư ..!
Con học mãi học hoài không hết .!
--
-----------------------
Nam mô Thập Bát A La Hán Ma Ha Tát

kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hình đại diện của người dùng
chú tiểu
Bài viết: 273
Ngày: 07/10/07 04:29
Giới tính: Nam
Nghề nghiệp: quet lá đa

Re: HÌNH ẢNH : THẬP BÁT A LA HÁN

Bài viết chưa xem gửi bởi chú tiểu »

18 vị A La Hán
Tập tin đính kèm
LAHAN3.JPG
LAHAN3.JPG (33.11 KiB) Đã xem 987 lần


TỨ HOẰNG THỆ NGHUYỆN

*-Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ ......./ *-Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ
--Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn ........./ --Tự tánh Phiền não thệ nguyện đoạn
--Pháp môn vô lượng thệ nguyện học ......./ --Tự tánh Pháp môn thệ nguyện học
--Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành ..../ --Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành.
Hình đại diện của người dùng
chú tiểu
Bài viết: 273
Ngày: 07/10/07 04:29
Giới tính: Nam
Nghề nghiệp: quet lá đa

Re: HÌNH ẢNH : THẬP BÁT A LA HÁN

Bài viết chưa xem gửi bởi chú tiểu »

18 vị A La Hán
Tập tin đính kèm
LAHAN4.JPG
LAHAN4.JPG (35.32 KiB) Đã xem 991 lần


TỨ HOẰNG THỆ NGHUYỆN

*-Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ ......./ *-Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ
--Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn ........./ --Tự tánh Phiền não thệ nguyện đoạn
--Pháp môn vô lượng thệ nguyện học ......./ --Tự tánh Pháp môn thệ nguyện học
--Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành ..../ --Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành.
Hình đại diện của người dùng
mytutru
Bài viết: 901
Ngày: 27/03/08 21:55
Giới tính: Nữ

Re: HÌNH ẢNH : THẬP BÁT A LA HÁN ( 18 vị A La Hán )

Bài viết chưa xem gửi bởi mytutru »

Thanh Thoat
---------

Con Xin đảnh lễ các ngài
Tâm trong ý lặng thẳng ngay vô phiền
Tránh xa ngoại cảnh đảo điên
Vô ưu thanh tịnh như hoa tịnh lòng !!!
--
--------------------
Nam Mô Thập Bát A la Hán
kinhle kinhle kinhle
Tập tin đính kèm
hoa Dâng Cúng Dường
hoa Dâng Cúng Dường
HLan84.jpg (141.11 KiB) Đã xem 986 lần


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hình đại diện của người dùng
chú tiểu
Bài viết: 273
Ngày: 07/10/07 04:29
Giới tính: Nam
Nghề nghiệp: quet lá đa

Re: HÌNH ẢNH : THẬP BÁT A LA HÁN

Bài viết chưa xem gửi bởi chú tiểu »

18 vị A La Hán
Tập tin đính kèm
LAHAN5.JPG
LAHAN5.JPG (32.44 KiB) Đã xem 983 lần


TỨ HOẰNG THỆ NGHUYỆN

*-Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ ......./ *-Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ
--Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn ........./ --Tự tánh Phiền não thệ nguyện đoạn
--Pháp môn vô lượng thệ nguyện học ......./ --Tự tánh Pháp môn thệ nguyện học
--Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành ..../ --Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành.
Hình đại diện của người dùng
mytutru
Bài viết: 901
Ngày: 27/03/08 21:55
Giới tính: Nữ

Re: HÌNH ẢNH : THẬP BÁT A LA HÁN ( 18 vị A La Hán )

Bài viết chưa xem gửi bởi mytutru »

Nam Mô Thập bát A la Hán
---
kinhle kinhle kinhle
kinhle kinhle kinhle
kinhle kinhle kinhle


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.2 khách