HÌNH ẢNH : THẬP BÁT A LA HÁN ( 18 vị A La Hán )

Kính mời các bạn gởi hình ảnh tự chụp, vẽ hay sưu tầm vào trong nhà này.
Hình đại diện của người dùng
chú tiểu
Bài viết: 273
Ngày: 07/10/07 04:29
Giới tính: Nam
Nghề nghiệp: quet lá đa

Re: HÌNH ẢNH : THẬP BÁT A LA HÁN

Bài viết chưa xem gửi bởi chú tiểu »

18 vị A La Hán
LAHAN33.JPG
LAHAN33.JPG (40.62 KiB) Đã xem 1267 lần


TỨ HOẰNG THỆ NGHUYỆN

*-Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ ......./ *-Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ
--Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn ........./ --Tự tánh Phiền não thệ nguyện đoạn
--Pháp môn vô lượng thệ nguyện học ......./ --Tự tánh Pháp môn thệ nguyện học
--Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành ..../ --Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành.
Hình đại diện của người dùng
mytutru
Bài viết: 901
Ngày: 27/03/08 21:55
Giới tính: Nữ

Re: HÌNH ẢNH : THẬP BÁT A LA HÁN ( 18 vị A La Hán )

Bài viết chưa xem gửi bởi mytutru »

Nam Mô Thập Bát A La Hán, ma ha Tát
kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle
kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle
kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hình đại diện của người dùng
chú tiểu
Bài viết: 273
Ngày: 07/10/07 04:29
Giới tính: Nam
Nghề nghiệp: quet lá đa

Re: HÌNH ẢNH : THẬP BÁT A LA HÁN

Bài viết chưa xem gửi bởi chú tiểu »

18 vị A La Hán
LAHAN34.JPG
LAHAN34.JPG (26.35 KiB) Đã xem 1266 lần


TỨ HOẰNG THỆ NGHUYỆN

*-Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ ......./ *-Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ
--Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn ........./ --Tự tánh Phiền não thệ nguyện đoạn
--Pháp môn vô lượng thệ nguyện học ......./ --Tự tánh Pháp môn thệ nguyện học
--Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành ..../ --Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành.
Hình đại diện của người dùng
mytutru
Bài viết: 901
Ngày: 27/03/08 21:55
Giới tính: Nữ

Re: HÌNH ẢNH : THẬP BÁT A LA HÁN ( 18 vị A La Hán )

Bài viết chưa xem gửi bởi mytutru »

Nam Mô Thập Bát A La Hán Bồ Tát
Nam Mô Thập Bát A La Hán Bồ Tát
kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle
kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle
kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle
Tập tin đính kèm
Con Xin Cúng Dường Hoa Sen
Con Xin Cúng Dường Hoa Sen
2_Lotus_Weiss.jpg (21.01 KiB) Đã xem 1240 lần


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hình đại diện của người dùng
chú tiểu
Bài viết: 273
Ngày: 07/10/07 04:29
Giới tính: Nam
Nghề nghiệp: quet lá đa

Re: HÌNH ẢNH : THẬP BÁT A LA HÁN

Bài viết chưa xem gửi bởi chú tiểu »

18 vị A La Hán
LAHAN35.JPG
LAHAN35.JPG (18.7 KiB) Đã xem 1250 lần


TỨ HOẰNG THỆ NGHUYỆN

*-Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ ......./ *-Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ
--Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn ........./ --Tự tánh Phiền não thệ nguyện đoạn
--Pháp môn vô lượng thệ nguyện học ......./ --Tự tánh Pháp môn thệ nguyện học
--Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành ..../ --Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành.
Hình đại diện của người dùng
mytutru
Bài viết: 901
Ngày: 27/03/08 21:55
Giới tính: Nữ

Re: HÌNH ẢNH : THẬP BÁT A LA HÁN ( 18 vị A La Hán )

Bài viết chưa xem gửi bởi mytutru »

Nam Mô Thập bát A La Hán
--
kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle
kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle
kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle
------------------------------------
Tập tin đính kèm
Hoa Sen Con Cúng Dường
Hoa Sen Con Cúng Dường
phongcanh14.gif (19.07 KiB) Đã xem 1155 lần
Sửa lần cuối bởi mytutru vào ngày 10/10/08 20:16 với 1 lần sửa.


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hình đại diện của người dùng
chú tiểu
Bài viết: 273
Ngày: 07/10/07 04:29
Giới tính: Nam
Nghề nghiệp: quet lá đa

Re: HÌNH ẢNH : THẬP BÁT A LA HÁN

Bài viết chưa xem gửi bởi chú tiểu »

Hoa nhiều và đẹp quá...
Hình ảnh
hình có trên trang W rồi gưi lai bằng chách nầy nó nhẹ nó chảy nhanh hơn...
Hình ảnh

18 vị A La Hán xuất hiện tiếp
LAHAN36.JPG
LAHAN36.JPG (20.46 KiB) Đã xem 1228 lần


TỨ HOẰNG THỆ NGHUYỆN

*-Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ ......./ *-Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ
--Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn ........./ --Tự tánh Phiền não thệ nguyện đoạn
--Pháp môn vô lượng thệ nguyện học ......./ --Tự tánh Pháp môn thệ nguyện học
--Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành ..../ --Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành.
Hình đại diện của người dùng
mytutru
Bài viết: 901
Ngày: 27/03/08 21:55
Giới tính: Nữ

Re: HÌNH ẢNH : THẬP BÁT A LA HÁN ( 18 vị A La Hán )

Bài viết chưa xem gửi bởi mytutru »

Nam Mô Thập bát A La Hán
Nam Mô Thập bát A La Hán
--
kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle
kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle
kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle
Tập tin đính kèm
Con Cungs Duwowngf Hoa Sen Lung Linh
Con Cungs Duwowngf Hoa Sen Lung Linh
sen_dong.gif (24.87 KiB) Đã xem 1216 lần


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hình đại diện của người dùng
chú tiểu
Bài viết: 273
Ngày: 07/10/07 04:29
Giới tính: Nam
Nghề nghiệp: quet lá đa

Re: HÌNH ẢNH : THẬP BÁT A LA HÁN

Bài viết chưa xem gửi bởi chú tiểu »

18 vị A La Hán
Lahan37.JPG
Lahan37.JPG (24.15 KiB) Đã xem 1556 lần


TỨ HOẰNG THỆ NGHUYỆN

*-Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ ......./ *-Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ
--Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn ........./ --Tự tánh Phiền não thệ nguyện đoạn
--Pháp môn vô lượng thệ nguyện học ......./ --Tự tánh Pháp môn thệ nguyện học
--Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành ..../ --Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành.
Hình đại diện của người dùng
mytutru
Bài viết: 901
Ngày: 27/03/08 21:55
Giới tính: Nữ

Re: HÌNH ẢNH : THẬP BÁT A LA HÁN ( 18 vị A La Hán )

Bài viết chưa xem gửi bởi mytutru »

Nam Mô thập bát A La Hán Bồ Tát
Nam Mô thập bát A La Hán Bồ Tát
Ma Ha Tát
kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle
kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle
kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle
Tập tin đính kèm
Con Dâng Hoa Cúng Dường
Con Dâng Hoa Cúng Dường
Image.jpg (21.16 KiB) Đã xem 1544 lần


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hình đại diện của người dùng
chú tiểu
Bài viết: 273
Ngày: 07/10/07 04:29
Giới tính: Nam
Nghề nghiệp: quet lá đa

Re: HÌNH ẢNH : THẬP BÁT A LA HÁN

Bài viết chưa xem gửi bởi chú tiểu »

18 vị A La Hán
Lahan38.jpg
Lahan38.jpg (10.74 KiB) Đã xem 1520 lần
Lahan39.jpg
Lahan39.jpg (37.34 KiB) Đã xem 1514 lần
Lahan40.gif
Lahan40.gif (38.46 KiB) Đã xem 1510 lần
Lá vàng rơi rụng
Báo hiếu thân ân
Vu Lan thắng hội
Xóa tội vong nhân
Thành kính tri ân
Sanh thành dưỡng dục
Đa sanh Phụ Mẫu
Phụ Mẫu Sinh Thành

Hởi tình pháp lữu
Phụ mẫu tại tiền
Như Phật Tại Thế
Còn được phụng dưỡng
Phước báo vô cùng
Là A La Hán
Được đời tán tháng
Phật quả viên thành . . .

Bút ký Chú Tiểu Tây Ninh


TỨ HOẰNG THỆ NGHUYỆN

*-Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ ......./ *-Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ
--Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn ........./ --Tự tánh Phiền não thệ nguyện đoạn
--Pháp môn vô lượng thệ nguyện học ......./ --Tự tánh Pháp môn thệ nguyện học
--Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành ..../ --Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành.
Hình đại diện của người dùng
mytutru
Bài viết: 901
Ngày: 27/03/08 21:55
Giới tính: Nữ

Re: HÌNH ẢNH : THẬP BÁT A LA HÁN ( 18 vị A La Hán )

Bài viết chưa xem gửi bởi mytutru »

Mô Phật

Lời Phật nói quả chẳng sai
Hữu phước hiện tại, mẹ nay hiện tiền
Phụng dưỡng góp phần hiếu ân
Xuất gia cho mẹ theo cùng tu chung
--
Đó là dụng pháp trả ơn
Cũng là trả nghĩa "sanh thành có thân"
trí tâm dâng phật mười phương
Sắc phàm cùng mẹ đồng tâm tu trì .!
--
---------------------------
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A La Hán - Ma Ha tát

kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle
kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle
kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.2 khách