HÌNH ẢNH : THẬP BÁT A LA HÁN ( 18 vị A La Hán )

Kính mời các bạn gởi hình ảnh tự chụp, vẽ hay sưu tầm vào trong nhà này.
Hình đại diện của người dùng
linhbuu
Bài viết: 155
Ngày: 17/08/07 15:07

Re: HÌNH ẢNH : THẬP BÁT A LA HÁN ( 18 vị A La Hán )

Bài viết chưa xem gửi bởi linhbuu »

Chào mytutru ơi Linhbuu còn nhiều ảnh A LA HAN nữa muốn đưa lê diện đàn không ai xem và điều nữa ai có hinh ảnh A LA HAN đưa vào đây cho thiêm phong phú nhé, chào thân mến!
A LA HAN 1.JPG
A LA HAN 1.JPG (12.14 KiB) Đã xem 1557 lần
A LA HAN 2.JPG
A LA HAN 2.JPG (20.41 KiB) Đã xem 1557 lần
A LA HAN 3.JPG
A LA HAN 3.JPG (21.53 KiB) Đã xem 1556 lần
A LA HAN 4.JPG
A LA HAN 4.JPG (19.73 KiB) Đã xem 1556 lần
A LA HAN 5.JPG
A LA HAN 5.JPG (19.94 KiB) Đã xem 1558 lần
A LA HAN 6.JPG
A LA HAN 6.JPG (19.81 KiB) Đã xem 1553 lần
chúc quý vị vô lượng an lạc ...


TRỤ PHÁP VUƠNG GIA
TRÌ NHƯ LAI TẠNG
Hình đại diện của người dùng
mytutru
Bài viết: 901
Ngày: 27/03/08 21:55
Giới tính: Nữ

Re: HÌNH ẢNH : THẬP BÁT A LA HÁN ( 18 vị A La Hán )

Bài viết chưa xem gửi bởi mytutru »

Mô Phật

Lời giải thích của thầy hay quá,
Con đọc mà tự dưng thấy cảm động vô cùng,
Mô Phật con cũng thích sưu tầm tranh của các vị lắm.

ADIDAPHAT....


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hình đại diện của người dùng
linhbuu
Bài viết: 155
Ngày: 17/08/07 15:07

Re: HÌNH ẢNH : THẬP BÁT A LA HÁN ( 18 vị A La Hán )

Bài viết chưa xem gửi bởi linhbuu »

linh buu dang sưu lầm hình ảnh THẬP BÁT A LA HÁN
A LA HAN 7.JPG
A LA HAN 7.JPG (20.69 KiB) Đã xem 1527 lần
A LA HAN 8.JPG
A LA HAN 8.JPG (19.5 KiB) Đã xem 1524 lần
A LA HAN 9.JPG
A LA HAN 9.JPG (20.53 KiB) Đã xem 1520 lần
A LA HAN 10.JPG
A LA HAN 10.JPG (16 KiB) Đã xem 1519 lần
A LA HAN 11.JPG
A LA HAN 11.JPG (20.51 KiB) Đã xem 1521 lần
A LA HAN 12.JPG
A LA HAN 12.JPG (14.34 KiB) Đã xem 1522 lần
kính chào thân mến baibaibai


TRỤ PHÁP VUƠNG GIA
TRÌ NHƯ LAI TẠNG
Hình đại diện của người dùng
mytutru
Bài viết: 901
Ngày: 27/03/08 21:55
Giới tính: Nữ

Re: HÌNH ẢNH : THẬP BÁT A LA HÁN ( 18 vị A La Hán )

Bài viết chưa xem gửi bởi mytutru »

Nam mô Thập Vị
A La Hán Bồ Tát Ma Ha Tát.!
Con nay chiêm ngưỡng hình,
( Thập Bát A la Hán )
<>
Mỗi nét mỗi uy nghi.
Thể hiện vẽ từ bi.!
Ẩn tiềm bao thanh thoát.
Phong cách vô ưu đến lạ kỳ.
<>
Con đệ Tử cuối đầu đảnh lễ.
Trước dung nhan hùng vĩ các ngài,
Con thầm học hạnh khoan thai.
Rèn lòng,kiệm đức,giới trai,ghi lòng.
<<<>>><<<>>><<<>>>


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hình đại diện của người dùng
mytutru
Bài viết: 901
Ngày: 27/03/08 21:55
Giới tính: Nữ

Re: HÌNH ẢNH : THẬP BÁT A LA HÁN ( 18 vị A La Hán )

Bài viết chưa xem gửi bởi mytutru »

Mô Phật con kính chúc thầy Linh Bửu thân tâm thường an lạc Mô Phật.


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hình đại diện của người dùng
linhbuu
Bài viết: 155
Ngày: 17/08/07 15:07

Re: HÌNH ẢNH : THẬP BÁT A LA HÁN ( 18 vị A La Hán )

Bài viết chưa xem gửi bởi linhbuu »

A LA HAN 13.JPG
A LA HAN 13.JPG (17.35 KiB) Đã xem 1485 lần
A LA HAN 14.JPG
A LA HAN 14.JPG (16.09 KiB) Đã xem 1485 lần
A LA HAN 15.JPG
A LA HAN 15.JPG (16.22 KiB) Đã xem 1482 lần
A LA HAN 16.JPG
A LA HAN 16.JPG (17.89 KiB) Đã xem 1481 lần
A LA HAN 17.JPG
A LA HAN 17.JPG (12.83 KiB) Đã xem 1480 lần
A LA HAN 18.JPG
A LA HAN 18.JPG (13.85 KiB) Đã xem 1478 lần
A-la-hán
阿羅 漢; S: arhat; P: arahat, arahant; T: dgra com pa; dịch nghĩa là Sát Tặc (殺 賊), là diệt hết bọn giặc phiền não, ô nhiễm; Ứng Cung (應 供), là người đáng được cúng dường; Bất Sinh (不 生) hoặc Vô Sinh (無 生), là người đã đạt Niết-bàn, đoạn diệt sinh tử.
A-la-hán là danh từ chỉ một Thánh nhân, người đã đạt cấp »vô học« của Thánh đạo (s: āryamārga; p: ariyamagga), không bị ô nhiễm (s: āśrava; p: āsava) và Phiền não (s: kleśa; p: kilesa) chi phối. Thánh quả A-la-hán có khi được gọi là Hữu dư niết-bàn (s: sopadhiśeṣanirvāṇa; p: savupadisesanibbāna).
A-la-hán là hiện thân của sự Giác ngộ trong thời Phật giáo nguyên thủy. Khác với hình ảnh của Bồ Tát, hiện thân của Phật giáo Ðại thừa của thời hậu thế với mục đích Giải thoát mọi chúng sinh, A-la-hán tu tập nhằm giải thoát riêng mình. A-la-hán là các vị đã giải thoát 10 Trói buộc thế gian như: Ngã kiến, Nghi ngờ, chấp đắm giới luật, tham, sân hận, sắc tham, vô sắc tham, kiêu Mạn, hồi hộp không yên (trạo), Vô minh. A-la-hán được xem là người đã từ bỏ Ô nhiễm, bỏ các gánh nặng, đã đạt mục đích và tâm thức đã được giải thoát.


TRỤ PHÁP VUƠNG GIA
TRÌ NHƯ LAI TẠNG
Hình đại diện của người dùng
mytutru
Bài viết: 901
Ngày: 27/03/08 21:55
Giới tính: Nữ

Re: HÌNH ẢNH : THẬP BÁT A LA HÁN ( 18 vị A La Hán )

Bài viết chưa xem gửi bởi mytutru »

Mô Phật ,

Hình tượng uy nghi
Thể hiện từ bi ,
Con kính cẩn cuối đầu đảnh lễ
Nam mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật.


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hình đại diện của người dùng
chú tiểu
Bài viết: 273
Ngày: 07/10/07 04:29
Giới tính: Nam
Nghề nghiệp: quet lá đa

Re: HÌNH ẢNH : THẬP BÁT A LA HÁN

Bài viết chưa xem gửi bởi chú tiểu »

18 vị A La Hán
LH19.jpg
LH19.jpg (38.52 KiB) Đã xem 1476 lần


TỨ HOẰNG THỆ NGHUYỆN

*-Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ ......./ *-Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ
--Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn ........./ --Tự tánh Phiền não thệ nguyện đoạn
--Pháp môn vô lượng thệ nguyện học ......./ --Tự tánh Pháp môn thệ nguyện học
--Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành ..../ --Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành.
Hình đại diện của người dùng
chú tiểu
Bài viết: 273
Ngày: 07/10/07 04:29
Giới tính: Nam
Nghề nghiệp: quet lá đa

Re: HÌNH ẢNH : THẬP BÁT A LA HÁN

Bài viết chưa xem gửi bởi chú tiểu »

18 vị A La Hán
LH20.jpg
LH20.jpg (20.21 KiB) Đã xem 1430 lần


TỨ HOẰNG THỆ NGHUYỆN

*-Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ ......./ *-Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ
--Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn ........./ --Tự tánh Phiền não thệ nguyện đoạn
--Pháp môn vô lượng thệ nguyện học ......./ --Tự tánh Pháp môn thệ nguyện học
--Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành ..../ --Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành.
Hình đại diện của người dùng
chú tiểu
Bài viết: 273
Ngày: 07/10/07 04:29
Giới tính: Nam
Nghề nghiệp: quet lá đa

Re: HÌNH ẢNH : THẬP BÁT A LA HÁN

Bài viết chưa xem gửi bởi chú tiểu »

18 vị A La Hán
LH21.gif
LH21.gif (70.21 KiB) Đã xem 1437 lần


TỨ HOẰNG THỆ NGHUYỆN

*-Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ ......./ *-Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ
--Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn ........./ --Tự tánh Phiền não thệ nguyện đoạn
--Pháp môn vô lượng thệ nguyện học ......./ --Tự tánh Pháp môn thệ nguyện học
--Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành ..../ --Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành.
Hình đại diện của người dùng
chú tiểu
Bài viết: 273
Ngày: 07/10/07 04:29
Giới tính: Nam
Nghề nghiệp: quet lá đa

Re: HÌNH ẢNH : THẬP BÁT A LA HÁN

Bài viết chưa xem gửi bởi chú tiểu »

18 vị A La Hán
LH22.gif
LH22.gif (101.75 KiB) Đã xem 1431 lần


TỨ HOẰNG THỆ NGHUYỆN

*-Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ ......./ *-Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ
--Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn ........./ --Tự tánh Phiền não thệ nguyện đoạn
--Pháp môn vô lượng thệ nguyện học ......./ --Tự tánh Pháp môn thệ nguyện học
--Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành ..../ --Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành.
Hình đại diện của người dùng
chú tiểu
Bài viết: 273
Ngày: 07/10/07 04:29
Giới tính: Nam
Nghề nghiệp: quet lá đa

Re: HÌNH ẢNH : THẬP BÁT A LA HÁN

Bài viết chưa xem gửi bởi chú tiểu »

18 vị A La Hán
LH23.jpg
LH23.jpg (18.66 KiB) Đã xem 1414 lần


TỨ HOẰNG THỆ NGHUYỆN

*-Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ ......./ *-Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ
--Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn ........./ --Tự tánh Phiền não thệ nguyện đoạn
--Pháp môn vô lượng thệ nguyện học ......./ --Tự tánh Pháp môn thệ nguyện học
--Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành ..../ --Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành.
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách