HÌNH ẢNH : THẬP BÁT A LA HÁN ( 18 vị A La Hán )

Kính mời các bạn gởi hình ảnh tự chụp, vẽ hay sưu tầm vào trong nhà này.
Hình đại diện của người dùng
mytutru
Bài viết: 901
Ngày: 27/03/08 21:55
Giới tính: Nữ

Re: HÌNH ẢNH : THẬP BÁT A LA HÁN ( 18 vị A La Hán )

Bài viết chưa xem gửi bởi mytutru »

Nam Mô Thập Bát A La Hán Bồ Tát Ma Ha Tát
=================================
Tập tin đính kèm
A hr Hoa Cúng Dường
A hr Hoa Cúng Dường
101HLan.jpg (141.4 KiB) Đã xem 1046 lần


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hình đại diện của người dùng
linhbuu
Bài viết: 155
Ngày: 17/08/07 15:07

Re: HÌNH ẢNH : THẬP BÁT A LA HÁN ( 18 vị A La Hán )

Bài viết chưa xem gửi bởi linhbuu »

27a.JPG
27a.JPG (285.11 KiB) Đã xem 1063 lần


TRỤ PHÁP VUƠNG GIA
TRÌ NHƯ LAI TẠNG
Hình đại diện của người dùng
mytutru
Bài viết: 901
Ngày: 27/03/08 21:55
Giới tính: Nữ

Re: HÌNH ẢNH : THẬP BÁT A LA HÁN ( 18 vị A La Hán )

Bài viết chưa xem gửi bởi mytutru »

Nam Mô
Thập Bát A La Hán
--------------
Tâm Sự
Câu chuyện trần gian
==

Có số người u mê chưa tỉnh!!!
Họ vô tâm chẳng hiểu nụ cười
Họ đuổi theo nhịp thở đam mê!
Và họ đã cười trong nước mắt.
==
Lời khuyên con họ không tâm đắc!
Biết sức con thơ yếu mong manh!!!
Con cúi đầu Thập Bát chứng minh!
Thêm nghị lực lòng con vững dạ.!!!
==
Rèn ý chí lòng không nghiên ngã !
Hạnh các ngài khắc nhớ tâm con !
Lời Phật Thầy từng bước song hành
Trong trời đất (trú thân tam bảo).
==
===================
Nam Mô Thập Bát A La Hán
Ma Ha Tát
Tập tin đính kèm
Hoa Dang Cung Duong
Hoa Dang Cung Duong
2301321848_3fd160de15[1].jpg (109.26 KiB) Đã xem 1049 lần


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hình đại diện của người dùng
linhbuu
Bài viết: 155
Ngày: 17/08/07 15:07

Re: HÌNH ẢNH : THẬP BÁT A LA HÁN ( 18 vị A La Hán )

Bài viết chưa xem gửi bởi linhbuu »

28A.JPG
28A.JPG (278.52 KiB) Đã xem 1045 lần
THẬP BÁT LA HÁN


TRỤ PHÁP VUƠNG GIA
TRÌ NHƯ LAI TẠNG
Hình đại diện của người dùng
mytutru
Bài viết: 901
Ngày: 27/03/08 21:55
Giới tính: Nữ

Re: HÌNH ẢNH : THẬP BÁT A LA HÁN ( 18 vị A La Hán )

Bài viết chưa xem gửi bởi mytutru »

Mô Phật
------- kinhle

Thân con dù mệt mõi !
Nhìn các ngài con vui
Nụ cười ngài hoan hỉ ..
Tâm con liền thảnh thơi
==
Con cúi đầu đảnh lễ !
Nụ cười ngài cho con
Mệt mõi không còn nữa
Con thật lòng biết ơn.
==
==============
Nam mô Thập Bát A la Hán
Ma ha Tát... kinhle
Tập tin đính kèm
Bó Hoa Cúng Dường
Bó Hoa Cúng Dường
RB_WHITE_1010.jpg (58.59 KiB) Đã xem 1045 lần
Con Xin Dâng Hoa Cúng Dường
Con Xin Dâng Hoa Cúng Dường
Hongly.jpg (6.29 KiB) Đã xem 1042 lần


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hình đại diện của người dùng
chú tiểu
Bài viết: 273
Ngày: 07/10/07 04:29
Giới tính: Nam
Nghề nghiệp: quet lá đa

Re: HÌNH ẢNH : THẬP BÁT A LA HÁN ( 18 vị A La Hán )

Bài viết chưa xem gửi bởi chú tiểu »

18 vị A La Hán
18 vị A La Hán
18 vị A La Hán
37A.JPG (299.05 KiB) Đã xem 1044 lần


TỨ HOẰNG THỆ NGHUYỆN

*-Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ ......./ *-Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ
--Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn ........./ --Tự tánh Phiền não thệ nguyện đoạn
--Pháp môn vô lượng thệ nguyện học ......./ --Tự tánh Pháp môn thệ nguyện học
--Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành ..../ --Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành.
Hình đại diện của người dùng
mytutru
Bài viết: 901
Ngày: 27/03/08 21:55
Giới tính: Nữ

Re: HÌNH ẢNH : THẬP BÁT A LA HÁN ( 18 vị A La Hán )

Bài viết chưa xem gửi bởi mytutru »

Con vào thăm
---------

Con chạy vào thăm Thập Bát đây
Các ngài đang ngũ giấc nồng say
Con không dám gọi chỉ ngồi ngắm
Xem dung nhan thanh thoát các ngài.
--
Con gởi chùm hoa xin cúng dường !
Gọi là tỏ chút lòng kính cung ..!
Đến cùng thập bát ... A La Hán !
An lạc đến người con hưởng chung !
---
-------------------
Tập tin đính kèm
Hoa Cúng Dường Thập Bát
Hoa Cúng Dường Thập Bát
MaiChum.jpg (68.4 KiB) Đã xem 1018 lần


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hình đại diện của người dùng
chú tiểu
Bài viết: 273
Ngày: 07/10/07 04:29
Giới tính: Nam
Nghề nghiệp: quet lá đa

Re: HÌNH ẢNH : THẬP BÁT A LA HÁN

Bài viết chưa xem gửi bởi chú tiểu »

18 vị A La Hán
18 vị A La Hán
18 vị A La Hán
38A.JPG (295.19 KiB) Đã xem 1020 lần
KINH PHÁP CÚ
VII. Phẩm A-La-Hán
90. "Ðích đã đến, không sầu,
Giải thoát ngoài tất cả,
Ðoạn trừ mọi buộc ràng,
Vị ấy không nhiệt não."

91. "Tự sách tấn, chánh niệm,
Không thích cư xá nào,
Như ngỗng trời rời ao,
Bỏ sau mọi trú ẩn."

92. "Tài sản không chất chứa,
Ăn uống biết liễu tri,
Tự tại trong hành xứ,
"Không vô tướng, giải thoát, "
Như chim giữa hư không,
Hướng chúng đi khó tìm."

93. "Ai lậu hoặc đoạn sạch,
Ăn uống không tham đắm,
Tự tại trong hành xứ,
"Không, vô tướng giải thoát. "
Như chim giữa hư không,
Dấu chân thật khó tìm. "

94. "Ai nhiếp phục các căn,
Như đánh xe điều ngự,
Mạn trừ, lậu hoặc dứt,
Người vậy, Chư Thiên mến."

95. "Như đất, không hiềm hận,
Như cột trụ, kiên trì,
Như hồ, không bùn nhơ,
Không luân hồi, vị ấy."

96. "Người tâm ý an tịnh,
Lời an, nghiệp cũng an,
Chánh trí, chơn giải thoát,
Tịnh lạc là vị ấy."

97. "Không tin, hiểu vô vi.
Người cắt mọi hệ lụy
Cơ hội tận, xả ly
Vị ấy thật tối thượng."

98. "Làng mạc hay rừng núi
Thung lũng hay đồi cao,
La Hán trú chỗ nào,
Ðất ấy thật khả ái ".

99. "Khả ái thay núi rừng,
Chỗ người phàm không ưa,
Vị ly tham ưa thích,
Vì không tìm dục lạc."


TỨ HOẰNG THỆ NGHUYỆN

*-Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ ......./ *-Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ
--Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn ........./ --Tự tánh Phiền não thệ nguyện đoạn
--Pháp môn vô lượng thệ nguyện học ......./ --Tự tánh Pháp môn thệ nguyện học
--Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành ..../ --Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành.
Hình đại diện của người dùng
chú tiểu
Bài viết: 273
Ngày: 07/10/07 04:29
Giới tính: Nam
Nghề nghiệp: quet lá đa

Re: HÌNH ẢNH : THẬP BÁT A LA HÁN ( 18 vị A La Hán )

Bài viết chưa xem gửi bởi chú tiểu »

70 Ảnh kim Thân Đức Phật A Di Đà

viewtopic.php?f=53&t=315&p=5332#p5332

Kính Thỉnh Chư Tôn Đức và Kính mời Đại Chúng đến xem trang trên 70 Ảnh kim Thân Đức Phật A Di Đà


TỨ HOẰNG THỆ NGHUYỆN

*-Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ ......./ *-Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ
--Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn ........./ --Tự tánh Phiền não thệ nguyện đoạn
--Pháp môn vô lượng thệ nguyện học ......./ --Tự tánh Pháp môn thệ nguyện học
--Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành ..../ --Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành.
Hình đại diện của người dùng
chú tiểu
Bài viết: 273
Ngày: 07/10/07 04:29
Giới tính: Nam
Nghề nghiệp: quet lá đa

Re: HÌNH ẢNH : THẬP BÁT A LA HÁN

Bài viết chưa xem gửi bởi chú tiểu »

18 vị A La Hán
54A.JPG
54A.JPG (265.39 KiB) Đã xem 1011 lần


TỨ HOẰNG THỆ NGHUYỆN

*-Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ ......./ *-Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ
--Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn ........./ --Tự tánh Phiền não thệ nguyện đoạn
--Pháp môn vô lượng thệ nguyện học ......./ --Tự tánh Pháp môn thệ nguyện học
--Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành ..../ --Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành.
Hình đại diện của người dùng
mytutru
Bài viết: 901
Ngày: 27/03/08 21:55
Giới tính: Nữ

Re: HÌNH ẢNH : THẬP BÁT A LA HÁN ( 18 vị A La Hán )

Bài viết chưa xem gửi bởi mytutru »

Nam Mô Thập Bát A la Hán
Con vào xin dâng hoa cúng dường
Chư vị ...Mô Phật
Tập tin đính kèm
Con Dang Hoa Cúng Dường
Con Dang Hoa Cúng Dường
2041228480_b411614fc8[1].jpg (107.83 KiB) Đã xem 1000 lần


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hình đại diện của người dùng
mytutru
Bài viết: 901
Ngày: 27/03/08 21:55
Giới tính: Nữ

Re: HÌNH ẢNH : THẬP BÁT A LA HÁN ( 18 vị A La Hán )

Bài viết chưa xem gửi bởi mytutru »

cON VÀO THĂM VÀ ĐEM HOA CÚNG DƯỜNG
THẠP BÁT A LA HÁN
Tập tin đính kèm
Hoa Con Cúng Dường Thập Bát
Hoa Con Cúng Dường Thập Bát
H.Kem.jpg (90.91 KiB) Đã xem 995 lần


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách