cho con hỏi!

Giải đáp thắc mắc giáo lý Phật-đà, hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: cho con hỏi!

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

Nhiều người làm sai điều này,chẳng hạn theo cái gọi là "Thiền Tịnh song tu" nên cả đời vẫn là phàm phu vô minh.
Nói vậy là phỉ báng chư Đại Tổ Sư ....
Tổ Vĩnh Minh là 1 vị Tổ của tông Tịnh Độ...(Tương truyền là hóa thân của Phật A Di Đà)

Ngài có bài kệ Tứ Liệu Giản...

"...Có thiền có Tịnh độ.
Như hổ mọc thêm sừng.
Hiện đời thầy trời người.
Vị lai làm Phật Tổ... "


Trong 48 nguyện của Phật A Di Đà cũng có nói:

Nguyện thứ 19: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh pháp Bồ đề tâm, tu các công đức, nguyện sanh về cõi nước tôi, đến lúc lâm chung, nếu tôi chẳng cùng đại chúng hiện thân trước người đó, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.

1.Tu các công đức: tức là tu pháp môn giải thoát nào cũng được, Thiền cũng được, Mật cũng được, Bố Thí cũng được, Tụng Kinh cũng được....cả thảy nếu dụng công đúng Chánh Pháp thì đều là tu Công Đức cả.

2.nguyện sanh về cõi nước tôi: Đây chính là nói về Pháp Môn Tịnh Độ, dùng tất cả công đức hồi hướng về sự vãng sanh của mình đến Tịnh Độ của Phật A Di Đà.

Nam Mô A Di Đà Phật.


Hình ảnh
letamnhi1995
Bài viết: 478
Ngày: 15/07/10 02:03
Giới tính: Nữ
Đến từ: Việt Nam

Re: cho con hỏi!

Bài viết chưa xem gửi bởi letamnhi1995 »

hay! =D> =D>


khà khà
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.6 khách