Địa Tạng Vương Bồ Tát và Tôn giả Mục Kiền Liên

Cùng nhau học hỏi những bài giáo lý căn bản và kiến thức Phật học phổ thông.
Thongminhhon
Bài viết: 404
Ngày: 08/01/09 01:28
Giới tính: Nam
Đến từ: HCM

Địa Tạng Vương Bồ Tát và Tôn giả Mục Kiền Liên

Bài viết chưa xem gửi bởi Thongminhhon »

Nếu ai từng có nghi vấn như TMH thì xin mời đọc bài sau:
"Tôn Giả Mục Kiền Liên - Thần Thông Đệ Nhất

Hòa Thượng Tuyên Hóa

(Trích từ Kinh Pháp Hoa Lược Giảng)

 

Mục Kiền Liên là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là “phục lai căn,” còn dịch là “thái thúc thị”. Tên của Tôn giả là “Câu Luật Đà”, vốn là tên của một loại cây. Sự chào đời của Tôn giả cũng có một nhân duyên như Tôn giả Đại Ca Diếp vậy--Tôn giả Đại Ca Diếp là do cha mẹ cầu khẩn dưới cây mà sinh ra; thì Tôn giả Mục Kiền Liên cũng vậy, cũng do cha mẹ cầu tự dưới cây Câu Luật Đà mà sinh ra, cho nên lấy tên của cây nầy đặt tên cho con.

Mẹ của Tôn giả Mục Kiền Liên tuy cầu Thần linh, nhưng không tin Phật, không tin Pháp, không tin Tăng. Bà chẳng những không tin Tam bảo, lại còn hủy báng, phá hoại Tam bảo, nói nào là Tam bảo không tốt, nào là không đáng để tin theo…, cho nên sau khi chết, bà liền bị đọa vào địa ngục. Đợi đến sau khi Tôn giả Mục Liên chứng quả vị La Hán, đắc được lục thông, Tôn giả liền quan sát khắp các cõi giới để tìm mẹ; vừa nhìn đã thấy bà đã bị đọa vào địa ngục. Vì Tôn giả đã khai mở được Phật nhãn, Pháp nhãn, huệ nhãn, đắc được ngũ nhãn lục thông, nên nhìn thấy được mẹ mình đang chịu khổ nơi địa ngục, cơm cũng không có mà ăn; thế là Tôn giả liền đi xin một bát cơm để mang đến cho mẹ.

Vào đến địa ngục, Tôn giả dâng bát cơm cho mẹ. Bà mẹ của Tôn giả lúc còn sanh tiền vì tâm tham quá nặng nề, cho nên dù bị đọa làm ngạ quỷ nhưng vẫn không dứt bỏ được tâm tham. Bà một tay đỡ lấy bát, dùng vạt áo của tay kia che lại, rồi vội vàng chạy đến chỗ không có các ngạ quỷ, đem bát cơm ra len lén ăn một mình. Vì sao bà phải che bát cơm lại? Vì bà sợ các ngạ quỷ khác đến giành giật, nào ngờ cơm vừa đưa đến miệng thì liền hóa thành lửa. Đây là lý do gì? Đây là vì nghiệp chướng của bà quá nặng nề, nghiệp tội quá sâu dày, cho nên dù là thức ăn có ngon đến mấy, bà cũng không thể ăn được!

Tôn giả Mục Liên tuy là thần thông đệ nhất, nhưng bây giờ thì hết cách, không còn chú để niệm, không thể thi triển thần thông, không còn cách nào khác— đành đi tìm sư phụ thôi: “Những khả năng đệ tử học được, đến nơi đó đều trở nên vô dụng!” Thế là Tôn giả trở về tinh xá Kỳ Hoàn, tìm đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thưa rằng: “ Mẹ của con bị đọa vào địa ngục, con mang cơm đến cho mẹ, nhưng mẹ vừa bốc ăn thì cơm liền hóa thành lửa. Xin Phật hãy nói cho con biết nên làm thế nào? Đức Thế Tôn từ bi, xin hãy cứu mẹ của con!”

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni liền đưa ra một phương cách giúp Tôn giả cứu mẹ, đó là cách gì? Phật bảo: “Vì mẹ của ông hủy báng Tam bảo, tội nghiệp quá nặng; bây giờ sức của một mình ông không thể nào giải cứu được đâu. Muốn cứu được mẹ ông thì vào ngày rằm tháng bảy, là ngày chư Phật hoan hỷ, cũng là lúc chư Tăng tự tứ, ông hãy thiết lễ Vu lan bồn, đây là lễ cúng “giải đảo huyền” (giải cứu cái khổ bị treo ngược). Trước tiên, ông hãy cúng dường mười phương Tăng; khi mười phương Tăng chưa thọ dụng những thức ăn này thì ông cũng chưa được dùng. Ông trước hết là phải cúng Phật, Pháp và Tăng, sau đó mới có thể thọ dụng những phẩm vật dâng cúng. Vào ngày này, ông thiết trai cúng dường Tam bảo thì mẹ của ông sẽ lìa khổ được vui!”

Thế là Tôn giả Mục Kiền Liên y theo phương cách này, thiết bày pháp hội Vu lan, lễ cúng Vu lan bồn. Cho nên mỗi năm đến ngày này, các chùa đều tổ chức pháp hội Vu lan bồn, siêu độ cho cha mẹ trong bảy đời quá khứ và cha mẹ hiện đời. Có người hỏi rằng: “Cha mẹ của tôi hiện còn tại thế, vậy tôi nên làm gì?” Cha mẹ hiện đời vẫn còn sống thì hãy siêu độ cho cha mẹ trong bảy đời đã qua; siêu độ cho cha mẹ trong quá khứ thì cha mẹ hiện đời cũng sẽ được tăng thêm phước báu, kéo dài tuổi thọ.

Thần thông của Tôn giả Mục Kiền Liên là đệ nhất, vô cùng quảng đại. Có một lần, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp, trên đường đi, lúc băng qua núi Tu di, Đức Phật gặp một con rồng độc. Con rồng độc này ganh tỵ với Phật, nói rằng: “Sa môn như Ngài mà lại muốn lên trời thuyết pháp à, tôi không cho Ngài đi!” Rồng bèn phun cát độc từ trong miệng ra, muốn dùng nọc độc giết chết Đức Phật, nhưng Tôn giả Mục Kiền Liên đã dùng thần thông biến cát độc thành những bông gòn mềm nhuyễn, không còn tác dụng độc hại nữa.

Rồng độc liếc nhìn: “Thì ra vị sa môn này có thần thông, đã hóa giải hết cát độc của ta!” Thế là rồng độc liền hiện thành một thân to lớn, quấn quanh núi Tu di ba vòng; quý vị thấy có lợi hại không! Rốt cuộc là núi Tu di lớn bao nhiêu? Núi Tu di lớn không thể diễn tả được--bốn bộ châu lớn của chúng ta đều nằm ở bốn bên của núi Tu di. Lúc bấy giờ, Tôn giả Mục Liên cũng hiện ra thân hình to lớn, lớn hơn cả thân của rồng độc--thân của rồng độc quấn núi Tu di được ba vòng, thì Tôn giả Mục Liên lại hiện ra một thân hình to lớn, quấn quanh núi đến chín vòng. Rồng độc vừa nhìn thấy: “A! Tôn giả lợi hại hơn tôi như thế!” Nhưng rồng độc vẫn chưa chịu thua.

Bấy giờ, Tôn giả Mục Liên lại biến thành một con trùng nhỏ, chui vào trong bụng của rồng độc cắn xé ruột của nó khiến nó vô cùng đau đớn. Rồng độc biết mình không có được thần thông quảng đại như vậy, nên liền quy y theo Phật! Bởi vậy nên nói thần thông của Tôn giả Mục Liên vô cùng quảng đại.

Tôn giả Mục Liên là vị nào? Chính là “Bồ tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương” mà bây giờ chúng ta thường gọi. Bồ tát Địa Tạng Vương vì nhìn thấy mẹ mình phải chịu khổ, Ngài không chỉ không nỡ nhìn cảnh mẹ mình chịu khổ, mà cũng không nỡ nhìn thấy mẹ của tất cả chúng sanh chịu khổ, cho nên Ngài phát nguyện làm Địa Tạng Vương đi vào địa ngục, trông coi tình hình ở địa ngục. Đây là nhân duyên của Tôn giả Mục Kiền Liên."
Link : http://www.dharmasite.net/TonGiaMucKienLien.htm
Là một cũng được, ko phải một cũng được, chúng ta cũng biết được hạnh nguyện của Địa Tạng Bồ Tát thể hiện ở hành động của Tôn giả Mục Kiền Liên.


Mong các đạo hữu phát tâm hoan hỷ khi đọc
http://diendan.daitangkinhvietnam.org/v ... 692#p47692
Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: Địa Tạng Vương Bồ Tát và Tôn giả Mục Kiền Liên

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

......Tôn giả Mục Liên là vị nào? Chính là “Bồ tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương” mà bây giờ chúng ta thường gọi. ....
Trời ơi...
Càng ngày phải nói là rất sợ ....HT Tuyên Hóa.

Thông tin này ở kinh sách nào ra vậy ???

Địa Tạng Bồ Tát là một vị Đại Bồ Tát
Mục Kiền Liên là một vị A La Hán ...nhưng có tâm từ bi ... nhất là đối với mẹ cho nên cũng gọi Ngài là Bồ Tát.

Thần thông
Thần thông của Mục Kiền Liên tuy là đệ nhất nhưng rất có hạn. (Mục Kiền Liên không thể hiện thần thông 10 phương)
Thần thông của Địa Tạng Bồ Tát thì biến khắp cả 10 phường.

Lịch sử
Mục Kiền Liên vào Địa Ngục muốn cứu mẹ là thời Phật còn tại thế.
Nhân Địa của Bồ Tát Địa Tạng cứu mẹ là từ vô lượng vô biên kiếp lâu xa. (Rõ ràng lịch sử khác nhau)

Thân tướng
Thân tướng của Bồ Tát cả thảy đều do đại phước báo tự trang nghiêm cho nên luôn luôn cả thảy đều đẹp.
Thân tướng của A La Hán còn tập khí nhiều nên không được đẹp. (18 vị La Hán có vị nào mặc đồ đẹp và gương mặt đẹp đâu)

Giáo chủ
Mình thường nghe Địa Tạng Bồ Tát là U Minh Giáo Chủ, chứ có đời nào gọi tôn giả Mục Kiền Liên là U Minh giáo chủ.
Mình thường nghe trong kinh mọi người gọi Mục Kiền Liên là tôn giả, hoặc trưởng giả, hoặc kỳ kheo, hoặc A La Hán ...chứ có bao giờ gọi Mục Kiền Liên là ...ĐẠI SĨ(Đại Bồ Tát).

Thời Pháp tại cung trời Đao Lợi

Sau khi Phật thuyết kinh Địa Tạng ở cung trời Đao Lợi, Ngài xuống lại mặt đất thì có 2 người có thần thồng đệ nhất đến rước Phật là Mục Kiền Liên và Liên Hoa Sắc
Sau đó là Xá Lợi Phất ..v.v...
Nếu Địa Tạng Bồ Tát là Mục Kiền Liên thì làm gì có chuyện Mục Kiền Liên đi rước Phật sau lần thuyết pháp tại cung trời Đao Lợi???
Là một cũng được, ko phải một cũng được, chúng ta cũng biết được hạnh nguyện của Địa Tạng Bồ Tát thể hiện ở hành động của Tôn giả Mục Kiền Liên.
Là một cũng được không là một cũng được cái này thì không nói vì không hiểu rõ lịch sử không sao. Vì đây chẳng phải là câu trả lời rõ ràng.
Nhưng phán "Tôn giả Mục Liên là vị nào? Chính là “Bồ tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương” thì phải nên coi lại...

Nam Mô A Di Đà Phật...


Hình ảnh
Thongminhhon
Bài viết: 404
Ngày: 08/01/09 01:28
Giới tính: Nam
Đến từ: HCM

Re: Địa Tạng Vương Bồ Tát và Tôn giả Mục Kiền Liên

Bài viết chưa xem gửi bởi Thongminhhon »

Cảm ơn đạo hữu dct đã có lòng giúp mọi người hiểu rõ.
HT Tuyên Hóa nói những điều đó cũng có cái lý.
Hạnh nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát là cứu độ chúng sinh trong địa ngục, và những người căn cơ thấp ở cõi người.
Vậy làm sao cứu độ?
Phải hóa thân. Mà khi hóa thân thì đem thân ấy so sánh với thân Bồ tát có khác nhau cũng ko khó hiểu.
Mục Kiền Liên tôn giả vì mẹ ở cõi địa ngục mà thỉnh Phật thuyết kinh Vu Lan và phép Vu Lan bồn, đem lại lợi ích vô số cho chúng sanh cõi địa ngục và ta bà, hành động ấy cũng giống hạnh nguyện của Địa Tang Vương Bồ tát.
Nhưng nếu chỉ dựa vào đấy mà khẳng định hai người là một cũng có thể khiến một số người cười chê.
Mong các đạo hữu ở đây không cười chê. TMH cũng ko nghĩ hai người là một, chỉ thấy có sự giống nhau. Nên nếu ai nói hai người là một, TMH sẽ hoan hỉ trình bày sự khác nhau như đạo hữu dct đã chỉ.


Mong các đạo hữu phát tâm hoan hỷ khi đọc
http://diendan.daitangkinhvietnam.org/v ... 692#p47692
Hình đại diện của người dùng
neo_prog
Bài viết: 61
Ngày: 29/10/10 07:12
Giới tính: Nam

Re: Địa Tạng Vương Bồ Tát và Tôn giả Mục Kiền Liên

Bài viết chưa xem gửi bởi neo_prog »

công nhận là đọc xong khá mệt não :D
2 cái tên là 1 hoặc 2 ng cũng ko sao . Thần thông có hay không cũng ko sao . Miễn là họ có cái gì hay để giúp thế hệ sau như chúng ta học theo , biết điều khiển , chế ngự thân thể và tâm trí luôn an ổn , tự do , thoải mái là tốt đẹp rồi
Tuinghĩ chúng ta nên tập trung vào các phương pháp điều khiển , chế ngự thân thể và tâm trí trong đời thực thì tốt hơn là cứ trôi mãi với thần thông này nọ
tangbong tangbong tangbong


Nguyện đem cái Ta ngu ngốc này và những cái của Ta ngu ngốc kia làm công cụ thực hành cả 1 đời này :)
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.3 khách