Làm sao biết đã kiến tánh?

Học làm Phật - học làm người, có những niềm vui, nổi buồn không biết gởi gắm và chia sẻ cùng ai mời vào đây.

Điều hành viên: quang_tam3, binh

Hình đại diện của người dùng
mytutru
Bài viết: 901
Ngày: 27/03/08 21:55
Giới tính: Nữ

Re: Làm sao biết đã kiến tánh?

Bài viết chưa xem gửi bởi mytutru »

Mô Phật
----- kinhle
Con mạo muội (chút)

Trong ba giống (con)
Vô tình, hữu tình !
1) Thực vật
2) Động vât
3) Con người - Oh đã là quá quý !
Còn quả vị Phật Còn phải tu tiếp ..!
Đúng một con người không chất thú !
Mô Phật ... Con chỉ mong được vậy !
Để tu tiếp ... Mô Phật ..!
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
--
kinhle kinhle kinhle


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nhu Thuận
Bài viết: 180
Ngày: 22/01/08 18:57

Re: Làm sao biết đã kiến tánh?

Bài viết chưa xem gửi bởi Nhu Thuận »

Chanhientam đã viết:1. Phần kinh Lăng Già nói câu "Vô minh là tàng thức" mà KS nói đó nằm chỗ nào xin trích ra đây cho mọi người cùng đọc luôn thể.

2. Thiên hạ bàn nhiều, dù nhiều ý trùng nhau cũng chưa hẳn cái trùng ý đó đã là đúng. Cái đông cái nhiều chưa nói lên được điều gì hết. Nhất là thời Mạt pháp. Tây du ký kể câu chuyện rất lý thú và ý nghĩa : Cũng vì theo cái đông mà Tang Bồng nguyên soái thành heo. Thôi thì cứ theo kinh mà nói. Xin trích dùm phần kinh và ngữ lục nào nói như vậy ra đây để mình cùng bàn cho hiểu. Ai chưa thông sẽ thông thôi. Đâu có gì!

3. Ht trích kinh ra để dẫn giải. KS lại cho đây là box thiền tông, vậy Thiền tông khác kinh sao? Thiền tông mà khác kinh thì coi chừng cái thiền tông đó có vấn đề đó. Đã nói đến Phật tánh, đệ nhất nghĩa đế, thực tướng thì ngoài thiền được sao? Thấy khác vì không thấy được cái đồng của kinh - luận - ngữ lục đó thôi. Chỉ thấy cái khác mà chưa thấy được cái đồng, tức tâm còn chạy theo duyên, chưa nhận được cái bất biến, thì chỉ sợ cái mình nghĩ người ta lầm, lại chính là cái mình đang lầm.

3. Với ý nghĩa như thế, câu tánh thú mytutru sử dụng đó không lỗi, nhưng câu đó mà kèm thêm hai chữ giác ngộ nữa (câu của Kim Sinh) thì có vấn đề. Tuy câu trên Ht hỏi, nhưng thực đã trả lời "tướng con người vẫn là tướng mê vọng do vô minh mà có". Phải nhận chân luôn bản chất thật của con người nữa thì mới là kẻ giác ngộ. Không phải chỉ loại những tánh thú thuộc 3 cõi dưới là đã giác ngộ. Thành trong luận Đại thừa khởi tín, giác niệm di, ngài Hám Sơm vẫn cho là còn trong mê chưa tỉnh. Huống là chưa giác các niệm trong tâm. Cho nên, nếu muốn dùng hai chữ giác ngộ thì cố gắng thêm một vài tiếng gì đi kèm, để tránh người hiểu lầm về cái giác ngộ của Phật và Bồ tát. Ý Ht chỉ muốn nói vậy thôi.
Riêng vấn đề này chấm dứt tại đây. Khỏi rơi vào tranh cải vô ích nghe.
Sao dừng sớm vậy, "gỏ nửa " đi ?
=))


Kim Sinh
Bài viết: 66
Ngày: 26/05/08 14:59
Giới tính: Nam

Re: Làm sao biết đã kiến tánh?

Bài viết chưa xem gửi bởi Kim Sinh »

mytutru đã viết:
Con cũng là một chúng sinh
Mới lột được võ tội nhân nhiều đời.!
Tôi thực sự không hiểu nhờ đâu mà mytutru viết được dòng này, dùng được cái ví dụ so sánh này.
Vừa có tin nhắn gởi riêng mytutru.
Nếu mytutru ở Việt Nam tôi xin gặp


Thử thân bất hướng kim sinh độ,
Cánh hướng hà sinh độ thử thân
Hình đại diện của người dùng
nhampl
Bài viết: 611
Ngày: 25/03/08 17:51
Giới tính: Nam
Đến từ: dalat

Re: Làm sao biết đã kiến tánh?

Bài viết chưa xem gửi bởi nhampl »

Xưa Thế Tôn ngồi trong rừng có đám người vào rừng ,trong đám có người đi lạc cả đám đi tìm ! gặp Thế Tôn hỏi ngài có thấy người đó không ! Thế Tôn hỏi : Tìm người đó hơn hay tìm mình hơn ! câu chuyện đại khái là như thế !


Kim Sinh
Bài viết: 66
Ngày: 26/05/08 14:59
Giới tính: Nam

Re: Làm sao biết đã kiến tánh?

Bài viết chưa xem gửi bởi Kim Sinh »

Chanhientam đã viết: 1. Phần kinh Lăng Già nói câu "Vô minh là tàng thức" mà KS nói đó nằm chỗ nào xin trích ra đây cho mọi người cùng đọc luôn thể.
Này Mahamati, có những người sợ khổ nên nẩy sinh ra ý phân biệt tử sinh nên cầu tìm Niết Bàn, mà chẳng hiểu rằng sanh tử Niết Bàn, vốn chẳng thể tách rời. Rồi đến khi nhận thấy tất cả các pháp đều chẳng có thật thì họ lại tưởng rằng Niết Bàn là cõi hư vô, nơi mọi căn trần, cảnh giới đều tiêu ma.
Này Mahamati, họ không thức ngộ ra rằng Niết Bàn chính là sự tự giác thánh trí của tàng thức chuyển. Vì vậy, phàm phu nói rằng có ba thừa mà không biết đó chỉ là các trạng thái của tâm lượng.

Này Mahamati, phàm phu không hiểu được lời dạy của các Như Lai, hiện tại, quá khứ và tương lai, rằng tất cả thế giới ngoại tại đều chỉ là cảnh giới của tự tâm (ngoài tâm ra, không có một cảnh giới nào hết), nên họ cho rằng, ngoài tâm ra còn có một cảnh giới ngoại tại. Vì vậy, Mahamati, họ tự trói buộc vào dòng sinh tử luân hồi đó vậy.

Lại nữa, theo lời dạy của ba đời chư Phật thì vạn pháp chẳng sanh. Vì tại sao? Vì chúng chỉ là sự bày hiện của tự tâm, nên không có một tự tánh nào hết.

Này Mahamati, các tánh chẳng sanh, các pháp cũng chỉ như sừng thỏ, sừng ngựa; thế nhưng bọn phàm phu ngu si chẳng ngộ được sự sai lầm của mình nên càng sanh vọng tưởng kế trừ

3. Ht trích kinh ra để dẫn giải. KS lại cho đây là box thiền tông, vậy Thiền tông khác kinh sao? Thiền tông mà khác kinh thì coi chừng cái thiền tông đó có vấn đề đó. Đã nói đến Phật tánh, đệ nhất nghĩa đế, thực tướng thì ngoài thiền được sao? Thấy khác vì không thấy được cái đồng của kinh - luận - ngữ lục đó thôi. Chỉ thấy cái khác mà chưa thấy được cái đồng, tức tâm còn chạy theo duyên, chưa nhận được cái bất biến, thì chỉ sợ cái mình nghĩ người ta lầm, lại chính là cái mình đang lầm.
HT tự nói rồi từ buộc tội tự kết luận. Tôi nào có nói Thiền tông khác kinh !!! Thâm chí Thiền tông là pháp môn duy nhất không mâu thuẫn, mà còn dung chứa hất các kinh từ Nam Tông đến Bắc Tông. Có dịp nói nhiều


Thử thân bất hướng kim sinh độ,
Cánh hướng hà sinh độ thử thân
Hình đại diện của người dùng
nhampl
Bài viết: 611
Ngày: 25/03/08 17:51
Giới tính: Nam
Đến từ: dalat

Re: Làm sao biết đã kiến tánh?

Bài viết chưa xem gửi bởi nhampl »

Mytutru ! hãy tìm kinh Lăng Nghiêm đọc kỹ phần ngũ ấm ma !


Hình đại diện của người dùng
mytutru
Bài viết: 901
Ngày: 27/03/08 21:55
Giới tính: Nữ

Re: Làm sao biết đã kiến tánh?

Bài viết chưa xem gửi bởi mytutru »

Ánh Đèn Trong Đêm
-----------------

Đêm thức nhà lại không đèn !
Tham thiền với cả màng đêm mịt mùng !
Sấm gào gió lộng trong đêm !
Thú muôn tìm chổ bình yên nương nhờ !
--
Hạnh lành luôn kín kít khao !
Thú muôn không viện cớ vào hại thân !
Nào ngờ một chút ngã lòng!
Thú kia thừa dịp quậy thân rơi nhào !
--
Màng đêm phũ ! chẳng ánh sao !
Khó lòng thấy rỏ đường nào thoát thân !
Bổng đâu có một quới nhân !
Buông đèn soi tỏ màng đêm lui dần !
--
Thú dữ bỏ chạy thoát thân !
Ngôi nhà bóng tối sáng trưng mọi đều !
Đêm đen nhà rực ánh sao!
Thú muông sợ hải dám nào hại thân !
--
-------------------
Tập tin đính kèm
Viên Kim Cương
Viên Kim Cương
addphoto[3].png (15.96 KiB) Đã xem 1340 lần


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hình đại diện của người dùng
nhampl
Bài viết: 611
Ngày: 25/03/08 17:51
Giới tính: Nam
Đến từ: dalat

Re: Làm sao biết đã kiến tánh?

Bài viết chưa xem gửi bởi nhampl »

Tả quái nhân cho PL nghe với ! B-) PL nhắc lần nữa ! đọc kỹ phần ngũ ấm ma !


Hình đại diện của người dùng
mytutru
Bài viết: 901
Ngày: 27/03/08 21:55
Giới tính: Nữ

Re: Làm sao biết đã kiến tánh?

Bài viết chưa xem gửi bởi mytutru »

Mô Phật
-----

Bạch thầy ! Con đọc rồi ! Đúng y tâm trạng con như bài thơ tâm sự phần trên.!
Lúc chưa nhận ra mình là ai..! Nhưng có thể nhờ con có duyên lành mà mọi chuyện
Đều không tác hại cho con ! Y lời Phật dạy trong "Ngũ ấm ma vậy"

Con lúc đó có hạnh ! Nhưng còn vô minh vẫn không khỏi bị quấy rầy trong ngũ ấm !
Mô Phật con cảm ơn thầy ! cho con thấy thêm lời Phật .!

Nhưng con không vì vậy mà ỷ lại đâu ! Mô Phật ...! Con nguyện cố gắng vượt qua

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ... kinhle kinhle kinhle


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hình đại diện của người dùng
nhampl
Bài viết: 611
Ngày: 25/03/08 17:51
Giới tính: Nam
Đến từ: dalat

Re: Làm sao biết đã kiến tánh?

Bài viết chưa xem gửi bởi nhampl »

Đoc lai cũng chẳng thừa ! PL chỉ là cư sĩ ! hãy cẩn thận !


Hình đại diện của người dùng
mytutru
Bài viết: 901
Ngày: 27/03/08 21:55
Giới tính: Nữ

Re: Làm sao biết đã kiến tánh?

Bài viết chưa xem gửi bởi mytutru »

Mô Phật
-----
Quới nhơn :

Nhờ "Tâm định" Trí luôn nhắc nhở
Mỗi lần sai! Thấy lỗi hiện bày !
Như người dẫn lối "chỉ đúng sai"
Dây cương lý trí biết sai chỉnh lòng.
--
Tâm như sao sáng trong nhà tối .!
Chẳng hải hùng màng tối sáng tâm .!
Bốn mùa luân chuyễn vẫn xoay vần !
Bình an trong cách định thần vô ưu !
--
Ngũ ấm ẩn tàng ! trong tánh thú !!!
Nghe lời Phật ! Bộ trí làm thầy .!!!
Con hiểu rồi ! như tỉnh cơn say.!
Không để ngũ ấm ! quấy rầy tâm thức!
--
------------------------
Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật .

kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hình đại diện của người dùng
mytutru
Bài viết: 901
Ngày: 27/03/08 21:55
Giới tính: Nữ

Re: Làm sao biết đã kiến tánh?

Bài viết chưa xem gửi bởi mytutru »

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật .
Tập tin đính kèm
Thư giản Như Đàn Cò Bay
Thư giản Như Đàn Cò Bay
chat.gif (14.9 KiB) Đã xem 1362 lần


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.8 khách