A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tải niệm Phật 4 hoặc 6 ch

Thảo luận giáo lý và phương pháp hành trì pháp môn niệm Phật.

Điều hành viên: binh, battinh

Thiệnthông
Bài viết: 240
Ngày: 16/10/08 14:55
Giới tính: Nam
Đến từ: USA
Nghề nghiệp: www.phatam.com

A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tải niệm Phật 4 hoặc 6 ch

Bài viết chưa xem gửi bởi Thiệnthông »

Đạo hữu nào muốn tải Thầy Thích Trí Thoát niệm Phật 4 chữ (A Di Đà Phật) hoặc 6 chữ (Nam Mô A Di Đà Phật) thì nhấn vào mạng kết nối dưới đây:
http://www.thondida.com/V-TungKinh.php
Đạo hữu nào muốn tải Thầy Thích Giác Nhàn niệm Phật 4 chữ (A Di Đà Phật) thì nhấn vào mạng kết nối dưới đây:
www.phaphoiniemphatadida.vn


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.4 khách