Niệm tâm A Di Đà Phật

Bạn có thể tạo cho mình một khu vườn nhỏ xinh đẹp với đủ hoa thơm cỏ lạ và mọi người có thể cùng bạn xây dựng khu vườn ấy. Xin hãy giữ khu vườn ấy thanh tịnh như tâm của bạn. Kính mời các bạn.

Điều hành viên: quang_tam3

trannhatcuong
Bài viết: 54
Ngày: 13/10/10 19:25
Giới tính: Nam
Đến từ: binh phuoc

Niệm tâm A Di Đà Phật

Bài viết chưa xem gửi bởi trannhatcuong »

Quả thật khi mình niệm tâm A Di ĐÀ Phật có khác, lòng cảm thấy thanh tịnh, đầu óc sáng suốt hẳn ra. Vấn đề của mình bây giờ là tiếp tục duy trì cho đến khi niệm tâm A Di Đà Phật hoàn toàn hòa Hợp với mình khi mình Thức. khi mình ngủ, khi ban ngày, khi ban đêm, khi đứng, khi nằm, khi ngồi khi đi, khi ăn ,khi uống, khi ngủ, khi buồn, khi vui.... Chúc cho tất cả mọi người tìm thấy và thành công trên con đường đúng đắn nhất.


Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Niệm tâm A Di Đà Phật

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Chỉ niệm tâm A Di Đà Phật không thì chỉ nhận được công đức ít ỏi, phúc bào nhân thiên mà thôi.
Kết hợp với niệm tâm A Di Đà Phật là nguyện vãng sanh Tây Phuơng Cực Lạc thì được quả báo vô lậu, thoát ngoài sinh tử.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Niệm tâm A Di Đà Phật

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

trannhatcuong đã viết:Quả thật khi mình niệm tâm A Di ĐÀ Phật có khác, lòng cảm thấy thanh tịnh, đầu óc sáng suốt hẳn ra. Vấn đề của mình bây giờ là tiếp tục duy trì cho đến khi niệm tâm A Di Đà Phật hoàn toàn hòa Hợp với mình khi mình Thức. khi mình ngủ, khi ban ngày, khi ban đêm, khi đứng, khi nằm, khi ngồi khi đi, khi ăn ,khi uống, khi ngủ, khi buồn, khi vui.... Chúc cho tất cả mọi người tìm thấy và thành công trên con đường đúng đắn nhất.
Danh hiệu Đức Phật A DI ĐÀ chẳng phải danh hiệu tâm thường mà có năng lực không thể đo lường do chư Phật và chư Bồ Tát mười phương đồng hộ niệm, phù hộ cho hành giả. Chư Phật khắp mười phương quá khứ, hiện tại, tương lai tán thán mà vẫn chưa tận cùng hết năng lực tối thắng của danh hiệu "NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT".

Tâm tánh chúng ta vốn là tâm Phật nhưng do vọng tâm chướng niệm mà thành ra phàm tình, hữu hạn. Do đó phải mượn danh hiệu "NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT" làm thức tỉnh, sáng suốt, thanh tịnh,...dần dần trở về bản tánh vốn có y như Đức Phật A Di Đà, không hề khác. Hễ khác là chưa thức tỉnh toàn triệt!

Vì vậy hầu hết người niệm Phật đều Nguyện vãng sanh, lấy đó dẫn đường, làm cơ sở cho việc niệm Phật và mọi việc làm công đức. Mãn duyên ở cõi này, sẽ sanh về CỰC LẠC THẾ GIỚI tiếp tục tu trì cho đến cứu cánh tối tôn mau chóng và thẳng tiến mà không hề gian lao, vừa lợi cho mình, vừa lợi cho người.


trannhatcuong
Bài viết: 54
Ngày: 13/10/10 19:25
Giới tính: Nam
Đến từ: binh phuoc

Re: Niệm tâm A Di Đà Phật

Bài viết chưa xem gửi bởi trannhatcuong »

Cho mình hỏi, nếu mình vãng sanh thì có thể giúp ích gì cho thế gian !!!!


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Niệm tâm A Di Đà Phật

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

trannhatcuong đã viết:Cho mình hỏi, nếu mình vãng sanh thì có thể giúp ích gì cho thế gian !!!!
Vậy bạn sống ở thế gian với mục đích gì?


trannhatcuong
Bài viết: 54
Ngày: 13/10/10 19:25
Giới tính: Nam
Đến từ: binh phuoc

Re: Niệm tâm A Di Đà Phật

Bài viết chưa xem gửi bởi trannhatcuong »

Giúp thế gian bớt khổ càng nhiều càng tốt


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Niệm tâm A Di Đà Phật

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

trannhatcuong đã viết:Giúp thế gian bớt khổ càng nhiều càng tốt
Hết kiếp này rồi bạn sẽ đi đâu?

KHỔ giảm bớt thì tốt nhưng cái gốc của KHỔ vẫn còn thì cho dù phước nhiều thì cũng sẽ cạn, cạn rồi thì quay lại như cũ, .... , cứ xoay vần như thế trong sáu nẻo luân hồi SANH TỬ: TRỜI, A TU LA, NGƯỜI, NGÃ QUỸ, SÚC SANH, ĐỊA NGỤC. Cho nên KHỔ vẫn hoàn KHỔ.

Vãng sanh CỰC LẠC THẾ GIỚI thì không còn luân hồi SANH TỬ nữa.

Lại nữa, bản thân mình chưa thoát khỏi LUÂN HỒI SANH TỬ thì giúp người ta GIẢI THOÁT ra sao? E rằng phải nhờ bậc khác giúp đở thì đúng hơn. Năng lực GIẢI THOÁT chưa có thì chẳng thể chỉ đường GIẢI THOÁT cho người khác.

CỰC LẠC THẾ GIỚI cách đây mấy tỉ cõi Phật, mà lợi lợi ít độ thoát chúng sanh tới nay vẫn chưa tính hết. Thời mạt pháp, nhờ pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh CỰC LẠC mới có thể đưa chúng sanh đến bờ GIẢI THOÁT.

Nên lợi ích của niệm Phật cầu vãng sanh CỰC LẠC có từ thời Đức Phật quá khứ là A DI ĐÀ cho đến nay, độ thoát rất nhiều chúng sanh không thể tính hết và đến nay Đức Phật ấy hiện đang thuyết pháp độ thoát tất cả chúng sanh vãng sanh, không sót một ai. Mình niệm Phật và khuyên người niệm Phật cầu vãng sanh CỰC LẠC, đó chẳng phải lợi ích lớn lao thì còn gì nữa bây giờ.

Giúp người bớt khổ, tuy rất đáng tán thán nhưng là phước đức, chẳng phải công đức. Là lợi ích hữu hạn chẳng so sánh được với việc vãng sanh CỰC LẠC THẾ GIỚI - GIẢI THOÁT.


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Niệm tâm A Di Đà Phật

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Mời bạn đọc Kinh A DI ĐÀ., Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh niệm Phật Ba La Mật.

Kinh A DI ĐÀ: http://www.quangduc.com/kinhdien/262kinhadida.html


trannhatcuong
Bài viết: 54
Ngày: 13/10/10 19:25
Giới tính: Nam
Đến từ: binh phuoc

Re: Niệm tâm A Di Đà Phật

Bài viết chưa xem gửi bởi trannhatcuong »

Sao bạn biết khi mình vãn sanh có thể giúp đỡ người khác vãn sanh !!!!


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Niệm tâm A Di Đà Phật

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

trannhatcuong đã viết:Sao bạn biết khi mình vãn sanh có thể giúp đỡ người khác vãn sanh !!!!
"Gần Đèn Thì Sáng" còn "Gần Mực Thì Đen".

Ở cõi Cực Lạc có nhiều người thượng thiện, đặc biệt có Phật A Di Đà giảng dạy Phật Pháp. Chúng ta thường nương tựa theo Phật nghe pháp tu hành ắc cũng như người "Gần đèn thì sáng".

Còn như ở gần người ác nhiều trong thế giới uế trược thì dĩ nhiên là "Gần mực thì đen".

Chúng mình chưa đến mức như các vị Phật Bồ Tát "Gần Bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn". Cho nên cần phải sanh về nơi cõi Tịnh để tu hành cho đến khi mình tự tại ra vào các cõi, và ở trình độ "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn". Thì mới có thể theo nguyện vào cõi Ta Bà đời ác nầy mà giáo hóa chúng sanh. Dẫu sống trong cõi uế độ mà tâm chẳng nhiễm, đến đi tự tại.

Còn chưa được trình độ "Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" mà muốn ở cõi uế để độ sanh thì:

1. tự mình chưa độ lấy gì độ người.
2. tự mình vẫn còn nhiễm ô thì dẫm vào bùn vẫn phải dính bùn.
3. Chưa thấy độ người ác, mà trước đã bị họ độ theo thối ác của họ rồi, tức là gần mực thì đen vậy.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
trannhatcuong
Bài viết: 54
Ngày: 13/10/10 19:25
Giới tính: Nam
Đến từ: binh phuoc

Re: Niệm tâm A Di Đà Phật

Bài viết chưa xem gửi bởi trannhatcuong »

Theo bạn thì trong cuộc sống này có sự hiện diện của phật đã đạt trình độ "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn", bằng cách hóa thân nào đó mà đang độ hóa chúng ta à ?!


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Niệm tâm A Di Đà Phật

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

trannhatcuong đã viết:Theo bạn thì trong cuộc sống này có sự hiện diện của phật đã đạt trình độ "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn", bằng cách hóa thân nào đó mà đang độ hóa chúng ta à ?!
Như đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cũng thị hiện thành Phật ở xứ Ấn Độ hơn 2500 trước, cũng bằng con người thật nhưng tu hành được giác ngộ giải thoát.

Thì những vị Bồ Tát cũng như thế, vào thế gian nầy làm con người thật tu hành. Chúng ta không biết hết đó thôi. Tuy mang cái thân người như mọi người, nhưng tâm họ quảng đại từ bi, trí tuệ lớn, chết sống đều tự tại.

Chứ không phải hóa phép ra cái làm người, rồi hóa phép cái biến mất đi! Các ngài đã nguyện vào cõi uế nầy độ chúng sanh, đặc biệt con người chúng ta thì các ngài phải hi sinh, vào bào thai sanh ra làm người như bao con người khác. Rồi thân cũng mất đi như bao con người khác, nhưng tâm các ngài chẳng nhiễm, chẳng động.

Tôi tin rằng thế giới nầy cũng có những vị Bồ Tát như thế.

Danh từ Bồ Tát cũng không phải chỉ cho người có phép mầu gì, mà đôi khi cũng có nghĩa là hễ một ai phát tâm Bồ Đề, đi trên con đường của Bồ Tát, và làm việc của Bồ Tát, nói chung là người trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sanh. Với tâm nguyện đó, người đó được gọi là Bồ Tát.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.4 khách