Niệm tâm A Di Đà Phật

Bạn có thể tạo cho mình một khu vườn nhỏ xinh đẹp với đủ hoa thơm cỏ lạ và mọi người có thể cùng bạn xây dựng khu vườn ấy. Xin hãy giữ khu vườn ấy thanh tịnh như tâm của bạn. Kính mời các bạn.

Điều hành viên: quang_tam3

trannhatcuong
Bài viết: 54
Ngày: 13/10/10 19:25
Giới tính: Nam
Đến từ: binh phuoc

Re: Niệm tâm A Di Đà Phật

Bài viết chưa xem gửi bởi trannhatcuong »

um, mình cũng tin là có những vị bo tat song chung quanh chung ta. Nếu mình có thể dc vãng sanh, mình nguyện làm hết sức mình để tất cả các sinh linh đều ở thế giới cực lạc. Nhưng trước hết mình cấn vượt qua ải khó nhất đó là ải tình cảm,dục vọng !!!


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Niệm tâm A Di Đà Phật

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Do sức trí huệ mình kém, chưa chứng được Chân Tâm Thường Trụ cho nên thấy mình và chúng sanh chết đây sanh kia.

Chứ còn nếu chứng nhập được Chân Tâm Thường Trụ ấy thì mình chẳng có đến đi gì cả, vốn xưa nay Như Như Bất Động, Thường Trụ ở khắp mười phương, không chỗ nào là không có, vì vậy gọi là Viên Giác Diệu Tâm (Kinh Viên Giác), Pháp Giới Tánh (Kinh Hoa Nghiêm), Như Lai Tạng Tánh (Kinh Lăng Nghiêm).

Do vì sức trí huệ mình kém, chưa chứng được Chân Tâm Thường Trụ Thể Tánh Tịnh Minh cho nên mình phải nương vào sức nguyện lực từ bi của Phật A Di Đà, cùng với tự lực của chính mình tu hành mà vãng sanh về cõi Cực Lạc (tu Tín, Nguyện, Hạnh).

Vãng sanh cõi ấy rồi thì "Gần Đèn Thì Sáng". Chính mình được thân cận Phật A Di Đà và chư Bồ Tát như ngài Quán Thế Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát chỉ dạy cho mình tu hành. Ở gần mới các ngài thì mình nhiễm những điều thiện lành, tốt đẹp của họ. Từ từ mình cũng tu hành được giác ngộ tự tại giải thoát như họ.

Sau đó mới có thể như ngài Quán Thế Âm mà tầm thanh cứu khổ chúng sanh.

Kinh Pháp Hoa và Lăng Nghiêm dạy: "Chúng sanh đáng dùng thân gì để độ thoát, Bồ Tát Quán Thế Âm liền dùng thân ấy đệ độ thoát".

Chứ còn không nhờ sức Phật, không vãng sanh về Tịnh Độ của Phật mà cứ một bề cứng đầu ở lại thế giới Ta Bà đầy ác trược nầy thì chúng sanh ở cõi nầy sẽ làm cho mình đi xuống, đọa lạc, vì mình hay chấp trước, chưa đủ định lực để không bị chúng sanh quyến rủ, chơi với bạn bè sấu cũng nhiễm thối sấu mà đọa lạc.

Tới lúc đó chính mình đã đọa lạc, lấy gì mà còn cho rằng "Ta Bà là Tịnh Độ, tôi chẳng cần vãng sanh Cực Lạc, tôi ở lại Ta Bà để độ sanh".

Thế mới biết chỉ toàn là lời nói xuông, mà không có thật nghĩa.

Muốn độ chúng sanh, trước phải độ lấy mình, mình phải giác ngộ giải thoát rồi mới có trí tuệ, thần thông diệu dụng tự tại mà ra vào các cõi để độ chúng sanh.

Cho nên đi sang nước Cực Lạc là để nghiêm túc tu hành thành Phật độ sanh, vì ở đó có đủ thắng duyên cho mình tiến tu giác ngộ giải thoát thật sự.

Người vì một mục đích duy nhứt "Trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sanh" mà nguyện sanh Cực Lạc là người có Đại Trí Tuệ, Đại Từ Bi!

Ví như thấy người bị đắm ngoài biển, ta chưa biết bơi chớ nhẩy vào biển liền để đến nỏi phải chết oan, chính mình chết mà người kia cũng chết. Vậy Trí Tuệ nơi nào? Từ Bi ở đâu? (dụ cho người ngoan cố chưa tự làm chủ lấy mình, còn bị nghiệp dẫn đi đầu thay trong ba cõi, mà chấp chặc cõi Ta Bà không chịu sanh Tịnh Độ, cứ một mực nhảy vào Ta Bà độ sanh, độ sanh được cái gì khi chính mình vẫn còn bị nghiệp lực đọa lạc đầu thay vào bụng người, bụng lừa trong thế gian).

Còn người có Trí Tuệ và Từ Bi là người biết nghĩ cách tìm ghe thuyền phao để mà ra vớt người bị đắm lên. (Dụ cho người vãng sanh Tịnh Độ, rồi đem thuyền đại nguyện trở lại Ta Bà, đi khắp thế giới để cứu độ chúng sanh).


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Niệm tâm A Di Đà Phật

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

trannhatcuong đã viết:um, mình cũng tin là có những vị bo tat song chung quanh chung ta. Nếu mình có thể dc vãng sanh, mình nguyện làm hết sức mình để tất cả các sinh linh đều ở thế giới cực lạc. Nhưng trước hết mình cấn vượt qua ải khó nhất đó là ải tình cảm,dục vọng !!!
Chính vì vậy mà chư Phật lập ra pháp môn Tịnh Độ tiếp sức cho chúng ta Giải Thoát và thực hiện mọi tâm nguyện tốt lành của mình.


Đức Shjm
Bài viết: 3
Ngày: 01/03/11 17:55
Giới tính: Nam
Đến từ: TP.Bien Hoa

Re: Niệm tâm A Di Đà Phật

Bài viết chưa xem gửi bởi Đức Shjm »

xin chao,Minh da nim kinh a di da phat nhung nhieu luc cung bi chi phoi nhung chuyen khac.vay phai lam the nao de khoi bi chi phoi luc niem kinh a di da phat. :(


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Niệm tâm A Di Đà Phật

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Đức Shjm đã viết:xin chao,Minh da nim kinh a di da phat nhung nhieu luc cung bi chi phoi nhung chuyen khac.vay phai lam the nao de khoi bi chi phoi luc niem kinh a di da phat. :(

Chi phối ra làm sao?


Hình đại diện của người dùng
pucaquynhnga22
Bài viết: 1117
Ngày: 20/02/11 20:51
Giới tính: Nữ
Đến từ: TP.HCM

Re: Niệm tâm A Di Đà Phật

Bài viết chưa xem gửi bởi pucaquynhnga22 »

Đức Shjm đã viết:xin chao,Minh da nim kinh a di da phat nhung nhieu luc cung bi chi phoi nhung chuyen khac.vay phai lam the nao de khoi bi chi phoi luc niem kinh a di da phat. :(
Đừng vội lo, có ai dám khẳng định lúc ban đầu mới niệm Phật mà không bị phân tâm bởi những chuyện khác?

ở Đời Ta Luôn Quen Với Lối Sống Suy Tính, Bon Chen. Lúc niệm phật ngồi yên và chỉ niệm phật thì chưa quen, bị phân tâm bởi những việc thường. Tâm ta như con khỉ leo cành cây. Nói như vậy không có nghĩa là không điều phục được tâm. Vậy phải làm sao? Lúc niệm phật cần phải chú tâm vào câu phật hiệu, Cứ Nghĩ Là Mọi Việc Niệm Phật Xong Hãy Tính. Tuy khó, Nhưng Cần Phải Niệm Phật Thường Xuyên, Một Thời Gian Sau, Bạn Sẽ Dễ Dàng Điều Phục Tâm Mình Hơn. Phải có thời gian, bạn ạ, chứ ngồi đây lo sao bị phân tâm, mà không chịu niệm phật thì dù bạn hiểu ra lí do mà không thực hành thì cũng vậy thôi.

Chúc tinh tấn.

[center][img]http://atoanmt.ucoz.com/sml/thanks_4.gif[/img][/center]
[center][b][color=#BF0000]Trần thế chỉ là chốn tạm nương
Cũng như quán trọ chốn ven đường
Mỗi người là khách dừng chân tạm
Rồi sẽ đi về chốn viễn phương.
[/color][/b][/center]
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.3 khách