cho con hỏi câu này!

Giải đáp thắc mắc giáo lý Phật-đà, hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

Không biết
Bài viết: 429
Ngày: 23/11/10 22:04
Giới tính: Nam
Đến từ: Việt Nam
Được cảm ơn: 2 time

Re: cho con hỏi câu này!

Bài viết chưa xem gửi bởi Không biết »

Con xin mạo muội được hầu tiếp câu chuyện của Thầy TTLL và Thầy Thánh_Tri. Về "cách lạy" thì con không rành cho lắm. Nhưng về "đối tượng" được lạy thì con muốn chia sẻ đôi điều. Thường thì chúng ta cho rằng ngưới xuất là người đã từ bỏ thế tục, sống đời phạm hạnh, làm theo lời Phật. Cho nên những vị đó chỉ lạy Phật chứ không lạy người thường. Dù đó là cha mẹ mình (ý nghĩa là không con ràng buộc thân bằng quyến thuộc, tất cả pháp thế tục... mà cảng trở đường tu) Đồng thời nó có nghĩa rằng người xuất gia sống "tốt đạo đẹp đời" hơn người thế tục nên xứng đáng được lễ lạy hơn. Do vậy mà có "thông lệ" đó. Con thấy chỗ này không ổn cho lắm vì con chấp "hình tướng". Vẫn có nhiều người "xuất gia" nhưng sống không xứng đáng với chiếc áo mình đang mặc. Và cũng rất nhiều người thế tục sống làm tròn bổn phân, lại biết vị tha yêu thương con người. Như vậy cưỡng cầu theo cái "thông lệ" đó coi bộ hổng "đắc nhân tâm" cho lắm. Bởi vậy, chúng ta phải khế lý khế cơ chứ đừng mắc kẹt ở bên nào. Riêng con thì con hàm ơn mọi thứ trong pháp giới bao la. Con lạy cả "rác rưởi" đã dạy con biết sạch sẽ, lau dọn quét nhà; con lạy luôn "nhành cây, ngọn cỏ" đã dạy con biết yêu thiên nhiên, non sông gấm vóc; lạy đến "không khí" đã cho con sự sống từng giờ,...con lạy hết tất cả mọi người quanh con, lạy đến những nơi mà con chưa từng biết tới, con lạy khắp mười phương Chư Phật để dâng tấm lòng thành... Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật ! kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: cho con hỏi câu này!

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Nếu ông muốn lạy rác rưởi, cây cối, mọi người, rất tốt, hãy hằng ngày ra ngoài chợ quỳ lễ lạy mọi người đi, hoặc quỳ trước cái cây mà lễ lạy, hoặc quỳ trước đống rác ngoài chợ mà lễ lại, cho đến phân hôi cũng thế, chứ đừng phí sức ở đây mà nói để làm gì.

Nếu nói cao và nhắm thẳng vấn đề mà nói thì không có ai và vật gì dạy mình điều gì, ngoại trừ chính mình cho nên chẳng có ai và vật gì đáng để mình lại, ngoại trừ chính mình.

Vậy mình là ai? mình là gì? Chỉ tự mình nổ lực tìm cho ra thôi.

(tôi nói chung cho mọi người nghe, chứ chẳng phải riêng ông, cho nên không cần phải buồn phiền gì).


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: cho con hỏi câu này!

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Không biết đã viết:Thường thì chúng ta cho rằng ngưới xuất là người đã từ bỏ thế tục, sống đời phạm hạnh, làm theo lời Phật. Cho nên những vị đó chỉ lạy Phật chứ không lạy người thường. Dù đó là cha mẹ mình (ý nghĩa là không con ràng buộc thân bằng quyến thuộc, tất cả pháp thế tục... mà cảng trở đường tu) Đồng thời nó có nghĩa rằng người xuất gia sống "tốt đạo đẹp đời" hơn người thế tục nên xứng đáng được lễ lạy hơn. Do vậy mà có "thông lệ" đó. Con thấy chỗ này không ổn cho lắm vì con chấp "hình tướng". Vẫn có nhiều người "xuất gia" nhưng sống không xứng đáng với chiếc áo mình đang mặc. Và cũng rất nhiều người thế tục sống làm tròn bổn phân, lại biết vị tha yêu thương con người. Như vậy cưỡng cầu theo cái "thông lệ" đó coi bộ hổng "đắc nhân tâm" cho lắm. Bởi vậy, chúng ta phải khế lý khế cơ chứ đừng mắc kẹt ở bên nào. Riêng con thì con hàm ơn mọi thứ trong pháp giới bao la. Con lạy cả "rác rưởi" đã dạy con biết sạch sẽ, lau dọn quét nhà; con lạy luôn "nhành cây, ngọn cỏ" đã dạy con biết yêu thiên nhiên, non sông gấm vóc; lạy đến "không khí" đã cho con sự sống từng giờ,...con lạy hết tất cả mọi người quanh con, lạy đến những nơi mà con chưa từng biết tới, con lạy khắp mười phương Chư Phật để dâng tấm lòng thành... Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật ! kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle
Rác rưởi mà bạn còn lạy, chẳng lẽ người xuất gia mà bạn cũng lựa chọn ra để lạy. Thử hỏi chấp hình tướng hay không có phải do nơi hành động không?

Đâu phải chỉ hễ cạo đầu, mặc áo cà sa thì gọi là xuất gia. Nhưng chưa cạo đầu, mặc áo cà sa thì cũng không thể gọi là xuất gia. Bạn lạy người xuất gia nhé cho dù trước mặt mình người đó chưa xuất hiện, huống chi khi người đó hiện diện!!!


Huệ Hiền
Bài viết: 1447
Ngày: 31/05/10 18:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Kiên Giang - Việt Nam

Re: cho con hỏi câu này!

Bài viết chưa xem gửi bởi Huệ Hiền »

Không biết đã viết:Con xin mạo muội được hầu tiếp câu chuyện của Thầy TTLL và Thầy Thánh_Tri. Về "cách lạy" thì con không rành cho lắm. Nhưng về "đối tượng" được lạy thì con muốn chia sẻ đôi điều. Thường thì chúng ta cho rằng ngưới xuất là người đã từ bỏ thế tục, sống đời phạm hạnh, làm theo lời Phật. Cho nên những vị đó chỉ lạy Phật chứ không lạy người thường. Dù đó là cha mẹ mình (ý nghĩa là không con ràng buộc thân bằng quyến thuộc, tất cả pháp thế tục... mà cảng trở đường tu) Đồng thời nó có nghĩa rằng người xuất gia sống "tốt đạo đẹp đời" hơn người thế tục nên xứng đáng được lễ lạy hơn. Do vậy mà có "thông lệ" đó. Con thấy chỗ này không ổn cho lắm vì con chấp "hình tướng". Vẫn có nhiều người "xuất gia" nhưng sống không xứng đáng với chiếc áo mình đang mặc. Và cũng rất nhiều người thế tục sống làm tròn bổn phân, lại biết vị tha yêu thương con người. Như vậy cưỡng cầu theo cái "thông lệ" đó coi bộ hổng "đắc nhân tâm" cho lắm. Bởi vậy, chúng ta phải khế lý khế cơ chứ đừng mắc kẹt ở bên nào. Riêng con thì con hàm ơn mọi thứ trong pháp giới bao la. Con lạy cả "rác rưởi" đã dạy con biết sạch sẽ, lau dọn quét nhà; con lạy luôn "nhành cây, ngọn cỏ" đã dạy con biết yêu thiên nhiên, non sông gấm vóc; lạy đến "không khí" đã cho con sự sống từng giờ,...con lạy hết tất cả mọi người quanh con, lạy đến những nơi mà con chưa từng biết tới, con lạy khắp mười phương Chư Phật để dâng tấm lòng thành... Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật ! kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle
Thầy của pháp sư Tịnh Không là ai bạn biết không ? Là cư sĩ Lý Bỉnh Nam đó, một người chưa xuất gia mà được biết bao người kính trọng, đã đào tạo bao nhiêu nhân tài, độ bao nhiêu chúng sanh, chẳng lẽ không đáng cho ta kính phục, lễ lạy sao ?

Giống như Thường Bất Khinh Bồ tát chỉ lạy người mà không lạy tượng Phật, bởi vì sao ? Bởi mọi người đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật, không chấp hình tướng hay bề ngoài, người ăn xin mà tấm lòng bao dung cao cả còn đáng để ta noi gương thì nói gì người thường lành lặn hay người cư sĩ hay người xuất gia ! tangbong


Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -
Không biết
Bài viết: 429
Ngày: 23/11/10 22:04
Giới tính: Nam
Đến từ: Việt Nam
Được cảm ơn: 2 time

Re: cho con hỏi câu này!

Bài viết chưa xem gửi bởi Không biết »

Dạ, con cảm ơn Thầy VO_HUU_BAT_KHONG606 và Thầy Lâm Nghĩa đã có lời dạy dỗ. Con đâu có ý lựa chọn người xuất gia để lạy. Chắc là có 1 chút hiểu lầm. Ý con là mình hàm ơn, kính phục điều gì thì lễ lạy điều đó. Ví như con hàm ơn "rác' vì "rác" dạy con lau dọn quét nhà, con hàm ơn "nước" vì "nước" là sự sống của con, con hàm ơn "chư Thiên, chư Thánh"... 1 cái lạy xuống là con tưởng nhớ hết mọi điều: từ rác rưỡi, cây cỏ,...đến ngạ quỷ, súc sinh, địa ngục,...đến Chư Thiên, Chư Thánh, Chư Phật. Vì con hàm ơn hết tất cả. Còn như mình không hàm ơn hay không kính phục thì không cần phải vậy. Thí dụ các Thầy thấy "rác" là vật vô tri, vô giác, không có gì quan trọng thì đâu cần phải lạy, tương tự như vậy cho mọi điều khác...Tùy theo tâm của mình. Riêng về chuyên ngành "niệm rác, lạy rác" thì Ngài Châu Lợi Bàn Đà còn là Thầy của con. Ngài cả đời chỉ "niệm rác, lạy rác" mà đắc thành Quả vị. Con xin dâng lên Ngài tấm lòng thành kính kinhle kinhle kinhle Nguyện chúng sinh khắp Pháp giới bao la đều trọn thành Phật Đạo. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật ! kinhle kinhle kinhle


letamnhi1995
Bài viết: 478
Ngày: 15/07/10 02:03
Giới tính: Nữ
Đến từ: Việt Nam

Re: cho con hỏi câu này!

Bài viết chưa xem gửi bởi letamnhi1995 »

:D :D :D :)) :)) :))


khà khà
Huệ Hiền
Bài viết: 1447
Ngày: 31/05/10 18:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Kiên Giang - Việt Nam

Re: cho con hỏi câu này!

Bài viết chưa xem gửi bởi Huệ Hiền »

letamnhi1995 đã viết::D :D :D :)) :)) :))
Cười cái chi ?


Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -
letamnhi1995
Bài viết: 478
Ngày: 15/07/10 02:03
Giới tính: Nữ
Đến từ: Việt Nam

Re: cho con hỏi câu này!

Bài viết chưa xem gửi bởi letamnhi1995 »

khoái thì cười thôi ạ! Không có gì đến nỗi phải thắc mắc đâu ạ thưa Lâm Nghĩa! :D


khà khà
langtu
Bài viết: 266
Ngày: 20/02/10 20:33
Giới tính: Nam

Re: cho con hỏi câu này!

Bài viết chưa xem gửi bởi langtu »

Thánh_Tri đã viết: Nếu nói cao và nhắm thẳng vấn đề mà nói thì không có ai và vật gì dạy mình điều gì, ngoại trừ chính mình cho nên chẳng có ai và vật gì đáng để mình lại, ngoại trừ chính mình.
Người quân tử thì lời nói đi đôi với việc làm, tôi thấy bác nói cao nhưng lại làm thấp :D Bác nói không có ai dạy mình điều gì (đúng là Phật tử mất dạy :)) ) cũng không có ai đáng để mình lạy ; thế nhưng hàng ngày bác lại khấn vái lạy lục phật này phật nọ như tế sao :D


langtu
Bài viết: 266
Ngày: 20/02/10 20:33
Giới tính: Nam

Re: cho con hỏi câu này!

Bài viết chưa xem gửi bởi langtu »

Không biết đã viết:Con xin mạo muội được hầu tiếp câu chuyện của Thầy TTLL và Thầy Thánh_Tri. Về "cách lạy" thì con không rành cho lắm. Nhưng về "đối tượng" được lạy thì con muốn chia sẻ đôi điều. Thường thì chúng ta cho rằng ngưới xuất là người đã từ bỏ thế tục, sống đời phạm hạnh, làm theo lời Phật. Cho nên những vị đó chỉ lạy Phật chứ không lạy người thường. Dù đó là cha mẹ mình (ý nghĩa là không con ràng buộc thân bằng quyến thuộc, tất cả pháp thế tục... mà cảng trở đường tu) Đồng thời nó có nghĩa rằng người xuất gia sống "tốt đạo đẹp đời" hơn người thế tục nên xứng đáng được lễ lạy hơn. Do vậy mà có "thông lệ" đó. Con thấy chỗ này không ổn cho lắm vì con chấp "hình tướng". Vẫn có nhiều người "xuất gia" nhưng sống không xứng đáng với chiếc áo mình đang mặc. Và cũng rất nhiều người thế tục sống làm tròn bổn phân, lại biết vị tha yêu thương con người. Như vậy cưỡng cầu theo cái "thông lệ" đó coi bộ hổng "đắc nhân tâm" cho lắm. Bởi vậy, chúng ta phải khế lý khế cơ chứ đừng mắc kẹt ở bên nào. Riêng con thì con hàm ơn mọi thứ trong pháp giới bao la. Con lạy cả "rác rưởi" đã dạy con biết sạch sẽ, lau dọn quét nhà; con lạy luôn "nhành cây, ngọn cỏ" đã dạy con biết yêu thiên nhiên, non sông gấm vóc; lạy đến "không khí" đã cho con sự sống từng giờ,...con lạy hết tất cả mọi người quanh con, lạy đến những nơi mà con chưa từng biết tới, con lạy khắp mười phương Chư Phật để dâng tấm lòng thành... Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật ! kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle
:)) :)) :)) Thiện tai thiện tai :)) :)) :))

Con lạy gần như đủ thứ, nhưng lại "quăng cục lơ" vô một thứ quan trọng nhất :D

Nếu như ngày xưa con vô nhập triều, con sẽ lạy hết mấy quan tướng rồi đến quân sĩ, kể cả...mấy cây cột :D chỉ là không đếm xỉa đến ông vua đang ngự ở trên cao :D Ông ta hỏi "Tại sao ngươi không chịu lạy ta ?", con Không biết liền thưa "Tại con quỳ lạy hoài nên không thể thấy được cái gì ở trên cao" :))


Không biết
Bài viết: 429
Ngày: 23/11/10 22:04
Giới tính: Nam
Đến từ: Việt Nam
Được cảm ơn: 2 time

Re: cho con hỏi câu này!

Bài viết chưa xem gửi bởi Không biết »

Dạ, con cảm ơn Thầy langtu đã lời chỉ dạy. kinhle 1 lạy của con là bao gồm hết cả Pháp giới bao la, cho đến cả mười phương Chư Phật. Thầy không thể tìm thấy cái gì có thể lọt ra ngoài "cái lạy" ấy đâu ạ. :D

Mong các thầy thân tâm thường an lạc, giác tuệ luôn sáng ngời. kinhle
Nguyện chúng sinh khắp Pháp giới bao la đều trọn thành Phật Đạo. kinhle
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật !!! kinhle kinhle kinhle


langtu
Bài viết: 266
Ngày: 20/02/10 20:33
Giới tính: Nam

Re: cho con hỏi câu này!

Bài viết chưa xem gửi bởi langtu »

Không biết đã viết:kinhle 1 lạy của con là bao gồm hết cả Pháp giới bao la, cho đến cả mười phương Chư Phật. Thầy không thể tìm thấy cái gì có thể lọt ra ngoài "cái lạy" ấy đâu ạ. :D
Bác Không biết dám cá với tôi không nào ?

_ Nếu tôi thua thì tôi sẽ nằm xuống để cho mọi người trong đây quất mỗi người 3 roi, rồi sau đó xin thề không dám bén mảng vào đây nữa.

_ Còn nếu bác thua thì bác cũng nằm xuống để cho mọi người trong đây quất mỗi người 3 roi, rồi sau đó xin thề không dám thực hành pháp môn "lạy đủ thứ" đó nữa.

Bác đồng ý không ? :D


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.18 khách