làm sao để tu hành giác ngộ giải thoát !

Giải đáp thắc mắc giáo lý Phật-đà, hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

trần bảo chinh
Bài viết: 8
Ngày: 14/11/10 22:58
Giới tính: Nam
Đến từ: tp hcm

làm sao để tu hành giác ngộ giải thoát !

Bài viết chưa xem gửi bởi trần bảo chinh »

Chào các các bạn !
Tu hành thì điều kiện đầu tiên phải giác ngộ . Trong kinh thủ lăng nghiêm phật nói giác ngộ chính là điều kiện ban đầu để tu hành , để bước vào các thánh quả giải thoát . nếu không giác ngộ thì không lấy gì làm nhân địa để tu hành thì dù cho người này có tu vô lượng đời cũng chỉ là phàm phu thôi không thể giải thoát được mong các bạn tư duy và nhìn lại coi cách tu hành của mình có đúng hay không, các bạn đã giác ngộ chưa có được thanh tịnh giải thoát không. vậy giác ngộ là gì ? Là đệ tử phật mà không hiểu kinh phật làm sao tu , chư phật có 84000 pháp môn để chúng sanh giải thoát sao không học . đừng nói là không phù hợp với hiện đời này nhé vì nguời đời trước khổ như thế nào thì người đời sau cũng khổ như vậy , người đời trước giác ngộ giải thoát như thế nào thì người đời sau cũng vậy không khác chẳng ai dạy người tu hành giải thoát thiện xảo như chư phật mong các bạn tư duy .để giác ngộ các bạn cần thiện tri trức khai ngộ . làm sao để gặp thiện tri thức thì phải coi các bạn có thực tâm tu hành cầu giải thoát không . thiện trí thức là những người đã giác ngộ ,có khả năng khai ngộ cho hết thảy chúng hữu tình chỉ cần chúng hữu tình thật sự có mong cầu giải thoát . chúc các bạn sẽ hiểu được nhiều điều hay trong đoạn viết ngắn ngủi này ! có ý kiến gì xin mail về địa chỉ : langgia246@yahoo.com.vn


Huệ Hiền
Bài viết: 1447
Ngày: 31/05/10 18:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Kiên Giang - Việt Nam

Re: làm sao để tu hành giác ngộ giải thoát !

Bài viết chưa xem gửi bởi Huệ Hiền »

trần bảo chinh đã viết:Chào các các bạn !
Tu hành thì điều kiện đầu tiên phải giác ngộ . Trong kinh thủ lăng nghiêm phật nói giác ngộ chính là điều kiện ban đầu để tu hành , để bước vào các thánh quả giải thoát . nếu không giác ngộ thì không lấy gì làm nhân địa để tu hành thì dù cho người này có tu vô lượng đời cũng chỉ là phàm phu thôi không thể giải thoát được mong các bạn tư duy và nhìn lại coi cách tu hành của mình có đúng hay không, các bạn đã giác ngộ chưa có được thanh tịnh giải thoát không. vậy giác ngộ là gì ? Là đệ tử phật mà không hiểu kinh phật làm sao tu , chư phật có 84000 pháp môn để chúng sanh giải thoát sao không học . đừng nói là không phù hợp với hiện đời này nhé vì nguời đời trước khổ như thế nào thì người đời sau cũng khổ như vậy , người đời trước giác ngộ giải thoát như thế nào thì người đời sau cũng vậy không khác chẳng ai dạy người tu hành giải thoát thiện xảo như chư phật mong các bạn tư duy .để giác ngộ các bạn cần thiện tri trức khai ngộ . làm sao để gặp thiện tri thức thì phải coi các bạn có thực tâm tu hành cầu giải thoát không . thiện trí thức là những người đã giác ngộ ,có khả năng khai ngộ cho hết thảy chúng hữu tình chỉ cần chúng hữu tình thật sự có mong cầu giải thoát . chúc các bạn sẽ hiểu được nhiều điều hay trong đoạn viết ngắn ngủi này ! có ý kiến gì xin mail về địa chỉ : langgia246@yahoo.com.vn
Khoan, hình như bạn nhầm, giác ngộ gọi là Phật thì sao còn tu hành ???


Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -
Huệ Hiền
Bài viết: 1447
Ngày: 31/05/10 18:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Kiên Giang - Việt Nam

Re: làm sao để tu hành giác ngộ giải thoát !

Bài viết chưa xem gửi bởi Huệ Hiền »

Lâm Nghĩa đã viết:
trần bảo chinh đã viết:Chào các các bạn !
Tu hành thì điều kiện đầu tiên phải giác ngộ . Trong kinh thủ lăng nghiêm phật nói giác ngộ chính là điều kiện ban đầu để tu hành , để bước vào các thánh quả giải thoát . nếu không giác ngộ thì không lấy gì làm nhân địa để tu hành thì dù cho người này có tu vô lượng đời cũng chỉ là phàm phu thôi không thể giải thoát được mong các bạn tư duy và nhìn lại coi cách tu hành của mình có đúng hay không, các bạn đã giác ngộ chưa có được thanh tịnh giải thoát không. vậy giác ngộ là gì ? Là đệ tử phật mà không hiểu kinh phật làm sao tu , chư phật có 84000 pháp môn để chúng sanh giải thoát sao không học . đừng nói là không phù hợp với hiện đời này nhé vì nguời đời trước khổ như thế nào thì người đời sau cũng khổ như vậy , người đời trước giác ngộ giải thoát như thế nào thì người đời sau cũng vậy không khác chẳng ai dạy người tu hành giải thoát thiện xảo như chư phật mong các bạn tư duy .để giác ngộ các bạn cần thiện tri trức khai ngộ . làm sao để gặp thiện tri thức thì phải coi các bạn có thực tâm tu hành cầu giải thoát không . thiện trí thức là những người đã giác ngộ ,có khả năng khai ngộ cho hết thảy chúng hữu tình chỉ cần chúng hữu tình thật sự có mong cầu giải thoát . chúc các bạn sẽ hiểu được nhiều điều hay trong đoạn viết ngắn ngủi này ! có ý kiến gì xin mail về địa chỉ : langgia246@yahoo.com.vn
Giác ngộ gọi là Phật !


Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -
trần bảo chinh
Bài viết: 8
Ngày: 14/11/10 22:58
Giới tính: Nam
Đến từ: tp hcm

Re: làm sao để tu hành giác ngộ giải thoát !

Bài viết chưa xem gửi bởi trần bảo chinh »

Hãy đọc kỹ lại bài viết ! chưa giác ngộ thì chưa thể nói gì , hãy giác ngộ rồi mới nói là phật hay không phật . chưa giác ngộ mà nói người giác ngộ thì hết thảy đều là tri kiến của vô minh . hãy tự trả lời câu hỏi ? như thế nào là giác ngộ ? và ngộ là ngộ cái gì ?


trần bảo chinh
Bài viết: 8
Ngày: 14/11/10 22:58
Giới tính: Nam
Đến từ: tp hcm

Re: làm sao để tu hành giác ngộ giải thoát !

Bài viết chưa xem gửi bởi trần bảo chinh »

Chưa hề đọc hiểu kinh điển của chư phật thì đừng nên phán xét ! có điều kiện nên đọc kinh thủ lăng nghiêm nhé !


tqh009
Bài viết: 343
Ngày: 27/01/10 22:35
Giới tính: Nam
Đến từ: Giac ngo

Re: làm sao để tu hành giác ngộ giải thoát !

Bài viết chưa xem gửi bởi tqh009 »

Đọc rồi cũng đừng phán xét. Vì chưa chắc đã hiểu.
Hiểu rồi cũng đừng phán xét, vì chưa chắc hiểu đúng.

Vậy làm sao để hiểu đúng? Chỉ có 1 cách là nỗ lực hành trì.
Chỉ thực hành và tinh tấn kiên định. Đừng có quan tâm đến giác ngộ. Chẳng có gì để giác ngộ cả. Khi tâm thức còn đầy rẫy những xung đột, không toại ý, và khổ đau.


trần bảo chinh
Bài viết: 8
Ngày: 14/11/10 22:58
Giới tính: Nam
Đến từ: tp hcm

Re: làm sao để tu hành giác ngộ giải thoát !

Bài viết chưa xem gửi bởi trần bảo chinh »

Vậy thì mãi mãi chỉ là phàm phu thôi !


tqh009
Bài viết: 343
Ngày: 27/01/10 22:35
Giới tính: Nam
Đến từ: Giac ngo

Re: làm sao để tu hành giác ngộ giải thoát !

Bài viết chưa xem gửi bởi tqh009 »

Một chúng sanh đang bị những gông cùm đau khổ trói chặt, siết chặt trong lao tù của khổ, bất toại nguyện do những quan kiến lầm lạc của mình. Và hành động sai lầm theo những quan kiến đó.

Chúng sanh ấy lại phát khởi lòng từ, mong muốn cho những chúng sanh đang cộng trú với mình được giải thoát. Như vậy là tốt, nhưng biết làm sao được, không có gì thay đổi cả. Chúng sanh ấy trong khi vẫn bị khổ trói buộc, lại nói về trạng thái giải thoát và mong muốn giúp đỡ của mình với các bạn tù của mình.

Tất cả vẫn bị giam cầm, không có gì khác xảy ra.


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: làm sao để tu hành giác ngộ giải thoát !

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

trần bảo chinh đã viết:Chào các các bạn !
Tu hành thì điều kiện đầu tiên phải giác ngộ . Trong kinh thủ lăng nghiêm phật nói giác ngộ chính là điều kiện ban đầu để tu hành , để bước vào các thánh quả giải thoát . nếu không giác ngộ thì không lấy gì làm nhân địa để tu hành thì dù cho người này có tu vô lượng đời cũng chỉ là phàm phu thôi không thể giải thoát được mong các bạn tư duy và nhìn lại coi cách tu hành của mình có đúng hay không, các bạn đã giác ngộ chưa có được thanh tịnh giải thoát không. vậy giác ngộ là gì ? Là đệ tử phật mà không hiểu kinh phật làm sao tu , chư phật có 84000 pháp môn để chúng sanh giải thoát sao không học . đừng nói là không phù hợp với hiện đời này nhé vì nguời đời trước khổ như thế nào thì người đời sau cũng khổ như vậy , người đời trước giác ngộ giải thoát như thế nào thì người đời sau cũng vậy không khác chẳng ai dạy người tu hành giải thoát thiện xảo như chư phật mong các bạn tư duy .để giác ngộ các bạn cần thiện tri trức khai ngộ . làm sao để gặp thiện tri thức thì phải coi các bạn có thực tâm tu hành cầu giải thoát không . thiện trí thức là những người đã giác ngộ ,có khả năng khai ngộ cho hết thảy chúng hữu tình chỉ cần chúng hữu tình thật sự có mong cầu giải thoát . chúc các bạn sẽ hiểu được nhiều điều hay trong đoạn viết ngắn ngủi này ! có ý kiến gì xin mail về địa chỉ : langgia246@yahoo.com.vn
Tuy ông nói cũng có lý. Nhưng nên dùng từ cẩn thận để người khác khỏi hiểu lầm. Như chữ "Giác Ngộ" có thể đổi thành "Giác tỉnh" hay "tỉnh giác", hay "biết được chân vọng chánh tà".

Và lời nói và hợp khéo đừng mạnh bạo quá.

Mình hiểu Phật Pháp thì đem ra tu tập ứng dụng, dùng phương tiện lời lẽ diều dắt người khác.

Không phải hiểu thì gọi là Giác Ngộ, vẫn còn là vàng từ bên ngoài đem vào, chứ chẳng phải vàng của kho nhà mình có sẵn.

Vài lời góp ý, mong ông hiểu được.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: làm sao để tu hành giác ngộ giải thoát !

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

"tqh009"]
Chỉ thực hành và tinh tấn kiên định. Đừng có quan tâm đến giác ngộ. Chẳng có gì để giác ngộ cả. Khi tâm thức còn đầy rẫy những xung đột, không toại ý, và khổ đau.
tangbong nói có lý.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: làm sao để tu hành giác ngộ giải thoát !

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

trần bảo chinh đã viết:Chào các các bạn !
Tu hành thì điều kiện đầu tiên phải giác ngộ . Trong kinh thủ lăng nghiêm phật nói giác ngộ chính là điều kiện ban đầu để tu hành , để bước vào các thánh quả giải thoát . nếu không giác ngộ thì không lấy gì làm nhân địa để tu hành thì dù cho người này có tu vô lượng đời cũng chỉ là phàm phu thôi không thể giải thoát được mong các bạn tư duy và nhìn lại coi cách tu hành của mình có đúng hay không, các bạn đã giác ngộ chưa có được thanh tịnh giải thoát không. vậy giác ngộ là gì ? Là đệ tử phật mà không hiểu kinh phật làm sao tu , chư phật có 84000 pháp môn để chúng sanh giải thoát sao không học . đừng nói là không phù hợp với hiện đời này nhé vì nguời đời trước khổ như thế nào thì người đời sau cũng khổ như vậy , người đời trước giác ngộ giải thoát như thế nào thì người đời sau cũng vậy không khác chẳng ai dạy người tu hành giải thoát thiện xảo như chư phật mong các bạn tư duy .để giác ngộ các bạn cần thiện tri trức khai ngộ . làm sao để gặp thiện tri thức thì phải coi các bạn có thực tâm tu hành cầu giải thoát không . thiện trí thức là những người đã giác ngộ ,có khả năng khai ngộ cho hết thảy chúng hữu tình chỉ cần chúng hữu tình thật sự có mong cầu giải thoát . chúc các bạn sẽ hiểu được nhiều điều hay trong đoạn viết ngắn ngủi này ! có ý kiến gì xin mail về địa chỉ : langgia246@yahoo.com.vn
Bạn hiểu lầm hai chữ "Giác ngộ" rồi. Rủi không gặp được thiện tri thức thì không giác ngộ hay sao?

Học Phật với cái Tâm như thế rất dễ lầm đường tà đạo.
Ai mà đồng thời thực hiện đồng thời một lượt 8400 pháp môn?
Dĩ nhiên có những pháp môn chẳng hợp với căn cơ mình. Hãy lượng sức mà tu hành cho chắc chắn.


Hình đại diện của người dùng
phuctuong
Bài viết: 64
Ngày: 19/01/10 08:40
Giới tính: Nam
Đến từ: cõi hư vô

Re: làm sao để tu hành giác ngộ giải thoát !

Bài viết chưa xem gửi bởi phuctuong »

tqh009 đã viết:Một chúng sanh đang bị những gông cùm đau khổ trói chặt, siết chặt trong lao tù của khổ, bất toại nguyện do những quan kiến lầm lạc của mình. Và hành động sai lầm theo những quan kiến đó.

Chúng sanh ấy lại phát khởi lòng từ, mong muốn cho những chúng sanh đang cộng trú với mình được giải thoát. Như vậy là tốt, nhưng biết làm sao được, không có gì thay đổi cả. Chúng sanh ấy trong khi vẫn bị khổ trói buộc, lại nói về trạng thái giải thoát và mong muốn giúp đỡ của mình với các bạn tù của mình.

Tất cả vẫn bị giam cầm, không có gì khác xảy ra.
=D> - tangbong


Ta phải chiến thắng kẻ thù cuối cùng của ta ... chính là ta !
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.13 khách