CHU PHO AM

Giải đáp thắc mắc giáo lý Phật-đà, hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

chanhhienlong
Bài viết: 12
Ngày: 19/05/09 18:30
Giới tính: Nam

CHU PHO AM

Bài viết chưa xem gửi bởi chanhhienlong »

CHL thuong thay cac Thay tug chu Pho Am va de chuong mo len dau cac benh nhan bi ma nhap thay hieu qua rat ro rang , xin cho biet ve CHU PHO AN


chanhhienlong
Bài viết: 12
Ngày: 19/05/09 18:30
Giới tính: Nam

Re: CHU PHO AM

Bài viết chưa xem gửi bởi chanhhienlong »

CHU PHO AM
Án, ca ca ca nghiên giới. Dá dá dá thần nhã. Tra tra tra đát na . Đa đa đa đàn na. Ba ba ba phạm ma. Ma phạm ba ba ba. Na đàn đa đa Na đát tra tra tra. Nhã thần dá dá dá giới nghiên ca ca ca. Ca ca ca nghiên giới ca ca kê kê cu cu kê, cu kê cu. Kiên kiều kê, kiều kê kiêm, giới nghiên ca ca ca, ca ca ca nghiên giới Dá da chi chi châu châu chi , Châu chi châu chiêm chiêu chi, châu chi chiêm. Nhã thần dá dá. Dà dá dá thần nhã Tra tra tri tri, đô đô tri. Đô tri đô, đãm đa tri, đa tri đảm-na đát tra tra tra- Tra tra tra đát ma- Đa đa đế đế đa đa đế- Đa đế đàm, đa đế đa đàn na – Ba ba bi bi. Ba ba bi. Ba bi ba. phạm ba bi, Ba bi phạm Ma phạm ba ba ba. Ba ba ba phạm ma. Ma phạm ba ba ba- Na đàn đa đa đa. Na đát tra tra tra, nhà thần dá dá dá. Giới nghiên ca ca ca, ca ca ca nghiên giới. Ca ca kê kê, cu cu kê kiều kiêm- Kiêm kiêm kiêm kiêm kiêm. Nghiêm nghiêu nghê, nghiêu nghê nghiên giới nghiên ca ca ca, ca ca ca nghiên giới. Dá dá chi chi châu châu chi chiêu chiêm, chiêm chiêm chiêm chiêm chiêm. Nghiêm nghiêu nghê; nghiêu nghê nghiệm. Nhã thần dá da dá, dá dá dá thần nhã - Tra tra tri tri, đô đô tri đa đảm, đãm đãm đảm đãm. Nẫm na ni na ni nẫm, na đát tra tra tra, tra tra tra đát na, Da đa đế đế đa đa đế đa đàm, đàm đàm đàm đàm- Nẫm na ni na ni nẫm. Na đàn đa đa đa, đa đa đa đàn na - Ba ba bi bi ba ba bi ba phạm, phạm phạm phạm phạm phạm. Phạm ma mê, ma mê phạm, ma phạm ba ba ba, ba ba ba phạm ma, ma phạm ba ba ba. Na đàn đa đa đa - Na đát tra tra tra - Nhã thần dá dá dá, giới nghiên ca ca ca, ca ca ca nghiên giới - Ca ca kê kê cu cu da. Dụ dụ, dụ dụ dụ dụ dụ dụ dụ. Giới nghiên ca ca ca, ca ca ca nghiên giới. Dá dá chi chi châu châu da - Dụ du, dụ dụ, dụ dụ dụ dụ dụ. Nhã thần dá dá dá, dá dá dá thần nhã. Tra tra tri tri đô đô da. Nô nô, nô nô, nô nô nô nô nô - Na đát tra tra tra, tra tra tra đát na. Đa đa đế đế đa đa da. Nô nô, nô nô, nô nô nô nô nô - Na đàn đa đa đa - đa đa đa đàn na. Ba ba bi bi ba ba da- Mẫu mẫu, mẫu mẫu, mẫu mẫu, mẫu mẫu mẫu. Ma phạm ba ba ba - ba ba ba phạm ma, ma phạm ba ba ba - Na đàn đa đa đa, na đát tra tra tra, nhã thần dá dá dá, giới nghiên ca ca ca, ca ca ca nghiên giới.
Án:
Ba đa tra, dá ca da, dạ lan ha, a sắc tra, tát hải tra, lậu lô, lậu lô tra- Dá ca dạ tóa ha. Vô số Thiên long Bát bộ, bách vạn hỏa Thủ Kim cang, tạc nhật phương ngung, kim nhật Phật địa - Phổ Am đáo thử, bách vô cấm kỵ.


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.30 khách