Những Trang Phật Giáo Hay

Thảo luận giáo lý và phương pháp hành trì pháp môn niệm Phật.

Điều hành viên: binh, battinh

Thiệnthông
Bài viết: 240
Ngày: 16/10/08 14:55
Giới tính: Nam
Đến từ: USA
Nghề nghiệp: www.phatam.com

Những Trang Phật Giáo Hay

Bài viết chưa xem gửi bởi Thiệnthông »

A Di Đà Phật
(Trích trong email mình đã viết cho bạn tri thức)
Gần đây mình có nghe Thầy Thích Trí Huệ giảng rất hay, Thầy làm thơ Phật Pháp cũng rất hay, bạn nên nghe Thầy giảng đi bạn sẽ rất thích. Những bài giảng Thầy rất hữu ích và rất sâu. Bạn vào website này:
www.trangphapthi.com
Vào trang này được thỉnh năm đĩa giảng Phật Pháp mỗi tháng. Trang này có rất nhiều bài giảng của Thầy Thích Trí Huệ. Bạn nhấn vào mục Đ.Đ Thích Trí Huệ để biết thêm thông tin những bài giảng, thỉnh về nghe, thật sư hay lắm.
Thêm 1 Thầy nữa mình muốn giới thiệu là Thầy Thích Phước Tiến, Thầy giảng Phật Pháp cũng hay lắm. Bạn vào trang nay: www.phatphapungdung.com để được nghe giảng qua Audio và Video trực tuyến.
Thêm 1 trang Phật Giáo nữa là Tịnh Thư Quán: www.tinhthuquan.com
Trang này có nhiều bài giảng của Pháp Sư Tịnh Không và Cư Sĩ Diệu Âm
Bạn vào "PHÁP ÂM", và nhấn vào tên 2 Thầy đó để nghe rất hay.
Trong website Tịnh Thư Quán có bài giảng "Khuyên Người Niệm Phật" của Cư Sĩ Diệu Âm, bài nghe bài đó rất hay và hữu ích.
Thiện thông biết trang Phật Giáo này hay lắm, bạn vào đây nghe giảng trực tiếp qua MP3 hoặc Video. Trang Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà: www.phaphoiniemphatadida.vn
Trang này có nhiều có nhiều bài giảng của Thầy Thích Giác Nhàn, Thầy giảng rất hay và hùng hồn.
Trang này cũng rất hay có nhiều bài giảng Phật Pháp của nhiều Thầy
www.trangsuoitu.org
Trang dưới đây có nhiều bài giảng về Tịnh Độ và có nhiều niệm Phật 4 chữ và 6 chữ của Thầy Thích Trí Thoát và nhiều Thầy khác niệm Phật.
www.thondida.com
Trang này Tạng Thư Phật Học này có mục Trợ Niệm Vãng Sanh rất hữu ích. Bạn vào đó tìm hiểu rất tốt.
www.tangthuphathoc.com
A Di Đà Phật
Thiện Thông


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.3 khách