Chánh Hạnh Và Trợ Hạnh

Thảo luận giáo lý và phương pháp hành trì pháp môn niệm Phật.

Điều hành viên: binh, battinh

Thiệnthông
Bài viết: 240
Ngày: 16/10/08 14:55
Giới tính: Nam
Đến từ: USA
Nghề nghiệp: www.phatam.com

Chánh Hạnh Và Trợ Hạnh

Bài viết chưa xem gửi bởi Thiệnthông »

A Di Đà Phật
(Trích trong email mình đã viết cho bạn tri thức)
Nghe Pháp thì chỉ là trợ hạnh thôi mình không mất nhiều thời gian vào đó. Mình chỉ bỏ nhiều thời gian vào niệm Phật là chính. Nghe Pháp chỉ giúp mình mở mang trí huệ thôi, nhưng không làm mình giải thoát nếu không có hành trì và tu tập.
Pháp Sư Tịnh Không có dạy: Người tu hành phải có Chánh Hạnh và Trợ Hạnh
Chánh Hạnh là chuyên trì A Di Đà Phật
Nếu lúc đầu bạn chưa quen niệm Phật thì ban niệm Phật ký số (niệm Phật có số lượng, ví dụ như dùng máy bấm niệm Phật, hoặc là niệm Phật ghi xuống...), niệm Phật có thời khóa (như niệm Phật mỗi lần bao nhiêu phút hay bao nhiêu tiếng, bao nhiêu lần mỗi ngày...). Tùy theo hoàn cảnh và khả năng mà tự sắp xếp tu tập như thế nào giống như vậy. Bạn nên cố gắng giữ thời khóa công phu tu tập như vậy đều đặn mỗi ngày. Nếu có thời gian thì bạn niệm Phật càng ngày càng tăng không được giảm xuống. Hành trì như vậy thời gian bạn sẽ cảm thấy mình tu hành có tiến triển tốt. Uống nước nóng, lạnh tự biết.
Trợ Hạnh là phóng sanh, nghe Pháp, trì chú vãng sanh, quán chiếu, lạy Phật, thọ trì đọc tụng Kinh Vô Lượng, bố thí cúng dường, ấn tống Kinh, tượng Phật, tự mình thấy tánh xấu gì thì tự mình thay đổi, phản quang tự kỷ...
Chánh Hạnh của mình là trì 4 chữ A Di Đà Phật
Còn Trợ Hạnh là: phóng sanh mỗi tuần nơi ở của mình, trì chú vãng sanh, thọ trì đọc tụng Kinh Vô Lượng Thọ, lạy Phật, nghe Pháp (chủ yếu nghe Thầy giảng về Tịnh Độ, hay nghe Thầy tu Tịnh Độ giảng), ấn tống Kinh, quán chiếu, chở người khác đi tu niệm Phật, tham dự khóa tu niệm Phật ở Chùa, bố thí cúng dường, phản quang tự kỷ...
Bạn nên lập thời khóa công phu tu tập giống như trên liền đi, đừng có đi tìm kiếm nhiều nữa, mình phải hạ thủ công phu liền. Mạng người như hơi thở ra vào.
Mình trước đây nghe đọc về Phật Pháp rất nhiều, cũng tìm kiếm nhiều cách tu, tìm kiếm nhiều phương pháp làm sao cho tu nhanh, làm sao cho tu có hiệu quả, làm sao tu cho đúng. Mình cũng đã từng mất nhiều thời vào chuyện tìm kiếm, học hỏi, lựa chọn. Đường bạn bây giờ đang đi thì có thể giống mình đi lúc trước. Mình đã mất nhiều thời gian vào lý thuyết trước đây, khi đụng chuyện thì mình vẫn phiền não, đối cảnh vẫn chạy theo cảnh, nghiệp xấu tới mình vẫn khổ, mình không thể dùng trí huệ để quán chiếu được khi sự việc không tốt xảy ra với mình. Nói chung, trước đây mình thiên về lý thuyết nhiều quá mà không chuyên vào hành trì tu tập.
Bởi vậy, mình có kinh nghiệm qua những chuyện này, mình là thiện tri thức với nhau thì mình khuyên bạn thật lòng là hãy vào hành trì công phu tu tập liền như trên mình đã đề cập, kẻo không kịp.
A Di Đà Phật
Thiện Thông


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.13 khách