Thế Nào Là Ma Nghiệp?

Giải đáp thắc mắc giáo lý Phật-đà, hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

Quang4311
Bài viết: 39
Ngày: 30/01/08 08:11

Thế Nào Là Ma Nghiệp?

Bài viết chưa xem gửi bởi Quang4311 »

Xin phép hỏi về câu: ""Quên Mất Bồ Đề Tâm, làm mọi thiện pháp, đó là ma nghiệp" nên được hiểu như thế nào? Tôi nghe được giảng sơ rằng Thiên ma thì thích hưởng thụ, và tôi thấy nhiều người tu Phước nhơn thiên cũng có thiên hướng hưởng thụ, như vậy sẽ bị sanh làm Thiên ma?


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Thế Nào Là Ma Nghiệp?

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Đó là những người làm việc thiện không vì người mà chỉ vì mình, nuôi lớn tư tưởng cá nhân hưởng thụ và chiếm đoạt trong tâm. Khẩu Phật mà Tâm tà.


Hồng Nhật
Bài viết: 66
Ngày: 11/11/10 20:28
Giới tính: Nam
Đến từ: Nha Trang,Khánh Hòa

Re: Thế Nào Là Ma Nghiệp?

Bài viết chưa xem gửi bởi Hồng Nhật »

Bạn hãy đọc kinh "kim cang bát nhã ba la mật"đi để thấy tu hạnh bồ tát thật khó:bố thí mà không thấy mình bố thí ,không thấy người đc bố thí ,không thấy vật bố thí đó mới là bố thí mang nhiều công đức nhất. .,., .,., .,., .,.,


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Thế Nào Là Ma Nghiệp?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Quang4311 đã viết:Xin phép hỏi về câu: ""Quên Mất Bồ Đề Tâm, làm mọi thiện pháp, đó là ma nghiệp" nên được hiểu như thế nào? Tôi nghe được giảng sơ rằng Thiên ma thì thích hưởng thụ, và tôi thấy nhiều người tu Phước nhơn thiên cũng có thiên hướng hưởng thụ, như vậy sẽ bị sanh làm Thiên ma?
Trước nhứt phải hiểu "Tâm Bồ Đề" là cái gì. Vậy nó là cái gì?

Nó tức là cái Tánh Giác của mình vậy. Bồ Đề hay BodhiGiác Tỉnh, Tâm Giác Tỉnh của mình mà mình quên nó đi, không biết nó là cái gì, cứ chạy theo cái thức tâm hư vọng lăng xăng hằng ngày thì dĩ nhiên ông làm các việc theo cái tâm thức thiện ác hằng ngày thì nó là cái nghiệp của luân hồi sanh tử, chẳng phải nghiệp ma hoặc ma sự thì là gì?

Còn nếu ông biết được cái Tâm Bồ Đề của mình, an trụ nơi cái tâm giác tỉnh, trở về nơi cái tánh giác của mình, thì các việc ông làm đều là Phật sự. Vì dầu ông làm các việc mà ông không vướn dính một việc làm nào vì ông hằng sống với tánh giác, tâm bồ đề của mình.

Còn nếu ông không sống với tánh giác tâm bồ đề của mình, chỉ toàn sống với cái vọng tâm thì dù có làm thiện cũng chỉ được phước đời sau, vẫn sanh tử luân hồi chịu quả báo hư vọng mà thôi!

Cho nên cái quan trọng là phải biết được Tâm Tánh Bồ Đề của mình, trở về an trụ sống thật với tâm tánh bồ đề đó.

Các Kinh Đại Thừa đều chỉ một việc đó thôi! Vì vậy Kinh Pháp Hoa dạy chư Phật ra đời chỉ vì một đại sự nhân duyên ấy là "Khai Thị Ngộ Nhập Tri Kiến Phật Cho Chúng Sanh". Duy nhứt một việc nầy, không việc nào khác.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: Thế Nào Là Ma Nghiệp?

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

tangbong
làm việc thiện mà không hồi hướng giải thoát thì được quả lên sáu trời cõi dục, tức lục dục thiên; Ma vương là chủ lục dục thiên; cho nên làm việc thiện như vậy cũng là ma nghiệp
:)


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Thế Nào Là Ma Nghiệp?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Thường nói là Nghiệp Ma, chứ không phải Ma Nghiệp

Nghiệp Ma tức là việc làm của Ma, chứ không phải có con ma nghiệp nào.

Cho dù có thì Ma tức là vọng tưởng hư vọng tình thức.

Do vậy dù là Thiên Ma, Tử Ma, Phiền Não Ma, Ngũ Ấm Ma v.v... cho đến tất cả chúng sanh muôn hình muôn tượng hoàn toàn đều là những con ma vọng tưởng hư vọng. Chúng mê hoặc mình, lôi mình đi trụy lạc, tạo nghiệp luân hồi sanh tử.

Nói cách khác hễ Hữu Niệm là Ma. Hễ Vô Niệm là Phật.

Cho nên hễ nhận biết được và trở về sống thật được với Tánh Giác thì mọi việc làm là Phật Sự, sự nghiệp của Phật, việc làm của Phật.

Hễ không biết, quên mất Tánh Giác của mình chạy theo và lầm nhận những Tình Thức hư vọng làm mình mà làm các việc thì là Ma Sự, sự nghiệp của ma, việc làm của ma.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Huệ Hiền
Bài viết: 1447
Ngày: 31/05/10 18:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Kiên Giang - Việt Nam

Re: Thế Nào Là Ma Nghiệp?

Bài viết chưa xem gửi bởi Huệ Hiền »

Hồng Nhật đã viết:Bạn hãy đọc kinh "kim cang bát nhã ba la mật"đi để thấy tu hạnh bồ tát thật khó:bố thí mà không thấy mình bố thí ,không thấy người đc bố thí ,không thấy vật bố thí đó mới là bố thí mang nhiều công đức nhất. .,., .,., .,., .,.,
Xin hỏi, phải làm sao thấy được như thế ?


Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -
tqh009
Bài viết: 343
Ngày: 27/01/10 22:35
Giới tính: Nam
Đến từ: Giac ngo

Re: Thế Nào Là Ma Nghiệp?

Bài viết chưa xem gửi bởi tqh009 »

Nhắm mắt


Hồng Nhật
Bài viết: 66
Ngày: 11/11/10 20:28
Giới tính: Nam
Đến từ: Nha Trang,Khánh Hòa

Re: Thế Nào Là Ma Nghiệp?

Bài viết chưa xem gửi bởi Hồng Nhật »

Mình xin tóm lược lại 1 đoan trong kinh kim cang như thế này:
Phật dạy Tu-bồ-đề:"Đôi với các vị Đại bồ tát nên hàng phục tâm như thế này:'Đối với tất cả các loài chúng sinh,hoặc sinh ra từ bào thai,hoặc sinh ra từ trứng ,hoặc sinh nơi ẩm thấp,hoặc do biến hóa sinh ra ,hoặc có hình sắc,hoặc không có hình sắc ,hoặc có tư tưởng hoặc không có tư tưởng,hoặc chẳng phải có tư tưởng cũng chẳng phải có tư tưởng ,ta đều độ nhập cho vào Vô dư Niết Bàn.Như vậy diệt độ vô số chúng sinh,nhưng thật không có chúng sinh nào được diệt độ'
"Vì sao vậy?Tu-bồ-đề,nếu Bồ tát có các tướng ngã,nhân,chúng sinh ,thọ giả thì chẳng phải là Bồ tát
"Lại nữa,Tu-bồ-đề :Bồ Tát theo đúng pháp nên lấy tâm không chỗ trụ mà làm việc bố thí,chẳng nên trụ nơi âm thanh,hương thơm,mùi vị,cảm xúc,pháp tướng mà bố thí
"Tu-bồ-đề,Bồ Tát nên bố thí như vậy đó,không trụ nơi tướng
"Vì sao vậy?Nếu Bồ tát bố thí với tâm không trụ tướng,phước đức ấy chẳng thể suy lường"
'Tướng' ở đây là chỉ chung cho 'âm thang,hình sắc,mùi vị...'như đã nói ở trên thôi .Bồ tát bố thí không trụ tướng cũng gọi là bố thí với 3 không,nghĩa là:không thấy có người bố thí,không thấy có vật bố thí,và không có người nhận bố thí.


Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: Thế Nào Là Ma Nghiệp?

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

Nói cách khác hễ Hữu Niệm là Ma. Hễ Vô Niệm là Phật
Bài viết hay những có câu trên là kì kì...

Hữu niệm không có nghĩa là Ma, Vô niệm không có nghĩa là Phật.

A Di Đà Phật.


Hình ảnh
Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: Thế Nào Là Ma Nghiệp?

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

Nhắm mắt
Đúng rồi đó tqh009 !
Đó là những kẻ ngu, nói sao hiểu vậy ...

Kẻ trí sẽ hiểu cách khác....

Mô Phật.


Hình ảnh
Hồng Nhật
Bài viết: 66
Ngày: 11/11/10 20:28
Giới tính: Nam
Đến từ: Nha Trang,Khánh Hòa

Re: Thế Nào Là Ma Nghiệp?

Bài viết chưa xem gửi bởi Hồng Nhật »

Muốn hiểu kỹ hơn thì phải nghiên cứu kinh lăng nghiêm thôi.


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.5 khách