Chúng ta không thể thành PHẬT trong đời này??????

Thảo luận giáo lý và phương pháp hành trì pháp môn niệm Phật.

Điều hành viên: binh, battinh

hhc
Bài viết: 138
Ngày: 18/11/10 04:40
Giới tính: Nam
Đến từ: Tịnh độ

Chúng ta không thể thành PHẬT trong đời này??????

Bài viết chưa xem gửi bởi hhc »

./..,., Có lẽ chúng ta chỉ thành PHẬT sau khi chúng ta die. Vì bỗng nhiên đang lúc nghiên cứu kinh điển NAM TÔNG chợt thấy xao xuyến, đó là ngay lúc PHẬT tại thế các vị thượng căn tu theo PHẬT rất nhiều, chứng quả a la hán rất nhiều nhưng CŨNG KHÔNG THỂ ĐẠT QUẢ VỊ PHẬT ????? Vậy có thể kết luận là tu kiểu gì tu cũng không thể giác ngộ hoàn toàn được ngoại trừ về cõi TỊNH ĐỘ CỦA PHẬT A DI ĐÀ ???????Ngay cả thời PHẬT tại thế lẽ nào pháp mật tông ngài không truyền, mà pháp mật tông là 1 đời thành PHẬT -> vậy mà có ai chứng được đâu ????? Sao càng tu càng ngu vậy nè trời, vậy cuối cùng chúng ta chỉ giải thoát khi chúng ta đã chết sao ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ~x( ~x( ~x( ~x( ~x( ~x( ~x( ~x( ~x( ~x(


Hình đại diện của người dùng
neo_prog
Bài viết: 61
Ngày: 29/10/10 07:12
Giới tính: Nam

Re: Chúng ta không thể thành PHẬT trong đời này??????

Bài viết chưa xem gửi bởi neo_prog »

Trời ơi ! Bạn có ăn đồ ăn Mc Donalds nhiều hok mà sao nghĩ học đạo Giải Thoát nhanh như vậy :-S Cẩn thận đi , nếu không bạn sẽ bước tới chỗ bị hỗn loạn đấy :) 1 sự thật tất nhiên là chúng ta không thể nào thành Phật trong đời này được :) Bạn phải tích tụ đầy đủ nhân duyên , lọc sạch sẽ thân-tâm mới mong tiến bước tiếp


Nguyện đem cái Ta ngu ngốc này và những cái của Ta ngu ngốc kia làm công cụ thực hành cả 1 đời này :)
Thongminhhon
Bài viết: 404
Ngày: 08/01/09 01:28
Giới tính: Nam
Đến từ: HCM

Re: Chúng ta không thể thành PHẬT trong đời này??????

Bài viết chưa xem gửi bởi Thongminhhon »

Nói vậy cũng ko đúng. Thái tử Tất Đạt Đa cũng là Phật sau khi giác ngộ. Đâu cần đợi đến chết.


Mong các đạo hữu phát tâm hoan hỷ khi đọc
http://diendan.daitangkinhvietnam.org/v ... 692#p47692
Hình đại diện của người dùng
neo_prog
Bài viết: 61
Ngày: 29/10/10 07:12
Giới tính: Nam

Re: Chúng ta không thể thành PHẬT trong đời này??????

Bài viết chưa xem gửi bởi neo_prog »

Tùy mọi người . Mình không ý kiến nữa :) Mong các bạn đừng tự đẩy bản thân vào tình trạng loạn thân - tâm . Cực kì nguy hiểm đấy . Mình cũng mới bước vào tìm hiểu đạo Giải Thoát . Vì vậy còn kém so với nhiều người khác rất nhiều . Mình hiện đang thực hành và học tập về Tính Không , Vô Thường , Vô Ngã , Trung Đạo , Thiền . Vận dụng hết tất cả vào cuộc sống , sinh hoạt và công việc của mình luôn . Học ở mức thực tế nhất có thể . Mình thấy kinh tế , xã hội , kỹ thuật , khoa học , máy móc hiện nay đều không thoát khỏi lòng bàn tay Đức Phật .
Đối với mình thì 5 món này đáng để mình kiên trì thực hành đến tận lúc già chết rồi :x Mọi vân đề cao siêu hơn mình đã gạt bỏ hết


Nguyện đem cái Ta ngu ngốc này và những cái của Ta ngu ngốc kia làm công cụ thực hành cả 1 đời này :)
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Chúng ta không thể thành PHẬT trong đời này??????

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Ông không nên suy nghĩ lung tung.

Cứ lấy pháp môn Tịnh Độ làm chánh, còn học các Kinh điển và pháp môn khác làm phụ. Gắng tu tập tích công bồi đức, chừng nào ly nước đầy tràng hoặc khi thành Phật tự sẽ biết thôi.

Chứ bây giờ suy nghĩ lung tung thì đó là con ma làm ngăn ngại đường tu của ông đó.

Phải Tin cho được cõi Cực Lạc và Phật A Di Đà, mới có thể có cái chí nguyện bềnh vững để cầu sanh Cực Lạc. Có rất nhiều người không tin nỏi pháp môn Tịnh Độ! Trong Kinh A Di Đà, Phật Thích Ca nói đây là pháp "Khó Tin" mà ngài có thể nói ra được trong cõi đời ác năm trược thì thật là khó lắm!

Nhiều người nghe Kinh Kim Cang mà tin, nhưng không tin Kinh A Di Đà, cho Kinh Kim Cang là cao thượng, cho Kinh A Di Đà là thấp kém. Tôi cho rằng những người ấy chưa thật sự tin hiểu Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật!

Chẳng biết yếu chỉ Kinh Kim Cang là "Nhân Pháp Đều Không" mà thật cái Không nầy chẳng phải là cái không của lông rùa sừng thỏ, mà là cái Không của Chân Không Diệu Hữu.

Người Ta chỉ biết Kinh Kim Cang là Chân Không, mà chẳng biết Kinh A Di Đà là Diệu Hữu. Chẳng biết Kim Cang là Nhân, chẳng biết Di Đà là Quả. Ôi mà Nhân và Quả đâu có gì khác vì thế Kim Cang là Nhân Di Đà là Quả, Di Đà là Nhân Kim Cang là Quả thì cũng chẳng ngại gì. Đấy là yếu chỉ của Nhân Quả không hai, Nhân Quả đồng thời như Diệu Pháp Liên Hoa đấy vậy.

Di Đà tức là Kim Cang, Kim Cang tức là Di Đà vậy!

A Di Đà là Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang
Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật là Trí Tuệ Cứu Cánh Rắng Chắc Bất Hoại

Kim Cang là Vô Lượng Thọ vì rắng chắc bất hoại, thọ mạng dày lâu vì vốn bất sanh bất diệt, thường trụ ở khắp mười phương ba đời.

Bát Nhã Ba La Mật là Vô Lượng Quang vì trí tuệ cứu cánh viên mãn, sáng suốt tột cùng chiếu khắp không ngăn ngạị cả ba đời mười phương.

Ấy Thế các Kinh Phật dạy đều hổ trợ cho sự tu hành, người đời chẳng biết đem ra chống đối lẫn nhau, thật đau lòng thay!

Dẫu biết Tịnh Độ là huyễn cảnh mà vẫn phải nguyện về vì nó giúp mình từ mộng ra khỏi mộng. Cũng tức là từ Huyễn Tịnh Độ mà thành Tịnh Độ Thật (Trở về với chân tâm thường trụ thể tánh tịnh minh, trở về với Pháp Thân, Bồ Đề Niết Bàn của mình sẵn có)

Còn ở Uế Độ là huyễn cảnh mà nếu ở lại nhiễm thối mê của cõi ác thì chỉ từ mộng vào mộng.

Nếu chưa phải là Pháp Thân Đại Sĩ Bồ Tát có thể ra vào các cõi do Nguyện Lực tự tại thì chớ nên bắc chước để phải muôn đời thọ khổ trong cõi uế, vì rằng "Gần mực thì đen" chứ chẳng thể như các Đại Bồ Tát "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" được.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
hhc
Bài viết: 138
Ngày: 18/11/10 04:40
Giới tính: Nam
Đến từ: Tịnh độ

Re: Chúng ta không thể thành PHẬT trong đời này??????

Bài viết chưa xem gửi bởi hhc »

Thánh_Tri đã viết:Ông không nên suy nghĩ lung tung.

Cứ lấy pháp môn Tịnh Độ làm chánh, còn học các Kinh điển và pháp môn khác làm phụ. Gắng tu tập tích công bồi đức, chừng nào ly nước đầy tràng hoặc khi thành Phật tự sẽ biết thôi.

Chứ bây giờ suy nghĩ lung tung thì đó là con ma làm ngăn ngại đường tu của ông đó.

Phải Tin cho được cõi Cực Lạc và Phật A Di Đà, mới có thể có cái chí nguyện bềnh vững để cầu sanh Cực Lạc. Có rất nhiều người không tin nỏi pháp môn Tịnh Độ! Trong Kinh A Di Đà, Phật Thích Ca nói đây là pháp "Khó Tin" mà ngài có thể nói ra được trong cõi đời ác năm trược thì thật là khó lắm!

Nhiều người nghe Kinh Kim Cang mà tin, nhưng không tin Kinh A Di Đà, cho Kinh Kim Cang là cao thượng, cho Kinh A Di Đà là thấp kém. Tôi cho rằng những người ấy chưa thật sự tin hiểu Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật!

Chẳng biết yếu chỉ Kinh Kim Cang là "Nhân Pháp Đều Không" mà thật cái Không nầy chẳng phải là cái không của lông rùa sừng thỏ, mà là cái Không của Chân Không Diệu Hữu.

Người Ta chỉ biết Kinh Kim Cang là Chân Không, mà chẳng biết Kinh A Di Đà là Diệu Hữu. Chẳng biết Kim Cang là Nhân, chẳng biết Di Đà là Quả. Ôi mà Nhân và Quả đâu có gì khác vì thế Kim Cang là Nhân Di Đà là Quả, Di Đà là Nhân Kim Cang là Quả thì cũng chẳng ngại gì. Đấy là yếu chỉ của Nhân Quả không hai, Nhân Quả đồng thời như Diệu Pháp Liên Hoa đấy vậy.

Di Đà tức là Kim Cang, Kim Cang tức là Di Đà vậy!

A Di Đà là Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang
Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật là Trí Tuệ Cứu Cánh Rắng Chắc Bất Hoại

Kim Cang là Vô Lượng Thọ vì rắng chắc bất hoại, thọ mạng dày lâu vì vốn bất sanh bất diệt, thường trụ ở khắp mười phương ba đời.

Bát Nhã Ba La Mật là Vô Lượng Quang vì trí tuệ cứu cánh viên mãn, sáng suốt tột cùng chiếu khắp không ngăn ngạị cả ba đời mười phương.

Ấy Thế các Kinh Phật dạy đều hổ trợ cho sự tu hành, người đời chẳng biết đem ra chống đối lẫn nhau, thật đau lòng thay!

Dẫu biết Tịnh Độ là huyễn cảnh mà vẫn phải nguyện về vì nó giúp mình từ mộng ra khỏi mộng. Cũng tức là từ Huyễn Tịnh Độ mà thành Tịnh Độ Thật (Trở về với chân tâm thường trụ thể tánh tịnh minh, trở về với Pháp Thân, Bồ Đề Niết Bàn của mình sẵn có)

Còn ở Uế Độ là huyễn cảnh mà nếu ở lại nhiễm thối mê của cõi ác thì chỉ từ mộng vào mộng.

Nếu chưa phải là Pháp Thân Đại Sĩ Bồ Tát có thể ra vào các cõi do Nguyện Lực tự tại thì chớ nên bắc chước để phải muôn đời thọ khổ trong cõi uế, vì rằng "Gần mực thì đen" chứ chẳng thể như các Đại Bồ Tát "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" được.
tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong =D> Thật ra câu này không nên trả lời, vì bản thân câu hỏi này đã là câu trả lời.Câu này là niềm tin dành cho các bạn Tịnh Độ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Chúng ta không thể thành PHẬT trong đời này??????

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Trong thời pháp này và thế giới này, chỉ có Thái Tử Tất Đạt Đa mới đủ phước đức và trí tuệ thị hiện thành Phật. Còn chư vị khác, tuy hiểu sâu đi nữa nhưng thiếu một chút cũng không thể thành Phật, đều cách Phật rất xa. Vì thành Phật là sự nhảy vọt tột cùng tối thượng.

Tuy chúng ta chưa thể thành Phật trong kiếp này nhưng giải thoát khỏi LUÂN HỒI SANH TỬ là có thể được. Thoát được LUÂN HỒI SANH TỬ rồi thì thành Phật sẽ rất mau.

Bạn vãng sanh về TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC thì chắc chắn bạn đã thoát LUÂN HỒI SANH TỬ, khỏi mọi sự ràng buộc của ái dục, khỏi sự mê lầm. Không những như thế mà mục tiêu chính là hoàn thành địa vị Phật.

Người tu tịnh độ rất hay ở chỗ: hiện tại an lạc và mãn kiếp vãng sanh CỰC LẠC THẾ GIỚI, hoặc chẳng cần lâm chung.

Tin sâu, nguyện thiết, lòng thẳng thật niệm trì hồng danh A DI ĐÀ PHẬT thì chắc chắn vãng sanh.

Vãng sanh hay không là do lòng Tin chân thật và nguyện sanh tha thiết.
Niệm trì danh hiệu A DI ĐÀ PHẬT là lực đẩy bạn ra khỏi uế độ, khỏi luân hồi sanh tử, giúp cho lòng Tin và tâm nguyện của ban thành sự thật.


hhc
Bài viết: 138
Ngày: 18/11/10 04:40
Giới tính: Nam
Đến từ: Tịnh độ

Re: Chúng ta không thể thành PHẬT trong đời này??????

Bài viết chưa xem gửi bởi hhc »

VO_HUU_BAT_KHONG606 đã viết:Trong thời pháp này và thế giới này, chỉ có Thái Tử Tất Đạt Đa mới đủ phước đức và trí tuệ thị hiện thành Phật. Còn chư vị khác, tuy hiểu sâu đi nữa nhưng thiếu một chút cũng không thể thành Phật, đều cách Phật rất xa. Vì thành Phật là sự nhảy vọt tột cùng tối thượng.

Tuy chúng ta chưa thể thành Phật trong kiếp này nhưng giải thoát khỏi LUÂN HỒI SANH TỬ là có thể được. Thoát được LUÂN HỒI SANH TỬ rồi thì thành Phật sẽ rất mau.

Bạn vãng sanh về TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC thì chắc chắn bạn đã thoát LUÂN HỒI SANH TỬ, khỏi mọi sự ràng buộc của ái dục, khỏi sự mê lầm. Không những như thế mà mục tiêu chính là hoàn thành địa vị Phật.

Người tu tịnh độ rất hay ở chỗ: hiện tại an lạc và mãn kiếp vãng sanh CỰC LẠC THẾ GIỚI.

Tin sâu, nguyện thiết, lòng thẳng thật niệm trì hồng danh A DI ĐÀ PHẬT thì chắc chắn vãng sanh.

Vãng sanh hay không là do lòng Tin chân thật và nguyện sanh tha thiết.
Niệm trì danh hiệu A DI ĐÀ PHẬT là lực đẩy bạn ra khỏi uế độ, khỏi luân hồi sanh tử, giúp cho lòng Tin và tâm nguyện của ban thành sự thật.
tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong =D> =D> =D> =D> Chúc bạn tin tấn trên đường tu đạo cầu sự giải thoát tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong


hhc
Bài viết: 138
Ngày: 18/11/10 04:40
Giới tính: Nam
Đến từ: Tịnh độ

Re: Chúng ta không thể thành PHẬT trong đời này??????

Bài viết chưa xem gửi bởi hhc »

Thongminhhon đã viết:Nói vậy cũng ko đúng. Thái tử Tất Đạt Đa cũng là Phật sau khi giác ngộ. Đâu cần đợi đến chết.
tangbong tangbong tangbong tangbong =D> =D> =D> =D> Câu trả lời có kiến thức, không mù quáng, không dẫn chứng bằng niềm tin tangbong tangbong tangbong tangbong =D> tangbong tangbong tangbong


hhc
Bài viết: 138
Ngày: 18/11/10 04:40
Giới tính: Nam
Đến từ: Tịnh độ

Re: Chúng ta không thể thành PHẬT trong đời này??????

Bài viết chưa xem gửi bởi hhc »

Nếu bạn nào có lòng cầu đạo giải thoát , cùng nhau tìm hiểu sâu sắc về con đường mình đi dựa trên kiến thức, chân lý,lịch sử và kết quả hiển nhiên và không mù quáng, nói lý luận cùn thì các bạn có thể chia sẽ cho mình cùng các bạn khác những kiến giải của các bạn để góp phần đưa bạn hay tôi hay tất cả các người khác đến chỗ "NGỘ" từ đó tận lực hành trì để "CHỨNG" , vì ngộ mà không chứng thì chẳng khác gì kẻ ba hoa nói khoác không có thực tiễn kinh nghiệm
tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong.

link tham gia thaỏ luận viewtopic.php?f=43&t=4021


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Chúng ta không thể thành PHẬT trong đời này??????

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

hhc đã viết:Nếu bạn nào có lòng cầu đạo giải thoát , cùng nhau tìm hiểu sâu sắc về con đường mình đi dựa trên kiến thức, chân lý,lịch sử và kết quả hiển nhiên và không mù quáng, nói lý luận cùn thì các bạn có thể chia sẽ cho mình cùng các bạn khác những kiến giải của các bạn để góp phần đưa bạn hay tôi hay tất cả các người khác đến chỗ "NGỘ" từ đó tận lực hành trì để "CHỨNG" , vì ngộ mà không chứng thì chẳng khác gì kẻ ba hoa nói khoác không có thực tiễn kinh nghiệm
tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong.

link tham gia thaỏ luận viewtopic.php?f=43&t=4021
Thảo luận để đạt lợi ích chân thật, còn nếu dẫn đến chia tông chẻ phái,...rồi cãi vã thì chẳng hay ho gì. Tranh cãi, con đường này đúng, con đường kia sai,... thì thành ra đều chứa chất thêm ngu si và luân hồi tiếp tục, thành Phật chỉ là nằm mơ. Đó là trong mơ nói mớ vậy! Hãy cẩn thận.


Hình đại diện của người dùng
nhampl
Bài viết: 611
Ngày: 25/03/08 17:51
Giới tính: Nam
Đến từ: dalat

Re: Chúng ta không thể thành PHẬT trong đời này??????

Bài viết chưa xem gửi bởi nhampl »

Nói thế hẳn Đh/hhc đã chứng ! đ/h chia xẻ trước đi !


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Bing [Bot]4 khách