Câu hỏi NGÀN VÀNG..$$...$$$...

Mời mọi người cùng nhau đem đạo vào đời, thảo luận chia sẻ học hỏi kinh nghiệm tu tập và áp dụng Phật pháp vào đời sống hằng ngày

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

BATKHONG1985
Bài viết: 1620
Ngày: 03/07/11 06:10
Giới tính: Nam
Đến từ: CHỖ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐẾN

Re: Câu hỏi TỶ VÀNG..$$$....$$$$$......

Bài viết chưa xem gửi bởi BATKHONG1985 »

cục đất đã viết:
VO_DANH đã viết:Trong 49 năm thuyết pháp, lần nào Đức Phật cũng đều không nói một lời, chứ đâu phải có 1 lần như DH nói. :))
Hình như không phải vậy, câu trả lời không đúng tinh thần của câu hỏi.
Nếu nói vậy thì có gì là đặc thù, các Giáo sĩ Đạo giáo, Tiên gia, Bà la môn... đều có thể làm và nói như vậy.
Tất cả những lần thuyết pháp của Đức Thế Tôn, Tất Cả Thánh Đệ Tử còn chưa bắt chước được huống chi là Giáo Sĩ Ngoại Đạo.

Tại vì chúng ta chưa hiểu nên Đức Phật lập ra phương tiện đặc thù giúp Đệ Tử hiểu Đạo.


Tái sanh là do VÔ MINH=không rõ bản chất của sắc, thọ, tưởng, hành, thức
Sang - hèn, đẹp - xấu, khổ - vui, ... là do THÂN, KHẨU, Ý đã tạo
Khéo tạo hưởng niềm vui, có ác sẽ nhận ác, tất thảy do nơi mình
Người trí cầu triệt Vô Minh, thanh tịnh THÂN, KHẨU, Ý, được an lành giải thoát
cục đất
Bài viết: 447
Ngày: 29/08/11 07:53
Giới tính: Nam
Đến từ: cục đất

Re: Câu hỏi TỶ VÀNG..$$$....$$$$$......

Bài viết chưa xem gửi bởi cục đất »

VO_DANH đã viết:
cục đất đã viết:
VO_DANH đã viết:Trong 49 năm thuyết pháp, lần nào Đức Phật cũng đều không nói một lời, chứ đâu phải có 1 lần như DH nói. :))
Hình như không phải vậy, câu trả lời không đúng tinh thần của câu hỏi.
Nếu nói vậy thì có gì là đặc thù, các Giáo sĩ Đạo giáo, Tiên gia, Bà la môn... đều có thể làm và nói như vậy.
Tất cả những lần thuyết pháp của Đức Thế Tôn, Tất Cả Thánh Đệ Tử còn chưa bắt chước được huống chi là Giáo Sĩ Ngoại Đạo.
Nói như vậy cũng không đúng. Thời Phật còn tại thế, các Đại đệ tử của Ngài như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, hay như Ngài Phú Lâu Na khi muốn đi đến 1 vùng biên địa để truyền đạo đều phải đến đảnh lễ và xin Phật. Và khi Phật đã kiểm tra đạo lực và giới hạnh của Ngài ấy đầy đủ rồi mới chấp nhận để họ thay Phật đi truyền giáo Pháp.
minh ho đã viết:Thật là hoan hỷ, thật là đáng quý thay tấm lòng cầu đạo của Thầy ! kinhle Nhưng này Thiện hữu ! Ngu tôi là ai mà có thể nói được chỗ này, là ai mà có thể trả lời được câu hỏi ? Bài Pháp vô thượng Thế Tôn đã thuyết giữa bao hàng Trời Người. Ngu tôi thật không có đủ vàng để trả lời thay cho người hỏi hay những bậc Thánh đệ tử đã hiểu được giáo Pháp của Thế Tôn. Kính mong Thầy hoan hỷ !!! kinhle kinhle
Vậy là ĐH đã biết câu trả lời.
cục đất xin lạy Người, xin cung kính đảnh lễ Người và giáo Pháp của Thế Tôn !
kinhle kinhle kinhle
cục đất đã nghĩ rằng đây là câu đố vui hay là 1 câu đố mẹo nhưng qua những câu trả lời của ĐH thì cục đất tin rằng câu hỏi này nghiêm túc và ĐH đã biết câu trả lời.
Kính mong ĐH từ bi như là từ bi Phật dạy, nói cho cục đất hiểu rõ chỗ này !
Nếu như phù hợp giáo Pháp của chư Phật, cục đất xin ghi nhớ và tinh tấn thực hành ! kinhle


BATKHONG1985
Bài viết: 1620
Ngày: 03/07/11 06:10
Giới tính: Nam
Đến từ: CHỖ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐẾN

Re: Câu hỏi TỶ VÀNG..$$$....$$$$$......

Bài viết chưa xem gửi bởi BATKHONG1985 »

cục đất đã viết: Nói như vậy cũng không đúng. Thời Phật còn tại thế, các Đại đệ tử của Ngài như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, hay như Ngài Phú Lâu Na khi muốn đi đến 1 vùng biên địa để truyền đạo đều phải đến đảnh lễ và xin Phật. Và khi Phật đã kiểm tra đạo lực và giới hạnh của Ngài ấy đầy đủ rồi mới chấp nhận để họ thay Phật đi truyền giáo Pháp.
Các vị ấy không phải bắt chước Thế Tôn mà là các vị ấy sẽ nói trên cơ sở những điều mà các vị ấy đã chứng.


Tái sanh là do VÔ MINH=không rõ bản chất của sắc, thọ, tưởng, hành, thức
Sang - hèn, đẹp - xấu, khổ - vui, ... là do THÂN, KHẨU, Ý đã tạo
Khéo tạo hưởng niềm vui, có ác sẽ nhận ác, tất thảy do nơi mình
Người trí cầu triệt Vô Minh, thanh tịnh THÂN, KHẨU, Ý, được an lành giải thoát
minh ho
Bài viết: 110
Ngày: 13/12/10 20:08
Giới tính: Nam
Đến từ: Tp.HCM

Re: Câu hỏi TỶ VÀNG..$$$....$$$$$......

Bài viết chưa xem gửi bởi minh ho »

Thiện tai... Thiện tai... kinhle kinhle

@ Không biết ! tangbong kinhle kinhle
Kính mong Thầy hoan hỷ nếu ngu tôi có điều gì thô lổ ! kinhle
cục đất đã viết:
minh ho đã viết:Thật là hoan hỷ, thật là đáng quý thay tấm lòng cầu đạo của Thầy ! kinhle Nhưng này Thiện hữu ! Ngu tôi là ai mà có thể nói được chỗ này, là ai mà có thể trả lời được câu hỏi ? Bài Pháp vô thượng Thế Tôn đã thuyết giữa bao hàng Trời Người. Ngu tôi thật không có đủ vàng để trả lời thay cho người hỏi hay những bậc Thánh đệ tử đã hiểu được giáo Pháp của Thế Tôn. Kính mong Thầy hoan hỷ !!! kinhle kinhle
Vậy là ĐH đã biết câu trả lời.
cục đất xin lạy Người, xin cung kính đảnh lễ Người và giáo Pháp của Thế Tôn !
kinhle kinhle kinhle
cục đất đã nghĩ rằng đây là câu đố vui hay là 1 câu đố mẹo nhưng qua những câu trả lời của ĐH thì cục đất tin rằng câu hỏi này nghiêm túc và ĐH đã biết câu trả lời.
Kính mong ĐH từ bi như là từ bi Phật dạy, nói cho cục đất hiểu rõ chỗ này !
Nếu như phù hợp giáo Pháp của chư Phật, cục đất xin ghi nhớ và tinh tấn thực hành ! kinhle
tangbong kinhle kinhle
Này Thiện hữu ! Ngu tôi tự thấy mình chưa thành tựu, chưa xứng đáng để nói lên diệu nghĩa bài Pháp này. Nhưng vì Thầy đã có tâm như vậy, lại lấy từ bi của Phật ra nhắc nhở thời ngu tôi không dám không vâng lời.
Nhưng ở đây này Thiện hữu ! Trong một thời kỳ trong một thế giới, có 1 và chỉ 1 Đức Thế Tôn xuất hiện. Ngày nào vị ấy có mặt ở trên đời, vị ấy sống vì hạnh phúc, vì an lạc cho muôn loài; vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài Người. Nên mỗi mỗi một lời vị ấy nói, mỗi mỗi một điều vị ấy làm đều vì lòng thương tưởng cho đời (không có dư tàn, thừa sót). Thầy hãy ghi nhớ và khéo tác ý ! kinhle
Này Thiện hữu ! Có 1 lần vị ấy thuyết bài Pháp vi diệu giữa bao hàng chúng sanh của mười phương Thế giới. Thế nào là "bao hàng chúng sanh của mười phương Thế giới" ? Ở đây, này Thiện hữu !
Đại đức Upavàna này là thị giả, sống gần và hầu cận Thế Tôn đã lâu ngày. Nay Thế Tôn trong giờ phút cuối cùng lại quở trách đại đức Upavàna: "Này Tỷ-kheo, hãy đứng một bên, chớ có đứng trước mạt Ta." Do nhơn gì, do duyên gì, Thế Tôn quở trách đại đức Upavàna: "Này Tỷ-kheo hãy đứng một bên, chớ có đứng trước mặt Ta"?

-- Này Ananda, rất đông các vị Thiên thần ở mười phương thế giới tụ hội để chiêm ngưỡng Như Lai. Này Ananda, cho đến mười hai do tuần xung quanh Kusinàrà, Upavattana, rừng Sàlà thuộc dòng họ Mallà, không có một chỗ nào, nhỏ cho đến đầu một sợi tóc có thể chích được mà không đầy những Thiên thần có uy lực tụ họp. Này Ananda, các vị Thiên Thần đang than phiền: "Chúng ta từ rất xa đến chiêm ngưỡng Như Lai. Thật rất là hy hữu, các Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác xuất hiện ở đời, và tối hôm nay, trong canh cuối cùng, Như Lai sẽ nhập diệt. Và nay Tỷ-kheo có oai lực này lại đứng ngang trước Thế Tôn, khiến chúng ta không thể chiêm ngưỡng Như Lai trong giờ phút cuối cùng". Này Ananda, các chư Thiên than phiền như vậy.

6. -- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đang nghĩ đến hạng chư Thiên nào?

- Này Ananda, có hạng chư Thiên ở trên hư không nhưng có tâm tư thế tục, những vị này khóc than, ới đầu bù tóc rối, khóc than với cánh tay duỗi cao, khóc than thân bổ nhoài dưới đất, lăn lộn qua lại: "Thế Tôn nhập diệt quá sớm, Thiện Thệ nhập diệt quá sớm, Pháp nhãn biến mất ở trên đời quá sớm".

Này Ananda, có hạng Thiên thần ở trên đất với tâm tư thế tục những vị này khóc than với đầu bù tóc rối, khóc than với cánh tay duỗi cao, khóc than thân nằm nhoài dưới đất, lăn lộn qua lại:

"Thế Tôn nhập diệt quá sớm, Thiện Thệ nhập diệt quá sớm, Pháp nhãn biến mất ở trên đời quá sớm".

Có chư Thiên đã diệt trừ ái dục, những vị này bình thản, tỉnh giác chịu đựng, với tâm suy tư: "Các hành là vô thường, làm sao sự kiện có thể khác được?"
http://tuvien.com/kinh_dien/show.php?ge ... truongbo16
Thế Tôn đã răng hỏi và dặn dò kỹ lưỡng những di ngôn cuối cùng trong đó có lời :
- Này các Tỷ-kheo, nay Ta khuyên dạy các Ngươi: "Các pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn, chớ có phóng dật".

Đó là lời cuối cùng Như Lai.
http://tuvien.com/kinh_dien/show.php?ge ... truongbo16
Rồi Thế Tôn đi vào thuyết bài Pháp vô ngôn giữa vô lượng Chư Thiên và loài Người (Thế Tôn thuyết - Ngài Anuruddha tuyên nói), đây cũng chính là diệu nghĩa của câu "45 năm Ta chưa nói 1 lời". Hãy lóng nghe và khéo tác ý ! kinhle
8. Rồi Thế Tôn nhập định Sơ thiền. Xuất Sơ thiền, Ngài nhập Nhị thiền. Xuất Nhị thiền Ngài nhập Tam thiền. Xuất Tam thiền, Ngài nhập Tứ thiền, Xuất Tứ thiền, Ngài nhập định Không vô biên xứ. Xuất Không vô biên xứ, Ngài nhập định Thức vô biên xứ. Xuất Thức vô biên xứ, Ngài nhập định Vô sở hữu xứ. Xuất Vô Sở hữu xứ, Ngài nhập định Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Xuất Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Ngài nhập Diệt thọ tưởng định.

Khi ấy tôn giả Ananda nói với tôn giả Anuruddha :

- Thưa Tôn giả, Thế Tôn đã diệt độ. (Ngài Ananda chưa chứng đạo nên không thấy được Thiền giới & Phật giới)

- Này Hiền giả Ananda, Thế Tôn chưa diệt độ. Ngài mới nhập Diệt thọ tưởng định.

9. Rồi xuất Diệt thọ tưởng định. Ngài nhập Phi tưởng phi phi tưởng xứ định. Xuất Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Ngài nhập Vô sở hữu xứ định. Xuất Vô sở hữu xứ, Ngài nhập Thức vô biên xứ định. Xuất thức Vô biên xứ, Ngài nhập Hư không vô biên xứ định. Xuất Hư không vô biên xứ, Ngài nhập định Tứ thiền. Xuất Tứ thiền, Ngài nhập định Tam thiền. Xuất Tam thiền, Ngài nhập định Nhị thiền. Xuất Nhị thiền, Ngài nhập định Sơ thiền. Xuất Sơ thiền, Ngài nhập định Nhị thiền. Xuất Nhị thiền, Ngài nhập định Tam thiền. Xuất Tam thiền, Ngài nhập định Tứ thiền. Xuất Tứ thiền, Ngài lập tức diệt độ.

10. Khi Thế Tôn diệt độ, cùng với sự diệt độ, đại địa chấn động khủng khiếp, râu tóc dựng ngược, sấm trời vang động.
http://tuvien.com/kinh_dien/show.php?ge ... truongbo16
kinhle kinhle kinhle

Này Thiện hữu !
Như vậy là bài Pháp không hề có một lời.

Này Thiện hữu !
Như vậy là bài Pháp chỉ có Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni mới thuyết được.

Này Thiện hữu !
Như vậy là bài Pháp không có vị Giáo chủ, vị Tiên gia, Chân nhân... nào có thể thuyết giống được.

Này Thiện hữu !
Như vậy là bài Pháp chỉ có Thánh đệ tử của Thế Tôn mới tỏ rõ và tuyên nói.

Này Thiện hữu !
Như vậy là bài Pháp Thế Tôn muốn đệ tử thấu hiểu và làm được.

Ở đây, này Thiện hữu !
Thế Tôn đã tu vô lượng kiếp, hành trì vô lượng công hạnh, thành tựu vô lượng Công Đức, tuyên giảng vô lượng Pháp môn. Nhưng đến giờ phút cuối cùng, sau khi dặn dò kỹ lưỡng Người vẫn không quên để lại 1 bài Pháp vô thượng, hoàn thành sứ mạng của một Đấng Thế Tôn.
Sự kiện là như vậy thời này Thiện hữu ! Có thể Thầy không cần phải thông lào Tam Điển, không cần phải là vị đệ tử đa văn nhưng Thầy cần phải ghi nhớ, cần phải hiểu rõ và làm được điều bài Pháp đã dạy. Được như vậy, Thầy xứng đáng là vị đệ tử chơn chánh, xứng đáng là vị đồng phạm hạnh của các bậc Thánh đệ tử của Thế Tôn !

Kính chúc Thầy cùng Chư Thiện hữu tinh tấn, an lạc trong Pháp & Luật vi diệu này !
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật !! kinhle kinhle kinhle


cục đất
Bài viết: 447
Ngày: 29/08/11 07:53
Giới tính: Nam
Đến từ: cục đất

Re: Câu hỏi TỶ VÀNG..$$$....$$$$$......

Bài viết chưa xem gửi bởi cục đất »

minh ho đã viết:Thiện tai... Thiện tai... kinhle kinhle

@ Không biết ! tangbong kinhle kinhle
Kính mong Thầy hoan hỷ nếu ngu tôi có điều gì thô lổ ! kinhle
cục đất đã viết:
minh ho đã viết:Thật là hoan hỷ, thật là đáng quý thay tấm lòng cầu đạo của Thầy ! kinhle Nhưng này Thiện hữu ! Ngu tôi là ai mà có thể nói được chỗ này, là ai mà có thể trả lời được câu hỏi ? Bài Pháp vô thượng Thế Tôn đã thuyết giữa bao hàng Trời Người. Ngu tôi thật không có đủ vàng để trả lời thay cho người hỏi hay những bậc Thánh đệ tử đã hiểu được giáo Pháp của Thế Tôn. Kính mong Thầy hoan hỷ !!! kinhle kinhle
Vậy là ĐH đã biết câu trả lời.
cục đất xin lạy Người, xin cung kính đảnh lễ Người và giáo Pháp của Thế Tôn !
kinhle kinhle kinhle
cục đất đã nghĩ rằng đây là câu đố vui hay là 1 câu đố mẹo nhưng qua những câu trả lời của ĐH thì cục đất tin rằng câu hỏi này nghiêm túc và ĐH đã biết câu trả lời.
Kính mong ĐH từ bi như là từ bi Phật dạy, nói cho cục đất hiểu rõ chỗ này !
Nếu như phù hợp giáo Pháp của chư Phật, cục đất xin ghi nhớ và tinh tấn thực hành ! kinhle
tangbong kinhle kinhle
Này Thiện hữu ! Ngu tôi tự thấy mình chưa thành tựu, chưa xứng đáng để nói lên diệu nghĩa bài Pháp này. Nhưng vì Thầy đã có tâm như vậy, lại lấy từ bi của Phật ra nhắc nhở thời ngu tôi không dám không vâng lời.
Nhưng ở đây này Thiện hữu ! Trong một thời kỳ trong một thế giới, có 1 và chỉ 1 Đức Thế Tôn xuất hiện. Ngày nào vị ấy có mặt ở trên đời, vị ấy sống vì hạnh phúc, vì an lạc cho muôn loài; vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài Người. Nên mỗi mỗi một lời vị ấy nói, mỗi mỗi một điều vị ấy làm đều vì lòng thương tưởng cho đời (không có dư tàn, thừa sót). Thầy hãy ghi nhớ và khéo tác ý ! kinhle
Này Thiện hữu ! Có 1 lần vị ấy thuyết bài Pháp vi diệu giữa bao hàng chúng sanh của mười phương Thế giới. Thế nào là "bao hàng chúng sanh của mười phương Thế giới" ? Ở đây, này Thiện hữu !
Đại đức Upavàna này là thị giả, sống gần và hầu cận Thế Tôn đã lâu ngày. Nay Thế Tôn trong giờ phút cuối cùng lại quở trách đại đức Upavàna: "Này Tỷ-kheo, hãy đứng một bên, chớ có đứng trước mạt Ta." Do nhơn gì, do duyên gì, Thế Tôn quở trách đại đức Upavàna: "Này Tỷ-kheo hãy đứng một bên, chớ có đứng trước mặt Ta"?

-- Này Ananda, rất đông các vị Thiên thần ở mười phương thế giới tụ hội để chiêm ngưỡng Như Lai. Này Ananda, cho đến mười hai do tuần xung quanh Kusinàrà, Upavattana, rừng Sàlà thuộc dòng họ Mallà, không có một chỗ nào, nhỏ cho đến đầu một sợi tóc có thể chích được mà không đầy những Thiên thần có uy lực tụ họp. Này Ananda, các vị Thiên Thần đang than phiền: "Chúng ta từ rất xa đến chiêm ngưỡng Như Lai. Thật rất là hy hữu, các Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác xuất hiện ở đời, và tối hôm nay, trong canh cuối cùng, Như Lai sẽ nhập diệt. Và nay Tỷ-kheo có oai lực này lại đứng ngang trước Thế Tôn, khiến chúng ta không thể chiêm ngưỡng Như Lai trong giờ phút cuối cùng". Này Ananda, các chư Thiên than phiền như vậy.

6. -- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đang nghĩ đến hạng chư Thiên nào?

- Này Ananda, có hạng chư Thiên ở trên hư không nhưng có tâm tư thế tục, những vị này khóc than, ới đầu bù tóc rối, khóc than với cánh tay duỗi cao, khóc than thân bổ nhoài dưới đất, lăn lộn qua lại: "Thế Tôn nhập diệt quá sớm, Thiện Thệ nhập diệt quá sớm, Pháp nhãn biến mất ở trên đời quá sớm".

Này Ananda, có hạng Thiên thần ở trên đất với tâm tư thế tục những vị này khóc than với đầu bù tóc rối, khóc than với cánh tay duỗi cao, khóc than thân nằm nhoài dưới đất, lăn lộn qua lại:

"Thế Tôn nhập diệt quá sớm, Thiện Thệ nhập diệt quá sớm, Pháp nhãn biến mất ở trên đời quá sớm".

Có chư Thiên đã diệt trừ ái dục, những vị này bình thản, tỉnh giác chịu đựng, với tâm suy tư: "Các hành là vô thường, làm sao sự kiện có thể khác được?"
http://tuvien.com/kinh_dien/show.php?ge ... truongbo16
Thế Tôn đã răng hỏi và dặn dò kỹ lưỡng những di ngôn cuối cùng trong đó có lời :
- Này các Tỷ-kheo, nay Ta khuyên dạy các Ngươi: "Các pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn, chớ có phóng dật".

Đó là lời cuối cùng Như Lai.
http://tuvien.com/kinh_dien/show.php?ge ... truongbo16
Rồi Thế Tôn đi vào thuyết bài Pháp vô ngôn giữa vô lượng Chư Thiên và loài Người (Thế Tôn thuyết - Ngài Anuruddha tuyên nói), đây cũng chính là diệu nghĩa của câu "45 năm Ta chưa nói 1 lời". Hãy lóng nghe và khéo tác ý ! kinhle
8. Rồi Thế Tôn nhập định Sơ thiền. Xuất Sơ thiền, Ngài nhập Nhị thiền. Xuất Nhị thiền Ngài nhập Tam thiền. Xuất Tam thiền, Ngài nhập Tứ thiền, Xuất Tứ thiền, Ngài nhập định Không vô biên xứ. Xuất Không vô biên xứ, Ngài nhập định Thức vô biên xứ. Xuất Thức vô biên xứ, Ngài nhập định Vô sở hữu xứ. Xuất Vô Sở hữu xứ, Ngài nhập định Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Xuất Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Ngài nhập Diệt thọ tưởng định.

Khi ấy tôn giả Ananda nói với tôn giả Anuruddha :

- Thưa Tôn giả, Thế Tôn đã diệt độ. (Ngài Ananda chưa chứng đạo nên không thấy được Thiền giới & Phật giới)

- Này Hiền giả Ananda, Thế Tôn chưa diệt độ. Ngài mới nhập Diệt thọ tưởng định.

9. Rồi xuất Diệt thọ tưởng định. Ngài nhập Phi tưởng phi phi tưởng xứ định. Xuất Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Ngài nhập Vô sở hữu xứ định. Xuất Vô sở hữu xứ, Ngài nhập Thức vô biên xứ định. Xuất thức Vô biên xứ, Ngài nhập Hư không vô biên xứ định. Xuất Hư không vô biên xứ, Ngài nhập định Tứ thiền. Xuất Tứ thiền, Ngài nhập định Tam thiền. Xuất Tam thiền, Ngài nhập định Nhị thiền. Xuất Nhị thiền, Ngài nhập định Sơ thiền. Xuất Sơ thiền, Ngài nhập định Nhị thiền. Xuất Nhị thiền, Ngài nhập định Tam thiền. Xuất Tam thiền, Ngài nhập định Tứ thiền. Xuất Tứ thiền, Ngài lập tức diệt độ.

10. Khi Thế Tôn diệt độ, cùng với sự diệt độ, đại địa chấn động khủng khiếp, râu tóc dựng ngược, sấm trời vang động.
http://tuvien.com/kinh_dien/show.php?ge ... truongbo16
kinhle kinhle kinhle

Này Thiện hữu !
Như vậy là bài Pháp không hề có một lời.

Này Thiện hữu !
Như vậy là bài Pháp chỉ có Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni mới thuyết được.

Này Thiện hữu !
Như vậy là bài Pháp không có vị Giáo chủ, vị Tiên gia, Chân nhân... nào có thể thuyết giống được.

Này Thiện hữu !
Như vậy là bài Pháp chỉ có Thánh đệ tử của Thế Tôn mới tỏ rõ và tuyên nói.

Này Thiện hữu !
Như vậy là bài Pháp Thế Tôn muốn đệ tử thấu hiểu và làm được.

Ở đây, này Thiện hữu !
Thế Tôn đã tu vô lượng kiếp, hành trì vô lượng công hạnh, thành tựu vô lượng Công Đức, tuyên giảng vô lượng Pháp môn. Nhưng đến giờ phút cuối cùng, sau khi dặn dò kỹ lưỡng Người vẫn không quên để lại 1 bài Pháp vô thượng, hoàn thành sứ mạng của một Đấng Thế Tôn.
Sự kiện là như vậy thời này Thiện hữu ! Có thể Thầy không cần phải thông lào Tam Điển, không cần phải là vị đệ tử đa văn nhưng Thầy cần phải ghi nhớ, cần phải hiểu rõ và làm được điều bài Pháp đã dạy. Được như vậy, Thầy xứng đáng là vị đệ tử chơn chánh, xứng đáng là vị đồng phạm hạnh của các bậc Thánh đệ tử của Thế Tôn !

Kính chúc Thầy cùng Chư Thiện hữu tinh tấn, an lạc trong Pháp & Luật vi diệu này !
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật !! kinhle kinhle kinhle
Có giây phút làm nên lịch sử
Có cái chết hóa thành bất tử
Có những lời hơn mọi bài ca
Có con người do Chân lý sanh ra.

Thật là vi diệu, thật là hoan hỷ. Cảm ơn ĐH đã giảng cho cục đất bài Pháp đầy diệu nghĩa. cục đất khổng thể nói hết lòng cảm kích và mang ơn, chỉ xin cho cuc đất được cảm ơn và đảnh lễ ! kinhle kinhle
cục đất đã tham học nhiều kinh điển, bài Pháp này cũng từng có nghe qua nhưng không hề hiểu được diệu nghĩa, bây giờ thì cục đất đã hiểu : "vì sao thông lào Tam Tạng Kinh Điển cũng không thể thấy được giáo Pháp của Như Lai". Cảm ơn ĐH đã dạy cho cục đất, cục đất xin ghi nhớ và trọn đời làm theo.
Chúc ĐH nhiều sức khỏe và sớm ngày thành tựu, để còn hướng dẫn cho cục đất và mọi người cùng hiểu rõ giáo Pháp của Thế Tôn.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. kinhle kinhle


minh ho
Bài viết: 110
Ngày: 13/12/10 20:08
Giới tính: Nam
Đến từ: Tp.HCM

Re: Câu hỏi TỶ VÀNG..$$$....$$$$$......

Bài viết chưa xem gửi bởi minh ho »

cục đất đã viết: Có giây phút làm nên lịch sử
Có cái chết hóa thành bất tử
Có những lời hơn mọi bài ca
Có con người do Chân lý sanh ra.

Thật là vi diệu, thật là hoan hỷ. Cảm ơn ĐH đã giảng cho cục đất bài Pháp đầy diệu nghĩa. cục đất khổng thể nói hết lòng cảm kích và mang ơn, chỉ xin cho cuc đất được cảm ơn và đảnh lễ ! kinhle kinhle
cục đất đã tham học nhiều kinh điển, bài Pháp này cũng từng có nghe qua nhưng không hề hiểu được diệu nghĩa, bây giờ thì cục đất đã hiểu : "vì sao thông lào Tam Tạng Kinh Điển cũng không thể thấy được giáo Pháp của Như Lai". Cảm ơn ĐH đã dạy cho cục đất, cục đất xin ghi nhớ và trọn đời làm theo.
Chúc ĐH nhiều sức khỏe và sớm ngày thành tựu, để còn hướng dẫn cho cục đất và mọi người cùng hiểu rõ giáo Pháp của Thế Tôn.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. kinhle kinhle
tangbong kinhle kinhle

Lành thay, này Thiện hữu ! Lành thay, này Thiện hữu ! kinhle
Thật là hoan hỷ, thật là an lạc cho ngu tôi khi có một đồng phạm hạnh như Thầy.
Sau đêm Thế Tôn diệt độ ở bên dưới rừng cây Sa la, Chánh Pháp chính là Thầy của những ai chơn chánh tầm cầu Giải thoát.
Hãy chơn chánh thọ trì Chánh Pháp này Thiện hữu ! Được như vậy, thời sẽ có sự an lạc, sẽ có sự lợi ích lâu dài đến cho Thầy ! kinhle

Kính chúc Thầy cùng chư Thiện hữu tinh tấn, an lạc trong Pháp bảo vi diệu của Thế Tôn !!! kinhle kinhle


cục đất
Bài viết: 447
Ngày: 29/08/11 07:53
Giới tính: Nam
Đến từ: cục đất

Re: Câu hỏi NGÀN VÀNG..$$...$$$...

Bài viết chưa xem gửi bởi cục đất »

tangbong

Cảm ơn ĐH đã chỉ dẫn, cục đất xin hoan hỷ làm theo ! kinhle


cục đất
Bài viết: 447
Ngày: 29/08/11 07:53
Giới tính: Nam
Đến từ: cục đất

Re: Câu hỏi TỶ VÀNG..$$$....$$$$$......

Bài viết chưa xem gửi bởi cục đất »

minh ho đã viết: Thế Tôn đã răng hỏi và dặn dò kỹ lưỡng những di ngôn cuối cùng trong đó có lời :
- Này các Tỷ-kheo, nay Ta khuyên dạy các Ngươi: "Các pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn, chớ có phóng dật".

Đó là lời cuối cùng Như Lai.
http://tuvien.com/kinh_dien/show.php?ge ... truongbo16
Rồi Thế Tôn đi vào thuyết bài Pháp vô ngôn giữa vô lượng Chư Thiên và loài Người (Thế Tôn thuyết - Ngài Anuruddha tuyên nói), đây cũng chính là diệu nghĩa của câu "45 năm Ta chưa nói 1 lời". Hãy lóng nghe và khéo tác ý ! kinhle
8. Rồi Thế Tôn nhập định Sơ thiền. Xuất Sơ thiền, Ngài nhập Nhị thiền. Xuất Nhị thiền Ngài nhập Tam thiền. Xuất Tam thiền, Ngài nhập Tứ thiền, Xuất Tứ thiền, Ngài nhập định Không vô biên xứ. Xuất Không vô biên xứ, Ngài nhập định Thức vô biên xứ. Xuất Thức vô biên xứ, Ngài nhập định Vô sở hữu xứ. Xuất Vô Sở hữu xứ, Ngài nhập định Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Xuất Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Ngài nhập Diệt thọ tưởng định.

Khi ấy tôn giả Ananda nói với tôn giả Anuruddha :

- Thưa Tôn giả, Thế Tôn đã diệt độ. (Ngài Ananda chưa chứng đạo nên không thấy được Thiền giới & Phật giới)

- Này Hiền giả Ananda, Thế Tôn chưa diệt độ. Ngài mới nhập Diệt thọ tưởng định.

9. Rồi xuất Diệt thọ tưởng định. Ngài nhập Phi tưởng phi phi tưởng xứ định. Xuất Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Ngài nhập Vô sở hữu xứ định. Xuất Vô sở hữu xứ, Ngài nhập Thức vô biên xứ định. Xuất thức Vô biên xứ, Ngài nhập Hư không vô biên xứ định. Xuất Hư không vô biên xứ, Ngài nhập định Tứ thiền. Xuất Tứ thiền, Ngài nhập định Tam thiền. Xuất Tam thiền, Ngài nhập định Nhị thiền. Xuất Nhị thiền, Ngài nhập định Sơ thiền. Xuất Sơ thiền, Ngài nhập định Nhị thiền. Xuất Nhị thiền, Ngài nhập định Tam thiền. Xuất Tam thiền, Ngài nhập định Tứ thiền. Xuất Tứ thiền, Ngài lập tức diệt độ.

10. Khi Thế Tôn diệt độ, cùng với sự diệt độ, đại địa chấn động khủng khiếp, râu tóc dựng ngược, sấm trời vang động.
http://tuvien.com/kinh_dien/show.php?ge ... truongbo16
kinhle kinhle kinhle

Này Thiện hữu !
Như vậy là bài Pháp không hề có một lời.

Này Thiện hữu !
Như vậy là bài Pháp chỉ có Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni mới thuyết được.

Này Thiện hữu !
Như vậy là bài Pháp không có vị Giáo chủ, vị Tiên gia, Chân nhân... nào có thể thuyết giống được.

Này Thiện hữu !
Như vậy là bài Pháp chỉ có Thánh đệ tử của Thế Tôn mới tỏ rõ và tuyên nói.

Này Thiện hữu !
Như vậy là bài Pháp Thế Tôn muốn đệ tử thấu hiểu và làm được.
tangbong

Hôm nay nghe Pháp, cục đất nghe được đoạn Pháp thoại vi diệu này, xin được post lên để bài Pháp được tròn đầy ý nghĩa :
Cho đến khi nào, này Ànanda, chín thứ đệ trú Thiền chứng này chưa được Ta thuận thứ nghịch thứ chứng đạtxuất khởi, thời này Ànanda, trong thế giới, với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, với quần chúng Sa-môn và Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người, Ta chưa xác chứng rằng ta đã chứng Chánh Đẳng Chánh giác. Cho đến khi nào, này Ànanda, chín thứ đệ trú Thiền chứng này đã được Ta thuận thứ nghịch thứ chứng đạtxuất khởi, thời này Ànanda, trong thế giới này, với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, với quần chúng Sa-môn và Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người, cho đến khi ấy, Ta mới xác chứng rằng Ta đã chứng đắc Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Tri và Kiến khởi lên nơi Ta. Ta biết rằng: "Bất động là tâm giải thoát của Ta. Đây là đời sống cuối cùng, nay không còn tái sanh nữa".

http://www.quangduc.com/kinhdien/tangch ... chi04.html
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ! kinhle kinhle kinhle
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ! kinhle kinhle kinhle
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ! kinhle kinhle kinhle


Duyên Khởi
Bài viết: 207
Ngày: 14/09/11 21:13
Giới tính: Nữ
Đến từ: TPHCM

Re: Câu hỏi NGÀN VÀNG..$$...$$$...

Bài viết chưa xem gửi bởi Duyên Khởi »

Không biết đã viết:Cái gì QUAN TRỌNG NHẤT trên đời ?

Con xin gởi đến các Cô, các Thầy... câu hỏi vui. Xin mời Cô, Thầy.. cùng bình luận... :D
Nguyện chúng sinh khắp Pháp giời bao la đều trọn thành Phật Đạo !!!
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật !!! kinhle kinhle kinhle
Bản thân của mình là quan trọng nhất trên đời :D


NguyenKhoa85
Bài viết: 108
Ngày: 15/11/11 09:03
Giới tính: Nam

Re: Câu hỏi NGÀN VÀNG..$$...$$$...

Bài viết chưa xem gửi bởi NguyenKhoa85 »

Cái lý của DH nào đưa ra cũng đúng cả và cũng là quan trong không thể thiếu.Nhưng vơi N_K điều quan trong cho đến tận bây giờ là đã được gặp Phật,gặp Pháp,gặp Tăng và được nương về Tam Bảo,gieo được thiện duyên trong Phật pháp không uổng cho 1 kiếp người...đó là điều quan trong đối với bản thân tôi.....

Ngoài kia con biết bao nhiêu con người chưa thấu hiểu được thế nào là Phật pháp,ngày đêm tạo nghiệp không ngừng,quên đi cái điều quan trọng là PHẬT TÂM PHẬT TÁNH của minh.

tangbong Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tangbong


cục đất
Bài viết: 447
Ngày: 29/08/11 07:53
Giới tính: Nam
Đến từ: cục đất

Re: Câu hỏi NGÀN VÀNG..$$...$$$...

Bài viết chưa xem gửi bởi cục đất »

tangbong
NguyenKhoa85 đã viết:quên đi cái điều quan trọng là PHẬT TÂM PHẬT TÁNH của minh.
Này ĐH ! Hãy khéo tác ý với những danh tự này. Lời nói phi Nhân phi Duyên sẽ đưa mọi điều ra xa Chánh Pháp.

Chúc ĐH an lạc và đc nhiều tăng thịnh trong các Thiện pháp !

:)


Thongminhhon
Bài viết: 404
Ngày: 08/01/09 01:28
Giới tính: Nam
Đến từ: HCM

Re: Câu hỏi TỶ VÀNG..$$$....$$$$$......

Bài viết chưa xem gửi bởi Thongminhhon »

minh ho đã viết:
- Này các Tỷ-kheo, nay Ta khuyên dạy các Ngươi: "Các pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn, chớ có phóng dật".

Đó là lời cuối cùng Như Lai.
Rồi Thế Tôn đi vào thuyết bài Pháp vô ngôn giữa vô lượng Chư Thiên và loài Người (Thế Tôn thuyết - Ngài Anuruddha tuyên nói), đây cũng chính là diệu nghĩa của câu "45 năm Ta chưa nói 1 lời". Hãy lóng nghe và khéo tác ý !
kinhle

9. Rồi xuất Diệt thọ tưởng định. Ngài nhập Phi tưởng phi phi tưởng xứ định. Xuất Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Ngài nhập Vô sở hữu xứ định. Xuất Vô sở hữu xứ, Ngài nhập Thức vô biên xứ định. Xuất thức Vô biên xứ, Ngài nhập Hư không vô biên xứ định. Xuất Hư không vô biên xứ, Ngài nhập định Tứ thiền. Xuất Tứ thiền, Ngài nhập định Tam thiền. Xuất Tam thiền, Ngài nhập định Nhị thiền. Xuất Nhị thiền, Ngài nhập định Sơ thiền. Xuất Sơ thiền, Ngài nhập định Nhị thiền. Xuất Nhị thiền, Ngài nhập định Tam thiền. Xuất Tam thiền, Ngài nhập định Tứ thiền. Xuất Tứ thiền, Ngài lập tức diệt độ.

10. Khi Thế Tôn diệt độ, cùng với sự diệt độ, đại địa chấn động khủng khiếp, râu tóc dựng ngược, sấm trời vang động.
http://tuvien.com/kinh_dien/show.php?ge ... truongbo16
kinhle kinhle kinhle

Này Thiện hữu !
Như vậy là bài Pháp không hề có một lời.

Này Thiện hữu !
Như vậy là bài Pháp chỉ có Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni mới thuyết được.

Này Thiện hữu !
Như vậy là bài Pháp không có vị Giáo chủ, vị Tiên gia, Chân nhân... nào có thể thuyết giống được.

Này Thiện hữu !
Như vậy là bài Pháp chỉ có Thánh đệ tử của Thế Tôn mới tỏ rõ và tuyên nói.

Này Thiện hữu !
Như vậy là bài Pháp Thế Tôn muốn đệ tử thấu hiểu và làm được.

Ở đây, này Thiện hữu !
Thế Tôn đã tu vô lượng kiếp, hành trì vô lượng công hạnh, thành tựu vô lượng Công Đức, tuyên giảng vô lượng Pháp môn. Nhưng đến giờ phút cuối cùng, sau khi dặn dò kỹ lưỡng Người vẫn không quên để lại 1 bài Pháp vô thượng, hoàn thành sứ mạng của một Đấng Thế Tôn.
Sự kiện là như vậy thời này Thiện hữu ! Có thể Thầy không cần phải thông lào Tam Điển, không cần phải là vị đệ tử đa văn nhưng Thầy cần phải ghi nhớ, cần phải hiểu rõ và làm được điều bài Pháp đã dạy. Được như vậy, Thầy xứng đáng là vị đệ tử chơn chánh, xứng đáng là vị đồng phạm hạnh của các bậc Thánh đệ tử của Thế Tôn !

Kính chúc Thầy cùng Chư Thiện hữu tinh tấn, an lạc trong Pháp & Luật vi diệu này !
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật !! kinhle kinhle kinhle
Lành thay đạo hữu Minh ho ,
Lành thay khi đạo hữu khéo giải bày nghĩa này.
Mong đạo hữu được nhiều an lạc, tangbong tangbong tangbong kinhle


Mong các đạo hữu phát tâm hoan hỷ khi đọc
http://diendan.daitangkinhvietnam.org/v ... 692#p47692
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.10 khách