Làm sao biết đã kiến tánh?

Thảo luận tư tưởng thiền tông Việt Nam.

Điều hành viên: binh

hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: Làm sao biết đã kiến tánh?

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

tangbong
khi kiến tánh là đang ở trong Thể của chân tâm
chào vui đ/h TN, vậy trước khi kiến tánh thì tâm ở đâu?
:)


thanhnghiem
Bài viết: 57
Ngày: 26/03/10 14:39
Giới tính: Nữ

Re: Làm sao biết đã kiến tánh?

Bài viết chưa xem gửi bởi thanhnghiem »

Chào đ/h hlich.
Nếu dùng chữ "kiến tánh" thì TN không biết có đúng theo Quí vị hay chăng ? vì TN hiểu kiến tánh là trở về với tánh Phật sẵn có. Nếu mà đúng như vậy, thì đây là chân tâm. Và trước khi vào chân tâm thì phải qua tánh giác, ở tánh giác vẫn còn cái dụng, có thể khởi lên những niệm thiện, thí dụ như quán tâm từ đến chúng sanh hay phát tâm nguyện nào đó, đây chắc chắn không phải là vọng niệm, vì tâm lúc ấy không động, khởi niệm là do tâm khởi. Đối với người hành thiền, nếu không khởi lên niệm thiện lúc ấy, hoặc không biết cách để mà quay trở lại biết cái tánh giác này, thì chỉ còn cách là trụ vào tướng tĩnh lặng để đi vào định.
Chân tâm cũng tĩnh lặng, nhưng ngoài tĩnh lặng, còn rộng lớn nữa, ngay lúc đó ý thức vắng mặt, chỉ biết mà thôi .
TN chưa có "kiến tánh" Quí vị ạ, khó lắm chưa đủ phước duyên đâu, chỉ có chút xíu kinh nghiệm vậy thôi, hỏi tiếp nữa là TN bí liền, nhất là về pháp học thì sơ cơ lắm, xin hlich và Quí vị hỉ xã.


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Làm sao biết đã kiến tánh?

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

thanhnghiem viết: TN chưa có "kiến tánh" Quí vị ạ

Làm sao để biết chưa kiến tánh? :D

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT


thanhnghiem
Bài viết: 57
Ngày: 26/03/10 14:39
Giới tính: Nữ

Re: Làm sao biết đã kiến tánh?

Bài viết chưa xem gửi bởi thanhnghiem »

Nam Mô Phật, thêm đ/h VHBK606 bắt bí TN nữa rồi, nhưng tốt thôi, Quí vị biết không, tâm bị dồn đến chỗ hết biết thì tự động nó thông đấy ạ. Đùa một tí cho diễn đàn vui vẻ, chứ TN cũng ráng trả lời thêm 1 lần cuối nghe:
Đúng rồi, vì chưa kiến tánh còn đứng bên ngoài nên TN mới "chia xẻ" được chứ ạ. Kiến tánh là nó rồi, không trong không ngoài, cũng không có "ta" thì lấy gì mà nói. Từ xưa tới nay Quí vị có thấy Tổ nào nói _ ta đã kiến tánh_ không ? Nếu như đã có Tổ tuyên bố như thế thì diễn đàn này đâu cần có câu hỏi này, phải không Quí vị ? tha hồ mà có sách vở cho chúng ta nghiên cứu.
Thế là TN trả lời cho mục này luôn được chứ ? Chỉ có người trả lời: biết chưa kiến tánh, chứ không "ai" trả lời biết đã kiến tánh


hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: Làm sao biết đã kiến tánh?

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

tangbong
đây là một trích đoạn trong Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ thuyết pháp,

Không cần phải trừ khử vọng tưởng bởi vì vọng tưởng chính chúng có bổn tánh của chơn như. Dùng trí tuệ quán chiếu tất cả các pháp, và không thủ không xả, tức là kiến tánh thành Phật.

các Tổ sau chắc chắn cũng biết đã kiến tánh và như thế mới có thể dạy người truyền bá thiền tông

làm sao biết đã kiến tánh? giữa không rõ mọi sự và rõ mọi sự là một khác biệt lớn lao, người kiến tánh chắc hẳn biết đã kiến tánh?

tuy nhiên vấn đề là người chưa rõ mọi sự, vì chưa rõ nên cũng có thể nói rằng biết đã kiến tánh
:D


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Làm sao biết đã kiến tánh?

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Kiến tánh mà nói theo thật nghĩa thì các Tổ chưa kiến tánh, nhưng không lầm con đường kiến tánh. Các vị ấy đều là các Đại Bồ Tát vượt khỏi luân hồi tự tại, thực hiện các hạnh nguyện bồ tát kiến tạo trang nghiêm thành tựu về sau. Bởi vậy, cách nói của chư Tổ đều là lý tưởng (mà các Tổ thấu rõ con đường đi và đi một cách tự tại không vướng bận). Nương theo chỉ dạy ấy, thành tựu bước đầu là vượt khỏi luân hồi tự tại (các Tổ đã được, nhưng không thủ đắc kinhle kinhle kinhle), rốt ráo là thành tựu Vô Thượng Bồ Đề.

Vài lời của kẻ sơ cơ mong thiện tri thức chỉ bày, các bạn khác chớ vội tin theo.
kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Phật dạy: Vãng sanh Cực Lạc là đồng nghĩa với thành Phật.


one_nothingness
Bài viết: 9
Ngày: 13/06/09 00:02
Giới tính: Nữ
Đến từ: Canada

Re: Làm sao biết đã kiến tánh?

Bài viết chưa xem gửi bởi one_nothingness »

Khi đọc kinh lăng nghiêm rỏ làu làu. Gật đầu cam nhận đạo ở mọi nơi không chỉ riêng phật giáo.
Tùy duyên biến hiện giáo hóa như nhiều thuyền khác nhau đưa người sang bể khổ.
Khi rõ sự rộng lớn của cái lặng im của tâm...và khi cười ra nước mắt vì mộng vỡ.

Mộng vỡ nực cười "truyện của tôi"
Thời gian ảo ảnh ý tưởng trôi
Trở về tỉnh lặng hiện tại sống
Kìa kìa trăng sáng ở bên đồi

Nếu đã thật sự kiến tánh thì không còn nghi ngờ gì hết để mà đặng hỏi!


Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: Làm sao biết đã kiến tánh?

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Nếu đã thật sự kiến tánh thì không còn nghi ngờ gì hết để mà đặng hỏi!
Nhưng Làm Sau Biết Cái Thấy Đó Là Đúng Chẳng Phải Là Sai Lầm.

Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm Các Ngoại Đạo Tu Chứng 4 Không Định Cũng Khởi Tưởng Là Chứng Niết Bàn Nhưng Vẫn Là Còn Trong Luân Hồi.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
one_nothingness
Bài viết: 9
Ngày: 13/06/09 00:02
Giới tính: Nữ
Đến từ: Canada

Re: Làm sao biết đã kiến tánh?

Bài viết chưa xem gửi bởi one_nothingness »

Biết rõ cái thấy là đúng khi tự quán tâm và rõ cái không bao giờ mất hay dị diệt. Ấy lẽ chơn thường.
Định thì có và mất, chơn tâm dù mê cũng có, ngộ cũng có....rõ thông thì tùy nhiên ra vào định chẳng màn tự tại an vui....duyên đến đi như từng đợt sóng lăn tăn. Chấp nhận ừ là vậy đó. Có còn gì phải hỏi?


Hình đại diện của người dùng
Admin I
Bài viết: 210
Ngày: 16/06/07 20:05

Re: Làm sao biết đã kiến tánh?

Bài viết chưa xem gửi bởi Admin I »

Biết rõ cái thấy là đúng khi tự quán tâm và rõ cái không bao giờ mất hay dị diệt. Ấy lẽ chơn thường.
Định thì có và mất, chơn tâm dù mê cũng có, ngộ cũng có....rõ thông thì tùy nhiên ra vào định chẳng màn tự tại an vui....duyên đến đi như từng đợt sóng lăn tăn. Chấp nhận ừ là vậy đó. Có còn gì phải hỏi?
Cái Hay Quán Tâm Và Cái Tâm Bị Quán Thì Cái Nào Là Tâm?


Chư Tỷ-kheo, xưa cũng như nay, ta chỉ giảng nói về khổ và sự diệt khổ. MN. 22

Khônb bệnh lợi tối thắng, Niết-bàn lạc tối thượng, bát chánh là độc đạo. An ổn và bất tử. MN. 75.
one_nothingness
Bài viết: 9
Ngày: 13/06/09 00:02
Giới tính: Nữ
Đến từ: Canada

Re: Làm sao biết đã kiến tánh?

Bài viết chưa xem gửi bởi one_nothingness »

Tâm bị quán là thứ đồ lăn xăng như khỉ, vọng tâm thì phải, chơn tâm thì không. Sao không nghe, thở, cảm xúc, nếm, nhìn tối khi nhắm mắt, chú trọng hoài vô vọng tâm làm gì?

Cái nào chẳng dứt đoạn, không thay đổi, chẳng nhìn được, nhận nhìn được thì chẳng phải mình, lặng lặng có hoài thì cái đó là chơn tâm.
Cái đó là cái đang đang nhìn vạn vật đổi thay đó. Không do lục căn mà biết.
Buông hết tất cả pháp qua lại, thì đặng rõ. Vì vậy hạnh xả (buông) là yếu quyết rõ chơn tâm.
Buông thị phi, kệ nó, thẳng khoảng không mà rơi vào.
Đi đi thì rõ, tả cũng chẳng ra....sợ chết thì ngàn đời không biết.

Lúc thiền tọa, bị hôn trầm ai biết mình hôn trầm?
Thân bị mỏi mệt ai biết thân mỏi mệt?
Nhẹ nhàn thì ai rõ nhẹ nhàn?
Buông hết cả pháp cho nó tự nhiên qua, tự nhiên đến hay đi không cầu gì cả, mây trôi qua thì trăng trong tự hiện.


thanhnghiem
Bài viết: 57
Ngày: 26/03/10 14:39
Giới tính: Nữ

Re: Làm sao biết đã kiến tánh?

Bài viết chưa xem gửi bởi thanhnghiem »

"vô ngôn"


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách