VÔ MÔN QUAN

Thảo luận tư tưởng thiền tông Việt Nam.

Điều hành viên: binh

Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

TẮC 29

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

TẮC 29

PHI PHONG, PHI PHIÊN

CÔNG ÁN
Nhân gió lay phướn , có hai ông tăng tranh luận. Một ông nói
- Phướn động
Ông kia nói
- Gió động
Cãi qua cãi lạI không ra lẽ. Lục Tổ nói
- Không phảI gió động, không phảI phướn động, tâm các ông động đấy.
Hai ông tăng giật mình run sợ.

LỜI BÀN
Không phảI gió động, không phảI phướn động, không phảI tâm động, thấy Tổ sư ở đâu? Nếu thấy chỗ này cho được xác thiết , mớI biết hai ông tăng đổI sắt được vàng. Lục tổ nhịn không được, phảI một phen lận đận.

TỤNG

Phong, phiên, tâm động,
Nhất trạng lĩnh quá
Chỉ tri khai khẩu
Bất giác thoạI đọa

Gió phướn, tâm động
Nhận liền một hơi
Chỉ hay mở miệng
Nào ngờ lờI rơi.

BÌNH BÌNH
Nếu tâm động thì đã chẳng phải tổ sư.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
baby
Bài viết: 60
Ngày: 01/01/08 05:20

Re: VÔ MÔN QUAN

Bài viết chưa xem gửi bởi baby »

BÌNH BÌNH
Nếu tâm động thì đã chẳng phải tổ sư.
Thưa, nê'u tâm tổ sư không động sao lại nói tâm 2 ông tăng kia động chứ hông phải phướn động? Cháu vẫn chưa hiểu, xin cho cháu lời giải thích. :-SS


Rời bỏ miền quê đến thị thành
Nào đâu phải phụ cái xuân xanh
Bớt màu phàm tục thêm màu đạo
Mở cửa từ bi sáng cửa tình
Niệm Phật, trì kinh đền chín chữ
Tâm thanh, chiền vắng đáp ba sinh
Đời nay phụ nữ còn như thế
Ai người quân tử gắng xem kinh!
Tác giả: anvui
chieuthanh

Re: VÔ MÔN QUAN

Bài viết chưa xem gửi bởi chieuthanh »

Ha ha ha !
=)) .
Đay là cú "hồi mã thương".

=D> =D> =D>


Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: VÔ MÔN QUAN

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

baby đã viết:
BÌNH BÌNH
Nếu tâm động thì đã chẳng phải tổ sư.
Thưa, nê'u tâm tổ sư không động sao lại nói tâm 2 ông tăng kia động chứ hông phải phướn động? Cháu vẫn chưa hiểu, xin cho cháu lời giải thích. :-SS
Tổ nhận xét về 2 ông tăng. Nhận xét không phải là động tâm. mà Bát Nhã thường soi chiếu, thấy hết, biết hết, nhưng không động tâm.
Hai ông tăng kia vì tranh cãi, ai cũng cho là mình phải, mình đúng. Trong đó có cái chấp ngã, nên gọi là tâm động.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
QuayDauLaBo
Bài viết: 64
Ngày: 20/11/07 22:53

Re: VÔ MÔN QUAN

Bài viết chưa xem gửi bởi QuayDauLaBo »

Phải xem lại cái Tâm ấy là cái tâm nào, mà động cái tâm nào!


"ĐỊA NGỤC VỊ KHÔNG THỆ BẤT THÀNH PHẬT
CHÚNG SINH ĐỘ TẬN PHƯƠNG CHỨNG BỒ-ĐỀ"
Khách

Re: VÔ MÔN QUAN

Bài viết chưa xem gửi bởi Khách »

Kính gởi chư Phật tử, tôi và đại hữu Thientinh82 có đàm đạo về Tịnh Độ. Nhận thấy có ích nên tôi đã xin đ/h Thientinh để post lên đây đẻ phục vụ quí Phật tử.
Vì là trích đoạn nên bài vở đoi khi có chỗ không được liên tục, xin thông cảm.

thientinh82: mình đang tính reply các bài viết tà kiến
Binh: nó nói cái gì vậy?
thientinh82: toàn bộ nội dung của bài đó đều có chứa tà kiến
Binh: Nó đang chỉ bậy cho người ta phải không?
thientinh82: dạ đúng
thientinh82: tựu trung cũng là phỉ báng chuyện tu hành và Pháp môn Tịnh độ
Binh: tụi tà kiến này chỉ sợ người ta vãng sanh Tịnh Độ thì dân số của chúng giảm
Binh: Vậy mới biết mình còn ở Ta-Bà là còn trong vòng khống chế của nó
thientinh82: đúng, chính đó là "tâm huyết" của chúng nó!
thientinh82: Thiền và Tịnh đều là diệu pháp, nhưng tu Thiền còn ở đây, từ từ sẽ dễ rơi vào nanh vuốt tụi nó, còn Tịnh thì thoát ngay, tụi nó không hại được người ta nữa nên rất tức
Binh: đúng vậy
Binh: xem thái độ của nó thì biết pháp môn Tịnh Độ rất siêu việt nên nó mới sợ như vậy
thientinh82: đúng vậy
thientinh82: nhưng những bài mình viết xiển dương Tịnh độ thì tụi nó đâu dám nói gì, vì nói quá rõ nên chẳng thể bẻ được
thientinh82: chỉ có lâu lâu đưa vài tà kiến rải rác thôi
thientinh82: nhưng mình phải quyết chỉ rõ tà chánh, chứ không để người nhẹ dạ tin nhầm lời tà kiến.


ĐOẠN 2
thientinh82: chẳng ngờ kẻ ngu bậc nhất chính là .....
Binh: nó là kẻ mê
thientinh82: ngu vì tu tà đạo, theo quỷ, rốt cuộc cũng chuốc thảm cảnh
Binh: mê mới theo tà đạo
Binh: nhưng cũng có thể bị sức ép của ma lực
thientinh82: cái này và lũ đồng bọn của chúng trong bài Sám hối Lục căn có câu
thientinh82: "Ghét nghe Chánh pháp, thích lắng lời tà"
thientinh82: đó là tội ngu
thientinh82: nghiệp si mê
Binh: phải rồi
Binh: do mê dẫn đến ngu
thientinh82: những kẻ này thật sự rất đáng thương, vì ác báo chúng phải chịu không thể tưởng tượng nổi!
Binh: đúng vậy
thientinh82: tự tu tà thì đã ác báo kinh khủng, còn khuyến người theo tà thì càng "bất khả tư nghì ác nghiệp"!
thientinh82: nên chúng sanh mãi trầm luân
thientinh82: nhưng cũng do có lũ này mà Tổ Long Thọ khuyên người gấp cầu sanh Tây phương
thientinh82: vì ở cõi này trong các cái khổ có bị ma đạo lừa đảo, bức bách
thientinh82: khuyên tin nhằm tà đạo
thientinh82: nên kẻ sơ cơ ở đây là chết chắc!
Binh: đúng vậy
Binh: và vì thế tụi nó rất sợ Tịnh Độ
Binh: Chư Phật thấy cảnh đó mới lập ra Tịnh Độ để cứu chúng sinh chứ
thientinh82: bản thân mình có Chánh kiến cũng chưa chắc thật an toàn, vì ma mà làm hạnh, nói lời thô thì còn biết, chứ gặp ma mà vi tế thì mình cũng mù! Vì thế phải cần gấp cầu sanh Tịnh độ!
thientinh82: đạo hữu nói rất đúng
thientinh82: chư Phật vì thấy chúng chúng khó tu nên phải lập Tịnh độ
thientinh82: mà như mình nói, chẳng phải chỉ phàm phu mà đến tận Thất địa Bồ Tát, hết cả 2 Đại A Tăng Kỳ Kiếp tu trì mà vẫn dễ bị vào vòng ma đạo!
thientinh82: nên dù phàm dù Thánh, lìa Tịnh độ là dễ tiêu!

Binh: vậy mới biết bọn ma rất mạnh
Binh: đây là thế giới của chúng mà
Binh: không biết tại sao tôi lại bị lạc vào thế giới này chứ?
Binh: Trước đây không biết thì cứ thế sống như cỏ cây, nay biết rồi thì phải mau mau tìm đường thoát ra thôi
thientinh82: vì mình đời trước kém tu, nên bị ở đây chứ không được ở Tịnh độ
thientinh82: cũng có thể có lý do khác
thientinh82: đó là do ta có nguyện lực mong ở đây cứu người, nhưng chuyện này chắc hơi khó!
thientinh82: còn trường hợp dung hòa là vừa có nguyện khuyên người, vừa có tội nên vừa ở đây mà vừa có Chánh nhãn Chánh pháp để không bị ma lừa
thientinh82: để cứu người
thientinh82: nhưng mình mà không đi sớm thì cũng tiêu, cũng thành ma!
Binh: Phải đắc pháp, đắc thần thông rồi mới mong vào cõi ác đạo này mà cứu người
thientinh82: đúng vậy
Binh: đúng, phải mau mau ra khỏi đây thôi
thientinh82: nếu ở đây nhiều đời sớm muộn cũng dễ bị chúng lừa đảo
thientinh82: đời này không bị thì đời sau
Binh: chỉ một phút lơ là, mất cảnh giác thì không còn đường trở lại
thientinh82: đạo hữu thấy mình đời trước tu hành nên đời sau có nhân ra sao mà do không nhớ tiền kiếp còn bị ma đạo lừa nguy hiểm ra sao!
thientinh82: nên mình thật thương cho những người cứ ham trụ ở đây mà tu!
Binh: đã vướng rồi thì dù muốn trở lại cũng không đủ sức. bị dòng nghiệp báo lôi đi
Binh: trầm luân vĩnh kiếp
thientinh82: đúng vậy, lúc đó thiện nhân, Thánh duyên, từ tâm gì cũng mất sạch, thê thảm lắm!
Binh: Quá kinh sợ
thientinh82: đúng là quá kinh sợ!
thientinh82: nhưng chả hiểu sao có kẻ tu hành chân thật mà còn tham chấp nó?
thientinh82: thà rằng không có Tịnh độ thì thôi, còn có thì ngu gì mà không cầu?
Binh: đó là không thắng nổi chính mình
thientinh82: không thắng nổi tà tâm ngàn đời ngăn che trí huệ!
Binh: như kẻ thấy mật trên lưỡi dao , biết chết mà vẫn liếm
thientinh82: đúng là thế, như đứa trẻ ngu chỉ thấy đồ chơi mà chẳng thấy nhà lửa đang cháy nguy hiểm ra sao!
Binh: năm giọt mật, ngũ dục cũng mạnh lắm
thientinh82: đúng, ru ngủ ta
thientinh82: còn cái thức chấp nữa, những hạng tà đạo vì chấp nên chẳng chịu tin Tịnh độ
Binh: nhiều chuyện rất hiển nhiên trên đời cho mình thấy
Binh: Thí dụ 2 kẻ yêu nhau, một kẻ nhiễm HIV. Kẻ kia biết mà vẫn cưới. vẫn lấy. Chỉ vì yêu quá mà thôi
Binh: vậy nên biết cái Si mê rất nặng, cái ngũ dục, ham muốn rất mạnh. Nhiều người không chống lại nó
thientinh82: đúng là như con thiêu thân, biết chết mà vẫn lao vào đèn!
Binh: Ai muốn thoát ra khỏi Ta-Bà này phải dũng mãnh , can đảm mới thoát được
Binh: Biết vậy nên đức Phật có nói " Thắng trăm vạn quân, không bằng tự chiến thắng chính mình. Chiến thắng chính mình là chiến công oanh liệt nhất"
thientinh82: chiến thắng gì để cầu sanh Tịnh độ? chiến thắng tâm chấp mắc, chiến thắng tà tâm, chiến thắng tâm tham đắm ngũ dục cõi này
Binh: Không những phải có dũng khí mà còn phải bền chí, kiên trì nữa. để thua keo này, bầy keo khác
thientinh82: đúng vậy
thientinh82: Phật đạo đâu đơn giản
Binh: Đơn giản nhưng khó thực hành
thientinh82: đơn giản thì lại khó tin, khó nhận!
Binh: đúng vậy
thientinh82: kẻ ít thiện căn phước đức nhân duyên thì khó tin Diệu pháp
Xin hỏi đây là cỏi Tịnh Độ động, hay "tụi nó" động hay hai ông tăng động ?


Khách

Re: VÔ MÔN QUAN

Bài viết chưa xem gửi bởi Khách »

binh đã viết:
baby đã viết:
BÌNH BÌNH
Nếu tâm động thì đã chẳng phải tổ sư.
Thưa, nê'u tâm tổ sư không động sao lại nói tâm 2 ông tăng kia động chứ hông phải phướn động? Cháu vẫn chưa hiểu, xin cho cháu lời giải thích. :-SS
Tổ nhận xét về 2 ông tăng. Nhận xét không phải là động tâm. mà Bát Nhã thường soi chiếu, thấy hết, biết hết, nhưng không động tâm.
Hai ông tăng kia vì tranh cãi, ai cũng cho là mình phải, mình đúng. Trong đó có cái chấp ngã, nên gọi là tâm động.
Bat nha la gi? ma thay het biet het vay chu Binh?


Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

TẮC 30

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

TẮC 30

TỨC TÂM TỨC PHẬT

CÔNG ÁN
Ngài ĐạI Mai hỏI Mã Tổ
- Phật là gì ?
Tổ đáp
- Tức tâm tức Phật

LỜI BÀN
Nếu thấy liền được như vậy thì mặc áo Phật, ăn cơm Phật, nói lờI Phật, làm việc Phật. Tức là Phật vậy. Tuy như thế, ĐạI Mai đã khiến bao ngườI nhận lầm phương hướng. Đâu biết rằng nói một chữ Phật, phảI ba ngày xúc miệng. Nếu là ngườI có trí, nghe nói tức tâm tức Phật thì bịt tai mà chạy.

TỤNG

Thanh thiên bạch nhật,
Thiết kỵ tầm mịch
Cánh vấn như hà
Bảo tang khiếu khuất.

Sự việc vốn rõ ràng
Đừng tìm kiếm lang bang
Còn hỏI han này nọ
Cầm tang vật kêu oan.

BÌNH BÌNH
Mặc dù biết rằng tâm tức là Phật, nhưng quan trọng là phảI biết tâm đó là tâm nào? Thường thì ngườI ta chấp cái tâm phan duyên là tâm mình.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Khách

Re: VÔ MÔN QUAN

Bài viết chưa xem gửi bởi Khách »

LỜI BÀN
Nếu thấy liền được như vậy thì mặc áo Phật, ăn cơm Phật, nói lờI Phật, làm việc Phật. Tức là Phật vậy. Tuy như thế, ĐạI Mai đã khiến bao ngườI nhận lầm phương hướng. Đâu biết rằng nói một chữ Phật, phảI ba ngày xúc miệng. Nếu là ngườI có trí, nghe nói tức tâm tức Phật thì bịt tai mà chạy.

thientinh82: nên dù phàm dù Thánh, lìa Tịnh độ là dễ tiêu!

Binh: vậy mới biết bọn ma rất mạnh
Binh: đây là thế giới của chúng mà
Binh: không biết tại sao tôi lại bị lạc vào thế giới này chứ?
Binh: Trước đây không biết thì cứ thế sống như cỏ cây, nay biết rồi thì phải mau mau tìm đường thoát ra thôi
Lìa Tịnh độ là dể tiêu ? :)) :)) :))


Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

TẮC 31

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

TẮC 31

TRIỆU CHÂU KHÁM PHÁ LÃO BÀ.

CÔNG ÁN
Có một ông tăng hỏI bà lão
- Đường nào đi núi Ngũ Đài Sơn
Bà lão đáp
- Cứ đi thẳng
Ông tăng mớI bước đi năm , ba bước , bà lão lạI nói
- Đường đường một ông thầy tu , cứ thế mà đi kìa!
Sau có ngườI kể lạI cùng ngài Triệu Châu, sư nói
- Để ta tớI xem lão bà này ra sao cho.
Hôm sau sư bèn đến, cũng hỏI như vậy, bà lão cũng đáp như vậy.
Sư trở về nói vớI tăng chúng
- Bà lão ở Đài Sơn, ta đã khám phá cho các ông rồI đó.

LỜI BÀN
Bà lão chỉ biết ngồI trong trướng, liệu việc binh, bị giặc đến mà không biết. Còn lão Triệu Châu giỏI việc cướp trạI, lạI không ra ngườI lớn đàng hoàng. Xét kỹ cả hai đều có lỗi. Thử hỏI đâu là chỗ Triệu Châu khám phá bà lão ?

TỤNG

Vấn ký nhất ban
Đáp diệt tương tự
Phạn lý hữu sa
Nê trung hữu thứ.

HỏI đã là một
Đáp cũng không hai
Trong cơm có sạn
Trong bùn có gai.

BÌNH BÌNH
Bà lão cũng như mọI người.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

TẮC 32

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

TẮC 32

NGOẠI ĐẠO HỎI PHẬT

CÔNG ÁN
Một kẻ ngoạI đạo hỏI Phật :
- Không hỏI có lờI, không hỏI không lời.
Thế Tôn ngồI im
Kẻ ngoạI đạo tán thán
- Đức Thế Tôn đạI từ đạI bi, vén lớp mây mờ khiến tôi vào được
RồI bái lạy và đi
Ngài A Nan ben bạch Phật
- Kẻ ngoạI đạo chứng được điều gì mà tán thán rồI đi như vậy?
Phật dậy
- Như ngựa hay trên đờI , nhìn bóng roi mà chạy.

LỜI BÀN
A Nan là đệ tử của Phật mà kiến giảI không bằng kẻ ngoạI đạo . Thử hỏI kẻ ngoạI đạo cùng đệ tử của Phật cách nhau bao xa ?

TỤNG

Kiếm nhẫn thượng hành
Băng lăng thượng tẩu
Bất thiệp giai thê
Huyền nhai tát thủ

Đi trên lưỡI gươm trần
Chạy trên bờ dao sắc
KhỏI phảI bận leo trèo
Thỏng tay mà ngắm vực.

BÌNH BÌNH
Đạt đến trình độ là chỉ cần sai một hào ly, thì đất trờI liền phân cách.Vậy mớI đến hỏI Thế Tôn.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

TẮC 33

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

TẮC 33

PHI TÂM, PHI PHẬT

CÔNG ÁN
Một ông tăng hỏI ngài Mã Tổ
- Phật là gì ?
Tổ đáp
- Chẳng tâm, chẳng Phật .

LỜI BÀN
Nếu thấy được chỗ đó, việc tham học đã xong.

TỤNG

Lộ phùng kiếm khách tu trình
Bất ngô thi nhân mạc hiến
Phùng nhân thả thuyết tam phân
Vị khả toàn thi nhất phiến.

Gặp tay kiếm khách nên trình kiếm
Không gặp thi nhân chớ nói thơ
MớI gặp đôi lờI thưa đã ướm
Chớ trình rốt chuyện lúc ban sơ.

BÌNH BÌNH
Giữa hai lờI giải thích
Tức tâm tức Phật và Phi tâm phi Phật
Có gì giống nhau có gì khác nhau?


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách