Linh hồn sẻ ra lúc tái sanh?

Cùng nhau học hỏi những bài giáo lý căn bản và kiến thức Phật học phổ thông.
Quang4311
Bài viết: 39
Ngày: 30/01/08 08:11

Linh hồn sẻ ra lúc tái sanh?

Bài viết chưa xem gửi bởi Quang4311 »

Theo lời của Tuyên Hóa Đại Sư thì một người khi mất, thần thức có thể bị chia ra và biến thành nhiều con vật? Không rõ điều này có Đạo Hữu nào biết được đề cập trong Kinh không nhỉ? Và hình như Ngài có nói đến một chúng sanh hữu tình có thể sanh thành một đồ vật vô tình? Những điều này mình chưa bao giờ nghe đến. Rất ư khó hiểu.
trích http://tangthuphathoc.com/bvk/22-nvltnvt-10.htm

Sau khi một người mất thân người, thể tánh hóa linh của người đó giảm đi. Linh hồn của một người có thể biến thành nhiều lọai động vật, ngay cả có thể thành 84,000 con muỗi. Vì trí tuệ của người này bị phân chia ra trong nhiều thân, kết quả là chúng u mê và không còn linh nữa. Nếu người ấy muốn có trở lại thân người, người ấy cần phải "luyện lại từ đầu" như trong nhà máy hóa học, tiến trình này có thể cần thời gian rất dài.

Còn một điểm nữa, mỗi lần một người kết hôn, thì linh hồn của người ấy bị chia ra thêm một phần hay nhiều phần. Thí dụ, một người phụ nữ từng kết hôn với bao nhiêu người đàn ông, thì khi chết linh hồn của người phụ nữ đó cũng sẽ bị cưa ra bấy nhiêu phần cho những người đàn ông đó. Nếu người đàn ông lấy nhiều vợ thì quả báo cũng như vậy.

Đối với chúng sinh vô tình, họ có thể khôi phục lại linh tánh của họ không? Có thể được, nếu họ gặp người có khả năng nói Pháp cho họ. Như trường hợp "Khi Đại Sư Đạo Sanh thuyết Pháp, đá cũng gật đầu đồng ý.". Tuy nhiên, chỉ khi nào những chúng sinh vô tình này gặp bậc thánh nhân hay vị A La Hán, thì mới có được cơ hội như vậy.


Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Linh hồn sẻ ra lúc tái sanh?

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Chưa từng thấy kinh Phật nào nói như vậy.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
tuniemphat
Bài viết: 216
Ngày: 19/02/10 20:04
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Hà Nội, Việt Nam

Re: Linh hồn sẻ ra lúc tái sanh?

Bài viết chưa xem gửi bởi tuniemphat »

Chưa được biết đến kinh nào nói như vậy. Nhưng thấy điều này không đúng. Bởi chúng sinh hiện thân khác nhau là do nghiệp quả có khác nhau. Dẫu bé như muỗi chắc vẫn là một chúng sinh hoàn chỉnh ( không có thừa mà cũng không có thiếu ở đây).

Trong kinh Bát Nhã đã nói rõ về Tình và Tưởng có khác nhau nên sinhh ra chúng sinh có khác nhau. Cho dù có đến Trăm kinh vạn quyển nhưng Kinh Phật không bao giờ mâu thuẫn.

Dẫu đây là lời của Tuyên Hóa Đại Sư nói ra cũng không thể tin được. Tôi chỉ tin vào kinh Phật với cái Lý và Sự của Kinh Phật mà thôi. dẫu là một người tầm thường nhất mà nói lý lẽ hợp với tư tưởng của nhà Phật thì tôi đều trân trọng như Phật và Bồ Tát nói, còn cho dù là Đại Sư mà nói lời chỉ dạy không hợp giáo lý của Phật tôi vẫn không nghe.

Nam Mô A Di Đà Phật


[b]Nguyện đem tất cả công đức
Hồi hướng về Tây Phương Tịnh độ
Nguyện con cùng chúng sanh
Đều vãng sanh Cực Lạc[/b]

[b]A Di Đà Phật[/b]
Hình đại diện của người dùng
neo_prog
Bài viết: 61
Ngày: 29/10/10 07:12
Giới tính: Nam

Re: Linh hồn sẻ ra lúc tái sanh?

Bài viết chưa xem gửi bởi neo_prog »

nói bậy nói bạ , gây khổ đau , khốn đốn cho ng học .


Nguyện đem cái Ta ngu ngốc này và những cái của Ta ngu ngốc kia làm công cụ thực hành cả 1 đời này :)
Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: Linh hồn sẻ ra lúc tái sanh?

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

dct xin cảnh giác quí vị...

Đừng bao giờ tuyên truyền ...bài của Tuyên Hóa....

Nếu không thì tự mình hại mình và hại thêm nhiều người thôi...

Đây chỉ là 1 trong vô lượng cái .....tầm bậy của Tuyên Hóa


Hình ảnh
ho trong khanh
Bài viết: 145
Ngày: 08/03/10 05:56
Giới tính: Nam
Đến từ: ho chi minh

Re: Linh hồn sẻ ra lúc tái sanh?

Bài viết chưa xem gửi bởi ho trong khanh »

Trong "địa ngục du ký" của Dương Thiện Sinh thấy có đoạn này .
chúng ta theo đám gia súc trâu, ngựa và dê này mà đi, đến như các loại hóa sinh, thấp sinh, hình dáng li ti, khi chết hồn phách nó nhỏ như hạt cát bị gió thổi tung lên, tốc độ bay rất lẹ, mắt phàm khó mà nhìn thấy rõ. Chúng bay về tụ họp ở âm ti, đợi sau khi đã hoàn hồn, sẽ được xét xử lại, hầu rõ về ba kiếp nhân quả.

Tứ sinh chia ra làm thai sinh, noãn sinh, thấp sinh, hóa sinh. Bốn loài: thai sinh là cấp một, noãn sinh là cấp hai, thấp sinh là cấp ba, hóa sinh là cấp bốn. Vì nặng nghiệp cho nên phải đầu thai dương thế để nhận quả báo. Khi bốn loại này chết đi, loại thai sinh, noãn sinh hồn phách giống người nên linh hồn toàn vẹn; thấp sinh, hóa sinh nghiệp quả nặng, hồn phách bị tan rã. Bởi vậy hai loại này khó mà hoàn hồn, phải đợi toàn thể hồn linh tập hợp lại, hoàn chỉnh đâu đó xong xuôi, khi ấy mới phục hồi nhân thân được.
Hồi xưa cũng có hay thắc mắc vụ này. là một con muỗi vẫn giữ thần thức và nghiệp lực của nó mà tiến hóa dần lên loài người ,loài trời ko? thấy có gì đó hơi phi lý. Nhưng đọc đoạn này mới hiểu . đó cũng là lý do tại sao vãng sanh tây phương cực lạc thì mình mới thấy nghe có trâu , bò , chim , thú đều có thể vãng sanh được nhưng những sinh vật linh tánh chưa tụ hội đủ thì chưa thể vãng sanh như ruồi , muỗi, kiến , gián ...

đoạn trích trên không phải trong kinh điển của Phật. Mình chỉ cảm thấy có vẽ hợp lý . Hiện tại mình vẫn chưa thấy có gì sai . Nên tạm thời cứ để tham khảo vậy.

Như bạn có thể để ý rằng nếu có 1 con kiến bị chết thì có 1 con kiến khác tới tha cái xác con kiến đó về . Chẳng lẽ kiến có tình đồng loại hay sao . Hay là 2 con kiến này cùng nằm trong 1 linh tánh mà bị tách ra đó.

Quang4311 viết
Và hình như Ngài có nói đến một chúng sanh hữu tình có thể sanh thành một đồ vật vô tình
Cái này mình đọc trong kinh Phật thấy nhiều mà . thần thức nhập vào cái bếp trong truyện gì đó quên rồi .. Hoặc như thần cây, thần núi gì đó... họ lấy những vật vô tình làm thân mình đó thôi.


Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: Linh hồn sẻ ra lúc tái sanh?

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Thần Thức Không Phải Là Linh Hồn Như Người Thế Gian Hiểu.

Trong Kinh Có Nói Rõ Việc Này.

Địa Ngục Du Ký Là Sách Của Ngoại Đạo Không Phải Kinh Phật Không Thể Tin Theo Làm Y Cứ.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Linh hồn sẻ ra lúc tái sanh?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Mỗi người đồng một Tâm Thể ấy mà tâm thức của mọi người vọng niệm sanh ra mỗi ngày không biết bao nhiêu chúng sanh.

Hễ nghĩ tưởng cái gì thì tướng ấy sanh ra. Hễ nghĩ con gà thì con gà hiện, hễ nghĩ trái táo thì trái táo hiện, hễ nghĩ đàng ông, đàng bà thì đàng ông đàng bà hiện, hễ nghĩ ma thì ma hiện, hễ nghĩ Phật thì Phật hiện v.v...

Do vậy Kinh Kim Cang dạy muốn hàng phục tâm phải độ 10 loài chúng sanh nơi tự tâm tưởng ra vào Vô Dư Niết Bàn, diệt độ vô lượng vô số chúng sanh như thế mà thật chẳng có chúng sanh nào được diệt độ.

Thế nào là độ chúng sanh? Tức là khiến cho chúng sanh nơi Tâm Tưởng của mình trở về với chỗ vô sanh, tức là trước khi khởi niệm ấy là Vô Dư Niết Bàn.

Thế cho nên độ chúng sanh tức là độ mình, độ chúng sanh nơi tâm mình hiện ra tưởng ra.

Chứ đừng có tưởng tượng rằng mình phải độ những chúng sanh bên ngoài khi chính mình chưa tự độ, tự giác, chưa hàng phục tâm mình, chưa độ chúng sanh do tâm mình sanh tưởng ra.

Do vậy người đang tu hành chưa giác ngộ thì phải Tự Giác Tự Độ trước, hàng phục tâm mình, độ chúng sanh do tâm mình sanh ra trước làm chính. Còn việc giúp đở người chúng sanh bên ngoài là việc phụ tùy duyên.

Tâm mình chưa hàng phục thì vẫn còn ngã chấp, hễ còn ngã chấp nơi tâm thì dù bố thí giúp đở người chúng sanh bên ngoài cũng vẫn còn chấp. Chứ chưa thể nói rằng tôi vì chúng sanh xả thân quên mình, tôi vô ngã rồi!

Bồ Tát là vị đã Tự Giác, nay Giác Tha. Chứ đâu phải chưa tự giác mà đi giác tha!


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Phucnguyên
Bài viết: 3
Ngày: 16/12/10 14:06
Giới tính: Nam
Đến từ: Hồ Chí Minh city

Re: Linh hồn sẻ ra lúc tái sanh?

Bài viết chưa xem gửi bởi Phucnguyên »

Muốn giải thoát, tâm phải định yên một chỗ. Các bạn để tâm chạy cùng trời cuối đất thoả thich nâng cao trí tuệ. Thấy kỳ cục ghe


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Linh hồn sẻ ra lúc tái sanh?

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Phucnguyên đã viết:Muốn giải thoát, tâm phải định yên một chỗ. Các bạn để tâm chạy cùng trời cuối đất thoả thich nâng cao trí tuệ. Thấy kỳ cục ghe
tangbong Thế nào là tâm định yên một chỗ?


Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: Linh hồn sẻ ra lúc tái sanh?

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

Hồi xưa cũng có hay thắc mắc vụ này. là một con muỗi vẫn giữ thần thức và nghiệp lực của nó mà tiến hóa dần lên loài người ,loài trời ko? thấy có gì đó hơi phi lý. Nhưng đọc đoạn này mới hiểu . đó cũng là lý do tại sao vãng sanh tây phương cực lạc thì mình mới thấy nghe có trâu , bò , chim , thú đều có thể vãng sanh được nhưng những sinh vật linh tánh chưa tụ hội đủ thì chưa thể vãng sanh như ruồi , muỗi, kiến , gián ...
Nghe theo Tuyên Hóa là tầm bậy rồi, còn ...vịnh vào cuốn Địa Ngục Du Kí nữa ....

1. Loài con trùng nhỏ như muỗi ...không có vụ "tiến hóa thành loài người và trời".... Mà là thác sanh vào cảnh giới tương ứng THEO NGHIỆP THIỆN ÁC CỦA NÓ .... Không có chuyện tiến hóa với thối hóa...

Nhắc tới là mắc cười hà.... tự nhiên con muỗi thân nó nhỏ thì cho nó bị ...phân chia linh tánh gì gì đó ...(Tuyên Hóa nói tới 84 000 con muỗi)...... có lẽ thịt của 84 ngàn con muỗi bỏ lên cân mới nặng bằng 60-70 chục kí thịt người ...


Còn nói chuyện Vãng Sanh ...thì cực kì tầm bậy.....

Chúng sanh ở các pháp giới từ địa ngục cho tới Bồ Tát ai có tu cách vãng sanh...ruồi muỗi kiến gián nếu có duyên đều được vãng sanh cả....
Đối với chúng sinh vô tình, họ có thể khôi phục lại linh tánh của họ không? Có thể được, nếu họ gặp người có khả năng nói Pháp cho họ. Như trường hợp "Khi Đại Sư Đạo Sanh thuyết Pháp, đá cũng gật đầu đồng ý.". Tuy nhiên, chỉ khi nào những chúng sinh vô tình này gặp bậc thánh nhân hay vị A La Hán, thì mới có được cơ hội như vậy.
Chúng sanh Vô Tình thì làm gì tự nó có "linh tánh" (thần thức)... Những thứ vô tình như cây cối, cục đá, núi, sông... là những thứ vô tình...Nhưng LINH QUỈ NƯƠNG VÀO LÀM NHÀ (THÂN hoặc NHÀ)
... Chứ bản thân những loài vô tình ... không có thần thức...

dct cũng nghe câu chuyện.... nhà sư gì đó ...giảng pháp mà không ai chịu tin nhận, không ai chịu nghe ổng nói...cho nên... giảng cho mấy cục đá ... thì mấy cục đá nó nhúc nhích (còn gật đầu thì trước tiên hỏi đá có cái đầu hông mà gật)... Đó là có những trường hợp như: những thần thức chúng sanh nương vào đá nghe pháp, 2 cảm ứng đến những vật vô tình di chuyển, thần thông .v.v...

Vô Tình, (Pháp nói chung) mình gọi là Pháp Tánh
Hữu Tình mình gọi là Phật Tánh...

Tuy là một nhưng hữu tình có khả năng giác ngộ (vì chúng sanh có Phật Tánh thì nhất định thành Phật)... Còn vô tình KHÔNG THỂ TỰ NÓ GIÁC NGỘ (Đã nói là vô tình,...thì làm gì có tình, có tưởng....trong đó mà ...giác với mê)
Nếu vô tình mà tự nó có thần thức (linh tánh) thì ....người xuất gia cũng nhai "thịt" chúng sanh hằng ngày....

A Di Đà Phật....


Hình ảnh
ho trong khanh
Bài viết: 145
Ngày: 08/03/10 05:56
Giới tính: Nam
Đến từ: ho chi minh

Re: Linh hồn sẻ ra lúc tái sanh?

Bài viết chưa xem gửi bởi ho trong khanh »

Có hết thảy các loài chúng sanh, hoặc từ trứng sanh, hoặc từ thai sanh, hoặc từ ẩm thấp sanh, hoặc từ hóa sanh, hoặc có sắc, hoặc không có sắc, hoặc có tư tưởng, hoặc không có tư tưởng, hoặc chẳng phải có tư tưởng, cũng chẳng phải không tư tưởng, ta đều khiến vào Vô-dư niết-bàn mà được diệt độ."
chào bác Thánh_Tri đọc cái đoạn lý giải của Bác sao đệ thấy khó hiểu quá. Hồi giờ đệ cứ hiểu đơn giản như thế này không biết có đúng không.

diệt độ hết tất cả chúng sinh tức là không còn thấy có một chúng sinh nào từ thai sinh, thấp sanh, hóa sinh cho tới loài có sắc hoặc không có sắc.. tất cả đều là hư vọng do tâm mình chấp trước mà thấy ra như vậy thôi . Nếu còn thấy có 1 chúng sinh tức còn kẹt vào ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng.

Chẳng hạn khi có một người A nào đó tới chửi mình bằng tiếng nước ngoài nhưng mình chỉ thấy một tràn âm thanh gì đó chẳng thấy có nghĩa gì cả nên mình chẳng khó chịu tí nào. Nhưng có người B tới chửi mình bằng Tiếng việt mình hiểu được thì mình lại khó chịu. Nếu mình chẳng thấy "có một đối tượng là anh B nào cả" mà chỉ là một đống thịt đang phát ra những âm thanh . Thì mình hết khó chịu liền. Như vậy là mình đã diệt độ được anh B vào Vô-dư niết bàn rồi. Hoặc như mình mới phát hiện có con chuột ở đâu nhảy vào nhà mình quạy phá lung tung thì khi đó mình rất bực. Nhưng nếu mình không nghĩ là có một con chuột mà là một tai nạn gì gì đó. thì mình không còn bực nữa. cứ như vậy vô lượng, vô biên chúng sanh mình đều thấy như vậy cho tới chúa trời, Thượng đế mình cũng thấy như vậy tức là "diệt độ như thế vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh mà thật ra không có chúng sanh nào được diệt độ cả"


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.10 khách