Linh hồn sẻ ra lúc tái sanh?

Cùng nhau học hỏi những bài giáo lý căn bản và kiến thức Phật học phổ thông.
Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: Linh hồn sẻ ra lúc tái sanh?

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

Cám ơn Thánh Tri đã viết trả lời bộc bạch chân thành...

Nhưng mình không ... lên diễn đàn thì thôi.. lên thì cũng phải..."tám" vài chữ... đã có biết thì đã có chướng, nhưng có những cái biết mà mình cho là chướng đôi khi nó cũng là còn đường dẫn dắt mình đúng pháp vì mình đã có cái "sở tri", thứ nữa là mình có thể dẫn dắt chúng sanh (thảo luận) trên diễn đàn...

Nhưng cái "sở tri" đã phải nên là Chánh Pháp, ít nhất làm không nổi cũng còn ...Chánh Kiến ...để ...xài từ từ sau này... Nếu nói không đúng như pháp, không phải chánh kiến thì ... là tội nhân của 10 phương chư Phật.
Như hỏi: "Ai đang Niệm Phật? Ai? Ai?"

Không biết! nghĩ không tới suy không ra (vì không có chỗ để cho vọng thức bám vào mà nhận biết rồi khởi phân biệt).
Thánh Tri nói phải, tham thoại đầu là để cho hành giả chỉ tham cứu 1 câu mà buộc tâm thay vì "tham cứu" tài sắc danh thực thùy....trong cuộc sống...

Cứ đưa tâm ra tìm hoài, phải nhấn mạnh chữ "Ai?" tìm hoài không được tìm mãi. Lâu ngày đủ lực thì vọng thức bị xóa đi, Tánh Giác hiện tiền.
Chỗ đó không phải như vậy đâu.... Tìm tâm ... là chuyện tìm... "Tề Thiên" ... tìm hoài không được lâu ngày thì ....bị "7 yêu nhền nhện" bắt luôn ...làm gì ... có chuyện "lâu ngày đủ lực thì vọng thức bị xóa" ....Trên căn bản là "Tề Thiên" ....không thể đi tìm mà có... thì làm gì có chuyện ....tìm hoài ...tìm mãi....cuối cùng ...lòi ra.

Biết đã sẵn có thì mình cứ việc "khai quật" nó lên bằng cách thiền, tịnh, mật, giới....v.v.... chứ sao lại phải đi tìm...

Tham cứu thoại đầu là bên Thiền, thiền thì hầu như căn bản là từ CỬA KHÔNG MÀ VÀO, nay bảo phải "đi tìm Tâm" vậy phải chăng là ..trái đạo...
Như khi nhãn căn tiếp xúc sắc trần mới sanh ra nhãn thức. Bây giờ không biết tức không thấy cho nên không khởi sanh vọng thức.


....hic hic........sao lại như vậy?????????.... dct muốn một Thánh Tri ngày xưa cơ...
hehe

Không biết là kẻ ngu, không thấy là kẻ mù...
Mình thử hỏi... Phật có vọng thức không???

sao như vậy chứ...hic hic...
Càng phân biệt càng xa đạo.
Hơn nữa tôi cũng chẳng tới đâu ra gì nên thôi không bàn nữa.
Thánh Tri được nhiều người ..........."sủng ái" trong này làm gì có chuyện...chẳng tới đâu..
3, 4 năm trước Thánh Tri có Chánh Kiến lắm lắm... giúp đỡ nhiều người tu hành...
hehe... Thánh Tri vẫn là thiện tri thức đầu tiên của dct từ khi dct chưa hề biết Phật A Di Đà là ai mà...hé hé.

À....

"Càng phân biệt càng xa đạo" ... câu này cũng không hẳn đâu...Không phân biệt thì không thể biết đúng sai, không biết phải quấy, chánh tà, lợi hại, Phật Ma...Chỉ quan trọng là chỗ có thông hay không??? có chấp hay không thôi.

Chúc Thánh Tri vui vẻ... dct còn học hỏi nhiều ở Thánh Tri mừ ...

A Di Đà Phật.


Hình ảnh
Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: Linh hồn sẻ ra lúc tái sanh?

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

A La Hán nghĩa là vô sanh, Nếu còn ở trong bào thai chui ra tức là còn phàm phu, vậy mê muội là phải rồi
Bác Bình nói phải lắm........ A La Hán hết sanh rùi... mà nay lại chui vào thai thì còn tỉnh táo, vừa chưa ra thì ...lại mê, nếu không có "Bồ Tát" nào đó để giúp người mới lọt lòng này thì cơ hội thối sẽ dễ xảy ra...

Cho nên đời nào A La Hán mà chui vô lại bào thai.... vì "tư tưởng" việc gì cần mần thì mần xong hết trơn rùi
Bồ Tát thì đến Thập địa vẫn còn chút vô minh, mà còn vô minh tức là còn bị ngũ ấm ngăn che. Nghĩa là vẫn còn mê. Nhưng không phải là mê muội như người thường.
À... chỗ Bồ Tát ở trên là ý nói Bồ Tát phàm, không phải Thánh... Năng lực đó còn yếu hơn A La Hán...
A La Hán thì ...nhập trụ thai ...vô tư, chỉ khi xuất thai mới bị mê...

Còn Bồ Tát thì vừa cách ra khỏi 5 ấm là muội rùi...

Kính bác Bình


Hình ảnh
Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: Linh hồn sẻ ra lúc tái sanh?

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

Bậc Thấy Tánh thì đã "tự tại" ra vào luân hồi sanh tử, đối với các thứ phương tiện "chẳng còn lầm nhận", tạm mượn "ngũ uẩn" thị hiện vào luân hồi sanh tử mà thực hiện hạnh nguyện cứu độ chúng sanh. Nên "mê" với vị ấy chỉ là phương tiện, mê này gọi là "tạm mê".
Nhớ giữ câu này cho thật kĩ....thọ trì đọc tụng nó hằng ngày, rùi nếu như sau này mà có cơ hội kiến tánh... thử xem có tự tại không nha, đi qua tường xem có bể đầu không nha, rùi mượn thân thị hiện gì đó coi được không nha. Chứ giờ nói mắc công bị... phản pháo nữa mệt lắm Admin à.

Dấy Niệm Là Nghiệp Trong 3 Cõi

Quán Thế Âm Bồ Tát vẫn còn 1 phẩm sanh tướng vô minh chưa phá.

Pháp Sư Tịnh Không đâu có nói ý này trời... Chỉ nói là "1 một phẩm vô minh" ...chứ đâu có nói "Dấy niệm"...

Dấy nghĩa là động tâm phát khởi lên đó ...anh hai của tui.


Hình ảnh
nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: Linh hồn sẻ ra lúc tái sanh?

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

Thôi:
Khẩu hòa vô tranh


Nam Mô A Di Đà Phật
Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: Linh hồn sẻ ra lúc tái sanh?

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Dấy Niệm Sanh Diệt Trong 3 Cõi Và Vô Thủy Vô Minh Không Giống Nhau

Hết Dấy Niệm Sanh Diệt Trong 3 Cõi Vẫn Còn Vô Minh.

Bậc A La Hán, Duyên Giác, Bồ Tát Đến Thất Địa Không Còn Dấy Vọng Niệm Dứt Nghiệp Sanh Tử Trong 3 Cõi Nhưng Vẫn Còn Vô Thủy Vô Minh.

Vô Thủy Vô Minh Còn Gọi Là Nhất Thiết Trí Chướng ( Sự Chướng Ngại Của Cái Biết Cùng Khắp Tận Cùng)

Trong Kinh Đại Bát Niết Bàn Và Kinh Ưu Bà Tắc Giới Nói Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, A La Hán Đều Quán 12 Nhân Duyên Nhưn Chỉ Có Phật Là Thấy Tận Cùng 12 Nhân Duyên

Bậc A La Hán, Duyên Giác Cho Đến Bồ Tát Đẳng Giác Còn Có Sự Không Biết Nên Gọi Là Vô Minh.

Trong Kinh Phóng Bát Nói Đức Phật Ném Bình Bát Trong Hư Không Mà Ngài Di Lặc Không Biết Nơi Chốn.

Kinh Kim Luân Vương Phật Đảnh Đà Là Ni Khi Đức Phật Hiện Tướng Kim Luân Vương Phật Đảnh Thì Các Bậc Bồ Tát Đẳng Giác Còn Không Biết Được Ngằn Mé Của Tướng Phật ĐảnhOm Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: Linh hồn sẻ ra lúc tái sanh?

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

Vọng tưởng là vô thủy vô minh tức là chúng ta thường nói khởi tâm động niệm, là vọng tưởng vọng tưởng rất là vi tế, chúng ta khởi tâm động niệm có biết hay không không biết, chẳng những chúng ta không biết mà cả A La Hán cũng không biết, Huyền Giáo Bồ Tát cũng không biết, Phật của trong thập pháp giới cũng không biết.
Chấp trước là kiến tư phiền não, đoạn được phiền não này sẽ chứng A La Hán. Ra khỏi Tam Giới
Phân Biệt là Trần Sa Phiền Não, đoạn được phiền não này sẽ bắt đầu chứng nhập nhất chân pháp giới.
Vọng tưởng là Vô Minh, đoạn được phiền não này sẽ thành Phật Quả cứu cánh viên mãn

http://niemphat.net/Luan/bonnguyen_np/bon_nguyen_np.htm
Trong kinh Ðại thừa thường nói thành Phật cần phải trải qua ba A Tăng Kỳ kiếp; ba A Tăng Kỳ kiếp bắt đầu tính từ ngày nào? Chẳng phải tính từ hiện nay, hiện nay chúng ta không đủ tư cách; là tính từ ngày hết thảy phân biệt chấp trước đều đoạn dứt, là tính từ ngày vượt thoát ra khỏi thập pháp giới. Lúc bạn còn chưa vượt khỏi thập pháp giới thì tất cả những gì bạn tu đều không kể, như vậy lục đạo chẳng cần bàn tới. Cho nên chứng được Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật quả trong thập pháp giới, ngay cả Phật cũng chẳng kể; Phật ở đây là Tạng Giáo Phật, Viên Giáo Phật trong Tông Thiên Thai, vẫn còn ở trong thập pháp giới, cũng chưa kể. Phân biệt, chấp trước thiệt đã đoạn dứt sạch sành sanh mới đến Nhất Chân pháp giới, chứng Viên Giáo Sơ Trụ Bồ Tát, Biệt Giáo Sơ Ðịa Bồ Tát, tính là tính từ lúc này, phải trải qua ba A Tăng Kỳ kiếp nữa!

Ba A Tăng Kỳ kiếp để phá cái gì? Phá vọng tưởng. Lúc bấy giờ mới phá vọng tưởng, một phiền não trong ba thứ ‘vọng tưởng, phân biệt, chấp trước’. A Tăng Kỳ kiếp thứ nhất là để phá ba mươi phẩm -- Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng; A Tăng Kỳ kiếp thứ nhì phá bảy phẩm – Sơ Ðịa đến Thất Ðịa; A Tăng Kỳ kiếp thứ ba phá ba phẩm, càng trở về sau càng khó, đến Pháp Vân Ðịa Bồ Tát thì mới gọi là viên mãn thành Phật. Chúng ta chẳng thể không biết những thường thức căn bản này, chẳng thể không biết chúng ta tu cái gì, công phu của chúng ta ở tại đâu? Chúng ta phải hiểu rõ những chuyện này


Nam Mô A Di Đà Phật
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Linh hồn sẻ ra lúc tái sanh?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

"dct87"]đã có biết thì đã có chướng, nhưng có những cái biết mà mình cho là chướng đôi khi nó cũng là còn đường dẫn dắt mình đúng pháp vì mình đã có cái "sở tri", thứ nữa là mình có thể dẫn dắt chúng sanh (thảo luận) trên diễn đàn...
Sở Tri là hư vọng, chấp chặt là vô minh. Vì thế Kinh Lăng Nghiêm nói: "Tri kiến lập tri tức vô minh bổn. Tri Kiến vô kiến tư tức Niết Bàn."

Do vậy Thánh Tri cũng từng nhiều lần khuyến cáo đại chúng: Đừng chấp vào lời Tôi nói!

Nghe thì nghe, đọc thì đọc, mà nghe rồi đọc rồi thì quên đi! Vì sao thế? Vì Phật cũng dạy trong Kinh Lăng Nghiêm: "Nhất thiết Tu Đa La giáo như tiêu chỉ nguyệt". Kinh Kim Cang lại nói "Pháp như thuyền bè".
Nhưng cái "sở tri" đã phải nên là Chánh Pháp, ít nhất làm không nổi cũng còn ...Chánh Kiến ...để ...xài từ từ sau này... Nếu nói không đúng như pháp, không phải chánh kiến thì ... là tội nhân của 10 phương chư Phật.
Cũng nên biết thêm rằng còn chấp như thế cũng lại là tội nhân của 10 phương chư Phật!

Chỗ đó không phải như vậy đâu.... Tìm tâm ... là chuyện tìm... "Tề Thiên" ... tìm hoài không được lâu ngày thì ....bị "7 yêu nhền nhện" bắt luôn ...làm gì ... có chuyện "lâu ngày đủ lực thì vọng thức bị xóa" ....Trên căn bản là "Tề Thiên" ....không thể đi tìm mà có... thì làm gì có chuyện ....tìm hoài ...tìm mãi....cuối cùng ...lòi ra.

Biết đã sẵn có thì mình cứ việc "khai quật" nó lên bằng cách thiền, tịnh, mật, giới....v.v.... chứ sao lại phải đi tìm...Tham cứu thoại đầu là bên Thiền, thiền thì hầu như căn bản là từ CỬA KHÔNG MÀ VÀO, nay bảo phải "đi tìm Tâm" vậy phải chăng là ..trái đạo...
Tìm tức là không tìm vì tìm không được. Ngay chỗ không biết suy không ra nghĩ không tới tức là khai quật đó! Vì nó xóa tan mọi vọng niệm chấp thủ.


....hic hic........sao lại như vậy?????????.... dct muốn một Thánh Tri ngày xưa cơ...
hehe
Cuộc đời vô thường, thân tâm thường thay đổi, Thánh Tri ngày nay đâu còn là Thánh Tri ngày xưa nữa mà muốn hay không. Chớ nên nắm bắt hoa đốm trên không! Chớ nên vọng tưởng!
Không biết là kẻ ngu, không thấy là kẻ mù...
Mình thử hỏi... Phật có vọng thức không???
Không biết mà biết là người Trí
Không thấy mà thấy là người Sáng

Phật có vọng thức tức là chúng sanh. Chúng sanh không có vọng thức tức là Phật. Vậy còn hỏi để làm gì?


Thánh Tri được nhiều người ..........."sủng ái" trong này làm gì có chuyện...chẳng tới đâu..
3, 4 năm trước Thánh Tri có Chánh Kiến lắm lắm... giúp đỡ nhiều người tu hành...
hehe... Thánh Tri vẫn là thiện tri thức đầu tiên của dct từ khi dct chưa hề biết Phật A Di Đà là ai mà...hé hé.
Cuộc đời cứ đưa người ta lên tức phải có ngày đưa người ta xuống, toàn là việc trong mộng. Nào có dính dáng gì đến mình đâu!

Mấy năm thắm thoát trôi qua, người đi kẻ lại mà lụm cụm vẫn ở diễn đàn nầy, duyên chưa rời khỏi, già rồi nên thấy chánh kiến không còn là chán kiến nữa vì vậy nên xưa thì chánh kiến lắm, nay thì hết rồi.

Biết A Di Đà Phật là ai rồi thì phải vược lên nữa để hiểu biết, tin và thấy cho được Phật A Di Đà nơi chính mình.

Kinh Kim Cang dạy: "Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Nhược kiến chư tướng phi tướng tức Kiến Như Lai".


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: Linh hồn sẻ ra lúc tái sanh?

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Bồ Tát Đến Bát Địa Đã Hết Vọng Tưởng.

Như Trong Kinh Hoa Nghiêm Nói

Nhập đệ bát bất động trí địa.

Kim cang tạng Bồ Tát bảo giải thoát nguyệt Bồ Tát rằng :

Thưa Phật tử ! đại Bồ Tát ở trong đệ thất viễn hành địa, khéo tu tập phương tiện huệ, khéo thanh tịnh các đạo, khéo tu tập pháp trợ đạo, do đại nguyện lực nhiếp trì, được phật lực gia hộ, tự thiện lực giử gìn, thường tưởng nhớ, lực, vô úy, bất cộng của Như Lai, khéo thanh tịnh thâm tâm tự giác, có thể thành tựu phước đức trí huệ, đại từ đại bi chẳng bỏ chúng sanh,vào vô lượng trí đạo, vào tất cả pháp bổn lai vô sanh, vô khởi, vô tướng, vô thành, vô hoại, vô chuyển, vô tánh, lay đây làm tánh ba thuở sơ, trung, hậu thảy đều bình đẳng vô phân biệt, là chổ nhập của như như trí, lìa tất cả tưởng phân biệt tâm ý thức, không chổ chấp lấy dường như hư không, vào tất cả pháp như tánh hư không, đây gọi là được vô sanh pháp nhẫn.

Bồ Tát trụ bất động địa cũng như vậy, tất cả tâm ý thức đều chẳng hiện tiền.

Ðại Bồ Tát này còn chẳng hiện khởi tâm Bồ Tát, tâm phật, tâm Bồ đề, tâm Niết Bàn, huống là còn khởi tâm thế gian .


Chẳng Khởi Tâm Tức Là Đã Hết Vọng Niệm.

Vọng Tưởng Và Vô Minh Có Phần Sai Biệt.

Trong Kinh Giải Thâm Mật Nói Rất Rõ Ràng Về Nghĩa Này.


Vô Minh Là Không Biết.

Vọng Tưởng Là Dấy Niệm.


Không Dấy Niệm Mà Không Biết Thì Vẫn Gọi Là Vô Minh.

Phật Chứng Nhất Thiết Trí Trí Dứt Vô Thủy Vô Minh Dứt Biến Dịch Sanh Tử.

Bồ Tát Chứng Đạo Chủng Trí Phá Vô Minh Hoặc Chứng Phần Pháp Thân

Bậc A La Hán, Duyên Giác Chứng Nhất Thiết Trí Nghĩa Là Phá Phiền Não Hoặc Trong 3 Cõi Luân Hồi Dứt Phần Đoạn Sanh Tử.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: Linh hồn sẻ ra lúc tái sanh?

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

KC
Vô Minh Là Không Biết.

Vọng Tưởng Là Dấy Niệm.
Vậy cái gì làm chướng ngại không biết vậy KC.
Các bậc Pháp Thân Đại sĩ họ có dấy niệm, có vọng tưởng nhưng họ không có phân biệt, họ không có chấp trước
, vọng tưởng rất mỏng
2 cái này là 1 đó KC ơi :)
Mặt trăng tròn ngày rầm là quả Phật Viên Giáo.
Mặt trăng khuyết hình lưỡi liềm hay phân nữa là các bậc Pháp Thân đại sĩ phá các phẩm vô minh chứng phần pháp Thân. Phá càng nhiều thì càng tiến lên gần quả vị Phật.
Trích Kinh Lăng Nghiêm:
http://www.tangthuphathoc.com/phathoc/p ... ong-07.htm
V. Vọng hết thì chơn hiện
- Này A Nan, tùy ông lựa chọn sáu căn mà tu hành, nếu sự kiết phược ở nơi căn diệt; khi các vọng đã tiêu hết, thì đó là “chơn” chứ gì nữa! A Nan, ông hãy xem cái khăn đã cột sáu gút đây, có thể đồng một thời mở được hết sáu gút được không?

A Nan thưa: Bạch Thế tôn, sáu gút tuy đồng một cái khăn, song khi cột, đã tuần tự mà cột, thì khi mở cũng phải theo thứ lớp mà mở, không thể đồng một thời mở được hết.

Phật dạy: Sáu căn của ông khi giải trừ cũng phải như vậy. Mở gút đầu tiên là phá trừ ngã chấp (chấp ta) trước chứng đặng nhơn không. Tiến đến từng thứ hai là phá trừ Phá chấp, sau mới chứng đặng pháp không. Ngã, pháp đều không sanh, thế mới gọ là Bồ tát đặng Vô sanh nhẫn (an nhẫn nơi nhơn, pháp đều không sanh)
Nếu KC cho nó là 2 vậy nêu ví dụ cụ thể nha cho nguynlinhtam hiểu thêm nguynlinhtam mơ hồ quá
Kính


Nam Mô A Di Đà Phật
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Linh hồn sẻ ra lúc tái sanh?

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Vô Minh là Không Biết gồm mọi Sự Không Biết.

Không biết rõ ngũ uẩn :Khổ, Vô thường, Vô Ngã mà lầm chấp làm NGÃ thì gọi là Chấp Trước (Chấp Ngã).

Không Biết rõ ngũ uẩn, tướng pháp vốn không mà lầm chấp làm đối tượng truy xét thì gọi là Vọng Tưởng.(Chấp Pháp).

Không biết nên khởi Sự Phân Biệt: Phân Biệt Mình - Người do chấp Ngã, Phân Biệt TA- VẬT do Chấp Pháp,...........

Hết chấp Ngã, hết chấp Pháp vào bậc Bát Địa Bồ Tát.
Đoạn sạch VÔ MINH tức thì thành Phật.


nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: Linh hồn sẻ ra lúc tái sanh?

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

Đoạn sạch VÔ MINH tức thì thành Phật.
Vậy đoạn sạch Vô Minh có phải là đoạn sạch Vọng Tưởng không VHBK


Nam Mô A Di Đà Phật
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Linh hồn sẻ ra lúc tái sanh?

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Như trên VHBK có nói: Vô Minh nghĩa là không biết gồm mọi sự không biết. Đoạn sạch Vô Minh nghĩa là chẳng có gì mà không biết, không gì không thấu rõ, ... tột cùng, gọi là Phật Quả. Vậy thì làm gì có VỌNG TƯỞNG, cho dù có định nghĩa Vọng Tưởng như thế nào đi nữa.

Ngược lại, Nếu định nghĩa (hiểu) Vọng Tưởng trong một chuần mực nào đó thì đoạn sạch Vọng tưởng, cũng có chứng mực trong quả vị giới hạn nào đó.

DH hiểu thế nào là Vọng Tưởng?


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.7 khách