Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh Lược Giảng

Thảo luận giáo lý và phương pháp hành trì pháp môn niệm Phật.

Điều hành viên: binh, battinh

Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh Lược Giảng

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Kinh Phật Dạy Luôn Luôn Có Đủ Lý Và Sự.

Lý Là Nói Về Tánh

Sự Là Nói Về Tướng


Tánh Và Tướng Đều Phải Dung Thông Thì Mới Gọi Là Trung Đạo.

Thông Lý Thì Mới Có Thể Hành Sự.

Hiểu Sự Thì Mới Có Thể Nhập Lý.

Như Trong Kinh Đại Bát Niết Bàn Trong Phẩm Thuần Đà (Hiểu Diệu Nghĩa) Thì Ngài Thuần Đà Cùng Với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Cùng Luận Phật Pháp.

Ngài Thuần Đà Nói Như Lai Là Thân Chân Thường Xa Lìa Tất Cả Mọi Tướng Đối Đối Thì Không Có Niết Bàn.

Ngài Văn Thù Bảo Ngài Thuần Đà Là Lý Đệ Nhất Nghĩa Thì Như Vậy Nhưng Đức Phật Sắp Thị Hiện Tướng Niết Bàn Nên Ngài Thuần Đà Phải Mau Lo Sửa Soạn Cúng Dường Phật Cùng Thánh Chúng.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Google [Bot]4 khách