Tôn Ảnh 88 Đức Phật

Đây là chuyên mục để đăng các hình ảnh Phật, Bồ Tát

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

trungtamtutam
Bài viết: 525
Ngày: 05/08/10 20:36
Giới tính: Nam
Đến từ: Tâm
Nghề nghiệp: “Tâm hiếu là tâm Phật,
Hạnh hiếu là hạnh Phật”

Tôn Ảnh 88 Đức Phật

Bài viết chưa xem gửi bởi trungtamtutam »

Hình ảnh
Hình ảnh

Nam mô Tu Ma Na Hoa Quang Phật: Ma Na Hoa- xứng ý, hoa màu xanh, vàng, trắng, thơm và sáng đưa xa, dụ cho Phật có tâm hương phực sáng, đâu chẳng vừa ý chúng sinh

Hình ảnh
Hình ảnh

Nam mô Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật: Ưu Đàm Bát La Hoa- Hoa Linh Thoại, ba ngàn năm mới trổ một kỳ, tiêu biểu cho Luân Vương ra đời. Thù Thắng- đến kỳ Phật ra đời còn lâu hơn cả hoa ấy nữa cho nên nói là thù thắng (hơn hết) . Phật ra đời là việc rất khó và hiếm có cho nên Phật Pháp nan văn là vậy.

Hình ảnh
Hình ảnh

Nam mô Đại Huệ Lực Vương Phật: Do sức đại tự tại và trí huệ mà thuyết pháp độ sinh

Hình ảnh
Hình ảnh

Nam mô A Súc Tỳ Hoan Hỉ Quang Phật: A Súc Tỳ-Bất động. Dùng trí huệ bất động khắp khiến chúng sinh được lợI ích. Bất động-Giải thoát, chứng được lẽ không tức là vạn pháp giai không. Vô Nộ-Không giận. NgườI nào không giận tức là A Súc Bệ Phật vì tâm không động nên sinh hoan hỉ.

Hình ảnh
Hình ảnh

Nam mô Vô Lượng Âm Thinh Vương Phật: Phật nói ra vô lượng âm thanh, mỗI một tiếng là diễn ra vô lượng lờI nói. Tùy theo mỗI loài mà hiểu được tiếng khác nhau của loài đó.

Hình ảnh
Hình ảnh

Nam mô Tài Quang Phật: Biện tài thuyết pháp tùy theo căn cơ của chúng sinh mà hoá độ.

Hình ảnh
Hình ảnh

Nam mô Kim Hải Quang Phật: Thân Phật sắc vàng, trong ngoài thấy suốt, ẩn hiện ra mườI phương. Y báo và chánh báo ví như muôn vật đều hiện rõ trong gương.

Hình ảnh
Hình ảnh

Nam mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật: Đem ánh sáng trí tuệ chiếu soi, thuyết pháp thông suốt một cách vô ngại, ví như núi cao biển rộng. Ngài A Nan dùng trí tuệ, phương tiện cao như núi, rộng như biển mà thuyết pháp cho chúng sinh.

Hình ảnh
Hình ảnh

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật: Thích Ca-Năng nhân, ứng hoá ba giớI (dục, sắc, vô sắc) , rộng độ chúng sinh vì không trụ nơi cảnh vui niết bàn. Mâu Ni-Tịch mặc, thật trí vắng lặng thanh tịnh vì chẳng bị nơi cảnh khổ sinh tử . Cảnh vui Niết Bàn là tịch.

Hình ảnh
Hình ảnh


Nam mô Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật: Hoá thân ứng cơ, khắp hay tự tại. Công hạnh của chư Phật, thảy đều viên mãn.

Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh

Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh

Hình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnh


[color=#0000FF][b]“Tâm hiếu là tâm Phật,
Hạnh hiếu là hạnh Phật”
http://trungtamtutam.com/diendantuthien/[/b][/color]
tubihyxa_nguyen
Bài viết: 38
Ngày: 19/12/10 23:36
Giới tính: Nam
Đến từ: toi den tu trang chuyenphapluan.com

Re: Tôn Ảnh 88 Đức Phật

Bài viết chưa xem gửi bởi tubihyxa_nguyen »

Nam mô Thanh tịnh đại hải Chúng Bồ tát
Đã biết đến danh xưng của các Phật qua Kinh giáo .Nhưng hôm nay mới thấy mở mang thêm được nhiều lắm do duyên ngắm hình tượng với lời giới thiệu rõ ràng . Khúc mắc đã lâu trong lòng tại tâm tư đã giải tỏa hết . Thật là thư thái vui mừng dâng lên . Thư thái vì khúc mắc được giải tỏa , vui mừng vì được thấu tỏ thêm về hiểu biết và nhìn nhận về đạo pháp . Xem hình ảnh từ trungtamtutam tôi được cảm nhận thấy thanh tịnh hơn lên trên mọi khía cạnh pháp giới đang bao quát . Tri ân công đức của trungtamtutam va kính mong sự tinh tấn sẽ thường hiện trên diễn đàn từ bạn cũng như từ tất cả thành viên trên diễn đàn .
Lần nữa cảm ơn bài gửi của Trung tâm từ Tâm

Nam mô Thiên bách ức hóa thân bản sư Phật Thích Ca Mâu Ni


Phật chẳng là phật
Không vốn chẳng không
Bảo Phật như không
Dẫn Không hóa Phật
( Xưa ai là tôi_ . _mai tôi là ai
Nay vui bỏ hôm xưa - ngày mai đó )
Hình đại diện của người dùng
Thanh Tịnh Lưu Ly
Điều Hành Viên
Bài viết: 830
Ngày: 06/05/10 13:45
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Hà Nội - Việt Nam
Nghề nghiệp: Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh

Re: Tôn Ảnh 88 Đức Phật

Bài viết chưa xem gửi bởi Thanh Tịnh Lưu Ly »

tubihyxa_nguyen đã viết:Nam mô Thanh tịnh đại hải Chúng Bồ tát
Đã biết đến danh xưng của các Phật qua Kinh giáo .Nhưng hôm nay mới thấy mở mang thêm được nhiều lắm do duyên ngắm hình tượng với lời giới thiệu rõ ràng . Khúc mắc đã lâu trong lòng tại tâm tư đã giải tỏa hết . Thật là thư thái vui mừng dâng lên . Thư thái vì khúc mắc được giải tỏa , vui mừng vì được thấu tỏ thêm về hiểu biết và nhìn nhận về đạo pháp . Xem hình ảnh từ trungtamtutam tôi được cảm nhận thấy thanh tịnh hơn lên trên mọi khía cạnh pháp giới đang bao quát . Tri ân công đức của trungtamtutam va kính mong sự tinh tấn sẽ thường hiện trên diễn đàn từ bạn cũng như từ tất cả thành viên trên diễn đàn .
Lần nữa cảm ơn bài gửi của Trung tâm từ Tâm

Nam mô Thiên bách ức hóa thân bản sư Phật Thích Ca Mâu Ni
Hoan hỷ gửi quý đạo hữu !
TTLL có sưu tầm một số tôn ảnh ở blog, mời đạo hữu ghé thăm !

http://namo84000.wordpress.com/

Chúc đạo hữu thân tâm an lạc, Tâm Bồ Đề kiên cố, tu tập tinh tấn.


https://BudSas.top
Bài kinh đầu tiên của Đức Phật là Tứ Diệu Đế, bài kinh cuối cùng cũng là Tứ Diệu Đế. Tứ Diệu Đế là cốt lõi, là nền tảng, là khung xương của hệ thống giáo lý Phật Pháp. Tứ Diệu Đế là sự thật tuyệt đối về nguyên nhân gốc rễ của khổ và là sự thật tuyệt đối về con đường để giải thoát khổ
trungtamtutam
Bài viết: 525
Ngày: 05/08/10 20:36
Giới tính: Nam
Đến từ: Tâm
Nghề nghiệp: “Tâm hiếu là tâm Phật,
Hạnh hiếu là hạnh Phật”

Re: Tôn Ảnh 88 Đức Phật

Bài viết chưa xem gửi bởi trungtamtutam »

tubihyxa_nguyen đã viết:Nam mô Thanh tịnh đại hải Chúng Bồ tát
Đã biết đến danh xưng của các Phật qua Kinh giáo .Nhưng hôm nay mới thấy mở mang thêm được nhiều lắm do duyên ngắm hình tượng với lời giới thiệu rõ ràng . Khúc mắc đã lâu trong lòng tại tâm tư đã giải tỏa hết . Thật là thư thái vui mừng dâng lên . Thư thái vì khúc mắc được giải tỏa , vui mừng vì được thấu tỏ thêm về hiểu biết và nhìn nhận về đạo pháp . Xem hình ảnh từ trungtamtutam tôi được cảm nhận thấy thanh tịnh hơn lên trên mọi khía cạnh pháp giới đang bao quát . Tri ân công đức của trungtamtutam va kính mong sự tinh tấn sẽ thường hiện trên diễn đàn từ bạn cũng như từ tất cả thành viên trên diễn đàn .
Lần nữa cảm ơn bài gửi của Trung tâm từ Tâm

Nam mô Thiên bách ức hóa thân bản sư Phật Thích Ca Mâu Ni
kinhle tangbong kinhle

Cám ơn lời chia sẽ và khích lệ của bạn , mình sẽ luôn cố gắng hơn !


[color=#0000FF][b]“Tâm hiếu là tâm Phật,
Hạnh hiếu là hạnh Phật”
http://trungtamtutam.com/diendantuthien/[/b][/color]
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.3 khách