Thắc mắc !

Giải đáp thắc mắc giáo lý Phật-đà, hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

Huệ Hiền
Bài viết: 1447
Ngày: 31/05/10 18:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Kiên Giang - Việt Nam

Thắc mắc !

Bài viết chưa xem gửi bởi Huệ Hiền »

Tôi có 2 thắc mắc mong quý đạo hữu giúp đỡ:

Câu 1: trong kinh Pháp Hoa Phật nói nếu người nào muốn thuyết kinh Pháp Hoa thì phải vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai và thấy các pháp đều không. Nhưng nếu là cư sĩ tại gia hiểu kinh Pháp Hoa theo nghĩa kinh nghĩa là trong kinh có gì thì nói lại, hay là hiểu chút ít rồi nói cho người khác nghe, như vậy có được không ?

Câu 2: Phật tánh là tánh không phải không ?


Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Thắc mắc !

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

1) Được ! Phẩm công đức nói rằng :"Nếu có người nghe kinh Pháp Hoa, tùy theo chỗ mình hiểu, nói lại cho người khác nghe, người kia lại đi nói lại cho người khác. Dần dà đến người thứ 50. Thì công đức của người thứ 50 còn là vô lượng, huống chi người nghe từ đầu.

2) Phật tánh là cái gốc để thành Phật. Còn tánh không, cái này phải tự tìm hiểu. :-SS timeeeout


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
nhampl
Bài viết: 611
Ngày: 25/03/08 17:51
Giới tính: Nam
Đến từ: dalat

Re: Thắc mắc !

Bài viết chưa xem gửi bởi nhampl »

Đ/H Lâm Nghĩa ! PL có chút ý như sau :
Câu 1 : có câu rằng " Y kinh thuyết pháp oan ba đời chư Phật, Ly kinh thuyết pháp đồng ma thuyết" ! khoản này không kể tại gia hay xuất gia !
Câu 2 : nếu giống nhau sao lại có hai từ khác nhau ! chúng ta biết con người dùng từ ngữ để diễn tả thế nên ở đây từ "Phật tánh" là từ diễn tả trọn vẹn , từ "Tánh không" là từ diễn tả một tính chất ! hí luận với đ/h chút thôi chứ theo PL thì mỗi chúng ta học Phật cần nhất là hành , rồi thì tự biết , tìm hiểu cũng tốt nhưng nếu không hành những hiểu biết nó làm chướng ngại chính chúng ta mà thôi !


hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: Thắc mắc !

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

tangbong
nếu giống nhau sao lại có hai từ khác nhau !
nếu đồng là bất khả tư nghì của đạo phật thì có thể khác nhau chăng, chính vì bất khả tư nghì nên có rất nhiều tên?
:D


Huệ Hiền
Bài viết: 1447
Ngày: 31/05/10 18:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Kiên Giang - Việt Nam

Re: Thắc mắc !

Bài viết chưa xem gửi bởi Huệ Hiền »

Cảm ơn các đạo hữu ! tangbong


Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -
tietphuochung
Bài viết: 378
Ngày: 07/03/10 01:27
Giới tính: Nam
Đến từ: tiengiang vietnam

Re: Thắc mắc !

Bài viết chưa xem gửi bởi tietphuochung »

>:D< >:D< >:D<PHẬT TÁNH và TÁNH KHÔNG là hai từ và hai nghĩa .


Về câu một thì lảo binh nhà minh lẩn lộn giửa hai từ đọc tụng và thuyết giản Ông nên xem lại nhé . còn bạn nhampl chỉ đúng với ngừoi chưa Kiến Tánh (dù người đó có chức sắc ,địa vị trong giáo hội hay học vị vẫn là ma thuyết ) còn sai là với người Kiến Tánh ,vì người Kiến Tánh thì mỗi niệm của họ đều Thanh tịnh do đó họ có thể tuỳ Căn cơ của mỗi người mà thuyết giảng . ( dù họ không cắt tóc cạo đầu mặc y bào )

Về câu 2. bạn nhampl trả lời khá chính xác ,Tôi cũng xin viết thêm về Nghĩa PHẬT TÁNH : Phật Tánh trong KINH còn gọi là Tánh Giác hay Viên Giác Tánh , Tánh Kim Cang , tuỳ theo bộ Kinh mà có và tuỳ theo các Vị Thiền Su sau khi Giác Ngộ mà đặt tên ,như Ngọc Như Ý , Ma Ni Châu … hay đơn giản hơn như Lục Tổ gọi là Chủ Nhân Ông ,Cái Ấy … cái Phật Tánh nầy ai cũng sẳn có đây là lời khẳng định của Đức THÍCH CA MÂU NI , chứ không riêng chỉ một mình Đức Thích Ca Mâu NI mới có.

Còn hai từ Tánh Không ( không Tánh ) thì đúng như bạn nhampl đã viết , nghĩa của nó chỉ vào sự vật như đất ,đá , nhà cửa ,ruộng vườn,tiền ,tài ,sắc ,dục, cho dến tham ,sân ,si .v.v… là những sự vật không có Tánh Phật hay Tánh Giác . mong các bạn được tinh tấn .
>:D<


TÂM THẤY THẬT TƯỚNG
MINH CHÂU HIỆN NHÃN TIỀN
THẤY NGHE VÔ NGẠI
VÔ NGẠI ĐẠI THẦN THÔNG
TUỲ DUYÊN DIỄN PHÁP
PHỔ ĐỘ CHÚNG HỮU TÌNH
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Thắc mắc !

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

sự vật như đất ,đá , nhà cửa ,ruộng vườn,tiền ,tài ,sắc ,dục, cho dến tham ,sân ,si .v.v… là những sự vật không có Tánh Phật hay Tánh Giác
Làm gì có sự vật nào mà không có tánh PHật ?
Tiết phước chung đã nghe câu " Vô tình thuyết pháp" chưa ?
Hay câu " nhất thiết duy tâm tạo" chứng tỏ rằng
quan niệm có những sự, vật không có Phật tánh là sai.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
tietphuochung
Bài viết: 378
Ngày: 07/03/10 01:27
Giới tính: Nam
Đến từ: tiengiang vietnam

Re: Thắc mắc !

Bài viết chưa xem gửi bởi tietphuochung »

>:D< >:D< >:D<


được rồi Ông hãy dẫn chứng hai câu trên đi Tôi sẻ lắng nghe. >:D<


TÂM THẤY THẬT TƯỚNG
MINH CHÂU HIỆN NHÃN TIỀN
THẤY NGHE VÔ NGẠI
VÔ NGẠI ĐẠI THẦN THÔNG
TUỲ DUYÊN DIỄN PHÁP
PHỔ ĐỘ CHÚNG HỮU TÌNH
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Thắc mắc !

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Còn dẫn chứng gì nữa ?
Nếu hết thảy pháp giới do tâm tạo ra (nhất thiết duy tâm tạo) thì hiển nhiên là các vật vô tri như gỗ đá cũng do tâm tạo, đuơng nhiên là nó có Phật tánh.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
nhampl
Bài viết: 611
Ngày: 25/03/08 17:51
Giới tính: Nam
Đến từ: dalat

Re: Thắc mắc !

Bài viết chưa xem gửi bởi nhampl »

Thấy có chuyện kề : có người hỏi thiền sư !
- con chó có Phật tánh không !
TS trả lời : có !
lại có người hỏi :
- con chó có Phật tánh không !
Ông ta lại trả lời : không
vậy là sao hè !!!


tietphuochung
Bài viết: 378
Ngày: 07/03/10 01:27
Giới tính: Nam
Đến từ: tiengiang vietnam

Re: Thắc mắc !

Bài viết chưa xem gửi bởi tietphuochung »

>:D< >:D< >:D<


với Lảo binh Tôi công nhận là người giỏi về hoằng Pháp lợi sanh ,chứ không giỏi về Phật TÁNH ,đời sau sẻ hưởng phước trời người ,
và nên nhớ dịch Kinh phải sát Nghĩa ( ly Kinh nhất tự đồng Ma nói ) nếu không thì đời sau thành Thuyền Trưởng VÔ VÔ MINH đấy . >:D<


TÂM THẤY THẬT TƯỚNG
MINH CHÂU HIỆN NHÃN TIỀN
THẤY NGHE VÔ NGẠI
VÔ NGẠI ĐẠI THẦN THÔNG
TUỲ DUYÊN DIỄN PHÁP
PHỔ ĐỘ CHÚNG HỮU TÌNH
Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: Thắc mắc !

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

với Lảo binh Tôi công nhận là người giỏi về hoằng Pháp lợi sanh ,chứ không giỏi về Phật TÁNH ,đời sau sẻ hưởng phước trời người ,
và nên nhớ dịch Kinh phải sát Nghĩa ( ly Kinh nhất tự đồng Ma nói ) nếu không thì đời sau thành Thuyền Trưởng VÔ VÔ MINH đấy . >:D<
Người Nói Câu Này Đã Thấy Tánh Chưa?Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.25 khách