CUNG THỈNH NGHIÊN CỨU KINH BÁT-NHÃ-BA-LA-MẬT

Có những đoạn kinh luận đọc không hiểu, hiểu mà không thấu đáo, chẳng biết hỏi ai ? Mời đem vào đây để mọi người cùng nhau thảo luận học hỏi...

Điều hành viên: binh

Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: CUNG THỈNH NGHIÊN CỨU KINH BÁT-NHÃ-BA-LA-MẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Tại sao kinh Phật nói "Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc" ?
Bởi vì tâm khởi ra năng kiến và sở kiến.
Năng kiến là cái thấy
Sở kiến là cái bị thấy
Thì sở kiến lại gồm có : sắc chất và hư không
cho nên hư không cũng chỉ là cái bị thấy, nên cùng loại với sắc
Cả hai đều không có thật (chỉ do tâm tạo ra mà thôi).
Cho nên nói rằng "Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc"


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Không biết
Bài viết: 429
Ngày: 23/11/10 22:04
Giới tính: Nam
Đến từ: Việt Nam
Được cảm ơn: 1 time

Re: CUNG THỈNH NGHIÊN CỨU KINH BÁT-NHÃ-BA-LA-MẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi Không biết »

tubihyxa_nguyen đã viết: ...Từ " không " tại đoạn đạo này , tôi đang tìm hiểu chưa quyết đinh rõ . Các vị , các bạn cho chính kiến hướng dẫn nhé .
Các Pháp do DUYÊN sanh
Rồi cũng do DUYÊN diệt
Đại Sa-Môn Cồ Đàm
Thầy của con dạy thế ! kinhle

Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật !!! kinhle kinhle kinhle


Không biết
Bài viết: 429
Ngày: 23/11/10 22:04
Giới tính: Nam
Đến từ: Việt Nam
Được cảm ơn: 1 time

Re: CUNG THỈNH NGHIÊN CỨU KINH BÁT-NHÃ-BA-LA-MẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi Không biết »

binh đã viết:Tại sao kinh Phật nói "Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc" ?
Bởi vì tâm khởi ra năng kiến và sở kiến.
Năng kiến là cái thấy
Sở kiến là cái bị thấy
Thì sở kiến lại gồm có : sắc chất và hư không
cho nên hư không cũng chỉ là cái bị thấy, nên cùng loại với sắc
Cả hai đều không có thật (chỉ do tâm tạo ra mà thôi).
Cho nên nói rằng "Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc"
Con cảm ơn Thầy binh ! kinhle kinhle

Sắc cũng do DUYÊN
Không cũng vì DUYÊN
Không, Sắc DUYÊN hợp
Tịch diệt tịch DUYÊN.

Kính cẩn...Kính cẩn... kinhle kinhle
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật !!! kinhle kinhle kinhle


tubihyxa_nguyen
Bài viết: 38
Ngày: 19/12/10 23:36
Giới tính: Nam
Đến từ: toi den tu trang chuyenphapluan.com

Re: CUNG THỈNH NGHIÊN CỨU KINH BÁT-NHÃ-BA-LA-MẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi tubihyxa_nguyen »

Nam mô bổn sư THÍCH CA MÂU NI
Xin chào quý thành viên diễn đàn cùng quý khách có duyên với diễn đàn .
Rất tri ân các ý kiến hướng dẫn của các bạn . Bên cạnh sự thực hành tu tự- lợi , tôi có ý kiến mong các bạn đồng tâm đưa thêm tính năng lợi- tha vào phần nghiên cứu đang thực hiện đây bằng cách thức hỏi đáp trực tiếp những đoạn đạo dược nêu ra để phần nghiên cứu này tự có đầy đủ tính năng của một con thuyền Bát-nhã . Chúng ta nên tính đến khả năng , có người kính tin Phật và mong muốn học giáo lý , nhưng chưa am hiểu được mấy , lại không có điều kiện thời gian , nếu đọc riêng phần nghiên cứu kinh luận tại tiêu đề này , cũng sẽ lãnh thọ được chút ít lợi ích PHẬT-GIÁO ngõ hầu tăng trưởng tín tâm và kiên cố tinh tấn học hành tu tập hơn , theo đấy giá trị lợi ích chân thật sẽ đến với sự tu hành nghiên cứu .( MA-HA ...)
Tiếp tục đi vào nghiên cứu tỉ mỉ TÂM-KINH -BÁT-NHÃ-BA-LA-MẬT . Tìm hiểu về nghĩa'' không '' cũng rất thuận lợi bởi vì ĐỨC-BỔN-SƯ đã dẫn dắt rất chi tiết khi chỉ thẳng '' Chân-không'' . Chân không được chỉ dạy có thể nhận định như một cảnh giới , chân-không cần được tự chúng tu chứng lấy theo hướng dẫn nơi cảnh giới nào không có mắt ,tai, mũi,lưỡi,thân,ý (LỤC -CĂN) , không có sắc ,thanh , hương , vị, xúc pháp (LỤC -TRẦN) , không phải sắc , thọ , tưởng , hành , thức (NGŨ -UẨN ), không có khổ, tập, diệt, đạo ( TỨ-ĐẾ ) , không có mười hai nhân duyên gây quả khổ bao gồm vô minh duyên hành , hành duyên thức , thức duyên danh-sắc , danh-sắc duyên lục nhập , lục nhập duyên xúc , xúc duyên thọ. ... đến đây tôi lại thiếu kiến thức về mười hai nhân duyên , xin cho hướng dẫn để tìm học nhé các bạn . Tuy nhiên thành tâm cung thỉnh QUÝ VỊ , các bạn sẽ giảng hướng dẫn trực tiếp tại đây . Xin tri ân cảm ơn và mong mỏi được công đức giúp đỡ của tất cả thành viên .
Bây giờ tạm dời chủ đề này , hoan hỷ tạm biệt quý Vị , các bạn hiện đang ở tại chủ đề này .
QUY Y tự tâm PHẬT-PHÁP-TĂNG .
Phiền não bao nhiêu xin dứt hết
Thiện pháp bao nhiêu thệ tu trọn
Chúng sinh vô lượng nguyện Độ-tận .


Phật chẳng là phật
Không vốn chẳng không
Bảo Phật như không
Dẫn Không hóa Phật
( Xưa ai là tôi_ . _mai tôi là ai
Nay vui bỏ hôm xưa - ngày mai đó )
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: CUNG THỈNH NGHIÊN CỨU KINH BÁT-NHÃ-BA-LA-MẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Tôi do nhờ Kinh Lăng Nghiêm mà tâm sáng nên học hiểu Kinh Kim Cang. Do nhờ học hiểu Kinh Kim Cang nên mới hiểu Kinh Bát Nhã Tâm Kinh. Nhưng chưa thể nói là đã thấu triệt, vì Kinh Phật Vô Lượng Nghĩa, nói chỉ đúng một ít phần, không thể trọn vẹn. Nhưng dùng một chút cũng đủ để chúng ta lấy đó mà tu hành trọn đời rồi.

Ông muốn học Kinh Bát Nhã rất hoan hỷ, nên tìm đọc những bản chú giải của các vị đi trước như các vị Hòa Thượng Duy Lực, Thanh Từ v.v... Bởi vì họ có Kinh nghiệm cả đời tu. Chúng tôi ở đây đâu giám sánh bằng.

Tuy vậy cũng vài hàng cùng ông. Đã tìm hiểu thế nào là Tứ Đế, Tam Pháp Ấn, 12 Nhân Duyên, Ấm, Nhập, Xứ, Giới thì kế đến phải nghiền ngẫm hiểu cho thiệt rõ bốn chữ "Duyên Sanh Không Tánh".

Không có một cái gì trên thế gian nầy không phải do duyên sinh cả. Đã là duyên sinh tức do nhân duyên hòa hợp mà có, rồi cũng do nhân duyên biệt ly mà diệt mất. Thế thì các pháp tuy có, mà thật là không. Do vì các pháp luôn dời đổi không có cố định nên gọi là Không Tánh.

Thế thì dù các pháp là có cũng không chấp vì biết là huyễn. Dù các pháp là không cũng không chấp vì biết cũng là huyễn. Không chấp có cũng không chấp không. Lìa hết các huyễn thì Bồ Đề hiện vậy!

Hiểu được thế thì Tâm Kinh và Kim Cang Bát Nhã Kinh mới có phần hiểu được.

Chúc an lành.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: CUNG THỈNH NGHIÊN CỨU KINH BÁT-NHÃ-BA-LA-MẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

tangbong
bắt đầu vào đạo chúng ta học các pháp ngũ uẩn tức 12 xứ tức 18 giới, các pháp quán tứ đế, 12 nhân duyên; từ đó chúng ta chứng ngộ giải thoát, đạt quả a la hán

tuy nhiên sự giải thoát đó theo hệ bát nhã chưa đầy đủ, chúng ta có thể "hơn thế nữa", "ba la mật"; hành trình mới này bắt đầu với sự quán chiếu về tánh không của các pháp, "thị chư pháp không tướng"; tại sao phải "hơn thế nữa"? vì cuộc hành trình mới này là bồ tát đạo hướng đến phật quả

tâm kinh là kinh bát nhã ngắn nhất (hàng chục câu); kinh kim cương là kinh bát nhã ngắn nhì (hàng trăm câu); kế đó là các bản kinh bát nhã khá dài (bắt đầu là bản tám ngàn câu)

đ/h thực sự muốn học bát nhã đồng thời học về các pháp thì nên học bộ "Luận Đại Trí Độ"
:)


hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: CUNG THỈNH NGHIÊN CỨU KINH BÁT-NHÃ-BA-LA-MẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

tangbong
tưởng: (sát na) thấy trực tiếp chưa phản ứng; chẳng hạn nhắm mắt, lúc mở mắt ra thấy màu xanh (của bầu trời xanh), thì cái thấy màu xanh ngay lúc mở mắt là tưởng

hành: các "tâm sở" tạo nên phẩm chất của một niệm "thức"
:)


tubihyxa_nguyen
Bài viết: 38
Ngày: 19/12/10 23:36
Giới tính: Nam
Đến từ: toi den tu trang chuyenphapluan.com

Re: CUNG THỈNH NGHIÊN CỨU KINH BÁT-NHÃ-BA-LA-MẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi tubihyxa_nguyen »

Nam mô PHẬT
Nam mô PHÁP
Nam mô Tăng
Cảm ơn và rất tri ân các Vị , các bạn đã đóng góp hướng dẫn , đến tầm này tôi đã hiểu phần nào SẮC NGHĨA , KHÔNG NGHĨA . Tôi lại rơi vào bế tắc khi KINH DẠY "... sắc tức là không , không tức là sắc ..." trong khi các hướng dẫn lại thấy NGHĨA SẮC-NGHĨA KHÔNG chẳng đồng mà khác biệt gần như đối lập .
Kính mong được chỉ dẫn tiếp trong khi tôi tiếp tục TƯ-TU tự tại
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
NAM MÔ ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT


Phật chẳng là phật
Không vốn chẳng không
Bảo Phật như không
Dẫn Không hóa Phật
( Xưa ai là tôi_ . _mai tôi là ai
Nay vui bỏ hôm xưa - ngày mai đó )
Hình đại diện của người dùng
Ma Ha Bát Nhã
Bài viết: 1478
Ngày: 23/10/08 20:43
Giới tính: Nam
Đến từ: vinhlong

Re: CUNG THỈNH NGHIÊN CỨU KINH BÁT-NHÃ-BA-LA-MẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi Ma Ha Bát Nhã »

Xin mượn lời của TBHXN là tìm hiểu chỉ là danh tự trên kinh, ráng tu đi đến khi nào tâm vô ngã sẽ hiểu ngay kinh nói gì! tangbong


tubihyxa_nguyen
Bài viết: 38
Ngày: 19/12/10 23:36
Giới tính: Nam
Đến từ: toi den tu trang chuyenphapluan.com

Re: CUNG THỈNH NGHIÊN CỨU KINH BÁT-NHÃ-BA-LA-MẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi tubihyxa_nguyen »

Hiểu KINH PHẬT là điều không thể , nhưng cố tạo một con thuyền BÁT-NHÃ lênh đênh trên tiêu đề này thời tất nhiên có thể nếu được Bốn Tâm Vô Thượng của bạn . Cũng như được Bốn Tâm Vô Thượng của các bạn góp vào .


Phật chẳng là phật
Không vốn chẳng không
Bảo Phật như không
Dẫn Không hóa Phật
( Xưa ai là tôi_ . _mai tôi là ai
Nay vui bỏ hôm xưa - ngày mai đó )
Hình đại diện của người dùng
Ma Ha Bát Nhã
Bài viết: 1478
Ngày: 23/10/08 20:43
Giới tính: Nam
Đến từ: vinhlong

Re: CUNG THỈNH NGHIÊN CỨU KINH BÁT-NHÃ-BA-LA-MẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi Ma Ha Bát Nhã »

tubihyxa_nguyen đã viết:Hiểu KINH PHẬT là điều không thể , nhưng cố tạo một con thuyền BÁT-NHÃ lênh đênh trên tiêu đề này thời tất nhiên có thể nếu được Bốn Tâm Vô Thượng của bạn . Cũng như được Bốn Tâm Vô Thượng của các bạn góp vào .
Do "không thể" nên vẫn còn chưa hiểu hết Kinh. Khi nào biết rõ ràng là "Có thể hiểu kinh" thì mới mong thuộc lòng hết Đại Tạng Kinh.


tubihyxa_nguyen
Bài viết: 38
Ngày: 19/12/10 23:36
Giới tính: Nam
Đến từ: toi den tu trang chuyenphapluan.com

Re: CUNG THỈNH NGHIÊN CỨU KINH BÁT-NHÃ-BA-LA-MẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi tubihyxa_nguyen »

Đúng là "Phật Pháp cao siêu rất nhiệm mầu ...."
Nếu tu hành muốn lạc lối cũng chẳng thể ra ngoài PHẬT-ĐẠO nổi .
hì hì
Nam mô thập phương tam thế nhất thiết thường trụ PHẬT
Nam mô thập phương tam thế nhất thiết thường trụ Pháp
Nam mô thập phương tam thế nhất thiết thường trụ TĂNG


Phật chẳng là phật
Không vốn chẳng không
Bảo Phật như không
Dẫn Không hóa Phật
( Xưa ai là tôi_ . _mai tôi là ai
Nay vui bỏ hôm xưa - ngày mai đó )
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách