?

Giải đáp thắc mắc giáo lý Phật-đà, hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

Hình đại diện của người dùng
Tamnhu_go4santi
Bài viết: 50
Ngày: 30/11/10 06:38
Giới tính: Nữ
Đến từ: taiwan
Nghề nghiệp: thẫm mỹ

?

Bài viết chưa xem gửi bởi Tamnhu_go4santi »

thông báo xóa bài :) xin lỗi vì đã xóa bài này vì sau khi viết xong trong lòng cảm thấy hình như mang thêm tội lỗi !, ray rứt nên .........xin xóa ;) mong các bạn hữu phát đại từ bi bỏ qua !!! :x >:D< :x
kinhle kinhle kinhle a di da phat kinhle kinhle kinhle
Sửa lần cuối bởi Tamnhu_go4santi vào ngày 28/12/10 16:56 với 2 lần sửa.


http://vidieuphapctr.blogspot.tw/

http://vn.360plus.yahoo.com/thammy_tran


Vạn Pháp Duy Tâm Tạo
nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: ??????????????????????????????

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

Tamnhu0000 đã viết:Ước gì TN gặp được Phật Thích Ca hỏi để làm sao với hoàn cảnh như thế ? , để tránh làm hư hoại PP hoặc ảnh hưởng lòng tin Phật Pháp với người khác!!!
Đức Phật đã trả lời cho Tamnhu0000 rồi.
tangbong Trả lời tường tận thông suốt thấu đáo là ở trong Kinh Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh. tangbong
Link đây http://niemphat.net/Luan/phatkhoibotat.htm Tamnhu0000 đọc nha mà bài giảng này dái lắm không biết Tamnhu0000 có đọc không nữa cho nên nguynlinhtam xin trích dẫn nha.

Phật cáo Di Lặc Bồ Tát ngôn:
- Di Lặc! Nhược hữu Bồ Tát ư hậu mạt thế, ngũ bách tuế trung, pháp dục diệt thời, đương thành tựu tứ pháp, an ổn vô não, nhi đắc giải thoát.

(Lúc bấy giờ, Di Lặc Bồ Tát lại bạch Phật rằng:

- Bạch đức Thế Tôn! Nếu có Bồ Tát trong đời mạt sau, trong năm trăm năm, khi pháp sắp diệt, nên thành tựu mấy pháp để an ổn, không phiền não hòng được giải thoát).
(Đức Phật bảo Di Lặc Bồ Tát rằng:
- Này Di Lặc! Nếu có Bồ Tát vào đời mạt sau, trong năm trăm năm, lúc pháp sắp diệt, hãy nên thành tựu bốn pháp thì sẽ được an ổn, không phiền não, được giải thoát).

(Những gì là bốn? Chính là: Với các chúng sanh, chẳng tìm lỗi họ).
(Thấy các Bồ Tát có vi phạm gì, trọn chẳng nêu bày)
(Với các thân hữu và hàng thí chủ, chẳng sanh chấp trước).
(Vĩnh viễn dứt trừ hết thảy lời lẽ thô lỗ, hung tợn).
(Này Di Lặc! Đấy là Bồ Tát vào đời mạt sau, trong năm trăm năm, lúc pháp sắp diệt, thành tựu bốn pháp an ổn không phiền não mà được giải thoát).
(Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn muốn nhắc lại nghĩa này, bèn nói kệ rằng)
(Chớ tìm cầu lỗi người,
Cũng đừng cử tội người,

Lìa lời thô, keo bẩn,
Người ấy sẽ giải thoát.
Đây là phần giảng của Pháp sư Tịnh Không:
Tôi nghĩ đây cũng là vấn đề chúng ta hết sức quan tâm. “Ư mạt hậu thế, ngũ bách tuế trung” là nói đến năm trăm năm đầu tiên trong thời kỳ Mạt Pháp, [năm trăm năm ấy] gọi là “ngũ bách tuế trung”. Trong pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật, Chánh Pháp tồn tại một ngàn năm, Tượng Pháp một ngàn năm, Mạt Pháp là một vạn năm. Năm trăm năm đầu của thời kỳ Mạt Pháp, nói chính xác là hai ngàn năm trăm năm sau khi đức Phật diệt độ. Bởi thế, câu này chính là nói đến thời đại hiện tại của chúng ta.

Chẳng những chỉ đối với các vị Đại Thừa Bồ Tát, mà đối với hết thảy chúng sanh đều chẳng nên gây rắc rối cho họ, đều chẳng nên tìm lỗi lầm của họ. Câu này giống như trong Đàn Kinh, Lục Tổ đã nói: “Nhược chân tu đạo nhân, bất kiến thế gian quá” (Nếu là người thật sự tu đạo, chẳng thấy lỗi thế gian). Người chân chánh tu đạo, trong mỗi một niệm chỉ quan tâm đến chánh niệm của chính mình, có thời gian đâu để thấy lỗi lầm của người khác cơ chứ! Chúng ta phải biết điều này, thấy lỗi người khác tức là mình có lỗi sờ sờ. Nếu tâm quý vị thanh tịnh, không có phiền não, làm sao quý vị thấy lỗi người khác cho được? Nếu một phen tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài mà trong tâm phiền não bèn hiện hành, thì đấy là do “thấy lỗi của người khác”.

Bởi thế, Phật thấy hết thảy chúng sanh đều là Phật, Bồ Tát thấy hết thảy chúng sanh đều là Bồ Tát. Bọn ta là hạng nghiệp chướng sâu nặng, thấy chư Phật, Bồ Tát nghiệp chướng cũng sâu nặng luôn! Đấy chính như đức Phật đã dạy: “Tướng tùy tâm chuyển”. Vì thế, quý vị thấy cảnh giới bên ngoài tướng trạng ra sao thì sẽ biết rõ tâm mình như thế nào. Quý vị thấy ai cũng có lỗi lầm nghĩa là chính mình lầm lỗi vô lượng vô biên. Khi nào thấy hết thảy chúng sanh đều chẳng có lầm lỗi thì xin chúc mừng quý vị, quý vị đã thành Phật rồi! Điều này rất khẩn yếu đấy nhé! Vì thế mới nói “với các chúng sanh, chẳng tìm lỗi họ” chính là điều thứ nhất người tu hành phải tuân thủ.


Kính Tamnhu0000


Nam Mô A Di Đà Phật
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: ??????????????????????????????

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Tamnhu0000 đã viết:có một vấn đề mà TN xin mạo muội hỏi nhưng không biết làm sao! Tất cả giới luật Phật đặt ra khi Phật còn tại thế và chưa có "con sâu làm sầu nồi canh" .Như Kinh Pháp Diệt Tận có nói ,thời mạt pháp sẽ có nhiều loại sâu bọ trà trộn làm hỏng Pháp nhà PHẬT,ăn cơm Nhà Phật rồi lại làm ô uế nhà Phật! :( :( :(
TN muốn ngỏ lời rằng , biết rằng tu sửa là tu sửa chính bản thân mình ,thế nhưng , thân làm con nhà Phật mà thấy những con sâu làm sầu nồi canh như thế mà không làm gì được vì (giới luật không cho phép!!!),khi đứng nhìn những con sâu làm sầu nồi canh ấy quả thật lòng đau như cắt! :(( :(( :((
Ước gì TN gặp được Phật Thích Ca hỏi để làm sao với hoàn cảnh như thế ? kinhle kinhle kinhle , để tránh làm hư hoại PP hoặc ảnh hưởng lòng tin Phật Pháp với người khác!!! caunguyen caunguyen caunguyen
kinhle kinhle kinhle a di da phat kinhle kinhle kinhle
Hãy tiếp tục thực hành những lời Phật dạy (dù bất kì hoàn cảnh nào) cho đến khi giải thoát. Phật Pháp chẳng có hư hoại, chỉ có những người làm tổn thương đến chính họ, phá hủy bản thân họ, hãy thương cho họ, đừng bắt chước họ, tu học giải thoát cứu độ họ . Ai tin Phật Pháp mà chỉ dựa vào hình tướng bề ngoài thì chưa có Chánh Tín.


thientinhtam
Bài viết: 39
Ngày: 07/11/10 01:11
Giới tính: Nam
Đến từ: Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh

Re: ??????????????????????????????

Bài viết chưa xem gửi bởi thientinhtam »

Tamnhu0000 cứ tự thân thực hành tốt các giáo lý của đức Phật, rồi thì người nhà, bạn bè, hàng xóm nhìn thấy Tamnhu0000 lúc nào cũng vui tươi, điềm đạm, sống chan hòa yêu thương mọi người thì lúc đó họ cũng như đang được cộng hưởng với Phật Pháp vậy.


Thiền Tịnh Tâm - Tâm tịnh đời vui
thientinhtam.wordpress.com
tietphuochung
Bài viết: 378
Ngày: 07/03/10 01:27
Giới tính: Nam
Đến từ: tiengiang vietnam

Re: ??????????????????????????????

Bài viết chưa xem gửi bởi tietphuochung »

>:D< >:D< >:D<


YÊN TÂM TU HỌC

Chào Bạn tamnhu , hai từ Mạt Pháp nầy tôi đã có bài viết rồi , Bạn có thể tìm quyễn NIÊM PHẬT BA LA MÂT để đọc lâu dài vì pháp môn Tịnh độ không chấp nhận quyển NIỆM PHẬT BA LA MẬT nầy do đó những người theo Pháp môn Tịnh Độ ít có người biết .

Bạn cứ yên Tâm Tu Học, Tôi xin tóm tắt như sau : nghĩa lý hai từ Mạt Pháp không phải chỉ vào Không gian hay Thời gian (quá khứ,hiên tại, tương lai ) mà là chì vào mỗi con người, vì mỗi con người điều có 3 thời : Chánh Pháp, Tượng Pháp,và Mạt Pháp, tương ứng với : tuổi trẻ, trung niên, già lảo + bệnh nghiệp. hai từ Mạt Pháp là chỉ vào già lảo + bệnh nghiệp.

Khi già lảo + bệnh nghiệp thì mắt mờ ,tai yếu, không thể xem Kinh hay nghe Kinh ,thâm chí có thể không Niêm được Lục Tự A DI ĐÀ. Vì đau nhứt và bệnh tật ghì ghịt trói chặc mà trong Kinh gọi là ác tỳ keo phá Chánh Pháp là vậy.Bạn cứ yên tâm tu học vì còn Đầy đủ các bộ KINH PHẬT từ đây cho đến tương lại dài dài >:D<


TÂM THẤY THẬT TƯỚNG
MINH CHÂU HIỆN NHÃN TIỀN
THẤY NGHE VÔ NGẠI
VÔ NGẠI ĐẠI THẦN THÔNG
TUỲ DUYÊN DIỄN PHÁP
PHỔ ĐỘ CHÚNG HỮU TÌNH
Hình đại diện của người dùng
Tamnhu_go4santi
Bài viết: 50
Ngày: 30/11/10 06:38
Giới tính: Nữ
Đến từ: taiwan
Nghề nghiệp: thẫm mỹ

Re: ??????????????????????????????

Bài viết chưa xem gửi bởi Tamnhu_go4santi »

Trước tiên xin thành tâm tri ân bạn hữu Linhtâm ,VO_HUU_BAT_KHONG606,tietphuochung tangbong tangbong tangbong :x

mình sẽ ráng làm theo ........."Bởi thế, Phật thấy hết thảy chúng sanh đều là Phật, Bồ Tát thấy hết thảy chúng sanh đều là Bồ Tát. Bọn ta là hạng nghiệp chướng sâu nặng, thấy chư Phật, Bồ Tát nghiệp chướng cũng sâu nặng luôn! Đấy chính như đức Phật đã dạy: “Tướng tùy tâm chuyển”. Vì thế, quý vị thấy cảnh giới bên ngoài tướng trạng ra sao thì sẽ biết rõ tâm mình như thế nào. Quý vị thấy ai cũng có lỗi lầm nghĩa là chính mình lầm lỗi vô lượng vô biên. Khi nào thấy hết thảy chúng sanh đều chẳng có lầm lỗi thì xin chúc mừng quý vị, quý vị đã thành Phật rồi! Điều này rất khẩn yếu đấy nhé! Vì thế mới nói “với các chúng sanh, chẳng tìm lỗi họ” chính là điều thứ nhất người tu hành phải tuân thủ."
chúc tất cả tinh tấn niệm Phật và đắc tam muội đời này kiếp này nhe! tangbong tangbong tangbong
kinhle kinhle kinhle a di da phat kinhle kinhle kinhle


http://vidieuphapctr.blogspot.tw/

http://vn.360plus.yahoo.com/thammy_tran


Vạn Pháp Duy Tâm Tạo
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Bing [Bot]22 khách