Chân Kiến Tánh Và Tương Tợ Kiến Tánh

Thảo luận tư tưởng thiền tông Việt Nam.

Điều hành viên: binh

Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: Chân Kiến Tánh Và Tương Tợ Kiến Tánh

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

sự giác tỉnh cũng vốn là niệm phân biệt, ở đây có ai trãi qua cái biết không phân biệt rồi chưa và nhập vào trong đo 1 chút , diễn tả cho các ĐH khác tìm hiểu xem. tangbong
Không Phân Biệt Làm Sao Diễn Tả Vì Diễn Tả Tức Là Phân Biệt.

Tỉnh Giác Trong Gia Đoạn Tu Vẫn Là Vọng Thức Chưa Phải Là Trí Vì Trí Thì Không Còn Bị Cảnh Dẫn.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: Chân Kiến Tánh Và Tương Tợ Kiến Tánh

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

tangbong
tỉnh giác là tâm sở (còn gọi là tâm số); trí tuệ chắc chắn có tỉnh giác; thức chạy theo cảnh mặc dù có tỉnh giác là vì còn thiếu một số tâm sở khác
:)


Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: Chân Kiến Tánh Và Tương Tợ Kiến Tánh

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

tangbong
trong sát na của một thức thì không có hai cảnh, làm sao có thức hay niệm phân biệt? nếu không tồn tại một ấn tượng nào thì có thể phân biệt chăng?:)
Chỉ Có Bồ Tát Mới Thấy Được Niệm Sanh Diệt Trong Sát Na Còn Phàm Phu Không Thể Thấy Nổi.

Phân Biệt Không Cần Phải Có Cảnh.

Khi Ngủ Mộng Thì Hiện Thành Cảnh Lúc Đó 6 Căn Chẳng Đối Cảnh Mà Vẫn Phân Biệt.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Chân Kiến Tánh Và Tương Tợ Kiến Tánh

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Khi Tỉnh thì Ý Thức hoạt động, cùng với các căn và thức khác.

Khi Ngủ thì các căn đống lại, ý thức tạm dừng, Mạt Na Thức (tức Ý Căn) và A Lại Da lại hoạt động.

Những hình ảnh trong mộng là những chủng tử từ A Lại Da khởi ra. Kẻ chấp ngã thấy được hình ảnh đó là Mạt Na Thức.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Chân Kiến Tánh Và Tương Tợ Kiến Tánh

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

"kimcang"]
Muốn Biết Tu Thiền Có Tiến Bộ Hay Không Chỉ Cần Lúc Gặp Cảnh Làm Chủ Được Hay Không.

Còn Muốn Biết Thật Mình Thấy Tánh Hay Chưa Thì Lúc Ngủ Có Làm Chủ Hay Không.

Cảnh Mộng Giống Như Là Cảnh Trung Ấm Vậy Trong Mộng Mà Làm Chủ Thì Chết Mới Làm Chủ Còn Không Thì Bị Nghiệp Dẫn.

KC Thấy Một Điều Là KC Ngủ Mơ Thì Không Biết Là Ngủ Mơ (Nếu Biết Thì Là Hay Quá Rồi) Nhưng Khi Thấy Cảnh Sợ Hãy Lại Biết Niệm Phật Hay Trì Chú.


Dĩ nhiên ngũ mà biết mình mơ tức là người tỉnh giác.

Đôi khi do vì thường quán sát mọi sắc thanh hương vị xúc pháp là hư vọng, nên khi ngủ nằm mơ thấy những sắc thanh hương vị xúc pháp thì liền biết nó là vọng mà không theo, tức liền có thể tỉnh dậy.

Niệm Phật mà ngủ khi gặp cảnh gì sợ liền có thể niệm Phật thì tốt rồi, đó là do vì chủng tử thiện luôn gieo nó đè lên chủng tử củ sấu ác. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng nằm mơ thấy việc thiện, chủng tử có đủ thứ thì nó phải hiện đủ thứ ác lẫn thiện.

Do vậy tuy Trì Danh Niệm Phật đè được phiền não, như cục đá đè cỏ. Thì có thể vãng sanh Cực Lạc theo nguyện, nhưng muốn nhổ góc phiền não vô minh thì phải dùng Thật Tướng Niệm Phật. Ở đây làm chưa được thì về Cực Lạc cũng phải dùng đến Thật Tướng Niệm Phật thôi.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: Chân Kiến Tánh Và Tương Tợ Kiến Tánh

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

tangbong
Phân Biệt Không Cần Phải Có Cảnh.
thế thì phân biệt cái gì; cái bị phân biệt là cảnh đó

tiến trình phân biệt là một chuỗi hoạt động khác nhau của nhiều thức, không thể nói bất cứ mọi thức là phân biệt; hơn thế nữa, niệm với nghĩa "tỉnh giác" không có chức năng phân biệt
:)


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Chân Kiến Tánh Và Tương Tợ Kiến Tánh

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

nhampl đã viết:Chúng ta đang thảo luận đ/h nói vậy là nghĩa gì ! PL nói một thứ có nghĩa là : tình trạng công phu như đ/h KC và Thánh trí như nhau ! đ/h cũng không cần trả lời câu hỏi của PL !đ/h có hiểu đ/h tph009 viết thế này "Cuối cùng, chỉ có kẻ bán đồ giả mới tìm đủ mọi lý lẽ, ra sức chứng minh đồ mình bán là thật. Không hiểu kiến tánh là cái gì mà khiến nhiều người nháo nhào lên như kiến vỡ tổ, về mặt ngôn từ, nó chỉ là tánh của loài kiến, không hơn ???" là sao không !
Chỗ này "?" không thấy, lại thấy chỗ khác!

Đối với VHBK chỉ có một thứ sanh tử cần phải đoạn trừ, ngoài ra không cần biết cái gì khác, dù rằng VHBK Kiến Tánh hay chưa Kiến Tánh.


Hình đại diện của người dùng
nhampl
Bài viết: 611
Ngày: 25/03/08 17:51
Giới tính: Nam
Đến từ: dalat

Re: Chân Kiến Tánh Và Tương Tợ Kiến Tánh

Bài viết chưa xem gửi bởi nhampl »

:D Đoạn thì không xong rồi !


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Chân Kiến Tánh Và Tương Tợ Kiến Tánh

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Nguyên tắc giải thoát luân hồi sanh tử chẳng phải là nói ở đây hay ở kia.

Trước đây, có một vị đã từng nói rất chính xác: "Nếu còn thân mà chưa GIẢI THOÁT thì khi không có thân vẫn chưa GIẢI THOÁT".

Không phải vãng sanh CỰC LẠC là giải thoát sanh tử liền đâu. Phải tiếp tục tu tập cho đến khi chứng các quả vị thánh như A LA HÁN, hoặc Bồ Tát VÔ SANH PHÁP NHẪN. Nếu chưa tu hành tới, giả sử chư vị đó từ tịnh độ vào luân hồi này thì vẫn chưa đủ sức một mình cắt đứt sanh tử.

Nhưng chỗ đáng nói ở đây là: ở CỰC LẠC, sự tiến tu bao giờ cũng thẳng tiến đến các năng lực thực thụ của một thánh đầy đủ Tự Lực. Điều đó là CHẮC CHẮN. Đó là giáo thị của đức A DI ĐÀ và thánh chúng, không để ta thiếu tự lực mà độ sanh. Tất cả những gì cần tu chứng CHẮC CHẮN được tu chứng.

Cho nên nói vãng sanh, tuy mới về chưa được nhưng xem như là được năng lực VÔ SANH.

Chứng VÔ SANH (cắt đứt NHÂN sanh tử luân hồi trong ba cõi) rồi thì sau đó muốn đi đâu thì đi (độ sanh nơi các cõi uế độ, hay phương khác cho đến viên mãn PHẬT QUẢ). Nếu không thì phải cứu cánh lên bậc NHẤT SANH BỔ SỨ BỒ TÁT, và dĩ nhiên ngay sau đó viên mãn PHẬT QUẢ.

Chỉ có PHẬT QUẢ mới là đốn ngộ thật sự, Kiến Tánh so với đây chỉ là tiệm tu mà thôi, dù rằng là một bước tiệm tu nhảy vọt siêu vượt ba cõi, đánh dấu một bước ngoặc thẳng tiến về sau.


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Chân Kiến Tánh Và Tương Tợ Kiến Tánh

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

nhampl đã viết::D Đoạn thì không xong rồi !
Đoạn: một mình nó, chẳng xong là phải. :D


Hình đại diện của người dùng
nhampl
Bài viết: 611
Ngày: 25/03/08 17:51
Giới tính: Nam
Đến từ: dalat

Re: Chân Kiến Tánh Và Tương Tợ Kiến Tánh

Bài viết chưa xem gửi bởi nhampl »

Đ/h sao thế ! lời với đ/h quan trọng thế ư !
thôi thì cũng chiều đ/h ! "Đoạn sanh tử" là không xong rồi !
PL thực tình không thích tranh luận ! đ/h cứ xem blog của PL có thắc mắc gì PL sẽ cùng đ/h trao đổi ! thế nhé !


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Chân Kiến Tánh Và Tương Tợ Kiến Tánh

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

nhampl đã viết:Đ/h sao thế ! lời với đ/h quan trọng thế ư !
thôi thì cũng chiều đ/h ! "Đoạn sanh tử" là không xong rồi !
PL thực tình không thích tranh luận ! đ/h cứ xem blog của PL có thắc mắc gì PL sẽ cùng đ/h trao đổi ! thế nhé !
VHBK đã viết ở trên:
Đối với VHBK chỉ có một thứ sanh tử cần phải đoạn trừ, ngoài ra không cần biết cái gì khác, dù rằng VHBK Kiến Tánh hay chưa Kiến Tánh.
Trước tiên cám ơn tấm lòng của DH.
Với việc tranh luận VHBK chẳng cần biết, mà là:Đối với VHBK chỉ có một thứ sanh tử cần phải đoạn trừ, ngoài ra không cần biết cái gì khác, dù rằng VHBK Kiến Tánh hay chưa Kiến Tánh.


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.6 khách