Chân Kiến Tánh Và Tương Tợ Kiến Tánh

Thảo luận tư tưởng thiền tông Việt Nam.

Điều hành viên: binh

Hình đại diện của người dùng
Ma Ha Bát Nhã
Bài viết: 1478
Ngày: 23/10/08 20:43
Giới tính: Nam
Đến từ: vinhlong

Re: Chân Kiến Tánh Và Tương Tợ Kiến Tánh

Bài viết chưa xem gửi bởi Ma Ha Bát Nhã »

VHBK à, lúc này hình như VHBK có cái gì đó... bên trong còn trở ngại. Nếu trả lời biện minh tức vẫn còn vướng ngã, nếu không trả lời tức chấp nhận chưa nhận ra điều đó.

VHBK sẽ nói như thế nào?


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Chân Kiến Tánh Và Tương Tợ Kiến Tánh

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Ma Ha Bát Nhã đã viết:VHBK à, lúc này hình như VHBK có cái gì đó... bên trong còn trở ngại. Nếu trả lời biện minh tức vẫn còn vướng ngã, nếu không trả lời tức chấp nhận chưa nhận ra điều đó.

VHBK sẽ nói như thế nào?
VHBK đó mới sanh nên còn ngại.


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Chân Kiến Tánh Và Tương Tợ Kiến Tánh

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Ma Ha Bát Nhã đã viết:VHBK à, lúc này hình như VHBK có cái gì đó... bên trong còn trở ngại. Nếu trả lời biện minh tức vẫn còn vướng ngã, nếu không trả lời tức chấp nhận chưa nhận ra điều đó.

VHBK sẽ nói như thế nào?
ai cấm nói đâu?

Mà bớt nói cũng tốt thôi.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
biển tâm
Bài viết: 565
Ngày: 17/09/10 03:17
Giới tính: Nữ

Re: Chân Kiến Tánh Và Tương Tợ Kiến Tánh

Bài viết chưa xem gửi bởi biển tâm »

tangbong Quí đạo hữu kính
Bt xin viết lại cho rõ hơn:

Vọng niệm1---Biết---VN2---Biết---vv----vv---Vắng lặng1---Biết---VL2----Biết---vv---vv---Biết „biết VL“---Biết----Biết----
Mệnh đề 1 viết lần trước để cho dễ nhận: vọng tưởng---Biết----Biết „biết vọng tưởng“ thực ra bất khả thi, vì Niệm chưa ổn định thì không thể có cái Biết sau.
Niệm tri nhận Tướng vắng lặng. Tỉnh giác không bị chìm vào vắng lặng. Chính ở chỗ này đ/h KC đã cân bằng Định-Niệm-Tỉnh Giác nên mới có được cái Biết thứ hai.
Cái Biết thứ hai„biết vắng lặng“ không còn trên đối tượng vắng lặng, mà là Biết rổng rang. (Chỗ này quan trọng đây!).
hlich đã viết:tangbong
đ/h bt, phải chăng chỉ có một cái "tỉnh", gọi là tâm sở "niệm" (sati); do nhân duyên tu tập thì tâm sở này xuất hiện nhiều hay ít, ở lâu hay mau thôi?
Bt cũng có nhận ra như thế. Và cũng đúng như lời đ/h, Niệm với nghĩa Tỉnh giác thì không còn phân biệt.
Cho bt hỏi: không phải Niệm luôn có sở hữu Cần đi theo mới vững trên đối tượng hay sao ? hình như Cần có mặt ở cái Biết thứ nhất (Biết vọng tưởng và Biết vắng lặng). Đạo hữu rành Vi Diệu Pháp xin giải thích dùm.
Ma Ha Bát Nhã đã viết:sự giác tỉnh cũng vốn là niệm phân biệt, ở đây có ai trãi qua cái biết không phân biệt rồi chưa và nhập vào trong đo 1 chút , diễn tả cho các ĐH khác tìm hiểu xem. tangbong
Bt biết trong diễn đàn này đã có vị trải qua, vì khiêm tốn mà không nói thôi.
Cũng đúng thôi, vì nói ra mấy ai tin.
binh đã viết:Khi ngồi thiền, (mắt nhắm) cái lăng xăng trước mắt thuộc nhãn thức. Cái lăng xăng khởi diệt trong tâm thuộc ý thức, cả 2 đều là vọng. Ngồi lâu lòng lắng, tâm yên, được tâm không. Chỗ này cũng chưa phải là chơn, vì tâm là tạng thức, gần nhưng chưa phải chơn.
Chơn tánh không thể thấy, không thể biết, không thể cảm nhận được.
Hay chắp tay lễ Phật vài lạy, và quán sát xem cái gì khiến mình cử động.
Chẳng thể tìm thấy. Tâm vẫn lặng yên bất động.
Nhưng tự biết rằng : cử động là dụng của chơn tánh.
Do đó mới thấy rằng "động mà vẫn chẳng động".
Trong Phật pháp, càng chia sẻ nhiều, thì càng hiểu sâu hơn.
Mình còn chẳng có thì giữ riêng làm chi ?
Dạ đúng, chưa phải là Chân, nên nói là „bóng dáng“ .
Ví đã ở nơi Chân thì không có cái khác.
kimcang đã viết:
tangbong
Chỉ Có Bồ Tát Mới Thấy Được Niệm Sanh Diệt Trong Sát Na Còn Phàm Phu Không Thể Thấy Nổi.
Minh Sát Tuệ khi có đủ định lực và tuệ lực có thể thấy sátna sinh diệt, nhưng là tâm sinh diệt. Nếu có tu thiền định và vào được các tầng thiền thì thấy được cả sắc sinh diệt. Người tu thiền Tứ Đại cũng thấy được sắc sinh diệt.

kính tangbong
bt


Hình đại diện của người dùng
Ma Ha Bát Nhã
Bài viết: 1478
Ngày: 23/10/08 20:43
Giới tính: Nam
Đến từ: vinhlong

Re: Chân Kiến Tánh Và Tương Tợ Kiến Tánh

Bài viết chưa xem gửi bởi Ma Ha Bát Nhã »

Thánh_Tri đã viết:
Ma Ha Bát Nhã đã viết:VHBK à, lúc này hình như VHBK có cái gì đó... bên trong còn trở ngại. Nếu trả lời biện minh tức vẫn còn vướng ngã, nếu không trả lời tức chấp nhận chưa nhận ra điều đó.

VHBK sẽ nói như thế nào?
ai cấm nói đâu?

Mà bớt nói cũng tốt thôi.
À, Chào Thánh Tri, ở đây không phải nói hay không nói, có người không nói mà bên trong vọng niệm nhiều hơn là kẻ đang nói, có nguòi nói cả ngày mà trong lòng chẳng nói một câu.

Tuy không ai cấm nói, nhưng cái chính là phải nói như thế nào kia...


hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: Chân Kiến Tánh Và Tương Tợ Kiến Tánh

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

tangbong
không phải Niệm luôn có sở hữu Cần đi theo mới vững trên đối tượng hay sao ?
theo vi diệu pháp khi một hành động xảy ra là đã có đủ điều kiện về tinh tấn; cho nên tâm sở tinh tấn (viriya) quan trọng cho tứ chánh cần cũng có mặt trong các tâm bất thiện; nếu để ý thì những người bất thiện cũng rất tinh tấn trong việc của họ lắm chứ!

giống như người canh kẻ lạ mặt (kẻ lạ mặt ví dụ cho các tâm sở bất thiện), tâm sở sati nếu có tâm sở tuệ (panna) đi cùng thời sẽ rõ biết đối tượng nào là người lạ mặt, không bị đối tượng "qua mặt"; một khi đối tượng qua mặt thì sẽ phá rối với kết quả là các sát na sau không còn đủ duyên cho sati hiện hữu nữa?
:)


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Chân Kiến Tánh Và Tương Tợ Kiến Tánh

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Ma Ha Bát Nhã đã viết:
Thánh_Tri đã viết:
Ma Ha Bát Nhã đã viết:VHBK à, lúc này hình như VHBK có cái gì đó... bên trong còn trở ngại. Nếu trả lời biện minh tức vẫn còn vướng ngã, nếu không trả lời tức chấp nhận chưa nhận ra điều đó.

VHBK sẽ nói như thế nào?
ai cấm nói đâu?

Mà bớt nói cũng tốt thôi.
À, Chào Thánh Tri, ở đây không phải nói hay không nói, có người không nói mà bên trong vọng niệm nhiều hơn là kẻ đang nói, có nguòi nói cả ngày mà trong lòng chẳng nói một câu.

Tuy không ai cấm nói, nhưng cái chính là phải nói như thế nào kia...
Cái chính không phải nói như thế nào, mà phải biết ai đang nói. Suốt ngày nói mà không biết ai nói cả, cho nên phải khám phá ra việc ấy mới là chính.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
biển tâm
Bài viết: 565
Ngày: 17/09/10 03:17
Giới tính: Nữ

Re: Chân Kiến Tánh Và Tương Tợ Kiến Tánh

Bài viết chưa xem gửi bởi biển tâm »

hlich đã viết:tangbong
không phải Niệm luôn có sở hữu Cần đi theo mới vững trên đối tượng hay sao ?
theo vi diệu pháp khi một hành động xảy ra là đã có đủ điều kiện về tinh tấn; cho nên tâm sở tinh tấn (viriya) quan trọng cho tứ chánh cần cũng có mặt trong các tâm bất thiện; nếu để ý thì những người bất thiện cũng rất tinh tấn trong việc của họ lắm chứ!

giống như người canh kẻ lạ mặt (kẻ lạ mặt ví dụ cho các tâm sở bất thiện), tâm sở sati nếu có tâm sở tuệ (panna) đi cùng thời sẽ rõ biết đối tượng nào là người lạ mặt, không bị đối tượng "qua mặt"; một khi đối tượng qua mặt thì sẽ phá rối với kết quả là các sát na sau không còn đủ duyên cho sati hiện hữu nữa?
:)
tangbong Tri ân đạo hữu hlich. Cho thấy tinh tấn hổ trợ để tâm có đủ niệm lực và định lực vượt qua cái Biết thứ nhất.


Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: Chân Kiến Tánh Và Tương Tợ Kiến Tánh

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

KC Nói Không Biết Niệm Sát Na Sanh Diệt Là Nói Lúc Khởi Đầu Của Niệm.

Niệm Niệm Sát Na Sanh Diệt Như Dòng Nước Chảy Không Dừng.

KC Chỉ Biết Niệm Sanh Diệt Lúc Niệm Đã Khởi Còn Lúc Khởi Đầu Của Niệm Thì Chưa.

Phải Có Sức Định Rất Sâu Mới Có Thể Biết Lúc Khởi Đầu Của Niệm.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Hình đại diện của người dùng
Ma Ha Bát Nhã
Bài viết: 1478
Ngày: 23/10/08 20:43
Giới tính: Nam
Đến từ: vinhlong

Re: Chân Kiến Tánh Và Tương Tợ Kiến Tánh

Bài viết chưa xem gửi bởi Ma Ha Bát Nhã »

Thánh_Tri đã viết:
Ma Ha Bát Nhã đã viết:
Thánh_Tri đã viết:
Ma Ha Bát Nhã đã viết:VHBK à, lúc này hình như VHBK có cái gì đó... bên trong còn trở ngại. Nếu trả lời biện minh tức vẫn còn vướng ngã, nếu không trả lời tức chấp nhận chưa nhận ra điều đó.

VHBK sẽ nói như thế nào?
ai cấm nói đâu?

Mà bớt nói cũng tốt thôi.
À, Chào Thánh Tri, ở đây không phải nói hay không nói, có người không nói mà bên trong vọng niệm nhiều hơn là kẻ đang nói, có nguòi nói cả ngày mà trong lòng chẳng nói một câu.

Tuy không ai cấm nói, nhưng cái chính là phải nói như thế nào kia...
Cái chính không phải nói như thế nào, mà phải biết ai đang nói. Suốt ngày nói mà không biết ai nói cả, cho nên phải khám phá ra việc ấy mới là chính.
Nói "biết ai nói chưa đúng lắm"! Mà phải nói "biết cái gì đang nói"!


Hình đại diện của người dùng
Ma Ha Bát Nhã
Bài viết: 1478
Ngày: 23/10/08 20:43
Giới tính: Nam
Đến từ: vinhlong

Re: Chân Kiến Tánh Và Tương Tợ Kiến Tánh

Bài viết chưa xem gửi bởi Ma Ha Bát Nhã »

kimcang đã viết:KC Nói Không Biết Niệm Sát Na Sanh Diệt Là Nói Lúc Khởi Đầu Của Niệm.

Niệm Niệm Sát Na Sanh Diệt Như Dòng Nước Chảy Không Dừng.

KC Chỉ Biết Niệm Sanh Diệt Lúc Niệm Đã Khởi Còn Lúc Khởi Đầu Của Niệm Thì Chưa.

Phải Có Sức Định Rất Sâu Mới Có Thể Biết Lúc Khởi Đầu Của Niệm.
Đi tìm khởi đầu niệm, phải nhận ra cái niệm vô phân biệt trước, rồi mới thấy rõ nguồn gốc của niệm đó sanh khởi...


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Chân Kiến Tánh Và Tương Tợ Kiến Tánh

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Ma Ha Bát Nhã đã viết:
Thánh_Tri đã viết:
Ma Ha Bát Nhã đã viết:
Thánh_Tri đã viết:
Ma Ha Bát Nhã đã viết:VHBK à, lúc này hình như VHBK có cái gì đó... bên trong còn trở ngại. Nếu trả lời biện minh tức vẫn còn vướng ngã, nếu không trả lời tức chấp nhận chưa nhận ra điều đó.

VHBK sẽ nói như thế nào?
ai cấm nói đâu?

Mà bớt nói cũng tốt thôi.
À, Chào Thánh Tri, ở đây không phải nói hay không nói, có người không nói mà bên trong vọng niệm nhiều hơn là kẻ đang nói, có nguòi nói cả ngày mà trong lòng chẳng nói một câu.

Tuy không ai cấm nói, nhưng cái chính là phải nói như thế nào kia...
Cái chính không phải nói như thế nào, mà phải biết ai đang nói. Suốt ngày nói mà không biết ai nói cả, cho nên phải khám phá ra việc ấy mới là chính.
Nói "biết ai nói chưa đúng lắm"! Mà phải nói "biết cái gì đang nói"!
Bí bầu một dàng thôi. Một việc nầy không thông thì không gì xong.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách