THÁNH QUẢ TU ĐÀ HOÀN

Chia sẻ, thảo luận học hỏi ngũ giới, tám giới, thập giới, đạo đức, phương pháp giáo dục và những vấn đề liên quan.
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: THÁNH QUẢ TU ĐÀ HOÀN

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

alibaba2010 đã viết: :D :D :D :D :D theo quan niệm của đạo hữu thì bất cứ ai cũng không nên nói mình chứng đạo , tin mình chứng đạo => tôi chấp nhận câu này của đạo hữu . :D Vậy các tổ sư đã chứng đạo chưa , nếu chưa thì tôi có quyền đưa ra ý kiến còn các tổ sư chứng đạo rồi thì tôi im nhưng e rằng không có tổ sư nào dám nói chứng đạo vì đạo hữu có cho phép chứng đạo đâu mà nói :D :D :D :D :D :D
tangbong tangbong tangbong
Nếu tổ sư cũng chưa chứng đạo thì tất cả mọi người có quyền đưa ra luận điểm của mình vì thời khác nhau suy nghĩ và hành khác nhau là lẽ thường => đạo hữu phán cứ như là thánh sống :D :D :D
A LA HÁN thoát khỏi sanh tử luân hồi mà nói chứng đạo. Vì A LA HÁN lấy cứu cánh là thoát luân hồi sanh tử.

A LA HÁN chứng đạo thoát sanh tử rồi mà vẫn phải theo Phật tiếp tục tu học và hoằng dương Phật Pháp.

Các Tổ Sư tuy đã thoát khỏi luân hồi sanh tử, là thánh sống mà chẳng nói chứng đạo vì cứu cánh của Tổ Sư là PHẬT QUẢ tức là quả vị mà Đức Thích Ca Mâu Ni đã chứng, chớ chẳng phải cứu cánh như các vị A LA HÁN.

Nếu vậy thì Tổ Sư đâu có to gan mà nói rằng đã chứng Phật Quả và thực tế vẫn chưa đủ phước đức và trí tuệ như chư Phật, tuy rằng đã thoát khỏi luân hồi sanh tử.


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: THÁNH QUẢ TU ĐÀ HOÀN

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

alibaba2010 đã viết:
A LA HÁN thoát khỏi sanh tử luân hồi mà nói chứng đạo. Vì A LA HÁN lấy cứu cánh là thoát luân hồi sanh tử.

A LA HÁN chứng đạo thoát sanh tử rồi mà vẫn phải theo Phật tiếp tục tu học và hoằng dương Phật Pháp.

Các Tổ Sư tuy đã thoát khỏi luân hồi sanh tử, là thánh sống mà chẳng nói chứng đạo vì cứu cánh của Tổ Sư là PHẬT QUẢ tức là quả vị mà Đức Thích Ca Mâu Ni đã chứng, chớ chẳng phải cứu cánh như các vị A LA HÁN.

Nếu vậy thì Tổ Sư đâu có to gan mà nói rằng đã chứng Phật Quả và thực tế vẫn chưa đủ phước đức và trí tuệ như chư Phật, tuy rằng đã thoát khỏi luân hồi sanh tử.
=> đạo hữu lại phán càn :D :D :D làm sao đạo hữu biết được tổ sư đã thoát khỏi luân hồi sanh tử trong khi các ngài chưa nói mình chứng đạo ???? :D :D :D :D :D :D
DH tu tập có niềm tin sẽ giải thoát hay không?
DH có tin nhận các vị như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên,... đã chứng A LA HÁN hay không?

DH có tin Thái Tử Tất Đạt Đa đã chứng Phật Quả hay không?

DH có cho rằng quả A LA HÁN là bằng PHẬT QUẢ hay không?


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: THÁNH QUẢ TU ĐÀ HOÀN

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

alibaba2010 đã viết: :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D Đạo hữu có phân biệt được TỔ SƯ và các ĐẠI ĐỆ TỬ của phật không ???????? :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D đạo hữu không phân biệt được lại hỏi là sao ?????? làm sao ai trả lời cho đạo hữu được :D :D :D :D :D CHÚNG TA ĐANG NÓI CÁC TỔ SƯ THÌ ĐẠO HỮU BƯNG NGAY ĐỨC THẾ TÔN ĐÁNG KÍNH CÙNG 10 ĐẠI THÁNH TĂNG A LA HÁN RA LÀM TRÒ ĐÙA CHO CÂU HỎI NÀY THẬT LÀ NGUY HIỂM :D :D :D :D ĐẠO HỮU CÓ SỢ ĐỌA ĐỊA NGỤC KHÔNG ??????
Các TỔ SƯ chẳng lẽ lại không là ĐỆ TỬ CỦA PHẬT?

VHBK đâu có đùa!


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: THÁNH QUẢ TU ĐÀ HOÀN

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

alibaba2010 đã viết: Tổ sư là danh từ sau này chỉ các đệ tử phật hoằng dương phật pháp nhưng chưa chứng a la hán , đạo hữu lại đem ra so với các thánh tăng thời phật thì quá bất lễ rồi, đạo hạnh của họ làm sao so được với các thánh tăng a la hán thời đó :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
DH căn cứ vào đâu mà nói rằng họ chưa chứng A LA HÁN.
Có Tổ Sư đã từng chứng A LA HÁN, truyền từ thời Phật tại thế như bên Thiền Tông Đại Thừa. Họ là những Đại Bồ Tát, A LA HÁN tái thế, giúp chúng sanh.

Các Tổ Sư đó họ đều đã thoát sanh tử luân hồi, đã dứt tham sân si, chỉ vì cứu độ chúng sanh, tiến lên PHẬT QUẢ, cứu cánh tối thượng nên mới thị hiện sanh ở đời này.

Các A LA HÁN tuy đã thoát luân hồi sanh tử nhưng chẳng thể so sánh với THẾ TÔN được.

Mình thoát luân hồi sanh tử rồi, trợ duyên cho người khác giải thoát thì có gì mà không phù hợp với đạo lý?


Hình đại diện của người dùng
nhampl
Bài viết: 611
Ngày: 25/03/08 17:51
Giới tính: Nam
Đến từ: dalat

Re: THÁNH QUẢ TU ĐÀ HOÀN

Bài viết chưa xem gửi bởi nhampl »

Quý đ/h sống dưới đất mà cứ nói chuyện trên trời !


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: THÁNH QUẢ TU ĐÀ HOÀN

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

alibaba2010 đã viết: :D :D :D :D :D :D Tôi nói họ chưa chứng a la hán là có cơ sở vì tôi chưa thấy ai dám nói mình chứng a la hán , cũng như chưa thấy giáo hội nào , đời nào công nhận vị nào chứng a la hán ngoài thời phật thích ca
Vì mục tiêu của họ không phải là quả A LA HÁN mà là Phật Quả. Vậy thì làm sao mà nói chứng quả A LA HÁN? Các vị ấy mà nói chứng quả A LA HÁN thì trật đường ngay.

Nói ở đây không phải chỉ có miệng nói, mà gồm cả ý niệm trong tâm.

Còn đạo hữu lại phán bừa "Các Tổ Sư đó họ đều đã thoát sanh tử luân hồi, đã dứt tham sân si, chỉ vì cứu độ chúng sanh, tiến lên PHẬT QUẢ, cứu cánh tối thượng nên mới thị hiện sanh ở đời này". Phán cứ như là đạo hữu có tam minh trí tuệ , thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân có thể soi được tổ nào tái sinh ở đâu làm gì như thế nào :D :D :D :D Nói y như đinh đóng cột :D :D :D :D :D :D :D :D :D

"Mình thoát luân hồi sanh tử rồi, trợ duyên cho người khác giải thoát thì có gì mà không phù hợp với đạo lý? " => câu này lại càng tự mình suy diễn hơn nữa :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Chứng quả A LA HÁN thì dứt hết phiền não trong ba cõi.

Nhưng dứt hết phiền não không có nghĩa là chứng A LA HÁN, mà chỉ chỉ là một bước ngoặc trong đoạn đường tiến lên Phật Quả. Vị này tuy dứt sạch phiền não nhưng bản thân chẳng bao giờ nói chứng đạo vì cứu cánh là Phật Quả, chỉ một chỗ chứng mà thôi.

Các Tổ Thiền Tông truyền từ thời Phật tại thế ở Ấn Độ cho đến Lục Tổ Huệ Năng ở Trung Hoa bằng cách ấn chứng trực tâm.

Còn có Tịnh Độ Tông và Mật Tông nữa, có các Tổ Sư đều là Đại Bồ Tát.


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: THÁNH QUẢ TU ĐÀ HOÀN

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

nhampl đã viết:Quý đ/h sống dưới đất mà cứ nói chuyện trên trời !
Dưới đất và trên trời khác nhau ?


Hình đại diện của người dùng
nhampl
Bài viết: 611
Ngày: 25/03/08 17:51
Giới tính: Nam
Đến từ: dalat

Re: THÁNH QUẢ TU ĐÀ HOÀN

Bài viết chưa xem gửi bởi nhampl »

Theo đ/h thì không khác à !


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: THÁNH QUẢ TU ĐÀ HOÀN

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

nhampl đã viết:Theo đ/h thì không khác à !
Chẳng phải theo VHBK!


Hình đại diện của người dùng
nhampl
Bài viết: 611
Ngày: 25/03/08 17:51
Giới tính: Nam
Đến từ: dalat

Re: THÁNH QUẢ TU ĐÀ HOÀN

Bài viết chưa xem gửi bởi nhampl »

Đ/h định đổ cho ai đây !!!


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: THÁNH QUẢ TU ĐÀ HOÀN

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

nhampl đã viết:Đ/h định đổ cho ai đây !!!
Chẳng theo VHBK thì có ai để mà đổ sao DH?


nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: THÁNH QUẢ TU ĐÀ HOÀN

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

Bạn alibaba2010 này là ai vậy? Bạn viết bài nguynlinhtam đọc sơ qua không thấy gì, đọc kĩ mới thấy không đúng như lời Phật dạy.


Nam Mô A Di Đà Phật
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.2 khách