Vạn pháp quy tâm; tâm quy về đâu ?

Thảo luận tư tưởng thiền tông Việt Nam.

Điều hành viên: binh

Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Vạn pháp quy tâm; tâm quy về đâu ?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

1. Dĩ nhiên tu pháp nào thì chọn một thôi và chuyên tu. Đây là box thiền nên tôi khuyên tham thiền. Vì có lẽ người tu thiền vào box nầy nghiên cứu học hỏi cách tu hành.

2. Ở cấp bậc thoáng hơn thì Niệm Phật có bao nhiều cách, mà Thật Tướng Niệm Phật là Thiền đó!

3. Các Tổ Tịnh Độ, cũng có vị từng tu Thiền ngộ đạo như ngài Vĩnh Minh, Liên Trì v.v...


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Vạn pháp quy tâm; tâm quy về đâu ?

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Có nhiều người quen tu Thiền, nhưng tâm nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì làm sao?

Có phải là bỏ môn Thiền, chuyển sang Niệm Phật?

Nhưng có người quen tu Thiền, chuyển sang niệm Phật thì khó thực hành.

Mong chư vị chia sẽ! kinhle


Hình đại diện của người dùng
nhampl
Bài viết: 611
Ngày: 25/03/08 17:51
Giới tính: Nam
Đến từ: dalat

Re: Vạn pháp quy tâm; tâm quy về đâu ?

Bài viết chưa xem gửi bởi nhampl »

Nghe Đ/h VHBK nói PL này lấy làm lạ ! PL nghe nói "Thiền tông" nắm mệnh mạng Phật Pháp , sao lại có người cầu vãng sanh thôi ! chỉ có thể là người tu thiền "nguyện sanh tịnh độ" đồng với người tu "niệm Phật" nguyện đời này "Siêu sanh" tịnh độ , như thế mới hợp "LÝ" !
Mời quý D(/H thảo luận cho sáng tỏ !


Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: Vạn pháp quy tâm; tâm quy về đâu ?

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Tu Thiền Vẫn Vãng Sanh Tịnh Độ Như Thường Không Khác.

Phật A Di Đà Nhiếp Hóa Tất Cả Các Người Tu Đâu Riêng Chỉ Người Tu Niệm Phật.

Kinh Hoa Nghiêm Nói 4 Vô Ngại Pháp Giới


Lý Vô Ngại
Sự Vô Ngại
Lý Sự Vô Ngại
Sự Sự Vô Ngại


Sự Sự Vô Ngại Mới Là Cứu Cánh Đây Là Cảnh Giới Chư Phật Chứng Biết.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Vạn pháp quy tâm; tâm quy về đâu ?

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

VO_HUU_BAT_KHONG606 đã viết:Có nhiều người quen tu Thiền, nhưng tâm nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì làm sao?

Nếu Tín, Nguyện đầy đủ, thì tu pháp nào cũng được vãng sanh. Tu là hạnh thực hành, Đ/h ưa ngồi thiền, chỉ cần mỗi lần thực hành xong, hồi hướng công đức, nguyện sanh Tây Phuơng là được.

Tổ Vĩnh Minh bảo
Có thiền tông, có Tịnh độ
Như cọp thêm sừng
Đời này làm thầy người
Đời sau làm Phật, tổ

Dĩ nhiên là dùng tâm thanh tịnh của thiền định để niệm Phật thì dễ cảm ứng hơn là đem tâm phàm mà niệm Phật.
Có 2 cách thực hành thiền tịnh song tu
1) ngồi Thiền cho đến khi tâm thanh tịnh, đem tâm thanh tịnh ấy niệm thầm danh hiệu Phật A Di Đà, hoặc quán tưởng ảnh Phật.
2) Niệm Phật to tiếng, chú tâm lắng nghe tiếng niệm Phật, lâu dần tâm sẽ được thanh tịnh như Thiền định.

Kinh sách dạy
chúng sanh nào đem tâm thể của mình mà duyên với danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật thì tâm thể của người ấy dần dần trở nên vô cấu nhiễm, dần dần phát sanh vô lượng vô biên đức tướng Như Lai. Do vậy, tự nhiên thấy mình ở trong thế giới Cực Lạc trang nghiêm, thù thắng.
Pháp môn Niệm Phật chính là chuyển biến cái tâm thể của chúng sanh bằng cách không để cho tâm thể ấy duyên với vọng niệm, với lục trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp, với huyễn cảnh, với trí lực, với kiến chấp, với mong cầu, với thức phân biệt v.v... Mà chỉ đem tâm thể ấy duyên mãi với danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Không bao lâu, người niệm Phật tự nhiên đi vào chỗ vắng lặng, sáng suốt, an lạc cảm ứng với nguyện lực của đức A Di Đà, thấy mình sanh vào cõi nước CựcLạc, thân mình ngồi trên tòa sen báu, nghe Phật và Bồ Tát nói pháp, hoặc thấy Phật lấy tay xoa đảnh...

( trích kinh Niệm Phật Ba La Mật )


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
sotam26
Bài viết: 631
Ngày: 30/01/09 02:14
Giới tính: Nam
Đến từ: NVM
Được cảm ơn: 2 time

Re: Vạn pháp quy tâm; tâm quy về đâu ?

Bài viết chưa xem gửi bởi sotam26 »

whale đã viết:Quy về ĐÂY!
Kính chào đh Whale:
Nhưng Khi "ĐÂY" Chưa Lập (Thành) thì Sao!?
Chúc An Lạc.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.


Hình đại diện của người dùng
Ma Ha Bát Nhã
Bài viết: 1478
Ngày: 23/10/08 20:43
Giới tính: Nam
Đến từ: vinhlong
Được cảm ơn: 1 time

Re: Vạn pháp quy tâm; tâm quy về đâu ?

Bài viết chưa xem gửi bởi Ma Ha Bát Nhã »

Tâm là gì? Quy về "động hay tịnh"?


biển tâm
Bài viết: 565
Ngày: 17/09/10 03:17
Giới tính: Nữ

Re: Vạn pháp quy tâm; tâm quy về đâu ?

Bài viết chưa xem gửi bởi biển tâm »

sotam26 đã viết:
whale đã viết:Quy về ĐÂY!
Kính chào đh Whale:
Nhưng Khi "ĐÂY" Chưa Lập (Thành) thì Sao!?
Chúc An Lạc.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
tangbong Quy về lại phải lập thành ư !

kính,bt


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Vạn pháp quy tâm; tâm quy về đâu ?

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Chẳng động - tịnh nên gọi là quy về hay cũng gọi là lập thành.


tietphuochung
Bài viết: 378
Ngày: 07/03/10 01:27
Giới tính: Nam
Đến từ: tiengiang vietnam

Re: Vạn pháp quy tâm; tâm quy về đâu ?

Bài viết chưa xem gửi bởi tietphuochung »

>:D<

hòi : TÂM là gì ?
đáp : Tâm có nhiều loại : TÂM PHẬT , TÂM LINH ,TÂM TÁNH , TÂM NHƯ , TÂM NGỘ , TÂM GIÁC , TÂM CHÁNH,
TÂM SÁNG , TÂM THỂ , TẪM TỊNH ,
TÂM Ý ,TÂM THỨC, TÂM HỒN, TÂM TÀ ,TÂM QUÁN , TÂM NHIỄM , TÂM MÊ ,TÂM TRÍ , TÂM NĂNG ,TÂM SỜ. TÂM TỐI, VÀ NHIỀU THỨ TÂM
XIN HỎI CÁC BẠN DÙNG TÂM NÀO ĐỂ QUY VAN PHÁP >:D< >:D< >:D<


TÂM THẤY THẬT TƯỚNG
MINH CHÂU HIỆN NHÃN TIỀN
THẤY NGHE VÔ NGẠI
VÔ NGẠI ĐẠI THẦN THÔNG
TUỲ DUYÊN DIỄN PHÁP
PHỔ ĐỘ CHÚNG HỮU TÌNH
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Vạn pháp quy tâm; tâm quy về đâu ?

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

tietphuochung đã viết:>:D<

hòi : TÂM là gì ?
đáp : Tâm có nhiều loại : TÂM PHẬT , TÂM LINH ,TÂM TÁNH , TÂM NHƯ , TÂM NGỘ , TÂM GIÁC , TÂM CHÁNH,
TÂM SÁNG , TÂM THỂ , TẪM TỊNH ,
TÂM Ý ,TÂM THỨC, TÂM HỒN, TÂM TÀ ,TÂM QUÁN , TÂM NHIỄM , TÂM MÊ ,TÂM TRÍ , TÂM NĂNG ,TÂM SỜ. TÂM TỐI, VÀ NHIỀU THỨ TÂM
XIN HỎI CÁC BẠN DÙNG TÂM NÀO ĐỂ QUY VAN PHÁP >:D< >:D< >:D<
TÂM chứa tất cả TÂM nói trên. Dĩ nhiên chẳng phải một trong những loại trên.


tietphuochung
Bài viết: 378
Ngày: 07/03/10 01:27
Giới tính: Nam
Đến từ: tiengiang vietnam

Re: Vạn pháp quy tâm; tâm quy về đâu ?

Bài viết chưa xem gửi bởi tietphuochung »

>:D<

TÂM CỦA MÌNH CHƠN CHÁNH THÌ NƠI NÀO CỦNG CHƠN THẬT CHO ĐẾN NƠI DỊA NGỤC VẪN CHÂN THẬT

TÂM CỦA MÌNH TÀ DẠI THÌ CHỔ NÀO CŨNG LÀ GIẢ DỐI VÔ MINH CHO DẾN CÕI CỰC LẠC ,NIẾT BÀN CŨNG LÀ GIẢ DỐI VÔ MINH

VÌ KINH ĐÃ VIẾT : TUỲ TÂM THANH TỊNH THÌ CỎI PHẬT TỊNH

TRỰC CHỈ : BIẾT BỔN TÂM THÌ THẤY BỔN TÁNH TỨC MINH TÂM KIẾN TÁNH VẬY >:D< >:D< >:D<


TÂM THẤY THẬT TƯỚNG
MINH CHÂU HIỆN NHÃN TIỀN
THẤY NGHE VÔ NGẠI
VÔ NGẠI ĐẠI THẦN THÔNG
TUỲ DUYÊN DIỄN PHÁP
PHỔ ĐỘ CHÚNG HỮU TÌNH
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.7 khách