Nói trúng tâm địa xin đừng giận nhé!

Bạn có thể tạo cho mình một khu vườn nhỏ xinh đẹp với đủ hoa thơm cỏ lạ và mọi người có thể cùng bạn xây dựng khu vườn ấy. Xin hãy giữ khu vườn ấy thanh tịnh như tâm của bạn. Kính mời các bạn.

Điều hành viên: quang_tam3

Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Nói trúng tâm địa xin đừng giận nhé!

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Không biết đã viết:
Ma Ha Bát Nhã đã viết:
Thế người ta gọi KB làm thầy thì KB có dám nhận không?
tangbong tangbong tangbong
Dạ, không có gì gọi là dám nhận hay không dám nhận. Con chỉ tỏ lòng quy ngưỡng và thấy vui vì thế gian có thêm thiện tri thức :D
Cảm ơn Thầy MHBN có lời dạy dỗ :D kinhle kinhle
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật !!! kinhle kinhle kinhle
Vậy cái "không có gì gọi là dám nhận hay không dám nhận" là có hay không?


Hình đại diện của người dùng
Ma Ha Bát Nhã
Bài viết: 1478
Ngày: 23/10/08 20:43
Giới tính: Nam
Đến từ: vinhlong

Re: Nói trúng tâm địa xin đừng giận nhé!

Bài viết chưa xem gửi bởi Ma Ha Bát Nhã »

VO_HUU_BAT_KHONG606 đã viết:
Không biết đã viết:
Ma Ha Bát Nhã đã viết:
Thế người ta gọi KB làm thầy thì KB có dám nhận không?
tangbong tangbong tangbong
Dạ, không có gì gọi là dám nhận hay không dám nhận. Con chỉ tỏ lòng quy ngưỡng và thấy vui vì thế gian có thêm thiện tri thức :D
Cảm ơn Thầy MHBN có lời dạy dỗ :D kinhle kinhle
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật !!! kinhle kinhle kinhle
Vậy cái "không có gì gọi là dám nhận hay không dám nhận" là có hay không?
Có nhận hay không nhận không khác thì nên nhận hay không nhận tùy tâm chúng sanh, còn nếu khác thì đừng bàn luận việc cung kính hay không cung kính.


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Nói trúng tâm địa xin đừng giận nhé!

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Ma Ha Bát Nhã đã viết:
VO_HUU_BAT_KHONG606 đã viết:
Ma Ha Bát Nhã đã viết: Thế nghe và không nghe có khác nhau không?
Khác nhau một trời một vực.
Khác chỗ nào?
Như người với gỗ đá, như A LA HÁN với phàm phu, như Bồ Tát với Phật.


Hình đại diện của người dùng
Ma Ha Bát Nhã
Bài viết: 1478
Ngày: 23/10/08 20:43
Giới tính: Nam
Đến từ: vinhlong

Re: Nói trúng tâm địa xin đừng giận nhé!

Bài viết chưa xem gửi bởi Ma Ha Bát Nhã »

VO_HUU_BAT_KHONG606 đã viết:
Ma Ha Bát Nhã đã viết:
VO_HUU_BAT_KHONG606 đã viết:
Ma Ha Bát Nhã đã viết: Thế nghe và không nghe có khác nhau không?
Khác nhau một trời một vực.
Khác chỗ nào?
Như người với gỗ đá, như A LA HÁN với phàm phu, như Bồ Tát với Phật.
Thế thì VHBK chưa chuyển được gỗ đá Thành người, chưa chuyển tâm để phàm phu thành a la hán, chưa chuyển được chúng sanh Thành Phật, thì làm sao gánh vác được Phật Pháp sau này.


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Nói trúng tâm địa xin đừng giận nhé!

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Ma Ha Bát Nhã đã viết: Có nhận hay không nhận không khác thì nên nhận hay không nhận tùy tâm chúng sanh, còn nếu khác thì đừng bàn luận việc cung kính hay không cung kính.
Vậy khác và không khác, khác nhau chăng?
Thế thì VHBK chưa chuyển được gỗ đá Thành người, chưa chuyển tâm để phàm phu thành a la hán, chưa chuyển được chúng sanh Thành Phật, thì làm sao gánh vác được Phật Pháp sau này.
Vậy DH có thấy "NHƯ" không?


Hình đại diện của người dùng
Ma Ha Bát Nhã
Bài viết: 1478
Ngày: 23/10/08 20:43
Giới tính: Nam
Đến từ: vinhlong

Re: Nói trúng tâm địa xin đừng giận nhé!

Bài viết chưa xem gửi bởi Ma Ha Bát Nhã »

VO_HUU_BAT_KHONG606 đã viết:
Ma Ha Bát Nhã đã viết: Có nhận hay không nhận không khác thì nên nhận hay không nhận tùy tâm chúng sanh, còn nếu khác thì đừng bàn luận việc cung kính hay không cung kính.
Vậy khác và không khác, khác nhau chăng?
Thế thì VHBK chưa chuyển được gỗ đá Thành người, chưa chuyển tâm để phàm phu thành a la hán, chưa chuyển được chúng sanh Thành Phật, thì làm sao gánh vác được Phật Pháp sau này.
Vậy DH có thấy "NHƯ" không?
1 - Khác.

2 - Chưa như.


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Nói trúng tâm địa xin đừng giận nhé!

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Ma Ha Bát Nhã đã viết:
1 - Khác.

2 - Chưa như.


1. Cũng như nghe và không nghe.

2. "Như" này chẳng phải "đã như" hay "chưa như".


Hình đại diện của người dùng
Ma Ha Bát Nhã
Bài viết: 1478
Ngày: 23/10/08 20:43
Giới tính: Nam
Đến từ: vinhlong

Re: Nói trúng tâm địa xin đừng giận nhé!

Bài viết chưa xem gửi bởi Ma Ha Bát Nhã »

VO_HUU_BAT_KHONG606 đã viết:
Ma Ha Bát Nhã đã viết:
1 - Khác.

2 - Chưa như.


1. Cũng như nghe và không nghe.

2. "Như" này chẳng phải "đã như" hay "chưa như".
1 - Nếu cũng thì đã khác rồi... Làm sao so sánh được...
2 - VHBK đã biết " như" rồi, còn chẳng phải "đã như" hay "chưa như" sao?


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Nói trúng tâm địa xin đừng giận nhé!

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Ma Ha Bát Nhã đã viết: 1 - Nếu cũng thì đã khác rồi... Làm sao so sánh được...
2 - VHBK còn thấy " như" còn chẳng phải "đã như" hay "chưa như" sao?
Chỉ có chư Phật mới thật sự như, mới thật sự chẳng còn so sánh dù bất cứ nghĩa nào.


Hình đại diện của người dùng
Ma Ha Bát Nhã
Bài viết: 1478
Ngày: 23/10/08 20:43
Giới tính: Nam
Đến từ: vinhlong

Re: Nói trúng tâm địa xin đừng giận nhé!

Bài viết chưa xem gửi bởi Ma Ha Bát Nhã »

VO_HUU_BAT_KHONG606 đã viết:
Ma Ha Bát Nhã đã viết: 1 - Nếu cũng thì đã khác rồi... Làm sao so sánh được...
2 - VHBK còn thấy " như" còn chẳng phải "đã như" hay "chưa như" sao?
Chỉ có chư Phật mới thật sự như, mới thật sự chẳng còn so sánh.
Do thấy so sánh chỉ chư Phật như thế nên không khám phá được chỗ "như" của mình, chưa thấy được chỗ như chúng sanh đang có và hằng giác Phật vốn chẳng khác. Nên chưa cung kính được chúng sanh như Phật, chưa hằng giác được cũng sanh vốn là Phật. Cứ như thế nên chẳng thể nào khiêm hạ, tốn kính chúng sanh được. Nên vẫn là chúng sanh. Lẫn quân là chỗ đó, vô minh tận cũng là chỗ đó.


vũ ngọc anh
Bài viết: 221
Ngày: 20/12/10 17:39
Giới tính: Nữ
Đến từ: Hà Nội

Re: Nói trúng tâm địa xin đừng giận nhé!

Bài viết chưa xem gửi bởi vũ ngọc anh »

Con xin lỗi vì xen vô câu chuyện giữa chừng. Chỉ có điều con thấy câu in đậm là chưa đún lắm. Vì trong các bài viết, tác giả không có ý chỉ trích ai cả. Tại vì tiêu đề từ đầu của đề tài đã là như vậy. Và các Thầy khác trong diễn đàn cũng có tinh thần hoan hỷ, nên đề tài mới được diễn tiến cho tới lúc này.
Con nói lên tiếng nói thẳng thắng và thật lòng. Mong các Sư Thầy, Sư Cô...hoan hỷ chỉ bày thêm cho con !! kinhle kinhle
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật !!! kinhle kinhle kinhle
---> Nói năng dễ thương ghê... tangbong .... =D>

NA nghĩ rằng đạo hữu Thiên Nhẫn "vô tình chứ ko hữu ý".Ko phải là đạo hữu ấy bới móc tham sân si của người khác !...Mà đh ấy có ý tốt nhưng cái ý tốt của đh thiếu Chánh Kiến !...Chúng ta phải nhìn nhận vấn đề 1 cách chân thực là cái Chánh Pháp mà chúng ta đang xài,chúng ta đã hiểu sai về nó quá nhiều !...

Giáo lý đã dạy chúng ta TỪ BI.Phát Bồ Đề Tâm.Nhưng cốt lõi chúng ta chỉ hiểu cái TỪ BI của Phật trên danh từ !.Thế trong "Sáu cửa vào động thiếu thất" có đoạn " Thế Đạo ngày nay nghiêng ngửa quá rồi,chúng sanh toàn nhầm phương tiện làm cứu cánh".Nhầm như thế nào thì nhìn vào hiện trạng bạn "Thiên Nhân" xem !...

Từ Bi ko đơn giản chỉ là lòng tốt !...Nó phải kèm theo TRÍ TUỆ !...Nhưng chúng ta cứ nghĩa nó là lòng tốt nên hay lấy đó làm cớ " Giúp người,độ người".Nó la loại vọng tưởng phổ biến của những người tu !...Thế ĐẠO ngày nay nghiêng ngửa là ở chỗ đó !.Những gì Phật nói toàn bị hiểu sai !>...Mà Phật bảo "NHư Lai ko thuyết Pháp kìa".

Muốn làm điều TỪ BI thì trước hết chúng ta phải hiểu rõ "TỪ BI" của Phật là thế nào ?...Nếu chưa hiểu được như thế ...thì cũng phải công nhận chúng ta làm việc tốt bao nhiêu ..thì bị nó lôi bấy nhiêu !.Sự thực là vậy chứ ko thể nguỵ biện "Tôi đang độ người khác,giúp người khác".Mà bản thân bị TRỤ chỗ nào ko hay biết !

Trường hợp của ĐH Thiên Nhân cũng ko lấy gì làm lạ !...Nó là thực trạng của người tu,ai cũng thế thôi !...Chỉ là người XẤU DUYÊN ( Phước hay hoạ thì tuỳ người tu có biết chuyển hay ko) thì nó LỘ ra.Người chưa xuống thời thì nó ẩn dật !...Nó ở ẩn trong cõi lòng mà cứ tưởng mình hay ... :D .

Sự thực của việc Học ĐẠO là nhìn thẳng vào bản chất vấn đề !...Vấn đề của đh của Thien Nhan cũng là vấn đề của chúng ta.Ai trên bước đường học Phật cũng bị dính như thế,tôi cũng đã thế và lãnh đủ hậu quả !...Nhưng nhờ sự việc có lộ ra thế thì chúng ta mới biết mà giải quyết !...CHúng ta chuyển được thế thì Tuệ Giác tăng trưởng !.

Vậy nên hãy mở lòng với đh Thien Nhan.Cũng là mở lòng với chính chúng ta.CÒn đh ấy có TÀ PHÁP hay ko thì tôi ko biết !.

vài lời góp thế !... cafene


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Nói trúng tâm địa xin đừng giận nhé!

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Ma Ha Bát Nhã đã viết:
VO_HUU_BAT_KHONG606 đã viết:
Ma Ha Bát Nhã đã viết: 1 - Nếu cũng thì đã khác rồi... Làm sao so sánh được...
2 - VHBK còn thấy " như" còn chẳng phải "đã như" hay "chưa như" sao?
Chỉ có chư Phật mới thật sự như, mới thật sự chẳng còn so sánh.
Do thấy so sánh chỉ chư Phật như thế nên không khám phá được chỗ "như" của mình, chưa thấy được chỗ như chúng sanh đang có và hằng giác Phật vốn chẳng khác. Nên chưa cung kính được chúng sanh như Phật, chưa hằng giác được cũng sanh vốn là Phật. Cứ như thế nên chẳng thể nào khiêm hạ, tốn kính chúng sanh được. Nên vẫn là chúng sanh. Lẫn quân là chỗ đó, vô minh tận cũng là chỗ đó.
Chỗ chúng sanh và Phật tánh giác vốn đồng thì chẳng có gì phải bàn cả!

Như MHBN vẫn chưa phải Phật.
Như VHBK vẫn chưa phải Phật.

Nghĩa là đều còn VÔ MINH, chưa phải NHƯ.

Cho dù MHBN có kiến tánh rồi đi chăng nữa thì vẫn chưa như.

Chỉ có chư Phật mới thật sự khiêm hạ, tôn kính chúng sanh như Phật. Tất cả còn lại nếu tự xưng như thế thì đó là phỉ báng tánh giác vốn có.

Cho dù là Đại Bồ Tát đều phải tập hành khiêm hạ, tôn kính dù rằng công phu mỗi vị thâm sâu hay cạn cợt chẳng đồng.


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách