Nói trúng tâm địa xin đừng giận nhé!

Bạn có thể tạo cho mình một khu vườn nhỏ xinh đẹp với đủ hoa thơm cỏ lạ và mọi người có thể cùng bạn xây dựng khu vườn ấy. Xin hãy giữ khu vườn ấy thanh tịnh như tâm của bạn. Kính mời các bạn.

Điều hành viên: quang_tam3

Hình đại diện của người dùng
Ma Ha Bát Nhã
Bài viết: 1478
Ngày: 23/10/08 20:43
Giới tính: Nam
Đến từ: vinhlong

Re: Nói trúng tâm địa xin đừng giận nhé!

Bài viết chưa xem gửi bởi Ma Ha Bát Nhã »

VO_HUU_BAT_KHONG606 đã viết:
Ma Ha Bát Nhã đã viết:
VO_HUU_BAT_KHONG606 đã viết:
Ma Ha Bát Nhã đã viết: 1 - Nếu cũng thì đã khác rồi... Làm sao so sánh được...
2 - VHBK còn thấy " như" còn chẳng phải "đã như" hay "chưa như" sao?
Chỉ có chư Phật mới thật sự như, mới thật sự chẳng còn so sánh.
Do thấy so sánh chỉ chư Phật như thế nên không khám phá được chỗ "như" của mình, chưa thấy được chỗ như chúng sanh đang có và hằng giác Phật vốn chẳng khác. Nên chưa cung kính được chúng sanh như Phật, chưa hằng giác được cũng sanh vốn là Phật. Cứ như thế nên chẳng thể nào khiêm hạ, tốn kính chúng sanh được. Nên vẫn là chúng sanh. Lẫn quân là chỗ đó, vô minh tận cũng là chỗ đó.
Chỗ chúng sanh và Phật tánh giác vốn đồng thì chẳng có gì phải bàn cả!

Như MHBN vẫn chưa phải Phật.
Như VHBK vẫn chưa phải Phật.

Nghĩa là đều còn VÔ MINH, chưa phải NHƯ.

Cho dù MHBN có kiến tánh rồi đi chăng nữa thì vẫn chưa như.

Chỉ có chư Phật mới thật sự khiêm hạ, tôn kính chúng sanh như Phật. Tất cả còn lại nếu tự xưng như thế thì đó là phỉ báng tánh giác vốn có.

Cho dù là Đại Bồ Tát đều phải tập hành khiêm hạ, tôn kính dù rằng công phu mỗi vị thâm sâu hay cạn cợt chẳng đồng.
VHBK chưa hiểu, bởi như thế nên mới kính chư Phật, bởi như thế mới kính chúng sanh. Tánh giác vốn đồng chỉ là một phần. Bên cạnh đó là kiến chỗ đồng tri kiến chư Phật và cúng sanh, đó là thấy rằng mọi tánh tri kiến chúng sanh vốn đồng như thế.

Nếu chỉ bảo tánh giác vốn đồng thì chỉ là nôm na trên lý thuyết học hiểu kinh Phật, nếu trên tri kiến khám phá bản thân vốn như vậy, thì đó rằng biết rằng tri kiến Phât, cách nhìn nhận chư Phật và chúng sanh vốn đã đồng, không thể có cái bảo chúng sanh vô minh, hay Phật đẳng giác. Nếu vẫn còn thấy chúng sanh vô minh tức Phật vẫn còn vô minh hay sao?! Phật nói vô minh là chỉ cho thấy rằng chúng sanh không biết hay chưa từng BIẾT RẰNG tri kiến Phật là vốn TỰ ĐẦY ĐỦ MỖI chúng sanh đã thấy biết cả rồi như vậy. Chưa từng đổi.

Khi đã tri kiến Phật và chúng sanh vốn đồng như thế ? THì là sao có được kiến trược là kiêu mạn hay phỉ báng Phật, phỉ báng chúng sanh?
TỰ MÌNH MÂU THUẪN VỚI TRI KIẾN MÌNH HAY SAO?

VHBK hiểu chỉ đẳng giác mà chưa hiểu chỗ chúng sanh Phật vốn đã đồng tri kiến như nhau. Nếu còn cản trở việc ĐÓ THÌ VẪN CÒN còn phỉ báng hay kính trọng.

Khi đã ti kiến như thế, chưa từng đổi, chưa từng khác thì liệu có xưng danh là Phật phải "Như" hay là chúng sanh uế trược được chăng? Thấy có quá mâu thuẫn không?

Đó là VHBK chưa hiểu biết chính bản thân mình rồi kết luận người khác bằng tri kiến còn phân biệt Phật và chúng sanh.


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Nói trúng tâm địa xin đừng giận nhé!

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Ma Ha Bát Nhã đã viết: VHBK chưa hiểu, bởi như thế nên mới kính chư Phật, bởi như thế mới kính chúng sanh. Tánh giác vốn đồng chỉ là một phần. Bên cạnh đó là kiến chỗ đồng tri kiến chư Phật và cúng sanh, đó là thấy rằng mọi tánh tri kiến chúng sanh vốn đồng như thế.

Nếu chỉ bảo tánh giác vốn đồng thì chỉ là nôm na trên lý thuyết học hiểu kinh Phật, nếu trên tri kiến khám phá bản thân vốn như vậy, thì đó rằng biết rằng tri kiến Phât, cách nhìn nhận chư Phật và chúng sanh vốn đã đồng, không thể có cái bảo chúng sanh vô minh, hay Phật đẳng giác. Nếu vẫn còn thấy chúng sanh vô minh tức Phật vẫn còn vô minh hay sao?! Phật nói vô minh là chỉ cho thấy rằng chúng sanh không biết hay chưa từng BIẾT RẰNG tri kiến Phật là vốn TỰ ĐẦY ĐỦ MỖI chúng sanh đã thấy biết cả rồi như vậy. Chưa từng đổi.

Khi đã tri kiến Phật và chúng sanh vốn đồng như thế ? THì là sao có được kiến trược là kiêu mạn hay phỉ báng Phật, phỉ báng chúng sanh?
TỰ MÌNH MÂU THUẪN VỚI TRI KIẾN MÌNH HAY SAO?

VHBK hiểu chỉ đẳng giác mà chưa hiểu chỗ chúng sanh Phật vốn đã đồng tri kiến như nhau. Nếu còn cản trở việc ĐÓ THÌ VẪN CÒN còn phỉ báng hay kính trọng.
Nói gì thì nói, chúng ta đều chưa phải Phật, cho dù là vào ngôi vị nhất sanh bổ xứ đi nữa thì cũng chưa phải Phật. Vẫn còn cách Phật rất xa.

Vì thế phải Kính Phật, Kính chúng sanh nhưng chẳng phải kính cái vẻ bề ngoài. Vô hành động mà kính ngưỡng, vô ngôn mà tán thán,........


Hình đại diện của người dùng
Ma Ha Bát Nhã
Bài viết: 1478
Ngày: 23/10/08 20:43
Giới tính: Nam
Đến từ: vinhlong

Re: Nói trúng tâm địa xin đừng giận nhé!

Bài viết chưa xem gửi bởi Ma Ha Bát Nhã »

VO_HUU_BAT_KHONG606 đã viết:
Ma Ha Bát Nhã đã viết: VHBK chưa hiểu, bởi như thế nên mới kính chư Phật, bởi như thế mới kính chúng sanh. Tánh giác vốn đồng chỉ là một phần. Bên cạnh đó là kiến chỗ đồng tri kiến chư Phật và cúng sanh, đó là thấy rằng mọi tánh tri kiến chúng sanh vốn đồng như thế.

Nếu chỉ bảo tánh giác vốn đồng thì chỉ là nôm na trên lý thuyết học hiểu kinh Phật, nếu trên tri kiến khám phá bản thân vốn như vậy, thì đó rằng biết rằng tri kiến Phât, cách nhìn nhận chư Phật và chúng sanh vốn đã đồng, không thể có cái bảo chúng sanh vô minh, hay Phật đẳng giác. Nếu vẫn còn thấy chúng sanh vô minh tức Phật vẫn còn vô minh hay sao?! Phật nói vô minh là chỉ cho thấy rằng chúng sanh không biết hay chưa từng BIẾT RẰNG tri kiến Phật là vốn TỰ ĐẦY ĐỦ MỖI chúng sanh đã thấy biết cả rồi như vậy. Chưa từng đổi.

Khi đã tri kiến Phật và chúng sanh vốn đồng như thế ? THì là sao có được kiến trược là kiêu mạn hay phỉ báng Phật, phỉ báng chúng sanh?
TỰ MÌNH MÂU THUẪN VỚI TRI KIẾN MÌNH HAY SAO?

VHBK hiểu chỉ đẳng giác mà chưa hiểu chỗ chúng sanh Phật vốn đã đồng tri kiến như nhau. Nếu còn cản trở việc ĐÓ THÌ VẪN CÒN còn phỉ báng hay kính trọng.
Nói gì thì nói, chúng ta đều chưa phải Phật, cho dù là vào ngôi vị nhất sanh bổ xứ đi nữa thì cũng chưa phải Phật. Vẫn còn cách Phật rất xa.

Vì thế phải Kính Phật, Kính chúng sanh nhưng chẳng phải kính cái vẻ bề ngoài. Vô hành động mà kính ngưỡng, vô ngôn mà tán thán,........
Đố là chưa tri kiến được tri kiến Phật chưa tri kiến được chúng sanh vốn đồng, do tri kiến như vậy thì Phật tức ngay hiện tiền chưa từng đổi so với chúng sanh.

Khi đó tự tâm tự thay đổi cho đến đồng đẳng đẳng giác như Phật, và thẳng tiến hoài chưa từng nghỉ chưa từng biết chưa từng nói. Lúc đó chẳng còn tâm mong chờ phải bằng chư Phật, được như Phậtt, chứng như Phật. Còn Tâm phân biệt đẳng cấp tu tiến tức đã dừng lại, chính chỗ ấy. Chưa thể hiểu Phật.


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Nói trúng tâm địa xin đừng giận nhé!

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Ma Ha Bát Nhã đã viết: Đố là chưa tri kiến được tri kiến Phật chưa tri kiến được chúng sanh vốn đồng, do tri kiến như vậy thì Phật tức ngay hiện tiền chưa từng đổi so với chúng sanh.

Khi đó tự tâm tự thay đổi cho đến đồng đẳng đẳng giác như Phật, và thẳng tiến hoài chưa từng nghỉ chưa từng biết chưa từng nói. Lúc đó chẳng còn tâm mong chờ phải bằng chư Phật, được như Phậtt, chứng như Phật. Còn Tâm phân biệt đẳng cấp tu tiến tức đã dừng lại, chính chỗ ấy. Chưa thể hiểu Phật.
Vâng! Đúng là vậy! Như vậy thì còn ngại gì những việc phân biệt rạch rồi, việc học tất cả pháp. Tâm phân biệt nào đây, MHBN!

Còn phải học rất nhiều nhưng là không hao tổn, hằng thuận chưa từng đổi, chẳng tăng - giảm,không lui sụt - thối thất,..............................


Đức Hiền
Bài viết: 44
Ngày: 19/09/11 02:20
Giới tính: Nam
Đến từ: Sài Gòn , VN

Re: Nói trúng tâm địa xin đừng giận nhé!

Bài viết chưa xem gửi bởi Đức Hiền »

đúng là hiện nay đệ thấy đa số chỉ tu bề nổi chứ không tu bề trong , bên ngoài tầm chương tích cú nhưng nội tâm không nỗ lực . người biết thì không nói mà người nói thì không biết , những người im lặng hay quán xét nội tâm trầm tư thường là người cô' gă'ng


http://www.facebook.com/chinhthe85
Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: Nói trúng tâm địa xin đừng giận nhé!

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

đúng là hiện nay đệ thấy đa số chỉ tu bề nổi chứ không tu bề trong , bên ngoài tầm chương tích cú nhưng nội tâm không nỗ lực . người biết thì không nói mà người nói thì không biết , những người im lặng hay quán xét nội tâm trầm tư thường là người cô' gă'ng
Không Nói chưa hẳn là Biết vì Không Biết thì làm sao mà Nói.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách