Hãy tự giải thoát

Bạn có thể tạo cho mình một khu vườn nhỏ xinh đẹp với đủ hoa thơm cỏ lạ và mọi người có thể cùng bạn xây dựng khu vườn ấy. Xin hãy giữ khu vườn ấy thanh tịnh như tâm của bạn. Kính mời các bạn.

Điều hành viên: quang_tam3

Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Hãy tự giải thoát

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Tranh của cô gọi là Tây Phương Tam Thánh.

Đức Phật A Di Đà đứng chính giữa
Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đứng bên Trái
Đức Đại Thế Chí Bồ Tát đứng bên Phải


Vẽ thế là Ba Vị Phật Bồ Tát nầy ở cõi Cực Lạc, nhưng vì nguyện lớn tiếp dẫn những chúng sanh ở khắp mười phương, kể cả cõi mình sống nầy (Ta Bà).

Đức Phật A Di Đà có phát 48 lời thệ nguyện lúc còn tu hạnh Bồ Tát sẽ lập ra một cõi Tịnh Độ trong sạch thanh tịnh để tiếp dẫn những chúng sanh ở khắp mười phương ai muốn về nước ngài tu tập thì ngài sẽ tiếp dẫn về cõi đó và ngài sẽ giáo hóa cho thành Phật.

Nhưng muốn sanh về cõi nước của ngài thì cần phải có các điều kiện:

1. Tin tưởng ngài
2. Nguyện sanh nước ngài
3. Niệm danh hiệu của ngài


Hằng ngày cô nên chia ra hai thời buổi sáng và buổi tối mà tụng kinh niệm Phật như sau:

Buổi sáng dậy đánh răng súc miệng xong đến trước bàn Phật, đứng chấp tay niệm:

Nam Mô Ba Đời Mười Phương Tất Cả Chư Phật, Chư Bồ Tát, Chư Thánh Hiền Tăng (1 lạy)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)
Nam Mô A Di Đà Phật (1 lạy)


Sau đó ngồi xuống đọc tụng Kinh A Di Đà:
http://quangduc.com/kinhdien/262kinhadida.html

Nếu không tụng Kinh vì không có thời gian thì kế tiếp nên đọc bài tán Phật A Di Đà:

A Di Đà Phật Thân Kim Sắc
Tướng Hảo Quang Minh Vô Đẳng Luân
Bạch Hào Uyển Chuyển Ngũ Tu Di
Hám Mục Trừng Thanh Tứ Đại Hải
Quang Trung Hóa Phật Vô Số Ức
Hóa Bồ Tát Chúng Diệc Vô Biên
Tứ Thập Bát Nguyện Độ Chúng Sanh
Cữu Phẩm Hàm Linh Đăng Bỉ Ngạn

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Nam Mô A Mi Đà Phật (niệm 108 lần, hoặc 500 lần, 1000 lần tùy ý)
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần)
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát (3 lần)
Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (3 lần).


Sau khi niệm Phật xong, quỳ gối thẳng, Đọc bài hồi hướng vãng sanh Cực Lạc. Không cần câu nệ miễn sau hồi hướng mình và chúng sanh đồng sanh Cực Lạc.

Tôi hằng ngày làm như vậy cô có thể làm theo:

Đệ Tự tên là....... Pháp Danh là.......
Nguyện đem công đức nầy
Trang nghiêm Phật Tịnh Độ
Trên đền bốn ân nặng
Dưới cứu khổ tam đồ
Nếu có kẻ thấy nghe
Đều phát tâm Bồ Đề
Hết một báo thân nầy
Sanh qua cõi Cực Lạc

Cũng nguyện hồi hướng công đức nầy đến cha mẹ hiện đời tăng long phước thọ, bệnh tật tiêu trừ tai qua nạn khỏi. Cha mẹ quá khứ siêu sanh tịnh độ. Phổ nguyện hồi hướng cho chư thiên, chư tiên, thiên long bát bộ, hộ pháp thần vương, tất cả chư vị thiện thần tăng long phước huệ, hộ trì Phật Pháp vững bềnh lợi lạc khắp chúng sanh muôn thuở. Cập chư hương linh, âm linh, cô hồn ma dạy, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn tại thế giới nầy cùng thế giới khác nhờ Tam Bảo Lực lai đáo Phật tiền, thính pháp văn kinh, tóc xã mê đồ siêu sanh Tịnh Độ. Âm siêu dương thới, hải yến hà thanh, pháp giới chúng sanh, tình dữ vô tình giai cộng thành Phật đạo.


Xong rồi muốn hồi hướng riêng cho người thân đã mất như đứa con của cô thì có thể thêm vô như vầy: "Con cũng nguyện hồi hướng công đức nầy cho con của con tên là.... sinh ngày... mất ngày... được nhờ Tam Bảo Lực mà thoát khỏi ác đạo, sanh về cõi trời người được gặp Phật Pháp tu hành để giác ngộ và giải thoát"

Kế đến đứng lên chấp tay đọc bài Quy Y Tam Bảo:

Tự Quy Y Phật: Xin nguyện chúng sanh, thể giải đại đạo, phát Vô Thượng Tâm. (1 lạy)
Tự Quy Y Pháp: Xin nguyện chúng sanh, thâm nhập Kinh Tạng, Trí Tuệ như Hải. (1 lạy)
Tự Quy Y Tăng: Xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. (1 lạy)

Sáng làm thế, tối trước khi đi ngủ cũng làm thế.

Chúc an vui.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
thanhthi77
Bài viết: 8
Ngày: 07/01/11 07:03
Giới tính: Nữ
Đến từ: sai gon

Re: Hãy tự giải thoát

Bài viết chưa xem gửi bởi thanhthi77 »

dạ xin cám ơn bậc thầy đã chỉ dẫn cặn kẽ, nếu có duyên, xin tái ngộ cùng thầy. con ở sài gòn, con được 35 tuổi, tên là Thanh Thi. mạn phép xin thầy cho con biết tên để tiện xưng hô.


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Hãy tự giải thoát

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Tôi không phải là Thầy.

Cuộc đời ngắn ngủi, đừng để ngày tháng trôi qua cho những việc vô ích. Hãy gắng Tín Nguyện Niệm Phật cầu sanh Cực Lạc thì có ngày sẽ tái ngộ.

Tên gọi cũng chỉ là cái danh phù phiếm không thật, nó chẳng dính dáng gì đến mình, mình chấp vào cái tên gọi danh xưng cho là mình quá thì khi ai chửi súc phạm đến tên ấy là mình nỏi giận. Quả tình là không tốt.

Do vậy gọi tên nào cũng được. Khi tôi đã dùng tạm hai chữ "Thánh Tri" thì cứ thế mà xưng hô thôi. Gọi là "Vô Tri" cũng được. Nhưng danh nào cũng là giả danh không thật thì cần gì chấp nhứt mà sửa tên gọi. Cứ theo cái tên nick trên diễn đàn nầy mà gọi là được rồi.

À phần trên nói về Tên Gọi là tôi muốn nói cho tất cả mọi người ở diễn đàn nầy, chứ không phải riêng cô nhé.

Thánh Tri


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.2 khách