Kinh Vô Lượng Thọ (HT.Thích Đức Niệm dịch)

Thảo luận giáo lý và phương pháp hành trì pháp môn niệm Phật.

Điều hành viên: binh, battinh

Thiệnthông
Bài viết: 240
Ngày: 16/10/08 14:55
Giới tính: Nam
Đến từ: USA
Nghề nghiệp: www.phatam.com

Kinh Vô Lượng Thọ (HT.Thích Đức Niệm dịch)

Bài viết chưa xem gửi bởi Thiệnthông »

A Di Đà Phật
Dưới đây là mạng kết nối vào trang Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà, đạo hữu vào trang dưới đây để đọc hay tải Kinh Vô Lượng Thọ (HT.Thích Đức Niệm dịch), rất hay:
http://phaphoiniemphatadida.vn/Default. ... NewsId=142
Thiện Thông


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.10 khách