Tam tế - lục thô

Nghiên cứu học hỏi tư tưởng Phật giáo bắc tông: Câu xá, thành thật, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Du già, pháp tướng tông, trừ hệ bát nhã, thiền và chuyên mục đã có.

Điều hành viên: phuoctuong

Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Tam tế - lục thô

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Tam tế, lục thô


Tam tế :
1) Tâm bất giác động – gọi là nghiệp tướng
2) Do tâm động, khởi năng kiến – gọi là chuyển tướng
3) Do năng kiến và nghiệp tướng (cảnh) – khởi hiện tướng.
Đây là 3 mặt của tàng thức
Lục thô
1) Pháp chấp câu sanh (năng tri)
2) Y pháp chấp khởi niệm phân biệt tương tục chẳng dứt, gọi là pháp chấp phân biệt ( sở tri )
Hai cái chấp pháp, ngã này thuộc thức thứ bảy (mạt na thức), song vì nó khởi từ tâm bất giác nên rất vi tế khó thấy.
3) Y niệm khởi chấp tướng – gọi là nhơn chấp câu sanh (ý thức)
4) Y chấp tướng mà phân biệt, đặt tên – gọi là Kế danh tự tướng, là nhơn chấp phân biệt. (5 thức sau)
Hai cái chấp nhơn, ngã này tạo ra tất cả phiền não
5) Y hoặc tạo nghiệp – gọi là khởi nghiệp tướng
6) Y nghiệp chiêu báo – gọi là khổ hệ tướng.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách